AlfaBlue Reverse BRC, BRM, BRD and BRD6

Transkript

AlfaBlue Reverse BRC, BRM, BRD and BRD6
AlfaBlue Reverse
BRD6
AlfaBlue
ReverseBRC,
BRC,BRM,
BRM,BRD
BRDand
a BRD6
Dry coolers chladiče
Vzduchové
AlfaBlue Reverse BRC,BRM,BRD and BRD6
Application
Použití
The AlfaBlue Reverse Dry Coolers can be used in cooling of
Suché
Reverse
možno používat
water chladiče
or other AlfaBlue
in: Process
andjegeneral
Industry, Diesel &
kBiodiesel
chlazení Gas
vodypower
a dalších
médií
v průmyslu,
plants,
Steel,
Chemicalzejména
and Food.
ve zpracovatelských odvětvích, energetice, plynových
Heat exchanger
elektrárnách,
ocelárnách, v chemickém a potravinářském
Innovative heat exchanger gives excellent heat transfer with
průmyslu.
minimized fluid volume. The BRC/BRM use the new geometry
coil and are designed with one row of fan motors.
Výměník tepla
The BRD/BRD6 are combined with two different tube sizes and
Inovativní
výměník
tepla
zajišťuje
are designed
with two
rows
of fanvynikající
motors. přenos tepla
při
objemu
chladicí
Chladiče BRC
In minimálním
the standard
execution,
thekapaliny.
heat exchanger
is made in
and copper
tubes
(optional
up to C coil
aaluminum
BRM majífins
žebrovku
s novou
geometrií
a jsouinox
konstruovány
The
fin spacing
is fromventilátorů.
2.1 mm to 4 mm. Each connection
ssize).
jednou
řadou
elektrických
is flanged using loose flanges (except when “termogardR“
treatment is required). Single and Combined version coils (LT
Chladiče BRD a BRD6 mají trubky dvou různých průměrů
and HT). Each manifold provided with draining and venting
anozzles.
jsou konstruovány
dvěma řadami
elektrických
ventilátorů.
Each heatseexchanger
undergoes
a pressure
and
Ve
standardním
je výměník
tepla
vyroben
leaking
test withprovedení
dry air at 10bar
(Design
pressure
is 9bar).
z hliníkových žeber a měděných trubek (žebrovky až
do
Fanvelikosti
Motor C na vyžádání z nerezi). Rozteč žeber je
One
fanaž
diameter
available:
mm blowing
forced
fan motors.
2,1
mm
4 mm. Každý
spoj910
je přírubový
a jsou
použity
Standard
fan motors
400V/3Ph
The motors
are with
otočné
příruby
(kroměare
případů,
kdy -je50Hz.
vyžadována
úprava
external rotor, made in accordance with VDE 0530/12.84.
„thermoguard“). Žebrovky jsou nabízeny v jednoduché
Protection class IP 54 according to DIN 40050. Integrated
athermal
kombinované
verzi (pro
protection
by chlazení
thermo nízkonapěťového
contacts provides reliable
aprotection
vysokonapěťového
okruhu).
Každá potrubní
against thermal
overload.
Different větev
motormá
types and
rozdělovač
a směšovač.
Každý
tepla and
prochází
number of poles
to optimize
thevýměník
performance
minimize the
noise level
(T high
performance
fan, sSpoužitím
standard,
L low, Q
tlakovou
zkouškou
a zkouškou
těsnosti
suchého
quiet). při tlaku 10 bar. (Výpočtový tlak je 9 bar.)
vzduchu
Frame and Casework
Motory ventilátorů
Casework and supports for horizontal installation made of
K dispozici jsou výtlačné ventilátory o průměru (910 mm).
galvanized steel sheets (optional: double painted).
Standardní
motory
ventilátorů
třífázové
V / 50
Hz. Mají
Design frame
provides
high jsou
rigidity
also for400
heavy
applications.
vnější
a jsouare
vyrobeny
v souladu
s VDE 0530/12.84.
Stupeň
Feetrotor
supports
manufactured
in galvanized
steel, designed
krytí
IP 54 podle
DIN through
40050. Integrované
to je
optimized
air flow
the coil. Coiltermokontakty
accessible and fan
motorsspolehlivou
removableochranu
for heat
exchanger
zajišťují
proti
tepelnémuwashing.
přetížení.Coil’s grid
protectionjsou
(optional).
V nabídce
motory různých typů s různým počtem pólů
v zájmu optimalizace výkonu a minimalizace hladiny hluku
(T: vysokovýkonný, S: standardní, L: s nízkou hlučností,
Q: tichý).
Rám a skříň
Skříň a opěry pro montáž do vodorovné polohy jsou vyrobeny
z aluzing plechových plátů (na vyžádání s dvojitým nátěrem).
Konstrukce rámu zajišťuje vysokou stabilitu i pro těžké aplikace.
Opěry jsou vyrobeny z aluzing oceli a konstruovány s ohledem
na zajištění optimálního toku vzduchu přes žebrovku.
Pro účely oplachování výměníku tepla je žebrovka přístupná
a motory ventilátorů jsou demontovatelné. Žebrovka může být
na vyžádání opatřena ochranným roštem.
VLASTNOSTI A PŘEDNOSTI
– Průměr ventilátoru 910 mm
– Vyšší výkon
– Motory ventilátorů s nízkou spotřebou proudu
– Možnost volby hlučnosti
– Flexibilní konstrukce
– Bez ostrých hran
– Vyšší třída odolnosti proti korozi (C4)
– Delší životnost
Popis kódu označení
BRC/BRM S 90 5 B
Velikost žebrovky A, B, C, D, E, F
Počet ventilátorů
1, 2, 3, 4, 5
Průměr ventilátoru
90 = 910 mm
Konstrukce žebrovky
– Vyšší přenos tepla díky inovativnímu zvlnění žeber
– Příruby z hliníku (UNI EN 1092-4) a přivařovací hrdlo
z nerezavějící oceli (UNI EN 1092-1)
– Snadné a přesné připojení potrubí
– Rychlejší instalace
Skříň
– Pevná skříň nové konstrukce
Vysoká energetická účinnost
– Optimální výkon a nízká spotřeba energie
Úroveň hlučnosti
T = vysoký výkon,
S = standardní,
L = nízká, Q = tichý,
Chladič vzduchu AlfaBlue revers
BRC kompaktní / BRM střední
Popis kódu označení
BRD/BRD6 L 90 4 B
Velikost žebrovky A, B, C, D, E, F
Počet párů ventilátorů
2, 3, 4, 5, 6, 7
Průměr ventilátoru
90 = 910 mm
VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
– Nestandardní rozteč žeber
– Do prostředí s vysokou prašností
– Povrchová úprava žebrovky
– Vhodné pro agresivní prostřed
– Odolnost proti korozi
– Zařízení k postřiku vodou
– Možnost volby menší jednotky
– Tlumiče
– Vhodné k omezení vibrací
– Ochrana žebrovky roštem
ELEKTRICKÉ SOUČÁSTI
Vypínač
– Lokální bezpečnostní vypínač instalovaný tak,
aby odpojoval ventilátor
– Lokální bezpečnostní vypínač EMC instalovaný tak,
aby odpojoval ventilátor
Svorkovnicová skříň
– Všechny ventilátory mají vodiče umožňující snadné
elektrické zapojení.
Rozvaděč
– Odolný proti korozi, nárazům, kondenzaci
a ultrafialovému záření
– Široká škála řešení
– Stupeň krytí IP 55
– Možnost montáže do svislé i vodorovné polohy
Úroveň hlučnosti
T = vysoký výkon,
S = standardní,
L = nízká, Q = tichý,
Chladič vzduchu AlfaBlue dual
Kabeláž
– Připravena k zapojení
Konstrukce frekvenčního měniče
– Provoz jednotek může být regulován frekvenčním měničem.
(Při poklesu teploty vzduchu pod výpočtovou hodnotu umožňuje
úsporu energie, snížení hlučnosti a prodloužení životnosti motorů
ventilátorů.)
Kroková regulace ventilátorů
– Úspora energie
– Akustický regulátor výstupní teploty
Regulace otáček ventilátorů
– Lepší regulace výkonu
– Úspora energie
– Snížení hlučnosti při poklesu teploty vzduchu pod výpočtovou
hodnotu
– Variabilní a jemná regulace otáček v závislosti na odváděném teple
BRC/BRM
performance
range (kW)
anda dimensions
(mm)
BRC/BRM
- Rozsah výkonů
(kW)
rozměry (mm)
BRC 900
1500
100
BRM 900
BRC/BRM performance range (kW) and dimensions (mm)
130
BRC 900
1500
100
BRM 900
2050
2050
130
Performance
(kW)
Výkon (kW)
0
Model
Typ
0
BRC 900
Model
BRC 900
Model
Typ
BRM 900
Model
BRM 900
BRD 900
BRD 900
700
1400
2100
Dimensions
(mm)
Rozměry
(mm)
BRC 901
1256
700
2200
830
BRC 902
1256
1400
4000
830
BRC 903
1256
5800
830
Dimensions (mm)
W
L
Dimensions
(mm)
Rozměry
(mm)
D
W
L
D
BRC 901
1256
2200
BRM 901
830
1736
2200
830
BRC 902
1256
4000
BRM 902
830
1736
4000
830
BRC 903
1256
5800
BRM 903
830
1736
5800
830
BRC 904
1256
7600
BRM 904
830
1736
7600
830
BRC 905
1256
9400
BRM 905
830
1736
9400
830
Dimensions (mm)
BRM 901
BRM 902
BRM 903
W
1736
1736
1736
L
2200
4000
5800
BRD performance
(mm) 830
830range (kW) and dimensions
830
D
BRM 904
1736
7600
830
BRM 905
1736
9400
830
W
L
D
440
1500
3000
4500
440
Model
0
BRD/BRD6
Model
Typ
BRD/BRD6
BRC 905
1256
9400
830
4400
BRD
range (kW)
and
dimensions
(mm)
BRDperformance
- Rozsah výkonů
(kW)
a rozměry
(mm)
0
BRCPerformance
904
(kW)
1256
2100
7600
830
Performance (kW)
4400
Dimensions (mm)
... 902
W
2376
1500
L
4000
830
D
... 903
2376
... 904
2376
5800
830
7600
830
Dimensions
(mm)
Rozměry
(mm)
... 903
2376
... 904
2376
5800
830
7600
830
W
L
D
... 902
2376
4000
830
3000
... 905
... 906
Výkon (kW)
Performance
(kW)
2376
2376
4500
... 907
2376
9400
830
11200
830
13000
830
... 905
2376
... 906
2376
... 907
2376
9400
830
11200
830
13000
830
W
Dimensions
BDC/BDM
Rozměry
BDC/BDM
1000
D
L
W
Dimensions BDD/BDD6
Rozměry BDD/BDD6
1500
D
L
ERC00032EN
ERC00032CS 0708
1003
How
to contact Alfa
Jak kontaktovat
firmuLaval
Alfa Laval
Alfaúdaje
Lavalo možném
contact details
Up-to-date
Nejaktuálnější
spojení s firmou
countries
arezemích
alwayszískáte
available
for
Alfaall
Laval
ve všech
na našich
on
our website
at www.alfalaval.com
webových
stránkách
www.alfalaval.com
reserved
for changes
in specifications
Alfa Laval si vyhrazuje právoAllnarights
změny
údajů bez
předchozího
upozornění.

Podobné dokumenty

Suchý chladič AlfaBlue Power

Suchý chladič AlfaBlue Power The combined model (two coils in sandwich), designed for

Více

AlfaBlue Junior DG

AlfaBlue Junior DG kondenzační strany klimatizační nabo chladicí jednotky. Zároveň jsou vhodné k použití ve zpracovatelském průmyslu pro uzavřený okruh chlazení různých procesních kapalin.

Více

Průmyslové chladiče vzduchu Alfa Laval Arctigo 2015-06

Průmyslové chladiče vzduchu Alfa Laval Arctigo 2015-06 nebo hliníku odolného vůči slané atmosféře • Rozteč lamel: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm nebo dvojitá rozteč

Více