DUM č.5 Výpočet rozvinutých šířek žlabů a trub

Transkript

DUM č.5 Výpočet rozvinutých šířek žlabů a trub
Střední škola stavebních řemesel Brno – Bosonohy
Pražská 38b, 642 00 Brno – Bosonohy
Šablona:
Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Název:
Výpočty klempířských prvků
Téma:
Výpočet rozvinutých šířek žlabů a trub
Autor:
Ing. Malinský Robert
Číslo:
VY_32_INOVACE_TE – 05.pdf
Datum:
1. 9. 2012
Ročník:
3. ročník SOU
Anotace:
Příklad 1c) Výpočet RŠ žlabu a odpadní trouby z plochy kruhu
a výpočet spotřeby plechu.
Seznam literatury:
1. F. Malík Stavební klempířství 1958
2. T. Sedlár Technologie pro klempíře pro 2. roč. SOU 1984
3. T. Sedlár Klempířské konstrukce pro 3. roč. SOU 1991
4. Cech KPT Základní pravidla pro klempířské práce 2003
5. ČSN 73 36 10 1987, změna 2008
Příklad 1.
Vypočítejte potřebný počet tabulí plechu1000 x 2000 mm na zhotovení žlabů
a odpadních trub pro odvodnění sedlové střechy.
Dáno: půdorys 8 x12 m, délka svodu 4m, sklon střechy 30°
Výpočet : c) Výpočet RŠ žlabu a odpadní trouby z plochy kruhu
a výpočet spotřeby plechu.
Podle pravidla uvedeného v a) výpočtu, se počítá na 1 m² půdorysné plochy
odvodňované střechy (Po), 1cm² průřezové plochy žlabu (Pz),
nebo 1cm² průřezové plochy odpadních trub - průřez se volí stejně jako u žlabu.
Z tohoto pravidla plyne pro Po = 96 m² = Pz = 96 cm²
1) Výpočet RŠ žlabu :
- Výpočet poloměru žlabu z plochy půlkruhu:
Pz = 𝜋. 𝑟 2 /2, z toho r =√(2.Pz /𝜋) = √(2.96 /𝜋) = 7,8 cm =78mm
- Výpočet rš naválek:
průměry žlabových naválek se volí podle ČSN 73 36 10 v rozsahu:
ød = 12 – 22 mm, pro výpočet volíme ød = 12mm
rš = 𝜋. d = 3,14 x 12 = 37,7mm ≅ 40 mm
- Výpočet RŠ žlabu: (používané RŠ bez prostřihu dle ČSN: RŠ =
250,330,400,500mm)
RŠ žlabu = 𝜋. 𝑟(rš půlkruh. části žlabu) +10mm (min. převýšení zadní hrany
žlabu
nad přední hranou) +2 x 40mm(rš dvou naválek ) =
= RŠ = (3,14 x 78) +10 + 80 = 335 mm
Podle vypočtené hodnoty, volíme nejbližší RŠ = 330 mm
2) Výpočet RŠ odpadní trouby:
- Výpočet poloměru odpadní trouby z plochy kruhu:
Pz = 𝜋. 𝑟 2 z toho r = √Pz / 𝜋 = √96 / 𝜋 = 5,5 cm = 55 mm
- Výpočet průměru potrubí: ød = 2.r = 2 x 55 mm =110 mm
Pro výpočet RŠ trouby volíme nejbližší průměr (používané z řady bez prostřihu dle
ČSN:
ød = 70,100,120,150mm, pro výpočet volíme průměr potrubí ød =100 mm.
- Výpočet RŠ potrubí: (používané RŠ dle ČSN: RŠ = 250,330,400,500 mm),
RŠ odpad. trouby = 𝜋.d (rš trouby) + 24 mm (8+16mm délka na ohyby tj. přídavek
na spojovací prosazenou drážku trouby) =
= RŠ = (3,14 x 100) + 24 = 338 mm
Volíme nejbližší RŠ = 330 mm
Rozdíly v průměrech a RŠ v tabulkách jsou dány přesností výpočtů,
rozsahem řad aj.
Výpočet spotřeby tabulí plechu (1x 2 m = 2 m²) na výrobu žlabů a svodů:
a) Celková délka žlabů:
Lc = 2 okapy po12 m = 2x12 = 24 m žlabů RŠ 330 mm
Počet m žlabů z 1 tabule plechu: 3 ks RŠ330 tj.1m šířka tab. x 2 m délka tab. = 6
m žlabu
Celkem tabulí plechu na žlaby: 24 m / 6m = 4 ks tabulí plechu.
b) Celková délka svodů:
Lc = 2 svody po 4 m = 2x 4 = 8 m trub RŠ 330 mm
Počet m trub z 1 tabule plechu: 3 ks RŠ330 tj.1m šířka x 2 m délka tab. = 6 m
potrubí Ø100mm
Celkem tabulí plechu na svody: 8 m / 6m = 1,33 ks tab. plechu
Celková spotřeba tabulí plechu na žlaby a svody:
4 + 1,33 = 5,33 ≅ 5,5 ks tabulí plechu.

Podobné dokumenty

61-0-0298 Výměnné vložky čističů

61-0-0298 Výměnné vložky čističů UPOZORNĚNÍ - Palivová soustava CNG je pod vysokým tlakem (250bar). Únik plynu z vysokotlakého potrubí a komponentů palivové soustavy může být velmi nebezpečný. Před zahájením jakékoliv práce na sys...

Více

Ateliérové osvětlení BlackLine a trubice TrueLite

Ateliérové osvětlení BlackLine a trubice TrueLite či nejvyšší reprodukci barev Ra96 – spojené s průměrnou životnosti 13.000 – 24.000 provozních hodin, tak takové jsou pouze zářivky TRUE-LITE® Délka trubice Watt Světelný tok lm/100h Světelný výtěže...

Více

ZDE - Elit

ZDE - Elit Univerzální odsávací koncovka (také pro zapuštěné výfuky), pro hadici Ø100mm, výfuk Ø35-70mm

Více

vnitřní odvodnění

vnitřní odvodnění Podokapní žlaby

Více

Adlibseno - Krmení koní

Adlibseno - Krmení koní 1. Kontinuální příjem malého množství potravy a. Koně, kteří žerou seno nárazově (nejčastěji 2x denně) budou potřebovat mnohem větší množství sena, protože tento nefyziologický zp...

Více

Ústní závěrečná zkouška oboru – Klempíř

Ústní závěrečná zkouška oboru – Klempíř 24.Výroba rohu u nadokapního žlabu Druhy sněhových zachytávačů Druhy ručních nůžek a jejich použití

Více

AFS (HID) Přední světlomet Lexus ES350 2007-2009

AFS (HID) Přední světlomet Lexus ES350 2007-2009 - Úspora energie a delší životnost oproti klasickým žárovkám. - Větší bezpečnost v průběhu denního řízení.

Více