Informace o stipendiích

Transkript

Informace o stipendiích
Stipendia nadace VELUX na jeden semestr studia v Dánsku pro studenty z denních bakalářských
programůTUL
Termín odevzdání kompletní žádosti o stipendium na programy, které začínají v únoru 2015, na
Zahraniční oddělení TUL:
3. 11.2014
Termín odevzdání kompletní žádosti o stipendium na programy, které začínají v srpnu, na
Zahraniční oddělení TUL:
1. 4. 2015
http://veluxscholarship.dk/
https://www.facebook.com/VeluxScholarshipProgramme/info?ref=page_internal
Stipendia umožňují studium na dvou partnerských školách:
International Business Academy (IBA) – www.iba.dk
Studijní programy:
AP Degree in Marketing Management
Top-up BA in Int. Sales & Marketing Management
AP Degree in Financial Management
AP Degree in Entrepreneurship & Design Management
AP Degree in Multimedia Design & Communication
Top-up BA in Web Development
Copenhagen School of Design and Business (KEA) - www.kea.dk
Studijní programy:
AP Degree in Computer Science
AP Degree in Design Technology & Business
AP Degree in IT Technology: Networks & Electronics
AP Degree in Multimedia Design & Communication
Top-up Bachelor in Software Development
Top-up Bachelor in Web Development
Top-up Bachelor in Design & Business
Top-up Bachelor in E-concept Development
Bachelor in Architectural Technology and Construction Management
BA in Business Economics and Information Technology
Top-up BA in Product Development and Integrative Technology
Student si vybírá podle svého uvážení studijní program a semestr. Nemůže si volit předměty podle
svého výběru, ale jen celý semestr a všechny předměty v něm zařazené.
Stipendia jsou určena pro studenty z denních forem bakalářských programů, kteří ještěza studiem do
ciziny nevycestovali. Poskytují tak příležitost absolvovat část studia v rámci programu VELUX a později
zažádat o prostředky z programu Erasmus+.
Uchazeči musí mít solidní studijní výsledky a znalost angličtiny takovou, aby mohli zvolený obor
studovat v anglickém jazyce. Studijní výsledky dokazují výpisem ze studijního oddělení své fakulty a úroveň
TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | Zahraniční oddělení, Studentská 1402/2 | 461 17 Liberec 1
tel.: +420 485 351 111 | [email protected] | www.tul.cz | IČ: 467 47 885 | DIČ: CZ 467 47 885
jazykových znalostí mohou doložit, ale nemusí, certifikátem o složené mezinárodněuznávané zkoušce.
Přikládají doporučující dopis od jednoho pedagoga.
Musí si zvolit obor, který je příbuzný oboru, který studují na TUL.
Nejdůležitější podmínkou výběru je, aby uchazeč doložil potvrzením z účtárny obou rodičůsvoji
finanční situaci. Příklad vhodného kandidáta je např. rodina, kde oba rodiče vydělávají zhruba 400-500
€za měsíc a mají tři děti. Situaci rodiny musí kandidát popsat v dopise, který se k žádosti přidává. Dobře
naformulovaný dopis je zárukou toho, že šance pro získání stipendia jsou značné.
Pokud student pobírá sociální stipendium od TUL, doloží to potvrzením ve své žádosti.
Po prvním kole výběru podle zaslaných žádostí budou postupující kandidáti pozváni k interview
v angličtině, buďSkypem nebo osobně, např. všichni čeští uchazeči do jednoho města. Cestovné bude
hrazeno.
Stipendium je ve výši 5 486 DKK (zhruba 730€) za měsíc, 3 000 DKK (zhruba 400 €) je jednorázový
příspěvek na dopravu. Pokud ho student nevyčerpá v plné výši, přidělené prostředky mu zůstávají.
Výuka je zdarma.
Ze stipendia si student hradí náklady na ubytování (zhruba 2 až3 000 DKK), zbytek jim zůstává. Ubytovací
kapacity zajistí partnerská instituce.
Na místěje možné si zapůjčit počítači učebnice potřebné ke studiu.
Ve výjimečných případech může být studentovi nabídnuta možnost financování i dalšího semestru.
Pokud student zůstane v Dánsku méněnežrok, neplatí z přiděleného stipendia žádnou daň.
Kvůli výši stipendia se očekává, že se student bude plněvěnovat studiu a nebude si přivydělávat prací.
Žádost je nutno odevzdat jak v papírové podoběna Zahraniční oddělení TUL, tak i naskenovanou na
[email protected].
Žádost obsahuje:
✓ Vyplněný formulářžádosti s fotografií
✓ Průvodní/Motivační dopis (v angličtině, Letter of Motivation)
✓ Výpis studijních výsledkůze studijního oddělení (v angličtině, Transfer of Records)
✓ Přehled o příjmech rodiny a počtu jejích členů včetně potvrzení z účtárny (účtáren)
zaměstnavatele rodiče/rodičů
✓ Doporučující dopis od jednoho pedagoga v angličtině
✓ Doklad o složené zkoušce z angličtiny, pokud ho kandidát má
✓ Další doplňující doklady, které mohou pozitivněovlivnit rozhodování o žádosti
V případězájmu o stipendium se obracejte na Zahraniční oddělení:
PhDr. Ivana Pekařová, M.A., [email protected]
PhDr. Lucie Koutková, Ph.D., [email protected]
TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | Zahraniční oddělení, Studentská 1402/2 | 461 17 Liberec 1
tel.: +420 485 351 111 | [email protected] | www.tul.cz | IČ: 467 47 885 | DIČ: CZ 467 47 885

Podobné dokumenty

nnosta.hertz

nnosta.hertz výšeDPHv Kča ce|ková nabídková včetně cena DPHv Kč' Zdjemce uvedounabídkovou cenuV poŽadovaném č|enění do návrhusm|ouvy, ve kterém dá|erozpracují tuto nabídkovou cenud|epodmínek stanovených v pří|o...

Více

Kořenovský zpravodaj duben/2016 (formát: pdf)

Kořenovský zpravodaj duben/2016 (formát: pdf) hlavně v zimní a letni sezoně a také o sobotach a nedě|ich muŽe bý jiŽ na Polubném omezen vjezd na Jizerku z důvodu obsazenosti parkoviště a mohou se vyuŽít záctrytná parkoviště v Polubném. Celý pr...

Více

Jakub Dušejovský, Orbitální stanice

Jakub Dušejovský, Orbitální stanice Technický pokrok jde stále dopředu, za pár let možná tyto stanice nahradí jiné stroje, lidé budou cestovat kolem Země tak samozřejmě, jako dnes jezdí autem nebo létají a o významu současných stanic...

Více

zde ke stažení

zde ke stažení Ukazuje plný náhod a paradoxů, kde se může snadno stát, že místo pompézní oslavy osmdesátin je omylem Divadloživot P.R.S.A. objednán neméně pompézní pohřeb, nezbývá jiného, vzít vše spět nadhledem ...

Více

květen 2016 - Domov pro seniory Třebíč, Koutkova

květen 2016 - Domov pro seniory Třebíč, Koutkova Po dlouhých letech se pak Karel na podzim roku 1333 konečně vrátil do Čech. Za nepřítomnosti hlavy státu začal jako markrabě moravský spravovat České království a dařilo se mu. Postupně zasahoval i...

Více

Kapesní jízdní řád MAD Třebíč Stručný kapesní jízdní řád

Kapesní jízdní řád MAD Třebíč Stručný kapesní jízdní řád Kapesní jízdní řád MAD Třebíč Jedná se o pomůcku pro cestující, kteří znají systém třebíčské autobusové dopravy, proto (a pro menší rozměry) neobsahuje například kompletní seznam zastávek jednotliv...

Více

společenství 12

společenství 12 Dohodli se, že se o jelenech dozví co nejvíce. Za název družiny se nesmí nikdo stydět. A tak nějaký čas všichni sháněli co nejvíce znalostí o  životě těchto nádherných zvířat. Vrcholem byl zájezd n...

Více