zde

Transkript

zde
CHAT (Checklist for Autism in Toddlers)
A. Otázky rodičům:
1. Má Vaše dítě rádo, když je houpete na kolenou?
2. Zajímá se o druhé děti?
3. Leze nebo šplhá rádo po věcech (např. schodech, nábytku)?
4. Hraje si rádo na schovávanou („buku-kuk“)?
5. Hraje si někdy na něco „jakoby“(předstírá nějakou činnost) Např. „vaří“ čaj v dětském nádobíčku nebo podobně?
6. Ukazuje Vaše dítě prstem, aby dalo najevo, že něco chce?
7. Ukazuje prstem, aby dalo najevo zájem o nějakou věc?
8. Umí si hrát správně s malými hračkami (např. s autíčky nebo
kostkami), aniž by je jen dávalo do pusy, ohmatávalo nebo
odhazovalo?
9. Nosí Vám vaše dítě někdy nějaké věci, aby Vám něco ukázalo?
ANO- NE
ANO- NE
ANO- NE
ANO- NE
ANO- NE
ANO- NE
ANO- NE
ANO- NE
ANO- NE
B. Pozorování lékaře
1. Navázalo s Vámi dítě v průběhu celého vyšetření oční kontakt?
2. Upoutejte pozornost dítěte, pak ukažte přes místnost na nějaký
zajímavý předmět a řekněte:“ Podívej se. Tam je (název hračky)“
Pozorujte obličej dítěte. Podívalo se na to, co jste mu ukazovali?
3. Upoutejte pozornost dítěte, pak mu dejte miniaturizovaný šálek
A konvičku a řekněte: “Dáš si šálek čaje?“ Předstírá dítě, jakoby
si nalévalo čaj, pilo ho apod?
4. Řekněte dítěti: „Kde je světýlko?“ nebo „Ukaž mi světýlko.“
Ukazuje dítě svým ukazováčkem na světlo?
5. Umí dítě postavit věž z kostek? (Pokud ano, z kolika?
Počet kostek…)
ANO- NE
ANO- NE
+
ANO- NE
++
ANO- NE
+++
ANO- NE
+
Pro odpověď ANO se ujistěte, že se dítě nedívá jen na Vaši ruku, ale skutečně na ten
Předmět, na který ukazujete.
++
Pokud můžete u dítěte vyvolat jiný příklad symbolické hry, skórujte tuto položku ANO.
+++
Opakujte otázku s medvídkem nebo jiným předmětem mimo dosah dítěte, pokud dítě
Nerozumí slovu „světýlko“. Abyste mohli skórovat ANO, musí se Vám dítě podívat
Do obličeje v době, kdy ukazujete.
5 „klíčových položek“
A7 a B4 = protodeklarativní chování
B2
= monitorování pohledu
A5 a B3 = symbolická hra
Chybění všech 5 klíčových položek = vysoké riziko autismu
Pokud dítě neplní položky A7 a B4,
ale plní alespoň 1 ze zbylých tří
= střední riziko

Podobné dokumenty