Konfigurace licenčního serveru Autodesk

Transkript

Konfigurace licenčního serveru Autodesk
Konfigurace licenčního
serveru Autodesk
Vytvořil:
Ing. Michal Kostelecký
AB Studio Consulting+Engineering, spol. s r. o.
Jeremenkova 90a, 140 00 Praha 4
[email protected]
www.abstudio.cz
helpdesk.abstudio.cz, www.cadnet.cz, www.youtube.com/abstudiocz, www.graitec.com
www.abstudio.cz © Copyright 2013 AB Studio Consulting+Engineering, spol. s.r.o.. Všechna práva vyhrazena.
Konfigurace licenčního serveru Autodesk
Obsah
Jak nakonfigurovat síťový licenční server ................................................................................................ 1
Vytvoření Debug Log souboru ............................................................................................................. 1
1)
Vytvořte adresář Logs.............................................................................................................. 1
2)
Vytvoření log souboru ............................................................................................................. 2
Konfigurace licenčního serveru ........................................................................................................... 3
1)
Spustit LMTOOLS utilitu........................................................................................................... 3
2)
Záložka Service/License File .................................................................................................... 3
3)
Záložka Config Services............................................................................................................ 4
4)
Specifikace cest – na záložce Config Services .......................................................................... 4
5)
Záložka Config Services – pokračování .................................................................................... 6
6)
Potvrzení nastavených služeb záložky Config Services ........................................................... 7
Spuštění licenčního serveru ................................................................................................................ 8
1)
Záložka Start/Stop/Reread ...................................................................................................... 8
2)
Kontrola zvolené licenční služby.............................................................................................. 8
3)
Spouštění licenčního serveru .................................................................................................. 8
Potvrzení něhu licenčního serveru ...................................................................................................... 9
1)
Záložka Server Satus ................................................................................................................ 9
2)
Stavové okno stavu serveru .................................................................................................. 10
www.abstudio.cz © Copyright 2013 AB Studio Consulting+Engineering, spol. s.r.o.. Všechna práva vyhrazena.
Konfigurace licenčního serveru Autodesk
Nastavujete síťové licence a potřebujete nakonfigurovat licenční server či servery tak, aby vylo možné
začít vydávat síťové licence.
Jak nakonfigurovat síťový licenční server
Poté, co jste naplánovali svou síť, nainstalovali Správce síťových licencí (NLM) a získali síťový licenční
soubor, pak potřebujete nakonfigurovat váš licenční server/y, aby bylo možné začít vydávat své licence
Autodesk.
Konfigurace licenčního serveru se skládá z následujících čtyř kroků:

Vytvoření Debug Log souboru;

Konfigurace licenčního serveru;

Spuštění licenčního serveru;

Potvrďte licenční server spuštěn.
Vytvoření Debug Log souboru
Debug Log soubor bude obsahovat informace o chodu NLM a bude prvním místem, kde budete
kontrolovat informace s licencemi či další problémy s licenčním serverem či servery.
1) Vytvořte adresář Logs
Vytvořte adresář Logs, do kterého se se budou ukládat log soubory. Je doporučeno tento adresář
vytvořit na cestě: C:\Program Files\Autodesk Network License Manager, také viz Obr. 1.
Obr. 1 Vytvoření adresáře Logs
www.abstudio.cz © Copyright 2013 AB Studio Consulting+Engineering, spol. s.r.o.. Všechna práva vyhrazena.
1
Konfigurace licenčního serveru Autodesk
2) Vytvoření log souboru
Vytvořte soubor .log. Pomocí tvorby nového textového dokumentu. Ten následně přejmenujte na .log
z .txt. Textový soubor můžete pojmenovat jakkoli, avšak přípona souboru musí být vždy .log.
DOPORUČENÍ: použít v názvu souboru slovo Autodesk.
Obr. 2 Vytvoření souboru .log
www.abstudio.cz © Copyright 2013 AB Studio Consulting+Engineering, spol. s.r.o.. Všechna práva vyhrazena.
2
Konfigurace licenčního serveru Autodesk
Konfigurace licenčního serveru
Použijte LMTOOLS utilitu pro konfiguraci licenčního serveru, díky kterému můžete následně řídit
licence Autodesk produktů. Pro konfiguraci licence postupujte takto:
1) Spustit LMTOOLS utilitu
Přejděte na Start ➤ All Programs ➤ Autodesk ➤ Network License Manager ➤ LMTOOLS Utility.
Obr. 3 Spuštění LMTOOLS utility
2) Záložka Service/License File
Na záložce Service/License File se ujistěte, že je vybrána možnost Configuration Using Services a také
zkontrolujte zaškrtnutí možnosti LMTOOLS ignores license file path environment variables.
Obr. 4 Záložka Service/License File
www.abstudio.cz © Copyright 2013 AB Studio Consulting+Engineering, spol. s.r.o.. Všechna práva vyhrazena.
3
Konfigurace licenčního serveru Autodesk
3) Záložka Config Services
Přejděte na záložku Config Services. V rozbalovací okně Service Name vytvořte nový název služby, který
bude řídit Vaše licence Autodesk.
Obr. 5 Záložka Config Services
4) Specifikace cest – na záložce Config Services
a) Cesta k lmgrd.exe souboru
Klikněte na tlačítko Browse na řádku Path to the lmgrd.exe file a nalezněte Network License Manager
složku, vejděte a vyberte lmgrd.exe a zvolte Open.
www.abstudio.cz © Copyright 2013 AB Studio Consulting+Engineering, spol. s.r.o.. Všechna práva vyhrazena.
4
Konfigurace licenčního serveru Autodesk
Obr. 6 Cesta k lmgrd.exe souboru
b) Cesta k licenčnímu souboru
Klikněte na tlačítko Browse na Path to the License File a nalezněte síťovou licenci na Vašem serveru
a zvolte Open.
Obr. 7 Cesta k licenčnímu souboru
www.abstudio.cz © Copyright 2013 AB Studio Consulting+Engineering, spol. s.r.o.. Všechna práva vyhrazena.
5
Konfigurace licenčního serveru Autodesk
c) Cesta k souboru Debug Log
Klikněte na tlačítko Path to the Debug Log. Zvolte soubor Debug Log, který jste vytvořili dříve a stiskněte
tlačítko Open.
Obr. 8 Cesta k souboru Debug Log
5) Záložka Config Services – pokračování
V tomto kroku je nutné vybrat (zaškrtnout) pole Use Services a Start Server at Power Up poté co se
zobrazí. To zajistí, že licenční server bude spuštěn automaticky po restartu z jakéhokoli důvodu, po
vypnutí serveru z důvodu údržby či výpadku el. proudu apod.
UPOZORNĚNÍ: Nejprve musíte zaškrtnout možnost Use Services a následně pak bude možné zvolit Start
Server at Power Up.
www.abstudio.cz © Copyright 2013 AB Studio Consulting+Engineering, spol. s.r.o.. Všechna práva vyhrazena.
6
Konfigurace licenčního serveru Autodesk
Obr. 9 Záložka Config Services – pokračování
6) Potvrzení nastavených služeb záložky Config Services
Klikněte na tlačítko Save Services a potvrďte tlačítkem Yes.
www.abstudio.cz © Copyright 2013 AB Studio Consulting+Engineering, spol. s.r.o.. Všechna práva vyhrazena.
7
Konfigurace licenčního serveru Autodesk
Obr. 10 Potvrzení nastavení záložky Config Services
Spuštění licenčního serveru
Spuštění licenčního serveru pomocí LMTOOLS utility probíhá v následující posloupnosti:
1) Záložka Start/Stop/Reread
Přejděte na záložku Start/Stop/Reread.
2) Kontrola zvolené licenční služby
Přesvědčte se, že jste vybrali správné jméno serveru (je vysvíceno) a pokračujte tlačítkem Start Server.
3) Spouštění licenčního serveru
Licenční server běžně začíná pracovat do 30s, což zjistíte tak, že v dialogovém okně na pravé spodní
části okna Start/Stop/Reread se objeví “Server Start Successful”.
www.abstudio.cz © Copyright 2013 AB Studio Consulting+Engineering, spol. s.r.o.. Všechna práva vyhrazena.
8
Konfigurace licenčního serveru Autodesk
Obr. 11 Záložka Server Start Successful
Potvrzení běhu licenčního serveru
Pomocí níže uvedených kroků proveďte kontrolu, že licenční server je v pořádku spuštěn.
1) Záložka Server Satus
Na záložce Server Status v LMTOOLS utility zmáčkněte tlačítko Perform Status Enquiry.
www.abstudio.cz © Copyright 2013 AB Studio Consulting+Engineering, spol. s.r.o.. Všechna práva vyhrazena.
9
Konfigurace licenčního serveru Autodesk
Obr. 12 Záložka Server Satus
2) Stavové okno stavu serveru
Samotné šetření stavu serveru může trvat několik sekund a poté zde bude zobrazeno několik informací.
Přejděte ve stavovém okně níže a zkontrolujte následující informace:
a) YourServerName : license server UP (MASTER) v11.9
Tento řádek Vám řekne, že licenční server běží.
b) Adskflex: UP v11.9
Tento řádek Vám sdělí, jestli server úspěšně přečetl licenční soubor, nenašel žádné chyby
a úspěšně spustil službu.
www.abstudio.cz © Copyright 2013 AB Studio Consulting+Engineering, spol. s.r.o.. Všechna práva vyhrazena.
10
Konfigurace licenčního serveru Autodesk
Obr. 13 Stavové okno stavu serveru
Pokud tyto dva řádky nevidíte, licenční server nebyl správně spuštěn. Zkontrolujte, zda jste správně
postupovali podle výše uvedených kroků, stejně tak prověřte i kroky, které vedly k získání licenčního
souboru.
www.abstudio.cz © Copyright 2013 AB Studio Consulting+Engineering, spol. s.r.o.. Všechna práva vyhrazena.
11

Podobné dokumenty

Lizenzierung von ecscad

Lizenzierung von ecscad Path to lmgrd.exe file: Program „lmgrd.exe“ se nachází ve stejném adresáři jako „lmtools.exe“. Přejděte do tohoto adresáře a vyberte soubor. Path to license file: Zvolte vhodný licenční soubor na „...

Více

Práce bez licence: MS .NET Framework omezeni: Postup instalace

Práce bez licence: MS .NET Framework omezeni: Postup instalace • Jít do adresáře „C:\Program Files\Actify\Floating License Manager“ • Spustit „lmtools.exe" • Ujistit se, zda korektní licenční soubor "sfpflv2.dat" je umístěn v: „C:\Program Files\Actify\Floating...

Více

Autodesk Inventor 2017

Autodesk Inventor 2017 Několik nových nástrojů bylo přidáno pro větší kontrolu při vytváření geometrie povrchu v Inventoru 2017. Vodicí linky jsou přidány do hraničního příkazu. Nyní můžete použít křivky i tvar náplasti ...

Více

CADKON+ 2017

CADKON+ 2017 (zvětšit/ zmenšit) v souboru TzbPlumbingCut.DAT, v sekci PlumbItemTol=25.  V souboru TzbPlumbingCut.dat/ v sekci „STAND_DIM_MIN“ je možné definovat, do jaké dimenze se budou redukovat stoupačky. V...

Více

Zkrácený postup instalace síťové ochrany verze 2010

Zkrácený postup instalace síťové ochrany verze 2010 6) Úprava TCP portu. Soubor SCIA_Software.lic byl vygenerován při aktualizaci licenčního souboru s použitím aktivačního nástroje FlexNET. Ve výchozím stavu je v tomto souboru použit vstupní port TC...

Více

Protection - SCIA EUG CZ, zs

Protection - SCIA EUG CZ, zs Když uživatel obdrží nový soubor LIC, může jej uložit do libovolné složky v počítači s výjimkou adresáře ESA\Licence. Uživatel musí spustit nastavení ochrany (Lockman.exe) a importovat soubor LIC d...

Více

Propojení stávající ochrany FlexLM s novou ochranou FlexNet

Propojení stávající ochrany FlexLM s novou ochranou FlexNet 2) Dalším krokem je vzít starý soubor s koncovkou dat, který jste používali pro předchozí ochranu a nakopírovat ho pod stejnou cestu, kde je nainstalovaná ochrana FlexNet. Pozn. Tento krok není nez...

Více

Příručka Vítejte! pro Advance 2012

Příručka Vítejte! pro Advance 2012 Vyberte jazyk instalace a zmáčkněte Instalovat produkty.

Více

Příručka "Vítejte" pro Advance 2013

Příručka "Vítejte" pro Advance 2013 Po instalaci Advance musíte před použitím softwaru aktivovat licenci. Aktivace softwaru Abyste mohli software používat, musíte aktivovat licenci. Jakmile je licence úspěšně aktivována, může být sof...

Více