zpravodaj září - říjen

Transkript

zpravodaj září - říjen
INFORMACE
Z RADNICE
ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2013
INFORMACE Z RADNICE - měsíčník. Vydává MěÚ Český Dub, nám. B. Smetany 1/I , IČO: 262 722. Povoleno MK ČR E 17064. Počet výtisků 1300. Bezplatný výtisk.
SLOVO STAROSTY
Milí spoluobčané,
skončilo období prázdnin a dovolených, krásné
letní slunce a teplo vystřídaly deště a chladno. Velká
pozornost byla díky vysokým teplotám upřena právě
na koupaliště. Jsem moc rád a vaše kladné ohlasy to
potvrzují, že po delším období byla na koupališti kromě koupání také opět možnost k příjemnému posezení v restauraci. V letních měsících se naplno rozběhly naplánované investiční akce. Dokončeno bylo
vybudování opěrné zdi pod základní školou, před dokončením je oprava venkovního schodiště u mateřské
školy, kde se také provádí oprava a nátěry oken. Byly
provedeny některé opravy povrchů komunikací na
Žižkově a v Parku v objemu cca 250 tis. Kč. V srpnu
bylo vyhlášeno další výběrové řízení a ještě do konce
října budou opraveny lokality u domova důchodců
směrem na Malý Dub, komunikace směrem na Šibeniční vrch, oprava betonové komunikace a vystouplých kanálů na sídlišti a další lokální opravy ve
městě. Byl dokončen chodník směrem k Jednotě na
Žižkově a ještě letos bude realizován přechod pro
chodce v ulici Svobody. Drobné opravy kapličky proběhly v Bohumileči. V současné době čekáme na vyhodnocení naší žádosti o dotaci na opravu křížků ve
Smržově a v Sobákově. Na Mírovém sídlišti byly provedeny částečné úpravy veřejných prostranství a přesunu některých stanovišť na kontejnery. Byla započata instalace stříšek na kontejnery, která by měla být
dokončena v nejbližších dnech. V srpnu bylo také
dokončeno vyčištění pozemků pod bývalou mateřskou školu na Žižkově, kde by měla být v příštím roce
zahájena výstavba prodejny.
V září již tradičně naše spolky pořádaly spolkové
dny nebo výstavy. Poděkování patří chovatelům za
uspořádání krajské chovatelské výstavy a rybářům za
rybářský den. V září bylo také ukončeno výběrové
řízení na zpracovatele projektové dokumentace přestavby budovy bývalého kina na spolkový dům Česká
beseda, který bude sloužit k více účelům – divadelním představením, koncertům, spolkové činnosti,
slavnostním shromážděním, schůzím zastupitelstva,
přednáškám a seminářům apod. Podání žádosti o
dotaci předpokládáme v příštím roce.
Těším se na setkání s vámi.
NAVŠTÍVÍLI JSME FOGLAROVU
SLUNEČNÍ ZÁTOKU
Sluneční zátoku, kde se konalo několik táborů legendárního oddílu Pražská dvojka najdeme při trati
Posázavského pacifiku Světlá nad Sázavou – Čerčany.
Jaroslav Foglar, známý pod skautskou přezdívkou
Jestřáb, jezdíval se svým oddílem do Sluneční zátoky
či jejího blízkého okolí v letech 1925-1945. Táboření
ve Sluneční zátoce se také stalo předlohou Foglarovy
knihy Hoši od Bobří řeky. U lesa stojí od roku 1997
žulový balvan s pamětní deskou, která připomíná
Foglarovy letní tábory.
Dne 2.7.2013 jsem se na tato krásná místa dostal
se zasloužilými skauty Vorem (Miloslav Dvorský)
a Kvaltíkem (Milan Pavlů) a byl to opravdu krásný
zážitek.
Na dva skautské tábory - v Letařovicích a Zahrádkách u České Lípy (1969 - 1970) pod jejich vedením se
nedá zapomenout.
Díky. Jiří Miler, starosta
Nejvíc mě ničí lidská bezohlednost...
Co na tom, že maminka
s kočárkem nebo malé dítě musí
vstoupit do frekventované vozovky v ulici Masarykova? Co na tom,
že nově vybudovaný chodník není
stavěný na auta a dlouho nevydrží...? Hlavně, aby řidič auta nemusel udělat krok navíc...To samé se děje na nedávno vybudovaném chodníku v ulici Svobody
(silnice směrem na Kněžičky).
Pozor - to nejsou žádní neomalení a zkouření mladíci, jak neustále slyším názory starších na mladé...to jsou mnohdy "vážení" spoluobčané". Vždy volám Policii ČR,
udělejte to prosím také, přece
nerezignujeme na pár bezohledných jedinců.
Jiří Miler, starosta
VE MĚSTĚ NECHCEME POPÍJEJÍCÍ
OPILCE NA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH
To vzkazují zastupitelé města všem, kteří jsou schopni od rána vysedávat na lavičkách před samoobsluhou,
autobusovými zastávkami a na jiných veřejně přístupných místech.
„Na zasedání 10. září jsme se dohodli, že naše trpělivost je u konce a chceme opilce z určitých míst ve
městě vykázat. K tomu bude sloužit vyhláška, která konzumaci alkoholu na veřejnosti ve městě zakáže.
Schvalovat ji budeme v říjnu“ uvádí starosta.
Zastupitelé se pro vyhlášku vyslovili i přes to, že ve městě není městská policie a vymahatelnost bude
obtížná. „Vždycky jsem si myslel, že se vyhneme těmhle vymoženostem velkoměst vyrábět vyhlášky
na všechno, ale začínám mít pocit, že to bez nich zkrátka nepůjde. Budeme spolupracovat s Policií ČR
a popíjení a žebrání na veřejnosti nebude už tak jednoduché,“ zakončil starosta.
Prvního října oslavíme Mezinárodní den seniorů.
Řada lidí je aktivních i ve vysokém věku a díky svým
zkušenostem jsou platnými členy naší společnosti a
přínosem pro naše město. Byli bychom rádi, aby naši
senioři mohli být hrdí a spokojení s tím, že už do
skupiny seniorů patří. Děkujme a oceňujeme vše, co
jste pro nás v minulosti vykonali. Jiří Miler, starosta
Z vašich dopisů
Přestěhovala jsem se do Domu s pečovatelskou službou v Českém Dubu a jako občanka tohoto města čtu
pravidelně váš Zpravodaj. Nevím, jestli v tomto časopise také otiskujete příspěvky jednotlivých občanů či zda
je vyhrazen místním úřadů, takže nevím, zda moje
řádky otisknete nebo jen přečtete. Každopádně posílám následující:
Vážení občané Českého Dubu,
v prvním čísle vašeho Zpravodaje jsem mezi jinými
četla zprávu o Domu s pečovatelskou službou. Jsem
jeho obyvatelka a ráda bych se s vámi podělila o své
postřehy.
Zná to mnoho z nás – děti vyletí z hnízda, partner
zemře, roky přibývají a s nimi i zdravotní potíže. A co
tedy dál? Bydlela jsem sama ve svém bytě a všechno
sama zvládala, pak přišel úraz a vše se změnilo. Na
štěstí jsou tu sociální služby, které nám pomohou. Tak
jsem našla řešení a přestěhovala se do Domova
s pečovatelskou službou, kde mi poskytnou vše, co potřebuji. – nakupují, připraví jídlo, uklidí, pomohou
s hygienou, vyperou atd. Kromě toho jsem zde našla
nové přátele, takže už nejsem tak sama. Mám si tady
s kým popovídat, vypijeme společně kafíčko, oslavíme
spolu svátky a narozeniny i silvestra. Přítelkyněmi se
mi staly i pečovatelky. Berou svou
práci ne jako zaměstnání, ale jako
poslání. Pečují o nás s láskou, mají
pochopení pro naše slabosti a zájmy.
Všechny, paní ředitelkou počínaje,
jsou ochotné s námi řešit naše problémy a starají se o naší pohodu. Všude s e ne stá vá , že p e čo va te l ka ,
s kterou jsem se bavila o šeříku, který
mám ráda, vám odpoledne přinese
rozkvetlý šeřík z vlastní zahrádky a za
tři dni jej vymění za nový. Vypadá to,
že DPS v Českém dubu je výjimečný.
Se vším se můžeme na „naše děvčata“
obrátit a vždy vám poradí řešení. Sociální služby jsou zde nejen kvalitní,
ale i přátelské. To vše nám pomůže
„na stará kolena“ žít důstojně a
v pohodě. Jsme tady totiž všichni jako
jedna velká rodina.
Ale ještě něco jiného přispívá k naší pohodě. A to
je okolí. Dům stojí v parku, a to nejen podle adresy,
ale doslova. Od jara každé ráno padne můj první pohled na zelené stromy a zelená barva, jak známo,
uklidňuje. Podzim pak vymaluje okolí všemi barvami,
jak to jen podzim umí. A když do toho zasvítí slunce,
je to obraz hodný nejlepšího malíře. V zimě pak máme
nový obraz, stromy jsou pocukrované bílým sněhem.
V okolním parku se můžeme volně procházet a
kochat se květinami na záhonech, o které se starají
zdejší dobří lidé. Navíc i na samotný dům je pěkný pohled i po architektonické stránce. Není to žádná moderní krabice. Výzdoba ve vstupní hale – naše „louka“,
mi učarovala už při první návštěvě zde. Stále se mění
podle ročního období. Je tak krásná. Žijeme v moc
pěkném prostředí.
A protože jsem v parku, nechybějí tu ani ptáci, kteří stále prozpěvují. I ten kohout, který nepatří mezi
zpěvné ptactvo, každý den zpívá svojí ranní písničku. A
do toho všeho přidá svou melodii i splav.
Pokud netrávíte čas v parku, můžete se zúčastnit
některého kulturního programu. Jedenkrát týdně je tu
promítání cestopisných filmů. Je to náhrada za to, že
už nemůžeme nikam cestovat sami. Občas je tu koncert, přijdou nám zazpívat děti. Komu to chodí lépe,
může za kulturou i do města. Prostě se nenudíme.
Tím vším chci říct, že zde mohu být úplně spokojená. Mám své soukromí, společnost, krásné prostředí,
kulturní vyžití, a co víc si mohu ve svých letech přát.
Svého rozhodnutí přestěhovat se sem vůbec nelituji.
Našla jsem zde nové přátele a nový domov.
Někdo pro nás všechno připravuje, proto bych
chtěla městu i místním lidem za všechno poděkovat.
Soňa Neumannová
Koupaliště fungovalo letos dobře…
Tak zhodnotili sezónu zastupitelé, když město po několika letech spravovalo areál koupaliště ve vlastní režii.
„V loňském roce jsme ukončili nájemní stav s PFC Český Dub a o pronájem celého areálu neprojevil nikdo další
zájem. Rozhodli jsme pronajmout pouze restauraci a kiosek nejvyšší nabídce nájemného s tím, že o areál se budeme starat sami. Ukázalo se, že je to pro nás lepší varianta, nemusíte prosit nájemce, aby posekal nebo uklidil
odpadky. Poděkování patří Technickým službám a p. Jiřímu Zemenčíkovi, který měl areál na starost“ uvádí starosta. Restaurace a kiosek získal nového nájemce v p. Sutnarovi. Zastupitelé na zasedání 10. září hodnotili letošní
sezónu jako povedenou. „Smekám, v jakém krátkém čase v červnu pan Sutnar provoz restaurace rozjel. Z ohlasů
spoluobčanů a vlastní zkušenosti vím, že posezení a obsluha na koupališti byla velmi příjemná, za což mu patří
velké poděkování. V brzké době budeme společně vyhodnocovat, co bude dál,“ dodává starosta.
Několik ohlasů ke koupališti z facebooku:

Chtělo by to rekonstrukci a pak by to bylo skvělé, chodím tam a bylo to fajn, požádejte o dotaci od EU....

Voda letos byla celkem super

Jo jo a docela i lidi tam byli, je tam restauračka

Na koupaliště nechodím, mám strach, abych nezpůsobila povodně

Krok správným směrem

Krásné prostředí, fajn hospoda s příjemnou obsluhou, čistá voda ke koupání, no prostě to po letech funguje

Příjemná restaurace, dobré jídlo. Voda až na posledních pár horkých dní byla výborná. Opravdu se mi tam
líbilo, jen bych dbala s přibývajícím horkem na čištění od řas

Restauračka supr a voda taky. Ta řasa je prostě s.... a s přibývajícím horkem roste ze dna třeťáku a dokola
se uvolňuje. Jinak, hlavně aby to bylo rentabilní pro provozovatele restaurace, aby hned nezdrhli, pač udělat z toho ziskovou restauraci od září do května je zatím asi scifi
Mateřská škola
na Žižkově
je definitivně
minulostí...
V srpnu proběhlo odstranění
základů bývalé budovy mateřské
školy na Žižkově.
Příští rok na tomto místě započne výstavba prodejny a věříme,
že se kultura nakupování v našem
městě zlepší.
Sběr oděvů a textilních materiálů ve městě
Město Český Dub ve spolupráci s firmou DIMATEX CS a s podporou Ministerstva životního prostředí ČR umístilo
pro občany 3 kontejnery na sběr oděvů a textilních materiálů.



Stanoviště kontejnerů:
sběrný dvůr
u sokolovny
parkoviště u restaurace U Adamů
Kontejnery na sběr textilu jsou bílé barvy s označením TEXTIL. Na
kontejneru je vyznačen návod k použití. Vytříděné oděvy a textilní
materiály se recyklují a dále používají jako surovina pro výrobu čisticích hadrů, čisticích plachetek, netkaných textilií, lepenek a dalších.
Část ošacení vhodné k dalšímu nošení se v rámci charity věnuje Diakonii Broumov, kde se použije jako pomoc pro sociálně slabé a potřebné v krizových situacích. Tímto sběrem a následnou recyklací
všichni přispíváme ke zlepšení životního prostředí.
Chcete-li přispět ke zlepšení životního prostředí, odkládejte do
těchto speciálních kontejnerů použitý a nepotřebný textil zabalený a
zavázaný do igelitových tašek nebo pytlů. Volný textil se při vyvážení a manipulaci může znehodnotit.
Do kontejneru patří:
veškeré nepotřebné ošacení, ložní prádlo, záclony, bytové textilie,
ručníky, ubrus, rovněž párovaná nositelná obuv
Do kontejnerů nepatří:
koberce, matrace, molitan, stany, spací pytle, netextilní materiály,
znečištěné a mokré textilie
Myslete na to, že s tímto materiálem bude při zpracování ručně manipulováno. Tento sběr slouží k další separaci a minimalizaci komunálního odpadu.
Co se děje za hřbitovem?
Od konce srpna se řada spoluobčanů obracela na
vedení radnice s dotazy, proč najíždějí těžkotonážní
nákladní auta směrem ke hřbitovu. Mnozí poukazovali na vznikající škody na
místních komunikacích. „ O
tom, že se něco děje za hřbitovem, jsem se dozvěděl také
až od občanů. Na místě jsme
zjistili, že se jedná o stavbu
rodinného domu za zahrádkářskou kolonií. Musím říct,
že mě dost rozčílilo, když
jsem viděl, jak kamion rozjíždí malé odstavné parkoviště
před hřbitovem, jak praská
opěrná zeď u zahrady Černých, jak se bortí asfalt a
propadá kanalizace. Příjezdové komunikace ke hřbitovu
jsou pro takto těžká auta naprosto nevhodná. Okamžitě
jsme se spojili se stavebníkem a bylo zahájeno správní
řízení. Při jednáních se stavi-
tel zavázal, že všechny závady po dohodě s městem
odstraní. Tak věřím, že tento příběh neskončí
v kategorii - Po nás potopa“ uvádí starosta.
Dny evropského dědictví 2013 v Českém Dubu
V sobotu 14. září 2013 v Českém Dubu úspěšně proběhl další z ročníků Dnů evropského dědictví, jejichž cílem
je popularizace uměleckohistoricky cenných objektů, zejména takových, které nebývají veřejnosti běžně přístupné. Pro letošní rok přichystalo Podještědské muzeum ve spolupráci s občanským sdružením Dubáci, za laskavé
podpory vedení Domova Důchodců Český Dub a Římskokatolické farnosti–děkanství Český Dub, několik komentovaných prohlídek vybraných historických objektů. Návštěvníci měli již tradičně možnost navštívit Podještědské muzeum včetně některých jeho běžně nepřístupných prostor, johanitskou komendu či kostel sv. Ducha a jeho turisticky velmi atraktivní věž, umožňující shlédnout na Český Dub z neobvyklé ptačí perspektivy. Novinkou pro letošní
rok se stalo otevření objektu tzv. Schmittova zámku, dnešního Domova důchodců, jehož zpřístupnění návštěvníkům se setkalo s velice kladným ohlasem. Tematicky zaměřené prohlídky další z významných památek Českodubska, kostela sv. Jakuba v Letařovicích, završené podvečerním koncertem vážné hudby, se stejně jako
v předchozích letech ujalo občanské sdružení Dubáci. Podještědské muzeum, které je tradičním pořadatelem Dnů
evropského dědictví v Českém Dubu, děkuje všem, kteří využili sobotního dne k malé historické procházce památkami města, které má po uměleckohistorické stránce rozhodně co nabídnout. Děkujeme a těšíme se na nějakou
z dalších společně prožitých akcí.
Helena Gollová
Prohlídka Schmittova
zámku (Foto J. Goll)
Prohlídka kostela
Sv. Ducha
(Foto A. Tvrzníková)
ZELENCUP 2013 - třetí ročník neoficiálního mistrovství ČR v malé kopané
Největší turnaj v malé kopané v ČR se uskutečnil ve dnech 21.-23. 6. v Podještědském sportovním areálu
v Českém Dubu a na stadionech v okolí. Již v pátek v podvečer se do Českého Dubu sjelo 64 družstev – zhruba 1000
aktivních hráčů. Týmy byly rozlosovány do 8 skupin a během soboty a neděle odehrály celkem 288 zápasů na 12
hřištích na malou kopanou. Vítěznou trofej si z třetího ročníku ZELENCUP odvezli hráči týmu Jablíčko Chomutov,
kteří ve finálovém zápase porazil tým Lazio Košice až po penaltovém rozstřelu. V základní hrací době skončil duel
nerozhodně 1:1. Turnaje se zúčastnily také VIP týmy – Real Top Praha (Jakub Štefek, Leoš Noha, Láďa Hampl, Jakub Štáfek, Saše Smitha), Takoradi (černošský tým), Nova tým (Petr Suchoň, Jan Svátek, Ondřej Kučera). Je již
tradicí, že ZELENCUP
není pouze sportovním
turnajem, ale i velkou
třídenní párty pro hráče i příznivce malé
kopané a dobré zábavy s bohatým doprovodným programem.
Součástí sportovního
programu byla exhibiční fotbalová utkání
staré gardy z Českého
Dubu se starou gardou
Slovanu Liberec a
utkání prvoligových
týmů Slovanu Liberec
a Bílých Tygrů Liberec. Celým turnajem a
zábavním večerem
hráče i diváky provázeli moderátoři Petr
Su c ho ň a V la s timi l
Vlášek a o zajištění
zdárného průběhu se
staralo 27 hostesek.
Mezi hudebními účinkujícími byli i zpěváci Ota Balage, Monika Bagárová a Jarda Plšek ze skupiny Argema. Pořadatelé pro diváky navíc
připravili trampolínovou show, akrobatická vystoupení, pole dace, množství módních přehlídek včetně přehlídky
spodního prádla, bodypainting show – Detlev a také sportovní, dovednostní a technické soutěže o ceny. Již tradicí
je bohatá tombola a půlnoční ohňostroj. Sobotního doprovodného programu, který bylo možno sledovat i na velkoplošné projekci, se zúčastnilo přes 3000 diváků, což byl absolutní rekord v historii Podještědského sportovního
areálu.
Hledáme nové talenty
TENISOVÁ ŠKOLA
Vážení spoluobčané, sportovní přátelé a milí
rodičové. Dne 1.9.2013 zahajujeme nábor dětí a
mládeže do tenisové školičky s cílem vytipovat,
najít a dále pak naučit základy „bílého sportu“
všechny, kdož o to budou mít zájem a budou současně splňovat alespoň základní předpoklady.
Hlavní cílovou skupinou jsou děti předškolního a
školního věku, přičemž hlásit se mohou i zájemci
starší.
Výuka a trénování bude probíhat na tenisových
dvorcích PSA Č.Dub podle předem stanoveného
harmonogramu. Tento obdrží zákonný zástupce
„lvíčete“ i každý jednotlivý účastník včas a
v dostatečném předstihu. Školička bude zaměřena
hlavně na rozvoj a výchovu mladých tenistů
z podještědského regionu s cílem vychovat závod-
ní hráče a případně je pak doporučit do dalšího
rozvojového střediska, např. do tenisové Akademie apod.
Apelujeme tímto na všechny rodiče školáků i
školaček, investujte v přepočtu velmi zanedbatelnou částku do budoucnosti svých dítek a dopomozte jim v jejich sportovním rozvoji. Nikdy nevíte,
jestli se právě v tom Vašem děcku nerozvine skutečný talent a ono nedostane šanci proniknout do
velkého světa tenisu. A pokud ne, docela jistě mu
prospěje pohyb a sportovní náboj, který nás pak
celý život provází a formuje…
Jak tedy na to?... Rozhodnete-li se pro, stačí poslat e-mail na uvedenou adresu
([email protected]) kde udáte jméno dítěte,
datum narození, krátkou žádost o zařazení do projektu a telefonický kontakt na Vás. Obratem Vás
budeme kontaktovat a informovat dále.
Můžete také využít telefonické spojení a kontaktovat trenéra přímo k domluvě (736 473 094 Petr Ptáček)
Z VAŠICH FOTOARCHÍVŮ
Tentokrát v naší rubrice zavzpomínáme na malé hudebníky z fotoarchívu p. Milana Pavlů. Poznáte
je? Všechny fotografie najdete na webových stránkách města na:
http://www.cdub.cz/foto-a-video/z-vasich-fotoarchivu/.
Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky
V souvislosti s nadcházejícími volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se
budou konat ve dnech 25. a 26. října 2013, Město Český Dub bude přijímat zájemce o práci člena okrskové volební komise.
Není-li delegací zaregistrovaných politických stran, politických hnutí a koalic dosaženo nejnižšího
stanoveného počtu členů okrskové volební komise, starosta jmenuje před jejím prvním zasedáním členy
na neobsazená místa.
Při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky přísluší odměna v následující výši:
OVK
Předseda
Výše zvláštní
odměny
1.600,-- Kč
Zapisovatel
1.500,-- Kč
Člen
1.300,-- Kč
Výše náhrady ušlého výdělku za dobu výkonu funkce
člena OVK
43,-- / za 1 hod.
max. však 340,-- Kč / 1 den
Zájemci o práci člena okrskové volební komise se mohou hlásit do 05.10.2013 na Městském
úřadu Český Dub, správním odboru u pí Marie Braxatorisové nebo na tel. č. 485 147 051.
Vstávejte každé všední ráno s Českým rozhlasem Sever LIBEREC
a soutěžte denně o dvě jízdenky lanovkou na Ještěd
Dění z Libereckého kraje, zprávy každých 20 minut, přesný čas, počasí s meteorologem, zajímavé
kulturní tipy, horoskopy, regionální kalendárium a ranní soutěže o jízdné lanovkou na Ještěd po celé
září. To je obecná nabídka ranního vysílání od 5. – 8. hodin s Tomášem Benešem a Honzou Žílou. A navíc
vysíláme nové pořady – Liberecká NEJ a host z Kraje pod Ještědem.
Dopolední Expres vysíláme denně od 9 – 12h – magazín o životě, zajímavé rady, seriály o cestování,
nákupní košíky a navíc každý pátek speciál s Alenou Perkovou a Davidem Hamrem, během září např.
(6.9) věnovaný škole. Hostem bude liberecko-jablonecká horolezkyně Blanka Nedvědická, která bude
vyprávět o tom, jak to chodí ve škole v tibetském Ladákhu. Pak vás nalákáme na Zahradu Čech a
v pátek 20.9 celé tři hodiny speciál o Ještědu (40 let výročí). Můžete se na nás přijít podívat i osobně
21.9 přímo na Ještěd, odkud budeme odpoledne naživo vysílat.
Od 13 – 15h se na vás těší Iveta Kalátová a pokračuje Pohodové odpoledne z Liberce, které je naplněné regionálními informacemi z našeho kraje. Čeká vás soutěžení s Knihkupectvím Fryč, libereckou botanickou zahradou, s jabloneckými kiny, libereckou ZOO.
V Liberci nás naladíte na 91,3 FM, v Jablonci nad Nisou a širokém okolí na 102,3 FM, směr
Smržovka, Tanvald, Harrachov 107,9 FM a konečně Frýdlantsko a Novoměstsko 97,4 FM
Hlasujte s námi v soutěži Vstřícný zaměstnavatel 2013
„Vstřícný zaměstnavatel“ je ocenění pro společnosti Libereckého kraje, které podporují slaďování
pracovního a osobního života (úprava prac. doby, zajištění hlídání dětí, umožnění práce z domova
apod.). Hlasovat online pro Vašeho favorita můžete na webových stránkách Centra Kašpar
(www.centrum-kaspar.cz), kde jsou k dispozici medailonky o jednotlivých firmách. Součástí soutěže
bude i zasedání odborné - 1. října 2013 od 13 – 16 hodin v prostorách libereckého Labyrintu Bohemia IQ parku, kam jste zváni. Cena veřejnosti a cena odborné poroty bude předána již tradičně na veletrhu
EDUCA 2013.
Záštitu nad soutěží převzala i letos krajská pobočka Liberec Úřadu práce ČR. Soutěž realizuje
Centrum Kašpar díky finanční podpoře ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
OPRAVA OPĚRNÉ ZDI A KOMUNIKACE POD ZÁKLADNÍ ŠKOLOU
Oprava opěrné zdi pod základní školou a komunikace byla největší investiční akcí v letních měsících. To, že se
k opravě přistoupilo až v letošním roce, je důsledkem složitých majetkových vyjednávání a hledání konečné dohody. „Výsledek je podle mého názoru asi nejlepší možné řešení pro tuto část ve městě. Po zřícení budovy začaly
dohady, zda za stav propadající se vozovky může výstavba základní školy, což potvrzoval jeden znalecký posudek,
nebo naopak to, že se
zřítil dům a břeh se tak
začal uvolňovat, což zase
potvrzoval druhý znalecký
posudek. Je moc dobře,
že se nám podařilo
s vlastníkem po ze mku
dohodnout na výkupu pozemku, čímž jsme mohli
přistoupit k realizaci této
nejlevnější varianty. Již v
minulosti si přál bývalý
ředitel muzea PhDr. Tomáš Edel, aby na tomto
místě vznikla buď replika
zřícené budovy a pokud
to nepůjde, tak raději
nestavět nic a vytvořit
klidovou zónu pod základní školou“ uvádí ke stavbě
starosta.
Stavba byla realizována
firmou SIZ, s.r.o
v celkovém nákladu
645 791 Kč.
ELEKTRONICKÁ AUKCE ENERGIÍ – ANO NEBO NE?
Již několik měsíců analyzujeme podmínky případných elektronických aukcí energií v našem městě. Získané poznatky projednávali zastupitelé na svém zasedání 10. září a byla ustavena odborná pracovní skupina,
která připraví podklady pro definitivní rozhodnutí na příštím zasedání v říjnu. Vedení radnice se podařilo již
v loňském roce vyjednat velmi příznivé ceny s dodavatelem plynu – RWE pro městské odběratele. Tyto ceny
jsou dokonce i nižší než se podařilo některým městům vysoutěžit v elektronických aukcích. K diskusi tak zůstává, zda se má město angažovat v elektronických aukcích pro občany. Při analýze podmínek elektronických
aukcí jsme totiž zjistili řadu rizik, která by se v konečném důsledku mohla obrátit právě proti občanovi.
Vyjednaná cena plynu pro organizace Města Český Dub - 734 Kč / MWh
Příklad vysoutěžených cen některých obcí v elektronických aukcích:
Kosmonosy - 738 Kč / MWh
Hustopeče - 800 Kč / MWh
Poměrně čerstvou informací je, že elektronickými aukcemi energií, které pod svoji záštitou prosadila řada starostů městských částí a obcí, se bude zabývat Energetický regulační úřad. První výsledky analýzy, kterou si úřad vyžádal od poradenské společnosti ENA, totiž ukazují na značná rizika, která mohou v konečném důsledku vést k odstřihnutí zákazníků od energií. Nejen že v řadě případů jsou podmínky elektronické aukce energií netransparentní a
zákazníci tak nedosáhnou představované úspory. Na trhu se navíc začaly objevovat firmy, které dosud neměly s dodávkami energií žádné zkušenosti. „Takové firmy nemusí mít zatím zakoupeny žádné energie a spoléhají na to, že
ceny půjdou dolů. Pokud ale pokles nepřijde, nebudou schopny jakožto vítězný (nejlevnější) dodavatel dostát svému
závazku. Zákazník tedy může přijít o dodávky,"obává se jednatel firmy ENA Vladimír Štěpán. Podle Štěpána může
být na tuzemském trhu zhruba dvacet dodavatelů bez zázemí a zkušeností s prodejem energií.
Na co si dát pozor?
Jak už v srpnu upozornil online deník
Aktuálně.cz, jedním z matoucích faktů elektronických aukcí je to, že se soutěží pouze o
neregulovanou část energií. Ta v případě
elektřiny činí zhruba čtyřicet procent, u plynu jde o zhruba osmdesát procent. Konečná
úspora se tedy nerovná dosažené úspoře v
aukci.Úspora se navíc vztahuje k současným
cenám, které zákazník za energie platí.
Smlouvou se zavazuje odebírat za tuto vysoutěženou cenu energie po dobu dvou let.
Pokud se ale ceny za tuto dobu sníží, může
na tom být ve výsledku mnohem hůře než
zákazník, který zůstal u svého původního dodavatele. Ve smlouvě s pořadatelem se zákazník také upisuje k tomu, že
k novému dodavateli přestoupí, pokud bude dosaženo jakékoliv úspory. Tedy třeba pouze jednoho procenta. Když
není odběratel s úsporou spokojen, vystavuje se také sankcím. Ty se v řadě případů pohybují okolo devíti procent z
celkového objemu odebraných energií.
Spolehněte se sami na sebe
Podle jednatele společnosti ENA Vladimíra Štěpána nejde o to, že by byly elektronické aukce energií ve své podstatě špatné. Problémem je ale fakt, že jsou netransparentní a řadě odběratelů posléze působí značné rozčarování.
"Pokud chcete mít záruku, proveďte změnu dodavatele na vlastní pěst. Pokud se chcete aukcí účastnit, přečtěte si
bedlivě smlouvu," radí proto zástupci společnosti ENA.To samé radí i starostům, kteří jdou do podobných obchodů
mnohdy hlavně z toho důvodu, že jim to zvýší volební preference. Oni ale budou ti první, na které budou odběratelé
směřovat svoje stížnosti.
Starosta nepomůže
Iluzi, že spotřebitelé nemohou při výběru narazit na potíže s dodavatelem, může vytvářet záštita starostů obcí a
městských částí nad aukcí. "To je častým důvodem toho, že se lidé do aukce přihlásí a ani si její podmínky řádně nezjistí,"říká Vaňková. Obce a městské části ale nejsou pořadateli aukce, případné stížnosti na dodávky proto nebudou
schopny vyřešit. "V okamžiku, kdy se začnou občané nespokojení s novým dodavatelem obracet na obce, vyjde najevo, že pořádání aukcí na dodavatele čehokoliv není bezriziková záležitost, jíž by se měly obce zabývat," předpokládá
mluvčí E.ONu Vácha.
Tato poněkud ztřeštěná komedie je
zčásti „divadlem na divadle". Manželský herecký pár George a Charlotte
byli kdysi slavnými herci se slibnou
budoucností, ale nyní se zdá, že
"vlak jim už ujel". Divadlo válcované
konkurencí filmu a televize je zadlužené a vše záleží na úspěchu Cyrana.
Představení má navíc poctít svou
návštěvou
hollywoodský
režisér
Franck Capra, který by mohl zásadním způsobem zasáhnout do osudu
bezvýznamné divadelní společnosti.
O osud večerního představení se tu jedná stejnou měrou jako o budoucnost
víceméně spořádaného manželství George a Charlotty, které právě v této vypjaté chvíli ukazuje svá slabá místa.
Osobní vztahy postav pronikají na jeviště, zatímco jejich osobní život je jakýmsi
permanentním divadlem. Zkrátka zde
dochází k mnoha komickým i tragikomickým scénám, jejichž rozuzlení bude
jistě až do poslední chvíle pro diváky
záhadou…
17. ročník celostátní akce na podporu četby a knihoven se letos koná
ve dnech 30. září – 4. října 2013. Motto: „S námi jen all inclusive!“
Městská knihovna Český Dub zve všechny čtenáře i nečtenáře do svých prostor, kde budou probíhat tyto akce:
Dny otevřených dveří a příležitost pro nové čtenáře
Po celý týden si můžete přijít prohlédnout prostory knihovny a pokud ještě knihovnu nenavštěvujete a chtěli
byste to změnit, zveme Vás k bezplatné registraci. Můžete si půjčovat knihy a časopisy až
do konce letošního
roku zcela zdarma. Tuto šanci nabízíme jen jednou v roce, využijte ji!
Internet pro registrované čtenáře zdarma na 60 minut
Nabídka pro registrované čtenáře knihovny – možnost využití internetu na 60 minut zdarma během Týdne knihoven.
Amnestie pro zapomnětlivé čtenáře
Jedinečná šance nastává ve dnech 30. 9. – 4. 10. 2013 pro všechny zapomnětlivé čtenáře. Městská knihovna na
tento týden vyhlašuje čtenářskou amnestii, a tak každý dlužník může knihy vrátit v těchto dnech bez poplatků za
upomínky. Využijte toho, tato šance je jen jednou v roce.
Výstava a prodej nových knih
Po celý týden bude v otevíracích hodinách knihovny probíhat prodejní výstava nových knih. Věříme, že najdete ke
koupi knížky pro své ratolesti a blízké k narozeninám, k Mikuláši nebo na Vánoce.
Vyhlášení výtvarné soutěže pro děti na téma „Moje oblíbená kniha, či literární hrdina.“
Těšíme se na pěkné obrázky zpracované libovolnou technikou, případně jiné výtvory, které vystavíme v knihovně.
Na každého soutěžícího čeká malá odměna.
Anketa: Jaká kniha leží na Vašem nočním stolku?
Anketní lístky budou k vyzvednutí v knihovně.
Ve dnech 30. září-4. října 2013 se na Vás těšíme
v pondělí 8-11 a 12-17 hod., ve středu 8-11 a 12-18 hod.,
ve čtvrtek 7,30-11 hod. a v pátek 8-11 hod.
Divadelní společnost Vojan o. s.Český Dub
Vás srdečně zve na komedii
(Ne)prodejné manželky
John Chapman, Jeremy Lloyd
Hrají: Jiřina Filová, Renata Kořínková, Jitka Hubačková, Tereza
Johnová, Jiří John, Petr Zenkl, Jiří Lucius, Jakub (Čudla) Najman
Režie: Milan Pavlů, Jana Johnová
Premiéra
v Českém Dubu:
29. září 2013
Kino od 18 hodin
Předprodej u paní Mohelské
vstupné 50 Kč
www.ds-vojan.cz

Podobné dokumenty