RESPIRÁTORY

Transkript

RESPIRÁTORY
RESPIRÁTORY
DS8732
FFP3 - NR
EN149:2001+A1:2009
y
ventilk
é
v
o
h
dec
Dva vý
Filtrační obličejová maska proti velmi toxickým
prachům (např. azbest, cement, křemen), mlze a
výparům na vodní bázi. Úroveň ochrany činí 50-ti
násobek hodnoty TLV (limitní hodnota prahu
nebezpečnosti). Obličejová maska je vybavena dvěma
respiračními ventily, čímž je usnadněno dýchání.
Velikosti: jednotná
Balení: 12 krabic, každá s 5 kusy
Minimální objednatelné množství: 1 krabice s
5 kusy
dva výdechové ventilky
DS7822
DS7322
FFP2 - NR
EN149:2001+A1:2009
Filtrační obličejová maska proti toxickým prachům, mlze a
výparům na vodní bázi. Úroveň ochrany činí 12-ti násobek
hodnoty TLV (limitní hodnota prahu nebezpečnosti).
Obličejová maska je vybavena respiračními ventilem a
vložkou z aktivního uhlí. Doporučuje se pro kouřové výpary
z lehkého svařování a při výskytu nepříjemných pachů.
Velikosti: jednotná
Balení: 12 krabic, každá s 10 kusy
Minimální objednatelné množství: 1 krabice s 10 kusy
DS7820
FFP2 - NR
EN149:2001+A1:2009
FFP2 - NR
EN149:2001+A1:2009
Filtrační obličejová maska proti toxickým prachům, mlze a
výparům na vodní bázi. Úroveň ochrany činí 12-ti násobek
hodnoty TLV (limitní hodnota prahu nebezpečnosti).
Obličejová maska je vybavena respiračními ventilem.
Velikosti: jednotná
Balení: 12 krabic, každá s 10 kusy
Minimální objednatelné množství: 1 krabice o 10 kusech
Filtrační obličejová maska proti toxickým prachům,
mlze a výparům na vodní bázi. Úroveň ochrany činí
12-ti násobek hodnoty TLV (limitní hodnota prahu
nebezpečnosti).
Velikosti: jednotná
Balení: 12 krabic, každá s 20 kusy
Minimální objednatelné množství: 1 krabice o 20
kusech
DS7812
DS7810
FFP1 - NR
EN149:2001+A1:2009
Filtrační obličejová maska proti nízko toxickým prachům, mlze
a výparům na vodní bázi. Úroveň ochrany činí 4,5 násobek
hodnoty TLV (limitní hodnota prahu nebezpečnosti). Obličejová
maska je vybavena respiračními ventilem
Velikosti: jednotná
Balení: 12 krabic, každá s 10 kusy
Minimální objednatelné množství: 1 krabice o 10 kusech
Filtrační obličejová maska proti nízko toxickým prachům,
mlze a výparům na vodní bázi. Úroveň ochrany činí
4,5 násobek hodnoty TLV (limitní hodnota prahu
nebezpečnosti).
Velikosti: jednotná
Balení: 12 krabic, každá s 20 kusy
Minimální objednatelné množství: 1 krabice o 20
kusech
© 2014 INDUSTRIAL STARTER
FFP1 - NR
EN149:2001+A1:2009
132
www.industrialstarter.com
SKLÁDANÉ RESPIRÁTORY
DS7532
FFP3 NR
EN149:2001+A1.2009
Skládací respirátor proti prachu,velmi toxickým výparům
a parám na bázi vody.Úroveň bezpečí je rovno 50 krát TLV
(práh nebezpečnosti).Maska je vybavena dvěma ventilky
exhalace a jsou jednotlivě zataveny pro vyšší hygienu.
Jedna velikost
Minimální objednávací množství: 1 krabice obsahuje
10 ks.
Balení: 12 krabiček
ilky
é vent
v
o
h
c
de
Dva vý
DS7522
FFP2 NR
EN149:2001+A1.2009
Skládací respirátor proti prachu toxickým párám na
bázi vody.Úroveň zabezpečení je rovno 12 krát na TLV (
nebezpečnosti).maska je vybavena ventilkem výdechu a
jsou jednotlivě zataveny pro vyšší hygienu.
Jedna velikost
Minimální objednávací množství: 1 krabice obsahuje 10 ks
Balení: 12 krabiček
DS7510
FFP1 NR
EN149:2001+A1.2009
© 2014 INDUSTRIAL STARTER
Skládací respirátor proti prachu mírně toxickému kouři
.Úroveň zabezpečení je rovna 4,5 krát TLV (nebezpečnosti).
Masky jsou jednotlivě zataveny pro vyšší hygienu..
Jedna velikost
Minimální objednávací množství: 1 krabice 20 ks
Balení: 12 krabiček
www.industrialstarter.com
133
RESPIRÁTORY BLISTR
1DS8732
FFP3 NR
EN149:2001+A1.2009
Respirátor proti prachu a velmi toxickým plynům a parám
na vodní bázi.Úroveň zabezpečení je 50 násobek TLV (prah
nebezpečnosti).Maska je vybavena dvěma výdechovými
ventilky.
Jedna velikost
Blistr: obsahuje 2 ks.
Minimální objednávka: 5 blistru
y
entilk
v
é
v
o
dech
Dva vý
1DS7322
FFP2 NR
EN149:2001+A1.2009
Respirátor proti toxickému prachu, plynům a parám
na vodní bázi.Úroveň ochrany je 12 krát TLV (prah
nebezpečnosti).Maska je vybavena výdechovým ventilkem
a vrstvou středního uhlíku (zápach a dým svařování).
Jedna velikost
Blistr: obsahuje 2 ks.
Minimální objednávka: 5 blistru
1DS7822
1DS7810
Respirátor proti toxickému prachu, kouř, plyny a páry
na vodní bázi .Úroveň ochrany je 12 krát TLV (prah
nebezpečnosti).Maska je vybavena výdechovým ventilkem.
Jedna velikost
Blistr: obsahuje 2 ks.
Minimální objednávka: 5 blistr
Respirátor proti toxickému prachu, plynům a parám na vodní
bázi.Úroveň ochrany se rovná 4,5 krát TLV (prah nebezpečnosti).
Jedna velikost
Blistr: obsahuje 5 ks.
Minimální objednávka: 4 blistr
FFP2 NR
EN149:2001+A1.2009
FFP1 NR
EN149:2001+A1.2009
09200
ROUŠKA
NENÍ OOP
© 2014 INDUSTRIAL STARTER
Jednorázové masky, hygienická ochrana produktu.
Nemá úroveň ochrany uživatele.
Velikosti: jedna velikost
Balení: 20 kartonů 50 ks.
Minimální objednávací množství: 1 balení po 50 ks
134
www.industrialstarter.com
OCHRANA DÝCHACÍCH ORGÁNŮ
OCHRANA PROTI
PLYNŮM A PARÁM
1980
Založení Moldexu v Kalifornii, USA
1985
Založení Moldexu v Německu , na projektování
a realizování výroby produktů pro evropský trh.
Moldex dnes
Globální společnost s filiálkami po celém
světě.750 zaměstnanců ve 24 státech. 4
produktivní výrobci.
© 2014 INDUSTRIAL STARTER
Od 1, března 2008
naše výrobky a obaly
neobsahují PVC.
OCHRANA FFP
PRÁCE S PRACHY ,
S AEROSOLY A DÝMEM
Práce se dřevem
ruční broušení a řezání
strojní broušení a řezání
vrtání
práce s tvrdým dřevem
Práce se železem
řezání, broušení a vrtání
práce s inox ocelí a lakovaným železem
laserové řezání
svařování
Práce s plasty
broušení , vrtání a řezání
Stavební práce
řezání a vrtání
cemetnt , křemen
Laboratorní práce
spreje a vodní roztoky
bakteriální látky / plíšně
virus
Práce v automobilovém průmyslu
broušení, leštění
práce se součástkami
Ostatní
zpracovávání odpadu
alergie
www.industrialstarter.com
135
RESPIRÁTORY
Řada FFP
Design ActivForm ® se strukturou DuraMesh ® je použit na všechny
respirátory FFP Moldex
FFP Smart
Těsnění nosní partie
Společně s ActivForm® se podílí
na vyšší těsnosti a pohodlnosti
inovace
GI E S FI
TE CH NO LO
[Serie AIR]
LT RE M
260ně%jší dýchání
snad
dpor
ý dý c hac o
velmi nzkfil trační kapacita
ká
vyso
Ventilek Ventex®
snižuje vlhkost a teplotu a udržuje
masku co nejchladnější
Pásek a spona
DuraMesh®
Díky sítče DuraMesh® je polomaska odolná
a také proto se snižuje její spotřeba
136
www.industrialstarter.com
© 2014 INDUSTRIAL STARTER
Nasazení a sejmutí polomasky je snadné
díky sponě a nastavitelnému pásku
RESPIRÁTORY
GAMA PRODUK T Y
Kód
produktu
KLASiK
SmArt
<
+ PLYNY
SmArt PoCKet
tLV*
+ ozono
SmArt SoLo
Air®
S
S
Air PLUS
S
S
Ventilek
Ventex
Stupeň ochrany
EN149:2001+A1:2009
Stupeň ochrany
EN14683:200
Kusy/Balení
Kusy/Karton
Serie CLASSiCS
2360
FFP1
2365
•
FFP1
2400
FFP2
2405
•
FFP2
2555
•
FFP3
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
D
D
D
D
D
20
20
20
20
20
240
240
240
240
240
Serie SmArt ®
SmArt
2380
2385
•
2480
2485
•
2505
•
2435
•
2535
•
2445
•
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
D
D
D
D
D
D
D
D
20
20
20
20
10
10
10
10
240
240
240
240
120
120
120
120
SmArt PoCKet (bALeNÍ Po jeDNom KUSe)
10
2375
•
FFP1 Nr D
2470
FFP2 Nr D
10
2475
•
FFP2 Nr D
10
2575
•
FFP3 Nr D
10
120
120
120
120
SmArt SoLo
2395
•
FFP1 Nr D
2495
•
FFP2 Nr D
240
240
FFP1
FFP1
FFP2
FFP2
FFP3
FFP2
FFP3
FFP2
Serie Air ® (bALeNÍ Po jeDNom
Air
3100
FFP2 Nr D
3105
•
FFP2 Nr D
3150
FFP2 Nr D
3155
•
FFP2 Nr D
3200
FFP3 Nr D
3205
•
FFP3 Nr D
3250
FFP3 Nr D
3255
•
FFP3 Nr D
Air PLUS
3305
•
3405
•
FFP2 r D
FFP3 r D
AKtiVNÍ UHLÍ
AKtiVNÍ UHLÍ
AKtiVNÍ UHLÍ
20
20
KUSe)
(jeN NA VYŽ Á DÁ NÍ )
tipo iir
tipo iir
tipo iir
tipo iir
10
10
10
10
10
10
10
10
120
120
120
120
120
120
120
120
5
5
60
60
S Velikost small
* TLV: Mezní hodnoty
NR: na jedno použití:jednorázové. Komfort a odolnost garantována po
celou dobu jednorázového užívání.
R: Na více použití: Lze vyčistit a znovu použít.
D: Filtr prošel testem proti upání prachem.Dolní dýchací odpor , delší životnost .
TECHNOLOGIE S PLISOVANýM FILTREM - NíZKý
DýCHACí ODPOR A KOMFORT JAKO U CHIRURGICKé MASKy - FILTRAčNí ÚčINNOST JAKO FFP
RESPIRáTOR
CHRáNí UžIVATELE- PROTI PRACHU , PARáM A
KOUřI[ NR FFP2 A FFP3 NR ]- SPLASH[ FLUID
ODPOR , IIR
© 2014 INDUSTRIAL STARTER
CHRáNí žIVOTNí OKOLNí PROSTřEDí- FILTRAčNí
ÚčINNOST 98 %PROTI BAKTERIíM [ TyP II ]
OC HR AN A PR O
CER TIF IKO VA Ná
Tř ED í KT ER é HO
Už IVA TEL E A PR OS
OB KL OP UJE .
www.industrialstarter.com
137
RESPIRÁTORY
Filtrační skládané respirátory série 2000
• Nízký dýchací odpor
• Nastavitelnost u nosu
• Elastické utažení
• Jeden uzavíratelný sáček s čárovým kódem.
SERIE 2000 PIEGHEVOLI – EN 149:2001 + A1:2009
Exhalační ventil
Ks v balení
Balení v kartonu
1031590
2110-M/L
FFP1 D - Velikost M/L
ne
25
16
1031591
2111-M/L
FFP1 D - s ventilkem - Velikost M/L
ano
20
16
1031592
2210-M/L
FFP2 D - Velikost M/L
ne
25
16
1031593
2211-M/L
FFP2 D - s ventilkem - Velikost M/L
ano
20
16
1031594
2311-M/L
FFP3 D - s ventilkem - Velikost M/L
ano
20
16
Serie 5000
Kód barvy
Kód
Značení
výrobku
Klasifikace
Ventilek
Těsnění
Upínání
Ks v balení
balení v kartonu
1005580
5110 M/L
FFP1D NR
ano
Boomerang
elastické
20 / 10
1005582
5111 M/L
FFP1D NR
ne
Boomerang
elastické
20 / 10
1005584
5210 M/L
FFP2D NR
ano
Boomerang
elastické
20 / 10
1005586
5211 M/L
FFP2D NR
ne
Boomerang
elastické
20 / 10
1005588
5221 M/L
FFP2D NR
ne
Polo
elastické nastavitelné
5 / 10
1005602
5321 M/L
FFP3D NR
ne
Polo
elastické nastavitelné
5 / 10
1005591
5140 M/L
FFP1D-OV NR*
ano
Boomerang
elastické
20 / 10
1005593
5141 M/L
FFP1D-OV NR
ne
Boomerang
elastické
20 / 10
1005595
5251 M/L
FFP2D-OV NR
ne
Polo
elastické nastavitelné
5 / 10
1005598
5161 M/L
FFP1D-AV NR**
ne
Boomerang
elastické
20 / 10
1005600***
5261 M/L
FFP2D-AV NR
ne
Boomerang
elastické
20 / 10
*OV: Pro organické páry < TLV
**AV: Pro kyselé páry < TLV
***NOVÁ ŘADA +40% DÝCHÁNÍ
138
www.industrialstarter.com
© 2014 INDUSTRIAL STARTER
To nejlepší z ochrany a komfortu EN 149:2001
POLOMASKY
Plyny, Páry a Prach
Polomaska Moldex
•
•
•
•
COMPACTMASK BEZ UDRŽBY
Serie 5000
Serie 7000 PRO OPAKOVANÉ POUŽITÍ
Serie 8000 PRO OPAKOVANÉ POUŽITÍ
CompactMask
NOVINKA
Ochrana proti plynům,parám a prachům.
kód
produktu
stupeň ochrany
hmotnost
jednotka
kusů v
kartonu
Serie 5000
Filtr proti plynům
Pevná součás polomasky
Bezúdržbové polomasky.
Jednoduché, připravené k užíváníproti
plynům a parám
Volitelný filtr proti
částicím(výměnný)
Tělo polomasky
Obj.č. (velikost M+L)
Pokud se částicový předfiltr zanese,
může být vyměněn a tím se prodlouží
životnost masky
Duomateriál znamená nižší
hmotnost a vyšší komfort
© 2014 INDUSTRIAL STARTER
Kombinace filtrů
www.industrialstarter.com
139
POLOMASKY NA OPAKOVANÉ POUŽITÍ
Serie 7000
BEZPEČNÉ A POHODLNÉ
- tělo masky je vyrobeno z měkkého pružného termoplastu TPE které se dobře se snáší.
- upínací pásky mohou být odepnuty od těla masky pro pohodlnější sejmutí v době pauzy.
JEDNODUCHÉ OPERACE PŘI MANIPULACI A ÚDRŽBĚ
- komponenty jednoduše přístupné, jednoduchý design
SySTéM P
inovace
řIPOJENí
FILTRŮ
SySTéM PřIPOJENí K FILTRŮM 7000 / 9000
Revoluční design: není zapotřebí adaptérů ani jiných podložek
ltr na plyn a
Exluzivně:fi spojem
řen
páry je opat ředfiltr
.P
na předfiltry o k
přím
se nasazuje
filtru.
u
plynovém
Technologie s řaseným filtrem,odpor při dýchání velmi nízký,vysoká filtrační kapacita
Filtry EasyLock mohou být namontovány na plynové filtry EasyLock
a přímo k masce.Není zapotřebí
žádných adaptérů,podložek a dalších
typů přefiltrů.
Jednoduché použití
Mnohem nižší spotřeba komponentů o 30%
Kód artiklu
[velikost S]
Kód artiklu
[velikost M]
Kód artiklu
[velikost L]
SERIE 7000 Tělo masky – připínání EasyLock [EN140:1998]
MX7001*
MX7002
MX7003*
mX7002
*jen na objednání
Kód artiklu
VA
UPRA
SO
stupeň ocrany
ks / balení
SERIE 7000 E 9000 Filtry
FILTRy čáSTICE [EN143:2000+A1:2006]
9010
P1 R
9020
P2 R
9030
P3 R
20
20
12
FILTRy PLyN A PáRy [EN14387:2004+A1:2008]
9100
A1
9200
A2
9300
A1B1E1
9400
A1B1E1K1
9500
A2B2E1
9600
AX
10
8
10
10
8
8
FILTRy KOMBINOVANé [EN14387:2004+A1:2008]
9120
A1P2 R
9230
A2P3 R
9430
A1B1E1K1P3 R
8
6
6
mX7232
140
www.industrialstarter.com
MX7232 Box polomaska ( velikost M 7002 ) + 2 x A2P3 R
Kusy/balení: 1
Kusy/karton: 4
© 2014 INDUSTRIAL STARTER
SET JE NAVRŽEN NA NATÍRÁNÍ,NÁSTŘIKY A ROZPRAŠOVÁNÍ ORGANICKÝCH
LÁTEK (KAROSÁŘSTVÍ,LAKOVNY)
CELOOBLIČEJOVÉ MASKY
Serie 9000
J E N 360 g*
inovace
Tělo masky
zorník
žá DN á M ON
Tá ž KO LE M
je
Tělo masky
pevné se zo
ZO RN íK Ů
rníkem:bez
pečná, lehk
á udržba.
e X T R a L e HK Á
Odpovídá náležitostem 2 třídy
SKY NA
PoLomA É POUŽITÍ
N
OPAKOVA
NOVINKA
Datum spotřeby
10 let
PŘIPRAVENA PRO NOUZOVÉ POUŽITÍ
Celoobličejová maska
Tato celoobličejová maska je lehká a snadno ovladatelná , nabízí kompletní ochranu obličeje
. Jeho panoramatický zorník umožňuje vnímat okolní prostředí bez překážky . Můžete ji
nasadit snadně a rychle.Filtry jsou již sestavené a univerzální - nabízí ochranu proti kombinovaným plynům a organickým a anorganickým výparům , amoniakům , toxickým a karcinogenním prachům aparám na vodní bázi aerosolu.
Tělo masky je testováno a certifikováno dleEN 136:1998 Třída 2
Kód art.
mX9432
Typ a třída filtru
Velikost
eN 14387:2004+A1:2008 m
Pouze na vyžádání
JEDNODUCHé
NASAZOVáNí
díky materiálu použitém na páscích s
přidanou sponou k povolení.
jednoduché odepnutí za pomocí prstu
PANORAMATICKé ZORNíKy vyrobeny
z polykarbonátu s úpravou proti
poškrábání.
ROZŠířENé PERIFéRNí VIDĚNí zorníky
bez míst zabraňujících perifernímu
vidění.
PRAKTICKá
NA ÚDRžBU
jednoduchý design a povrch.
snadná údržba díky snadno přístupným
komponentům
Jednoduché na čištění díky hydrofobní
úpravě.
MX9005
Celoobličejová maska.Velikost
M EN136:1998 lehká, jen 360g.,
jednoduché nasazování díky materiálu
použitém na upínacích páscích.Díky
zorníkům,výborné periférní vidění,normováno DIN,používání filtrů DIN.
MX 9002
Celoobličejová maska.Velikost
M EN136:1998 lehká, jen 360g.,
jednoduché nasazování díky materiálu
použitém na upínacích páscích.Díky
zorníkům,výborné periférní vidění.
Systém na filtry EasyLock.Filtry mohou
být nasazovány přímo,není potřeba
adaptérů ani předfiltrů.
© 2014 INDUSTRIAL STARTER
* s filtry ABEK1P3 jen 595 g
MX9005
FILTRy a str.144
SYSTÉMFILTRŮ
NÍ
PŘIPOJE
MX9002
FILTRy a str.140
www.industrialstarter.com
141
POLOMASKY A MASKY
Evamasque
Evakuační maska na 15 minut( DIN 58647-7 )
NEW
kód. 1728570
Nouzová polomaska , předmontovaná s filtrem ABEK1- Praktická a lehká , vložená do pevného obalu s možností
připnutí k opasku.- Vhodné pro chemický a petrochemický průmysl
K dispozici pouze na vyžádáníK dispozici pouze na vyžádání
CELOOBLIČEJOVÉ MASKY
Optifit
Optifit Twin
Celoobličejová maska EN 136
Celoobličejová maska EN 136
Cod.: 1715021
Cod.: 1715251
-vyrobená z měkkého silikonu
-polykarbonátový panoramický průzor
-kontabilní se všemi filtry Willson
-hmotnost 570g
-k odběru i komplet s ochrannými brýlemi.
Balení: 5 ks
Na filtry str. 144
-maska na dva bajonetové filtry na šroub na ¼ otočení klik,
které zaručuje perfektní těsnost.
-fonetická membrána
-silikonový výdechový ventilek
-5 bodů uchycení nastavitelných pásků
-vyrobená z měkkého silikonu
-polykarbonátový panoramický průzor -úprava proti
poškrábání.
-hmotnost 570g
-k odběru i komplet s ochrannými brýlemi.
Balení: 5 ks
Na filtry str. 144
NEW
Celoobličejová maska N5400
Cod. N65754201
© 2014 INDUSTRIAL STARTER
Kompletní maska pro filtrování 1, EN 136 , EN 148 standardní závitové připojeníMaska
EPDM , měkká a trvanlivá4 - bodový bezpečnostní upevňující hlavový popruh .
Balení: jednotlivě
142
www.industrialstarter.com
POLOMASKY NA OPAKOVANÉ POUŽITÍ
s bajonetovou spojkou
Před výběrem prostředku pro ochranu dýchacích cest a příslušných filtrů musí být provedeno zhodnocení typologie
a koncentrace kontaminovaných látek, proti kterým má ochraňovat: jestliže koncentrace kontaminační látky
překračuje limity, pro které je prostředek certifikován, je nutno zvolit takový prostředek, který zajišťuje vyšší faktor
ochrany.
Ochranné faktory polomasek jsou:
• s plynovými filtry: 20 x TLV
• s prachovými filtry: 50 x TLV
Filtry přidávané k polomaskám mohou být Třída 1 nebo Třída 2:
• Třída 1: filtrování do 1.000 ppm
• Třída 2: filtrování do 5 000 ppm
Polomasky s filtry představují minimální ochranu při přítomnosti plynů/par a zajišťují stejnou úroveň ochrany jako
středně trvanlivé obličejové masky typu Freedom. Polomasky Wilson jsou charakteristické bajonetovými spojkami,
které umožňují jednoduchou a bezpečnou montáž filtru: při montáži filtru se ozve charakteristické cvaknutí, které
zaručuje, že byl filtr správně uchycen.
MX/PF F 950
Opakovaně použitelná polomaska
Cod.: 1001558
- Silkonová polomaska
- Široký a objímající obličejový kryt, trojnásobně těsnící okraj pro maximální bezpečnost a komfort, dynamická
adaptabilita. Nádechový ventil ve středové poloze,
- Váha: 220 g
Balení: 10 ks v kartonu
Kompatibilní se všemi filtry Wilson s bajonetovou spojkou
Filtry viz str. 144
Premier
Opakovaně použitelná polomaska
Cod.: 1001575
- Silikonová polomaska
Nádechový ventil na čelní pozici
- Váha: 140 g
Balení: 10 ks v kartonu
Kompatibilní se všemi filtry Wilson s bajonetovou spojko
Filtry viz str. 144
Valuair Plus
Opakovaně použitelná polomaska
© 2014 INDUSTRIAL STARTER
Cod.: 1001573
- Silikonová polomaska
Nádechový ventil na čelní pozici
- Váha: 109 g
Balení: 10 ks v kartonu
Kompatibilní se všemi filtry Wilson s bajonetovou spojkou
Filtry viz str.144
www.industrialstarter.com
143

Podobné dokumenty