JMB119_Uvod do geografie_sylabus_final

Transkript

JMB119_Uvod do geografie_sylabus_final
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
Evropský sociální fond
Úvod do geografie
Vyučující: PhDr.et Mgr. Kryštof Kozák, PhD.
Rozsah : 1/1
Anotace předmětu:
Kurz seznámí studenty se základními geografickými přístupy k vědeckému zkoumání, jejich
teoretickým a metodologickým vymezením i možnými tématy pro další výzkum. Důraz bude
kladen na práci s mapou a na zdůrazňování geografických souvislostí pro výzkum v
příbuzných oborech.
Cíl předmětu:
• Seznámit studenty s tím, co v rámci geografie vyučující považuje za klíčové pojmy a
koncepty.
• Vysvětlit studentům specifické rysy práce s mapami a základní přístupy v metodologii
oboru.
• Vyložit studentům formou aplikačních ukázek, jak a k čemu lze věci v kursu
vyučované využít při řešení konkrétních výzkumných problémů jak v rámci jeho
vlastní tématiky, tak i mimo ni.
Po absolvování předmětu tedy budou studenti mít základní přehled o geografii a o základních
teoretických a metodologických přístupech tohoto oboru. Získají schopnost vnímat
geografické souvislosti relevantních vědeckých problémů a zasadit je do odpovídajícího
kontextu. Budou ovládat využití geografie v kontextu teritoriálních studií. Součástí kurzu
bude i důraz na získání odpovídajícího geografických znalostí v návaznosti na jejich význam
pro teritoriální studia.
Metody výuky:
Přednáška s ukázkami aplikací geografických souvislostí
Sylabus:
1 Obecná část: Úvod, požadavky na předmět, co je to geografie, uvažování o prostoru,
metodika, political geography, human geography, physical geography, pojem státu, historie
oboru I. - první mapy, projekce, uvažování o světě - Jeruzalém jako střed, orientace Sever a
Jih - požadavky na administraci, vojenství, navigaci, nový svět, mapové projekce, osvícenství
a ovládnutí prostoru
Zvláštní část: Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Polsko, Rakousko
2 Obecná část: Národní stát, geopolitika - Mahan, Mackinder, Ratzel, Haushofer, Bowman,
podobnosti ve východiscích, základní rozdíly, základy teorie mezinárodních vztahů, aplikace
na Světovou válku, Studenou válku
Zvláštní část: Německo a Francie, Španělsko, Portugalsko, Itálie, Řecko
Text: Barnett: Pentagon's New Map
3 Obecná část: kritická geografie, O Tuathail, Wallerstein - světový systém, centrum periferie, postpozitivistické uvažování o geografii, Rasové a etnické menšiny, boj za
nezávislost
Zvláštní část: Benelux, Skandinávie, Velká Británie, Irsko, Švýcarsko, státy bývalé
Jugoslávie, válka v Bosně a Kosovu
Text: Harm de Blij: Why Geography Matters, Oxford University Press, 2005, kapitola
Russia: Trouble on the Eastern Front
4 Obecná část: Osobní prostor, architektura, urbanismus - geografie moderního města mrakodrapy, slumy, satelitní města, Paříž, Brasília, demografické aspekty geografie - růst
populace, urbanizace, hustota osídlení,
Zvláštní část: Rumunsko, Bulharsko, Ukrajina, Bělorusko, Baltické státy, Rusko
Text: Harm de Blij: Why Geography Matters, Oxford University Press, 2005, kapitola
A Future Geography of Human Population
5 Obecná část: Geografie hlavních náboženských skupin, konflikt civilizací? Hlavní trasy
současné migrace, státní hranice a příhraniční oblasti, globální turismus
Zvláštní část: Zakavkazsko a Střední Asie, Turecko, Kypr, Libanon, Sýrie, Jordánsko, Izrael.
Text: Gertjan Dijkink: When Geopolitics and Religion Fuse: A Historical Perspective
Geopolitics, Volume 11, Number 2 / Summer 2006, Pages: 192 - 208 , část 1
6 Obecná část:Historická geografie I.: svět v roce 1492, 1648, 1803, 1914, 1925, 1942, 1988,
kolonialismus a jeho dědictví
Zvláštní část: Irák, Írán, Kuvajt, Bahrajn, Katar, Spojené arabské emiráty, Saúdská Arábie,
Omán, Jemen, Afghánistán, Pákistán, Indie, Bangladéš, Srí Lanka
Text: Gertjan Dijkink: When Geopolitics and Religion Fuse: A Historical Perspective,
Geopolitics, Volume 11, Number 2 / Summer 2006, Pages: 192 - 208, část 2
2
7 Midterm test
Součástí testu budou otázky k zadaným textům, otázky směřující k pochopení základních
konceptů z obecné části, a slepé mapy zaměřené na základní geografickou orientaci
8 Obecná část: Současná nadnárodní seskupení a vojenské aliance - NATO, EU, OBSE, Rada
Evropy, NAFTA, FTAA, ASEAN
Zvláštní část: Čína, Japonsko, Korea, Jihovýchodní Asie
Text: David Scott: The Great Power ‘Great Game’ between India and China: ‘The Logic of
Geography’, Geopolitics, 13:1–26, 2008, část 1
9 Obecná část: Volební geografie, vnitřní členění, volební okrsky
Zvláštní část: Austrálie, Oceánie, Nový Zéland, USA
Text: David Scott: The Great Power ‘Great Game’ between India and China: ‘The Logic of
Geography’, Geopolitics, 13:1–26, 2008, část 2
10 Obecná část: Ekonomická geografie: rozdělení bohatství, hlavní surovinové zdroje, hlavní
obchodní cesty, největší objem obchodní výměny, hlavní komunikační sítě, energetika - ropa,
plyn, uhlí, jaderná energie.
Zvláštní část: Kanada, Mexiko, Střední Amerika a Karibik
Text: Michael Ignatieff: The American Empire: The Burden, The New York Times, 2003.
11 Nadnárodní společnosti, mezinárodní finanční toky, ekologické aspekty geografie: změny
životního prostředí díky lidským zásahům, změny klimatu
Zvláštní část: Španělská Jižní Amerika, Brazílie
Text: Philippe Le Billon: The Geopolitical economy of 'resource wars', Geopolitics, Volume 9,
Number 1, March 2004 , pp. 1-28(28), část 1
12 Ekologické aspekty geografie II: výroba potravin, hnojiva, Genderové aspekty geografie,
komparativní pohled, závěr - teritorialita ve 21. století
Zvláštní část: Muslimská i černošská Afrika
Text: Philippe Le Billon: The Geopolitical economy of 'resource wars', Geopolitics, Volume 9,
Number 1, March 2004 , pp. 1-28(28), část 2.
3
Požadavky ke kontrole plnění studijních povinností:
Písemný test v polovině semestru: 30%
Test bude zaměřen na zadané povinné texty a chápání základních konceptů z přednášek, bude
obsahovat jak otázky s možnostmi na výběr, tak kratší volné odpovědi. Součástí testu bude
otázka na analýzu významu, kontextu a relevance méně známé události z posledních dvou
měsíců podle výběru studenta.
Závěrečný písemný test: 50%
Test bude zaměřen na zadané povinné texty a chápání základních konceptů z přednášek, bude
obsahovat jak otázky s možnostmi na výběr, tak kratší volné odpovědi. Součástí testu bude
otázka na analýzu významu, kontextu a relevance méně známé události z posledních dvou
měsíců podle výběru studenta.
Ukázka zpracování analytického problému na mapě: 20%
Každý student si přinese k závěrečnému písemnému testu ukázku zpracování analytického
problému na mapě v rozsahu A4. Kromě samotné mapy bude stránka obsahovat zejména
odpovědi na tyto otázky:
Jaký analytický problém je na mapě zobrazen?
Jaké informace nám mapa poskytuje oproti textu na obdobné téma?
Proč je u daného tématu důležitá prostorová souvislost?
Jaké závěry lze z mapy vyvodit a co z nich dále vyplývá?
Pokud budou mít dva nebo více studentů stejnou mapu, odečítá se z výsledku minimálně 5%,
maximálně pak tolik procent, kolik shodných map celkově bude.
Literatura:
Povinná literatura je uvedena u každé z hodin.
Doporučená literatura k doplnění:
Dalby, Simon. "Imperialism, Domination, Culture: The Continued Relevance
of Critical Geopolitics" Geopolitics 13.3 (2008).
< http://www.informaworld.com/10.1080/14650040802203679 >
Andrés Rodríguez-Pose and Riccardo Crescenzi: Mountains in a flat world: why proximity
still matters
for the location of economic activity, Cambridge Journal of Regions, Economy and Society
2008, 1, s. 371-388.
Frederick van der Ploeg and Steven Poelhekke: Globalization and the rise of mega-cities in
the
developing world, Cambridge Journal of Regions, Economy and Society 2008, 1, s. 477-501.
4
Giovanna Zincone and John Agnew: The Second Great Transformation: The Politics of
Globalisation in the Global North, Space & Polity, Vol. 4, No. 1, 2000, s. 5-21.
Vinci, Anthony: Anarchy, Failed States, and Armed Groups: Reconsidering Conventional
Analysis, International Studies Quarterly (2008) 52, s. 295-314.
David Scott: The Great Power ‘Great Game’ between India and China: ‘The Logic of
Geography’, Geopolitics, 13, 2008, s. 1-26.
Geároid O Tuathail: The Postmodern Geopolitical Condition: States, Statecraft, and Security
at the Millenium, Annals of the Association of American Geographers, Vol.90, No.1.(March,
2000), s. 166-178.
Stable URL: http://links.jstor.org/sici?
sici=0004-5608%28200003%2990%3A1%3C166%3ATPGCSS%3E2.0.CO%3B2-Q
Stuart Elden: Terror and Territory, Antipode, Volume 39, Number 5, November 2007, s.
821-845
Philippe Le Billon: The Geopolitical economy of 'resource wars', Geopolitics, Volume 9,
Number 1, March 2004, s. 1-28(28).
Hayford, Alison: The Geography of Women: An Historical Introduction” Antipode. Volume 6,
Issue 2, 1974, s. 1-19.
Matthew Sparke, Political geography: political geographies of globalization III – resistance,
Progress in Human Geography (2008), s. 1–18.
Saskia Sassen: Regulating Immigration in a Global Age: A New Policy Landscape
Annals of the American Academy of Political and Social Science, Vol. 570, Dimensions of
Globalization. (Jul., 2000),s. 65-77.
Tom De Luca and John Buell: Free Trade: A Paradox for Democracy
New Political Science, Volume 28, Number 4, December 2006.
Gerry Kearns: Naturalising Empire: Echoes of Mackinder for the Next American Century?
Geopolitics, Volume 11, Number 1 / Spring 2006, s. 74-98
Gertjan Dijkink: When Geopolitics and Religion Fuse: A Historical Perspective
Geopolitics, Volume 11, Number 2 / Summer 2006, s. 192-208
Luiza Bialasiewicz: 'The Death of the West': Samuel Huntington, Oriana Fallaci and a New
'Moral' Geopolitics of Births and Bodies
Geopolitics, Volume 11, Number 4 / Winter 2006, s. 701-724
5
The Times concise atlas of the world [kartografický dokument] London : Times Books, 2001
1 atlas (384 s.) : barev., [000212921] Signatura: H (přísně prezenčně)
Harm de Blij: Why Geography Matters, Oxford University Press, 2005.
Political geography / Martin Ira Glassner New York : Wiley, c1996 xii, 716 s. : il., mp. ; 26
cm., [000204495], PL-5127
World regional geography : the new global order / Michael Bradshaw Boston : McGraw-Hill,
2000, XVII, 622 s. : fot., mp., [000216665], DM-236
Environmental geography : science, land use, and earth systems / William M. Marsh, John
Grossa, Jr., New York : Wiley, c2005, 455 s. : il., mapy ; 29 cm, [000393196], EK-2006
An historical geography of Europe / edited by R.A. Butlin and R.A. Dodgshon Oxford :
Clarendon Press, 1998, xvi, 373 s. : il., mp. ; 26 cm., [000195014], DM-276
Physical geography of the global environment / H.J. de Blij, Peter O. Muller New York : John
Wiley & Sons, 1993, 576 s. : il., mp., graf., fotogr., [000204106] EK-1183
Státy a území světa / Vladimír Liščák, Pavel Fojtík Praha : Libri, 1996, 935 s., 8 s. bar. příl.,
[000211216], H - přísně prezenčně
Mezinárodní perspektivy politických regionů / Bořek Hnízdo Praha : ISE, 1995, 121 s.,
[000200398], PL 350
Národnostní menšiny v Evropě : encyklopedická příručka / Leoš Šatava Praha : Železný,
1994, 385 s. : mapy + [1] mapa. [000201384], DM 40
Přednáška hostujícího profesora Martina W. Lewise ze Stanfordovy univerzity, "Geography of
United States Elections", Lecture 1.
http://www.youtube.com/watch?v=r2BBsFdfoz4
Prof. Martin Lewis website for the course, http://geog05.stanford.edu/?cat=11
http://theelectoralmap.com/
6

Podobné dokumenty

JMB113_Uvod do teritorialnich studii_sylabus_final

JMB113_Uvod do teritorialnich studii_sylabus_final Po absolvování předmětu tedy budou studenti mít základní přehled o oboru teritoriální studia a o základních teoretických a metodologických přístupech tohoto oboru. Získají schopnost formulovat rele...

Více

Geopolitika - Herber.kvalitne.cz

Geopolitika - Herber.kvalitne.cz Geopolitika – nejvýznamnější z pěti součástí státovědy (1. Geopolitik, 2. Demopolitik, 3. Ekopolitik, 4. Sociopolitik, 5. Kratopolitik) The Great Powers of the Present – 22 vydání v Německu (1914 –...

Více

ve formátu PDF - Institut sociologických studií UK FSV

ve formátu PDF - Institut sociologických studií UK FSV Balon, Jan, Miloslav Petrusek. Společnost naší budoucnosti. Praha: ACADEMIA (v tisku, vyjde 2010). Balon, Jan, Jiří Šubrt. Soudobá sociologická teorie. Praha: Grada 2010. Balon, Jan, Jiří Šubrt (ed...

Více

The 16th International Conference of Historical

The 16th International Conference of Historical pak tři plenární přednášky, které v průběhu konference přednesli Alan Baker (University of Cambridge) na téma „Historical geography as an international discipline“; Catherine Hall (University Colle...

Více

Stáhněte si brožuru Digitální zdravotnictví zde.

Stáhněte si brožuru Digitální zdravotnictví zde. S úlo i ti Dell EqualLogic jsme sní ili as pot ebný ke správ , proto e v t ina úkol je nyní automatizovaná. To znamená, e na i systémoví administráto i mají více asu v novat se proaktivn práci, kte...

Více