Ing. Jana Dvořáková, Ph.D.

Transkript

Ing. Jana Dvořáková, Ph.D.
Ing. Jana Dvořáková, Ph.D.
E-mail:
Dept.:
Position:
Room:
Phone:
[email protected]
Institute of Manufacturing Technology
Dept. of Machining Technology
Senior Lecturer
A1/1432
+420 54114 2556
Education and academic qualification


2001, Ing., Faculty of Mechanical Engineering, Master study programme
Manufacturing Technology, Branch Manufacturing Technology and Management in
Industry
2001-till now, Faculty of Mechanical Engineering, Doctoral study programme
Manufacturing Technology, Branch Manufacturing Technology
Career overview



2001, Tester and lokalizator of SoftWare, company Moravia Translations, division
Moravia IT
2001-2003, Teacher, Vysoká vojenská škola pozemního vojska ve Vyškově
2008-till now, Lecturer, Faculty of Mechanical Engineering, Institute of
Manufacturing Technology, Department of Machining Technology
Scientific activities



Recyclation process of abrasive material after AWJ cutting.
Optimization of AWJ technology cutting process.
Using IT technology in AWJ cutting process.
Projects



Faculty project FSI n. FP320038, year 2002 - Environmentální vztahy v
technologických procesech
Faculty project FSI n. BD1343039, year 2004 - Návrh elektronického datového skladu
sloužícího jako podpůrný expertní systém TPV
Faculty project FSI, year 2006 - Tvorba multimediální znalostní báze expertního
systému sloužícího jako nástroj pro volbu optimálních řezných podmínek AWJ
technologie
Publications:

SLANÝ, M.; DVOŘÁK, J.; DVOŘÁKOVÁ, J.:
Statistical analysis of input data in AWJ cutting technology,
Moderní výrobní technologie pro 21.století, pp.51-56, ISBN 978-80-214-3914-6,
(2009), Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno
conference proceedings
akce: New Manufacturing Technologies for The 21st Century, Brno, 15.10.200915.10.2009






DVOŘÁKOVÁ, J.; DVOŘÁK, J.; SLANÝ, M.:
Aplikace umělé inteligence na analýzu vstupních parametrů a materiálových
charakteristik pro technologii AWJ,
Výrobné inžinierstvo, Vol.2009, (2009), No.1, pp.24-28, ISSN 1335-7972, Fakulta
výrobných technológii Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešov,
Bayerova 1, 080 01 Prešov, Slovensko
journal article
DVOŘÁKOVÁ, J.:
Využívání informačních vztahů v technologických procesech pro počítačovou
podporu výroby, VUT v Brně
dissertation
DVOŘÁKOVÁ, J.; DVOŘÁK, J.:
Technologie WJM/AWJ pro řezání pevných materiálů vodním paprskem II.,
Glassrevue.com, Vol.2008, (2008), No.15, pp.1-13, ISSN 1802-8497,
www.glassrevue.com
journal article
DVOŘÁKOVÁ, J.; DVOŘÁK, J.:
Technologie WJM/AWJ pro řezání pevných materiálů vodním paprskem,
Glassrevue.com, Vol.2007, (2007), No.21, pp.3-4, ISSN 1802-8497,
www.glassrevue.com
journal article
DVOŘÁKOVÁ, J.; DVOŘÁK, J.:
FRÉZOVÁNÍ A GRAVÍROVÁNÍ NEKONVENČNÍ TECHNOLOGIÍ AWJ,
MM Průmyslové spektrum, Vol.2007, (2007), No.4, pp.84-95, ISSN 1212-2572, MM
publishing, s. r. o.
journal article
DVOŘÁKOVÁ, J.; DVOŘÁK, J.:
Frézování a gravírování nekonvenčních technologií AWJ,
Frézování IV, pp.183-186, ISBN 80-214-3239-X, (2007), FSI VUT v Brně
conference paper
akce: Frézování IV, FSI VUT v Brně, 31.01.2007-31.01.2007

Podobné dokumenty

Odborný program

Odborný program Velké Losiny with the option to experience the production of own handmade paper 11:30 – 13:00 Oběd / Lunch 13:30 – 18:00 Exkurze na přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé Stráně / Excursions to the p...

Více

Vybrané publikace / Selected publications

Vybrané publikace / Selected publications Oddělení dezintegrace materiálů Department of material disintegration

Více

Billiard-hockey club Most a Stadtverwaltung Marienberg

Billiard-hockey club Most a Stadtverwaltung Marienberg surface of the hall are strictly forbidden. Thank you. Gifts for best players by

Více

Bc. Chroust Filip - Olympiáda techniky Plzeň

Bc. Chroust Filip - Olympiáda techniky Plzeň parameters of those cameras. I have done a test, which is based on taken photographs from one place by using digital reflex camera supporting RAW format, digital compact camera and mobile phone and...

Více

united energy czech open 2009 - Czech Open 2015

united energy czech open 2009 - Czech Open 2015 Oficiální přihláškou na turnaj je pro české hráče pouze platba startovného – složenkou na adresu Unie hráčů stolního hokeje, Bayerova 45, 602 00 Brno nebo hotově u sekretáře UHSH Martina Kučery. Hr...

Více

Projekt - Design zemědělského traktoru

Projekt - Design zemědělského traktoru Konference diplomových prací 2015 Ústav konstruování Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky Ústav automobilního a dopravního inženýrství FSI VUT v Brně, 11. června 2015, Brno, Česká rep...

Více