1001 tipu a triku pro Internet

Transkript

1001 tipu a triku pro Internet
rI
.
David Morkes, Jan Vorech
1001 tipu a triku pro Internet
r
r
@ 1998 Computer
Press@
.....--
.
I
f
OBSAH
i
f
Prístup a pripojení k Inetu
1. Jak se mohu pripojit?
2. Jaké jsou zpusoby pripojení?
3. Jakou linkou mohu být pripojen?
4. Co potrebuji k pripojení?
ftfillCljllllí IIClIIIClc:íIllClIIIIIIIII
5. Jak pracuje modem?
6. Mám si pofídit externí nebo interní modem?
7. Má cenu si pofídit faxmodem s podporou voice?
8. Na co musím dát pozor pri instalaci interního modemu?
9. Jak je duležitá rychlost modemu?
10. Jak je to s modemy 56 kb/s?
11. Mohu si zkontrolovat rychlost sériové linky?
12. Modem nechce vytáčet telefonní číslo
13. Modem vytáčí číslo pomocí tónové volby, ale já mám pulsní volbu
14. Modem vytáčí prmš rychle
15. Jak si ovefit, zda modem správne funguje?
16. Mohu pomocí terminálového prístupu provést download souboru?
ftfillCljllllí
17.
18.
19.
20.
IIClII 1ftIiIlIlCl,",!i 1I!i
Co potfebuji vedet od svého poskytovatele?
Kde nastavím modem?
Kde nastavím parametry vytáčení?
Lze modem diagnostikovat?
1
1
1
2
2
:1
3
3
3
3
4
4
4
5
5
5
5
6
Jr
7
7
9
10
vii
1 O O 1 tip
ÍJ a tri
k ÍJ pro Internet
21. Jak nainstaluji prístup na Internet?
22. Jak nakonfigurovat prístup na Internet?
23. Jak zkusit, jestli vše funguje?
24. Kde zadám inicializační retezec pro modem?
25. Mohu si otevrít okno terminálu pred/po vytočení čísla?
26. Mohu vytočit číslo ručne pomoci telefonu?
27. Jak si udelám zástupce telefonického pripojení na ploše?
28. Pozor na sdílení souboru!
29. Jak zjistím, jestli funguje spojení do Internetu?
30. Kde jsou v registrační databázi uloženy parametry modernu?
31. Jak rychle zjistit nastavení síte?
32. Mohu zakázat použití WINS?
33. Rutiny pro práci s TCP/IP
34. Mohu zajistit automatické vytáčení čísla?
35. Nastavení DNS v telefonickém pripojení mi nefungují
36. Kde jsou v registrační databázi uloženy parametry telefonického pripojení?
37. Vždy když použiji telefonické pripojení, odhlásím se od lokální síte
38. Nefunguje mi pripojení k Unixovému PPP serveru
39. Jaké protokoly mám použít pri telefonickém pripojení?
40. Mohu použít PPP pro prímé
propojení pomoci .,nulového modernu?
. , .. . ,
.
41 . Mo hu Spustlt te Ie fomc ke pri pOJem z pri" kazove ' ra dky ?. ...............................................
\lC)llIéI
1IC)!;It}rtc)1Iéllt=lt=
IIrillC)jt=lIí
42. Kdo je to poskytovatel pripojení?
43. Co je to Pop?
44. Na co se mám zamerit pri výberu poskytovatele?
45. Jaké jsou cenové strategie?
46. Poskytují pripojitelé sl~vy či výhody?
47. Chtel bych se podívat na Internet, ale nechci si ho koupit
48. Kdo to je sekundární poskytovatel?
49. Kdo to je primární poskytovatel?
50. Co je to peering?
51. Proč je peering pro uživatele tak duležitý?
52. Jak je tedy u nás peering realizován?
53. Jak mohu zjistit, kdo s kým má peering?
54. Mohu se podívat na seznam poskytovatelu u nás?
viii
10
11
12
13
13
14
14
14
14
15
15
16
16
16
16
17
17
17
17
17
17
111
18
18
18
18
19
19
19
19
19
20
20
20
21
ro-Obsah
Elektronická
pošta
...21
~
55. Jaké mohu použít poštovní programy?
56. Co riká poštovní etika?
IIrCJllréllll
22
22
\ftIilllllWlélil
:!~
57. WinPMail hlásí "Invalid password" behem pripojení k POP3 serveru
23
58. Zobrazují se šanony a další poštovní soubory dvakrát?
23
59. Pri odesnání dopisu Pegasus Mail vkládá moji adresu ve tvaru
už[email protected]éna.cz, ale moje adresa je už[email protected]éna.cz
24
60. Proč se nemohu pohybovat po jednotlivých položkách konfiguračního dialogu
pomocí klávesy <Tab>?
... ...
...
.24
61. Nevidím položku get nebo send mail ve file menu, nevidím tfítlačítkový panel pro
odesnání a prijem pošty, pri odesnání pošty na internetovou adresu WinPMail hlásí, že
adresa je ambiguous.. ...
...
...
62. Pri práci ve Windows 95 se objeví chybové hlášení
General Protection Fault in nwcalls.dll
64. Proč nevidím které šanony, které byly vytvoreny ve starší verzi
programu pegasus Mail? ... ...
...
... ...
65. Pegasus Mail hlásí, že nemuže nalézt mailbox Program Eudora
IIrlJllréllll I:llcllJrél
IIrCJllréllll
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
V'
24
24
25
~!i
II
.
v. V
. v.
..
V
66 . J a k use tn t pemze pn c tem CI o deSI nam pos ty?. ............................................................
67. Pozor na háčky a čárky
68. Jak správne odpovídat na poštu?
69. Jak si zapamatovat adresy?
70. Rozesnání pošty skupine lidí
v
..24
1WI!i 1:J(c:11é1111111
Nespolupracují vzájemne verze MS Exchange?
Máte potíže s pripojením k poštovnímu uzlu Microsoft Mail?
Nemohu odeslat zprávu z Microsoft Exchange
MAPISP32 beží i po ukončení MS Exchange
Proč nemohu sdnet poštovní složky?
Mohu MS Exchange použít i pro poštu do Internetu?
Lze vyrešit správné kódování češtiny?
25
25
25
26
26
:!Ii
26
26
26
26
26
27
27
Ix
1 O O 1 tip
Íl a tri
k Íl pro Internet
78. Lze pridat osobní podpis (signaturu) k dopisu?
79. Lze zmen it typ fontu pro zobrazení zpráv?
80. Mohu vypnout posílání nesmyslných dodatku spolu s dopisem?
I'rCJ!lréll11 lWIélil " IJlli](II
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
Proč je vhodné používat položku Subject?
Program Mail se nezeptal na Subject
Mohu nejak nastavit svuj oblíbený editor pro použití v programu Mail?
Mohu definovat prezdívky (aliasy) pro adresáty?
Mohu si prečtenou poštu uložit do jiného šanonu než je mbox?
Mohu si presmerovat pfíchozí poštu na jiný počítač?
Mohu si presmerovat pfíchozí poštu na displej mobilního telefonu?
Mohu vlož it textový soubor do odesílaného dopisu?
Mohu rozeslat dopis skupine uživatelu?
Mohu provést Reply na príchozí dopis?
Mohu nejak zajistit vložení Cc: do hlavičky dopisu?
Mohu nejak zajistit vložení Bcc: do hlavičky dopisu?
Mohu nejak zajistit vložení signatury na konec dopisu?
I'rCJ!lréll11 I'illl!
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
I'rCJ!lréll11
103.
104.
105.
106.
107.
x
~
"
IJlli](II
27
27
27
~1r
27
27
28
28
28
28
28
28
29
29
29
29
29
~()
Mohu použit program Pine v neinteraktivním režimu jako shellovský skript?
30
Jakmile obdržím novou poštu, Pine mne o tom neinformuje
30
Mohu vložit textový soubor do odesílaného dopisu?
30
Proč Pine používá kódování Base64 místo kódování uuencode?
30
Mohu nejak vložit adresu z adresové knihy do textu dopisu?
31
Mohu nejak zajistit vložení signatury na konec dopisu?
31
Mohu nejak zkonvertovat aliasy programu Elm do adresové knihy programu Pine? .31
Kde má program Pine uloženu konfiguraci?
32
Na jakých platformách je program Pine podporován?
32
1:1111
"
IJlli](II
Mohu nejak nastavit odkud má Elm číst novou poštu?
Mohu nejak zajistit vložení signatury na konec dopisu?
Mohu zmen it hodnotu fullname v odesílaném dopisu?
Je možné zašifrovat část odesílané zprávy?
Mohu nastavit automatické ukládání odchozí pošty?
~~
33
33
34
34
34
Obsah
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
Lze pridat informace k hlavičce dopisu?
34
Lze editovat a poté forwardovat dopis, aniž by se pridal znak .>" do tela dopisu? ...35
Mohu prevzit adresu z došlého dopisu a vložit ji do seznamu aliasu?
35
Lze v aliasu použit znak .="?
35
Mohu si nastavit editor pro použiti vElmu?
35
Lze poznat, kolik jsem obdržel nových zpráv bez spušteni programu Elm?
35
Je možné synchronizovat fOldery, aniž bych musel opustit program Elm?
35
Je Elm schopen spolupracovat s SGI Workspacem?
35
Pfenos binárních
dat
,'..
.35
116. Proč použit poštu pro prenos binárnich dat?
117. Jak mohu zakódovat binárni data pro prenos pomoci elektronické pošty?
118. Jak je to s délkou zprávy?
flCJrllc:l1]f IICJ!511f
119.
120.
121.
122.
123.
Jak
Jak
Jak
Jak
Jak
Jak
Jak
Jak
Interneto"l!
36
:l1i
Preč pošta nedorazila k adresátovi?
Nelze najit počitač prijemce (Host unknown)?
Nelze najit prijemce (User unknown)?
Poštu nelze doručit (Service unavailable)?
Mohu se obrátit na správce na cílovém počitači?
Pošta do dalších
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
I
35
36
sítí mimo Internet
je to se sitemi mimo Internet?
poslat poštu do site mimo Internet?
poslat poštu do site Bitnet?
poslat poštu do site Compuserve?
poslat poštu do site Fidonet?
poslat poštu do site Sprintmail?
poslat poštu do site MClmail?
poslat poštu do site UUCP?
Slll~b]f IIOmocí lIošl1f
132. Mohu použivat služby Internetu pomoci pošty?
133. FTP pomoci pošty
134. Archie pomoci pošty
36
36
36
37
37
37
37
37
45
45
45
46
46
46
~Ij
46
46
47
xl
1001
tip
U a trlku
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
Gopher pomocí pošty
Veronica pomocí pošty
Usenet pomocí pošty
Hledání Usenet skupiny pomocí pošty
WWW pomocí pošty ...
Prohledávání WWW pomocí pošty
Hledání elektronické konference pomocí pošty
Finger pomocí pošty.
Telnet pomocí pošty
"]fI1II1c1ií"iil1í
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
I)!;CJIJ
l
Proč neexistuje jednotný adresár Internetu?
Služba eso ..
'"
Prístup do eso pomocí WWW
Služba Whois
'"''''''
Whois pomocí pošty
Adresár X.500
Netfind
Server Lidé
Server Atlas
Server Internet Address finder
IIClI!ií !;11I~1I]f
154.
155.
156.
157.
158.
159.
pro Internet
clCJ!;tlllll1l! IICJ!itCJII
Slovník Webster
Zasílání faxu pomocí Internetu
Zasílání dopisu klasickou poštou pomocí Internetu
Potrebujete zjistit kódy domén první úrovne?
Zajímá Vás historie Internetu?
Máte nejaký matematický problém?
48
50
5O
51
51
52
53
53
53
!i~
53
54
55
55
56
56
.57
58
.59
60
1511
60
60
61
61
61
61
WWW browsery a integrované prostredí Windows...61
MicrcJ!;CJft Il1terl1et ExlllCJrer 4.11 CI Active lIe!;ktCJII
.
xii
1i2
Obsah
160. Jak poslat stránku WWW e-mailem?
161. K čem.u slouží PowerToys?
162. Jak použít Webovou grafiku jako tapetu 'pracovní plochy Windows?
163. Jak se jednoduše presunout zpet?
164. Jak zjednodušit psaní dlouhých WWW adres?
165. Pro doplnení vypisovaných adres je tu AutoComplet
166. Jak vypnout funkci AutoComplete?
167. Používejte techniku ndrag and drop"
168. Jak pridat odkaz na stránku WWW do oblíbených položek (Favorites)?
169. Jak správne tisknout stránky WWW?
170. Jak vytisknout nejjednodušeji jediný rámec?
171. Jak dále upravit tisk stránek WWW?
172. Používejte AutoSearch
173. Jak zmenit barvu hypertextových odkazu na stránce WWW?
174. Zmenil jsem barvu hypertextových odkazu, ale neprojevilo se to.
175. Jak vypnout podtržení hypertextových odkazu?
176. Jak prejmenovat ikonu v oblíbených položkách?
177. Používejte zobrazení browseru na ce/ou obrazovku
178. Jak vypnout startovací stránku?
179. Jak nastavit startovací stránku browseru?
180. Jak používat cache?
181. Používejte Active Channels jako šetriče
182. Vytvorte si vlastní tapetu Windows
183. Co je to Active Desktop Gallery?
184. Jak vypnout Active Desktop?
185. Mohu mít stránky WWW zobrazeny pfímo na pracovní ploše Windows?
186. Chci mít jako tapetu ve Windows HTML stránku.
187. Používejte Quick Launch bar
188. Jak otevfít novou stránku WWW ve stejném okne?
189. Porovnání terminologie Netscape Navigator na Internet Exp/orer
190. Import databáze adres z Netscape Navigator
191. Import oblíbených položek
192. Klávesové zkratky v MS Explorer
193. Nastavení aktualizace kanálu
,
194. Vytvárejte zástupce pro rychlý prístup k často navštevovaným stránkám
195. Jak vypnout stahování a prehrávání multimediálních dat?
196. Jak spouštet více instancí Exploreru současne?
:
62
62
63
63
63
63
63
64
64
64
64
64
65
65
65
65
65
66
66
66
66
67
67
67
68
68
68
68
68
69
69
69
69
69
70
70
70
xiII
1001
tip U a trlku
pro Internet
(JIIIIC)(Ji( I:J[lIr8!!i!l
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
Zmena fontu e-mailových zpráv
Pridání podpisu do pošty
Používejte automatické trídení pricházející pošty
Jak definovat pozadí poštovních zpráv?
Automatické pridávání adres do databáze
Použití nástroje AutoComplete
Vytvárení skupin v databázi adres
Vytvorení ruzných e-mailových kont na jednom počítači
Presmerování dopisu do ruzných složek
Jak skrýt prečtenou poštu? """,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Zprávy z NetNews čtete offline
Jak se snadno príhlásit do newsgroup?
IIlIt!iC:éllIlI
1rIJ
~
,..
lIéI"iIlCltCJr
209. Jak nastavit výchozí stránku v Netscape Navigatoru?
210. Používejte history
""''''''''''''''''''''''
211. Jak pridat stránku WWW do seznamu Bookmarks?
212. Jak pridat odkaz do seznam u Bookmarks?
213. Jak mohu Bookmarks editovat?
:
214. Mohu nejak rychle zjistit, jestli se moje oblíbené stránky zmenily?
215. Proč se mi nezobrazuje správne český text?
216. Dokument se zobrazuje pomalu, protože obsahuje obrázky
217. Jak mohu ovlivnit kdy mi vyprší označení navštívených odkazu?
218. Jak si nastavím parametry pro pfíchozí a odchozí poštu?
219. Proč nemohu uložit stránku WWW jako txt?
220. Mohu si nejak obsah stránky zkopírovat napr. do Wordu?
221. Potrebujete neco rychle najít v textu?
222. Chteli byste si stáhnout obrázek z stránky WWW?
223. Chteli byste si oblíbený obrázek nastavit jako pozadí do Windows?
224. Mohu si URL odkazu zkopírovat do Wordu?
225. Co znamenají jednotlivá tlačítka v panel u nástroju?
226. Mohu ovlivnit velikost cache?
227. Nejde mi provést download souboru
228. Nemohu ve svém Netscapu aktivovat Javu
229. Netscape hlásí: Nemoh~ otevfít FCC soubor
xiv
70
71
71
71
71
72
72
72
72
73
73
73
~~
74
74
74
74
75
75
75
75
75
75
76
76
76
76
76
77
77
77
78
78
78
Obsah
230. Jakmile spustím Netscape, hlásí:
MD5 Hash Check Failed - File has been Modified
231. Nelze spustit telnet
Netscape
Communicator
78
78
78
232. Odkud mohu stáhnout Netscape Communicator a jeho součásti?
78
233. Jak nastavit Netscape jako výchozí prohlížeč?
79
234. Jak zjistit, jestli se od predchozí návštevy zmenila stránka
vložená do Bookmarks?
..80
235. Jak vypnout animaci stránek?
80
236. Zmena velikosti fontu stránek WWW
80
237. Jak pridat na plochu zástupce stránky WWW?
80
238. Usnadnení pri psaní adres
81
239. Používejte více instancí Netscapu najednou
81
240. Netscape doplní adresy o http://wwwa.com
81
241. Stahování souboru Ize uskutečnit po částech
81
242. Quick search najde stránku WWW za vás
81
243. Mohu nejak importovat soubor s adresami?
81
244. Netscape se nechce pripojit k Internetu
81
245. Presto, že mám nastavenu volbu Return receipt pro odchozí poštu,
nic mi zpátky neprišlo
..82
246. Pri prístupu na stránku obsahující Java aplikaci Netscape "zamrzne"
82
247. Pokaždé, když otevírám address book, obdržím hlášku:
Unable to open address book database file
82
248. Mohu nejak zrušit spuštení AOL Instant Messengeru pri startu Windows?
82
249. Mohu úplne smazat AOL Instant Messenger?
83
250. Jak provedu zálohu Registry (Registrační databáze) ve Windows 95?
83
251. Nemohu si zobrazit lokální HTML soubory nebo soubory nápovedy
84
252. Jak mohu upgradovat stávající Communicator na novou verzi?
84
253. Používám utilitu GetRight a prohlížeč mi prestal fungovat
84
254. Vždy, když se spouští Java applet, obdržím chybu:
Unable to start a java applet: Can't find 'java40.jar' in your CLASSPATH
85
255. Když chci otevrít Preferences, obdržím chybu:
Netscape was unable to load the preferences DLLs
85
256. Pokaždé, když spustím Communicator, obdržím chybu: The local configuration file
specified a configuration URL, but the AutoAdmin component can't be loaded
86
257. Mohu Communicator presunout do jiného adresáre?
86
xv
1 O O 1 tip
Íl a tri
k Íl pro Internet
258. Lze nastavit filtr príchozí pošty?
259. Úpravy konfiguračního sou boru prefs.js
260. Jaký význam mají parametry v souboru prefs.js?
261. Jaké jsou parametry v souboru prefs.js pro nastavení pošty a news?
262. Jaké jsou parametry v souboru prefs.js pro nastavení Javy?
86
86
87
88
89
Microsoft Office 97 a jeho propojeni s Internetem ...89
263. Jak ukládat či otevírat dokumenty Office pfímo z FTP serveru na Internetu?
264. Rozbalovací seznam s FTP adresami je prázdný
265. Musím definovat adresy FTP zvlášť pro každou součást souboru Office?
266. Lze vystavit dokumenty Office primo na WWW?
267. Jaký server použít pro www publikaci dokumentu Office?
268. Co potfebuji pro instalaci Personal Web Serveru?
269. Co potfebuji pro instalaci Microsoft Peer Web Services?
270. Požadavky pro publikaci na Internetu.
271. Požadavky pro publikaci na intranetu.
272. Jak nainstalovat Personal Web Server?
273. Jak nainstalovat Peer Web Services?
274. Kde je dostupná dokumentace pro Personal Web Server?
275. Kde je dostupná dokumentace k Peer Web Services serveru?
276. Kde najdu název nainstalovaného serveru?
lVIic:rCl!tCl1Mt ~c:c:lt!t!t
!lJr CI IlItltrllltt
277. Hypertextové odkazy
278. Pripojte tabulkové pole typu "hypertextový odkaz" k formulári
279. Co znamená vlastnost "Podadresa odkazu"?
280. Jaké prenosové protokoly Ize použít v hypertextových odkazech Access 977
281. Vlastnosti a metody Visual Basicu pracující s hypertextovými odkazy
282. Jakým zpusobem Ize publikovat databázová data na Internetu?
283. Uložení dat jako statický HTML dokument
284. Jak upravit vytvorený statický HTML dokument?
285. Jak jsou data do statického HTML ukládána?
286. Vytvorte si vlastní šablonu statického HTML dokumentu.
287. Uložení tabulek dotazu'nebo formuláru jako souboru IDC/HTX
288. Jak vypadají soubory IDC/HTX?
XVI
90
90
90
90
91
91
91
91
91
92
92
92
!I~
..92
93
93
93
94
95
95
95
96
96
97
i

Podobné dokumenty

Katalog PLC JAZZ (PDF, česky, 1.4 MB)

Katalog PLC JAZZ (PDF, česky, 1.4 MB) Pro download naprogramované aplikace je třeba použít přídavný modul RS232, který může také zprostředkovat komunikaci OPLC™ s jinými zařízeními. Modul je součástí programovací sady JZ-PRG. Externí z...

Více

osar-nolého

osar-nolého popeler-r-r, pod kterýrl-r se zakonzervovala jeho serrr.

Více

Bibliografické citace dokumentů podle ČSN ISO 690 a

Bibliografické citace dokumentů podle ČSN ISO 690 a Jméno autora. Předmět příspěvku. Datum publikace. (zaslání do konference) [Datum přístupu]. Poznámky. (přístup k dokumentu.) Pozn. Podtržené položky jsou povinné stejně jako psan...

Více

Jak psat diplomovou praci

Jak psat diplomovou praci možností co nejčastěji hovořit a přemítat společně s jejím vedoucím. Ne že by tu měl profesor sehrát roli mytického zachránce a zprostředkovatele. Spíše jde o to, že píšeme-li diplomovou práci, je ...

Více