Svátek svaté Veroniky Giuliani, panny, klarisky

Transkript

Svátek svaté Veroniky Giuliani, panny, klarisky
Svátek svaté Veroniky Giuliani,
panny, klarisky-kapucínky
10. července
S vírou v Ježíše Krista pro nás ukřižovaného prosme za církev a za celý svět.
(Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)
▪ Prosme a všechny, kdo doprovázejí druhé na jejich cestě víry.
▪ Prosme za řeholní a laická společenství, která žijí podle vzoru svatého
Františka a svaté Kláry.
▫ Prosme o odvahu a vytrvalost pro mladé lidi, kteří hledají smysl života
a své povolání.
• Prosme za všechny, kteří zakoušejí křivdy, ponižování a nedůvěru
od svých nejbližších.
◦ Prosme za naše společenství – vyprošujme si touhu po modlitbě a po
vnitřním obrácení.
◦ Prosme za nemocné, umírající a za všechny zemřelé.
Neboť ty, Pane, sestupuješ do lidské bídy,
abys nám z lásky daroval sám sebe.
Tobě buď chvála na věky věků. Amen.
Přímluvy se čtou všechny, není vhodné nic vynechávat.
Grafické symboly naznačují čtyři okruhy přímluv předepsané Českým misálem: za církev (▪), za svět (▫), za trpící (•),
za místní společenství (◦). Inspirováno: brevnov.cz/CS/primluvy.

Podobné dokumenty

Svátek Křtu Páně (A, B, C) Boží Syn se podřídil Otcově vůli, stal se

Svátek Křtu Páně (A, B, C) Boží Syn se podřídil Otcově vůli, stal se • Prosme za ty, kdo se setkávají s odmítnutím, když usilují o dobro a lásku. ◦ Prosme za ty, na kterých nám zvláště záleží, a za ty, kdo nás prosili o modlitbu. Pane, věříme, že podle své vůle vysl...

Více

3. neděle adventní C Než přistoupíme ke stolu Páně, abychom

3. neděle adventní C Než přistoupíme ke stolu Páně, abychom tito lidé hledají přijetí. • Prosme za nemocné, opuštěné a nešťastné lidi v našem okolí. • Prosme za ty, kdo jsou ohroženi zlem. (Sof 3,15) ◦ Vyprošujme sobě i všem lidem porozumění Božímu slovu a ...

Více

Svátek svatého Matěje

Svátek svatého Matěje • Prosme o milost smíření pro ty, kdo zradili své životní poslání. (Sk 1,16-17) • Prosme o milost odpuštění pro ty, kdo se do dějin zapsali pácháním zla. (Sk 1,16.25) ◦ Prosme v tomto společenství ...

Více

14. neděle v mezidobí B Boží přítomnost v našem světě se

14. neděle v mezidobí B Boží přítomnost v našem světě se • Prosme za ty, kdo pro své přesvědčení přijímají a snášejí slabost, urážky, nouzi, pronásledování a úzkosti. (2Kor 12,10) • Prosme za ty, kdo se v církvi, v práci nebo od svých nejbližších dočkali...

Více

1. neděle postní C Tam, kde se nekoná obřad zařazení mezi

1. neděle postní C Tam, kde se nekoná obřad zařazení mezi • Prosme za oběti hříchů členů církve, zvláště za mladistvé, kteří byli zneužiti těmi, jimž důvěřovali. • Prosme za lidi, kteří jsou na pokraji sil, za nemocné a za ty, kdo jsou blízko smrti. ◦ Pro...

Více