Prezentace aplikace PowerPoint

Transkript

Prezentace aplikace PowerPoint
MEDIA
PROJEKT
4. čtvrtletí 2012
1. čtvrtletí 2013
Program
 Metodika MEDIA PROJEKTU 2013 – inovace, změny
 Odhady čtenosti deníků a suplementů
 Odhady čtenosti časopisů
 Zajímavosti v chování vybraných skupin čtenářů
 Připravenost čtenářů na konzumaci elektronických titulů
MEDIA PROJEKT
4. čtvrtletí 2012
+ 1. čtvrtletí 2013
Metodika projektu
MEDIA PROJEKT
4. čtvrtletí 2012
+ 1. čtvrtletí 2013
Základní parametry výzkumu
 realizace MEDIAN a STEM/MARK (+ GFK do 31.12.2012)
 vícestupňový stratifikovaný náhodný adresní výběr
 face to face dotazování s vyuţitím notebooku (CAPI)
 část dotazníku vyplněna samostatně respondentem
 průměrná délka rozhovoru cca 30 minut
MEDIA PROJEKT
4. čtvrtletí 2012
+ 1. čtvrtletí 2013
Koho se ptáme?
Populace ČR ve věku 12-79 let
(kaţdý má šanci dostat se
do výzkumu ...)
25 000 respondentů ročně
náhodně vybraných z dtb
Jedné konkrétní osoby
v domácnosti
12 379 respondentů aktuálně
(Q4/12-Q1/13)
(
MEDIA PROJEKT
4. čtvrtletí 2012
+ 1. čtvrtletí 2013
Inovace – změny metodiky MP
1. Nový princip individualizace předkládání časopisů (zohledňuje ţivotní
cyklus čtenáře ve vazbě na sociodemografika)
2. Přehlednější a modernější design dotazovacího scriptu (komfortnější)
3. Kontroly pomocí nahrávání (zabránění smyšleným rozhovorům)
4. Lepší zásah hůře dostupných cílových skupin – CATI předrekrutace
(cca 5 % - Řídící a odborní pracovníci s VŠ vzděláním)
5. Dotazování suplementů podpořené logem nosiče
6. Prodloužení období pro dotazování spontánní čtenosti (na 2 týdny)
7. Oddělené dotazování bezplatných deníků
8. Zveřejnění čtenosti pouze u titulů s ověřeným nákladem (ABC ČR)
MEDIA PROJEKT
4. čtvrtletí 2012
+ 1. čtvrtletí 2013
Inovace – nový layout dotazovacího scriptu
MEDIA PROJEKT
4. čtvrtletí 2012
+ 1. čtvrtletí 2013
Odhady čtenosti deníků a suplementů
MEDIA PROJEKT
4. čtvrtletí 2012
+ 1. čtvrtletí 2013
Celkový zásah skupin tiskových titulů
odhad čtenosti v % obyvatel (čtenost v delším období)
Deníky
71 %
Supplementy
64 %
Týdeníky
66 %
Čtrnáctideníky
47 %
Měsíčníky
65 %
Časopisy
86 %
Tisk celkem
93 %
0
20
MEDIA PROJEKT
4. čtvrtletí 2012
+ 1. čtvrtletí 2013
40
60
80
100
CELOSTÁTNÍ PLACENÉ DENÍKY
(odhad čtenosti na vydání)
S denním tiskem je denně v kontaktu:
Blesk (bez Neděl. Blesku)
• 49 % manaţerů
• 44 % VŠ vzdělaných
• 43 % důchodců
• 42 % podnikatelů
• 39 % muţů
MEDIA PROJEKT
4. čtvrtletí 2012
+ 1. čtvrtletí 2013
1156
MF DNES
824
Právo
369
Aha! (bez Nedělního Aha!)
280
Sport
252
Hospodářské noviny
187
Lidové noviny
184
DENÍK ČR
794
CELOSTÁTNÍ PLACENÉ DENÍKY
Co také víme o čtenářích deníků:
•
82 % z nich čte pouze jeden deník
•
18 % čte 2 a více deníků
 152 tis. čte zároveň Blesk a regionální Deník
(nejčastější kombinace)
+
(údaje za čtenost na vydání)
MEDIA PROJEKT
4. čtvrtletí 2012
+ 1. čtvrtletí 2013
DENÍKY ZDARMA (odhad čtenosti na vydání)
Víme, ţe deníky zdarma čte...:
•
20 % Praţanů
•
5 % Brňanů
•
6 % z A/B skupiny (socioekon. klasif.)
•
6 % stálých čtenářů placených deníků
Metro
E15
MEDIA PROJEKT
4. čtvrtletí 2012
+ 1. čtvrtletí 2013
440
65
SUPLEMENTY
(odhad čtenosti na vydání)
Čtenáři suplementů mimo jiné:
•
v 54 % čtou suplement i jeho deník
- nejčastěji Doma DNES (70 % jeho čtenářů)
Nejvyšší podíly čtenářů suplementů:
•
•
•
•
65
62
60
60
%
%
%
%
penzistů
řídících pracovníků
VŠ vzdělaných
osob ve věku 40-59 let
MEDIA PROJEKT
4. čtvrtletí 2012
+ 1. čtvrtletí 2013
Blesk magazín TV
1462
TV magazín (celkem)
1355
Magazín DNES + TV
1052
Ona DNES
608
Magazín Právo + TV
577
Doma DNES
577
Víkend DNES
525
Aha! TV
426
TV pohoda (celkem)
360
Sport magazín
319
Pátek Lidové noviny
269
Dům & bydlení
244
In magazín
187
Víkend
186
Moje rodina
172
Styl pro ţeny
158
Suplementy regionální
205
Odhady čtenosti časopisů
MEDIA PROJEKT
4. čtvrtletí 2012
+ 1. čtvrtletí 2013
ŢÁNROVÉ SKUPINY ČASOPISŮ
Podíl čtenářů ze skupin A+B (socioekonomická klasifikace)
0
EKONOMICKÉ
200
400
600
800
1000 1200 1400
100
ODBORNÉ
63 %
51 %
164
ZPRAVODAJSKÉ TÝDENÍKY
47 %
535
VĚDA, TECHNIKA, ZAJÍMAVOSTI,
CESTOVÁNÍ
690
HUDBA, FILM A FOTO
38 %
44
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ
TECHNOLOGIE
37 %
237
BYDLENÍ, BYTOVÁ KULTURA
279
35 %
33 %
ŢIVOTNÍHO STYLU PRO ŢENY
1165
POČÍTAČOVÉ HRY
177
0%
Odhadovaná čtenost na vydání
36 %
594
ŢIVOTNÍHO STYLU PRO MUŢE
Podíl A a B
29 %
27 %
10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 %
MEDIA PROJEKT
4. čtvrtletí 2012
+ 1. čtvrtletí 2013
ŢÁNROVÉ SKUPINY ČASOPISŮ
Podíl čtenářů – uţivatelů internetu
0
500
POČÍTAČOVÉ HRY
1500
177
ICT- TECHNOLOGIE
97 %
97 %
237
ŢIVOTNÍHO STYLU PRO MUŢE
96 %
279
564
PRO DĚTI A MLÁDEŢ
EKONOMICKÉ
HUDBA, FILM A FOTO
1000
100
94 %
44
SPORTOVNÍ
95 %
Podíl uţivatelů
Internetu
92 %
445 88 %
ŢIVOTNÍHO STYLU PRO ŢENY
1165
VĚDA, TECHNIKA, ZAJÍMAVOSTI,…
88 %
690
ZPRAVODAJSKÉ TÝDENÍKY
535
80 %
85 %
87 %
86 %
90 %
MEDIA PROJEKT
4. čtvrtletí 2012
+ 1. čtvrtletí 2013
95 %
100 %
Odhadovaná
čtenost na
vydání
ČASOPISY – PRO ŢENY
odhad čtenosti na vydání v tis. osob
Chvilka pro tebe
601
Blesk pro ţeny
583
Svět ţeny
444
Katka
342
16 % muţů
Vlasta
303
84 % ţen
Překvapení
287
Tina
239
Claudia
168
Napsáno ţivotem
162
42 % ţen
Maminka
132
38 % hospodyní
Praktická ţena
127
Betynka
111
Burda
66
Čas na lásku
62
Paní domu
39
Štěstí a nesnáze
37
Tituly z této skupiny čte
Zásah této skupiny je
MEDIA PROJEKT
4. čtvrtletí 2012
+ 1. čtvrtletí 2013
ČASOPISY – PROGRAMOVÉ
odhad čtenosti na vydání v tis. osob
TV max
500
TV mini
304
TV Star
218
Týdeník Televize
153
TV Revue
145
TV Plus
77
TV expres
69
91 %
Televize včera
96 %
Populace
Čtenáři
97 %
Televize minulý týden
99 %
85 %
MEDIA PROJEKT
4. čtvrtletí 2012
+ 1. čtvrtletí 2013
90 %
95 %
100 %
ČASOPISY – ŢIVOTNÍHO STYLU PRO ŢENY
odhad čtenosti na vydání v tis. osob
Ţena a ţivot
359
Glanc
211
Joy
182
Cosmopolitan
175
Elle
165
Marianne
160
Moje psychologie
127
Skupiny s nadprůměrnou čteností
(afinitní index)
176
ţena
Socioekonomická klasifikace:
148
A - nejvyšší
Dieta
99
12-19 let
Jackie
83
20-29 let
InStyle
65
30-39 let
Harper´s Bazaar
50
40-49 let
Kondice
47
Marie Claire
39
SŠ s maturitou
Vysokoškolské
MEDIA PROJEKT
4. čtvrtletí 2012
+ 1. čtvrtletí 2013
117
151
119
113
139
133
ČASOPISY - BYDLENÍ, BYTOVÁ KULTURA
odhad čtenosti na vydání v tis. osob
Dům a zahrada
114
Chatař & chalupář
87
Marianne Bydlení
69
Můj dům
62
Moderní byt
61
Katka Náš útulný byt
61
Bydlení
57
Svět koupelen
50
Bydlení Stavby Reality
49
Pěkné bydlení
48
Rodinný dům
43
Domov
42
Svět kuchyní
39
Tina Bydlíme
38
Home byt / dům / styl / zahrada
30
Vlastnictví domu
45 % populace
51 % čtenářů z této skupiny
Vlastnictví chaty, chalupy
12 % populace
20 % čtenářů z této skupiny
Vlastnictví zahrady
55 % populace
66 % čtenářů z této skupiny
MEDIA PROJEKT
4. čtvrtletí 2012
+ 1. čtvrtletí 2013
ČASOPISY - ZAHRADA A HOBBY
odhad čtenosti na vydání v tis. osob
Chataření/ chalupaření
(alespoň 1x týdně)
6 % populace
12 % čtenářů z této skupiny
Zahrádkaření
(alespoň 1x týdně)
Zahrádkář
296
Receptář
256
29 % populace
Blesk Hobby
100
57 % čtenářů z této skupiny
Naše krásná zahrada
98
Fajn ţivot
76
Flóra na zahradě
53
MEDIA PROJEKT
4. čtvrtletí 2012
+ 1. čtvrtletí 2013
ČASOPISY – INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE
odhad čtenosti na vydání v tis. osob
Chip
87
Computer
60
Počítač pro kaţdého
57
Extra PC
43
Computerworld
38
Porovnání osobní vybavenosti v %
19 %
smartphone
47 %
7%
tablet
21 %
čtečka
elektronických knih
3%
Populace
10 %
MEDIA PROJEKT
4. čtvrtletí 2012
+ 1. čtvrtletí 2013
Čtenáři
ČASOPISY – SPOLEČENSKÉ
odhad čtenosti na vydání v tis. osob
Rytmus ţivota
695
Nedělní Blesk
646
Pestrý svět
411
Epocha
400
21. století
372
Sedmička
326
Týdeník Květy
284
History revue
265
Enigma
190
Nedělní Aha!
165
Reader´s Digest
130
Instinkt
129
Panorama 21. století
126
Story
111
Šíp Plus
70
Zásah v jednotlivých skupinách populace
Zásah celkem
33 %
Muţ
Ţena
12-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
30 %
36 %
let
let
let
let
let
let
let
18 %
33 %
32 %
36 %
34 %
36 %
37 %
Základní
Střední bez maturity
Střední s maturitou
Vysokoškolské
0%
MEDIA PROJEKT
4. čtvrtletí 2012
+ 1. čtvrtletí 2013
27 %
33 %
36 %
34 %
10 %
20 %
30 %
40 %
Ostaní ţánrové skupiny časopisů - I.
odhad čtenosti na vydání v tis. osob
PÉČE O ZDRAVÍ
Blesk Zdraví
139
Moje zdraví
129
HUDBA, FILM, FOTO
Digitální foto
44
VAŘENÍ
Svět ţeny Pošli recept
451
Blesk Vaše recepty
221
Apetit
133
Chvilka v kuchyni
132
Katka Nejlepší recepty
82
F.O.O.D.
70
Gurmet
40
Chuť a styl
25
MEDIA PROJEKT
4. čtvrtletí 2012
+ 1. čtvrtletí 2013
Ostaní ţánrové skupiny časopisů - II.
odhad čtenosti na vydání v tis. osob
POČÍTAČOVÉ HRY
Score
123
Level
91
PRO DĚTI
ABC
207
Bravo
167
Bravo Girl!
153
21. století Junior
100
Top dívky
85
Popcorn
80
ZDARMA DISTRIBUOVANÉ ČASOPISY
Čilichili
Realcity.cz
168
40
MEDIA PROJEKT
4. čtvrtletí 2012
+ 1. čtvrtletí 2013
Ostaní ţánrové skupiny časopisů - III.
odhad čtenosti na vydání v tis. osob
PRO ŢENY – ČTENÍ KŘÍŢOVKY A SOUTĚŢE
Blesk Kříţovky
390
Chvilka pro luštění
249
Kříţovkářský TV magazín
206
Chvilka napětí
95
ODBORNÉ
Právo & Byznys
76
Zdravotnické noviny
72
Sestra
29
EKONOMICKÉ
Ekonom
72
Euro
41
MEDIA PROJEKT
4. čtvrtletí 2012
+ 1. čtvrtletí 2013
Ostaní ţánrové skupiny časopisů - IV.
odhad čtenosti na vydání v tis. osob
SPORTOVNÍ
Nedělní Sport
261
ProFootball
105
Sport Góóól
101
ProHockey
73
Snow
32
CELOSTÁTNÍ ZPRAVODAJSKÉ TÝDENÍKY
Reflex
297
Týden
178
Respekt
160
MEDIA PROJEKT
4. čtvrtletí 2012
+ 1. čtvrtletí 2013
Ostaní ţánrové skupiny časopisů - V.
odhad čtenosti na vydání v tis. osob
O VĚDĚ, TECHNICE, ZAJÍMAVOSTECH A CESTOVÁNÍ
100+1
210
National Geographic
157
Lidé a Země
151
Koktejl
104
Ţivá historie
93
Tajemství české minulosti
80
Příroda
72
ŢIVOTNÍHO STYLU PRO MUŢE
Maxim
180
Formen
62
Esquire
56
MEDIA PROJEKT
4. čtvrtletí 2012
+ 1. čtvrtletí 2013
Ostaní ţánrové skupiny časopisů - VI.
odhad čtenosti na vydání v tis. osob
MOTORISTICKÉ
Svět motorů
180
Svět motorů Speciál
162
Auto Tip
155
Autohit
120
Automobil Revue
109
Auto motor a sport
89
Top Gear
83
Motocykl
73
Auto 7
52
Trucker
32
SUPLEMENT S MĚSÍČNÍ PERIODICITOU
Auto trendy
55
MEDIA PROJEKT
4. čtvrtletí 2012
+ 1. čtvrtletí 2013
Okénko do budoucnosti...
Připravenost čtenářů na konzumaci elektronických titulů
MEDIA PROJEKT
4. čtvrtletí 2012
+ 1. čtvrtletí 2013
Vývoj vybavenosti populace čtecími zařízeními
25 %
22
19
20 %
17
15 %
10 %
14
12
19
smartphone
17
15
tablet
12
čtečka
10
5
7
4
4
2
2
2
3
3
2012/1
2012/2
2012/3
2012/4
2013/1
5%
3
0%
souhrnný ukazatel
MEDIA PROJEKT
4. čtvrtletí 2012
+ 1. čtvrtletí 2013
VYBAVENOST ČTECÍMI ZAŘÍZENÍMI pro četbu elektronických titulů
(smartphone, tablet, čtečka)
Nejlépe vybavené skupiny
(vlastní alespoň 1 zařízení):
• 50 % řídících pracovníků
• 45 % podnikatelů
• 42 % VŠ vzdělaných
• 42 % mladých lidí (20-29 let)
• 40 % studentů, ţáků
MEDIA PROJEKT
4. čtvrtletí 2012
+ 1. čtvrtletí 2013
Vývoj vybavenosti čtecími zařízeními
sociodemografické skupiny s nejvyšším růstem
50 %
Zaměstnanec vedoucí pracovník
Vzdělání VŠ
40 %
věk 20-29 let
30 %
Praha
věk 12-19 let
20 %
věk 30-39 let
10 %
2012/1 2012/2 2012/3 2012/4 2013/1
MEDIA PROJEKT
4. čtvrtletí 2012
+ 1. čtvrtletí 2013
Populace
Vybavenost čtecími zařízeními
podle věku (%)
12-19 let
9
3
20-29 let
4
50-59 let
60-69 let
70-79 let
2
1
1
4
27
10
5
40-49 let
37
11
5
30-39 let
19
8
12
10
42
31
22
Souhrnný ukazatel
smartphone
4
3
tablet
1
1
0
0
0%
33
28
čtečka
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
MEDIA PROJEKT
4. čtvrtletí 2012
+ 1. čtvrtletí 2013
Čtenáři deníků
vybavenost a budoucí potenciál - čtecí zařízení - %
Hospodářské noviny
49
Sport
16
37
MF DNES
30
Lidové noviny
29
15
16
10
Blesk (bez Nedělního Blesku)
17
DENÍK ČR
15
8
23
Aha! (bez Nedělního Aha!)
15
8
23
Právo
14
0%
9
8
65
51
46
39
má
26
plánuje
22
20 %
MEDIA PROJEKT
4. čtvrtletí 2012
+ 1. čtvrtletí 2013
40 %
60 %
80 %
Čtenáři ţánrových skupin časopisů
vybavenost a budoucí potenciál - čtecí zařízení - %
ŢIVOTNÍHO STYLU PRO MUŢE
55
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE
52
EKONOMICKÉ
24
23
45
POČÍTAČOVÉ HRY
49
HUDBA, FILM A FOTO
47
ŢIVOTNÍHO STYLU
45
ODBORNÉ
43
71
22
69
22
20
22
ŢIVOTNÍHO STYLU PRO ŢENY
35
18
MEDIA PROJEKT
4. čtvrtletí 2012
+ 1. čtvrtletí 2013
73
22
34
20 %
75
28
PRO DĚTI A MLÁDEŢ
0%
79
40 %
67
má
plánuje
63
56
53
60 %
80 % 100 %
Čtenáři časopisů
vybavenost a budoucí potenciál - čtecí zařízení - %
Computerworld
63
35
98
Formen
60
30
90
Top Gear
60
30
90
Snow
64
Právo & Byznys
62
23
85
Chip
62
23
85
Ekonom
23
53
Moderní byt
87
31
56
25
84
80
Marie Claire
53
25
78
má
Elle
53
25
78
plánuje
23
78
Extra PC
0%
55
20 %
40 %
MEDIA PROJEKT
4. čtvrtletí 2012
+ 1. čtvrtletí 2013
60 %
80 %
100 %
Plánovaná četba elektronické verze novin a časopisů
čtenáři deníků (poslední vydání)
Hospodářské noviny
12
Sport
12
E15
12
Metro
12
Mladá fronta DNES
11
Lidové noviny
6
Právo
6
Blesk (bez Nedělního Blesku)
4
Aha! (bez Nedělního Aha!)
4
0%
5%
MEDIA PROJEKT
4. čtvrtletí 2012
+ 1. čtvrtletí 2013
10 %
15 %
Plánovaná četba elektronické verze novin a časopisů
Skupiny s největším potenciálem
VŠ vzdělání
12
OSVČ
10
20-29 let
10
Student, ţák
10
Podnikatel se zaměstnanci
10
Praha
9
Celkem populace
6
0%
5%
MEDIA PROJEKT
4. čtvrtletí 2012
+ 1. čtvrtletí 2013
10 %
15 %
Prosíme o správnou citaci zdroje dat:
MEDIA PROJEKT: 4. čtvrtletí 2012 a 1. čtvrtletí 2013
Realizátoři: MEDIAN a STEM/MARK /GFK
DĚKUJEME ZA
POZORNOST
10.6.2013
MEDIAPROJEKT 1Q/2013

Podobné dokumenty

Prezentace aplikace PowerPoint

Prezentace aplikace PowerPoint odhad čtenosti na vydání v tis. osob BYDLENÍ, BYTOVÁ KULTURA Dům a zahrada

Více

Prezentace aplikace PowerPoint

Prezentace aplikace PowerPoint odhad čtenosti na vydání v tis. osob BYDLENÍ, BYTOVÁ KULTURA Dům a zahrada

Více

1. a 2. Q 2011

1. a 2. Q 2011 odhad čtenosti na vydání v tis. osob National Geographic

Více

media projekt 2006

media projekt 2006 21. století National Geographic Šťastný Jim Instinkt Reader´s Digest Výběr S tebou mě baví život Ring Koktejl Lidé a země Mf plus Nedělní svět Epocha MEDIA PROJEKT 2006

Více

Obchodní politika 2015

Obchodní politika 2015 Obchodní podmínky sezónní TV koeficienty

Více

media projekt 2007

media projekt 2007 Mladá fronta Dnes Právo

Více

II. a III. čtvrtletí 2006

II. a III. čtvrtletí 2006 Mobility 21. století

Více