Catalog of spare parts

Komentáře

Transkript

Catalog of spare parts
R
náhradních dílù
PLATNOST OD 1.2.2011
KONTAKT
Hradec Králové
Praha
Praskaèka
Opava
Plzeò
Kravaøe
Tábor
Pojbuky
Brno
Budišov
Èeské Budìjovice
vedení spoleènosti :
R
Kostelní 3316/2d, Kravaøe 747 21, tel.: 553 673 303, fax.: 553 673 999
www.agropagroup.cz, e-mail: [email protected]
prodejní sklad :
Kostelní 3316/2d, Kravaøe, tel./fax.: 553 673 403, mobil: 606 723 751
e-mail: [email protected]
Prodejní sklad :
areál ZD Pojbuky, okr.Tábor, tel./fax.: 381 218 166, mobil: 602 191 591
e-mail: [email protected]
prodejní sklad :
Praskaèka, okr. Hradec Králové, tel./fax.: 495 588 281, mobil: 602 114 766
e-mail: [email protected]
prodejní sklad :
areál ZD Budišov, okr.Tøebíè, tel./fax.: 568 875 170, mobil: 607 749 212
e-mail: [email protected]
OBSAH
Pluhy
název
strana
název
strana
Besson
Eberhardt
Fortschritt
Gassner
Kuhn-Huard
Kverneland
Lemken, Ostroj
Massey Ferguson
1-2
3-4
5
6-7
8-9
10-11
12-13
14-15
Naud
Niemeyer
Överum
Pöttinger
Rabewerke
Regent
ROSS Roudnice
Vogel-Noot
16
16
17-18
19
20-21
22
23-26
27-28
název
strana
název
strana
Horsch
Köckerling
Besson
30
30
31
Ross Roudnice
Lemken, Ostroj
31
32
název
strana
název
strana
Farmet
33
Lemken, Ostroj
33
název
strana
název
strana
Faresin
Frasto
Kuhn
34
34
34
Luclar
Storti
Seko
34
34
34
Podmítaèe
Kompaktory
Krmné vozy
Høídele a bøitové desky
strana 35
Oborávaèe brambor
název
strana
název
Grimme
Pearson
36-39
40-41
Reekie
název
strana
název
Moreau Agri
Holmer
43
43
Matrot
strana
42
Sklízeèe øepy
strana
44
Vleky, spec. a rozmetací vozy
název
strana
název
strana
Schuitemaker
45
Anaburger
46
Øezaèky, maèkaèe, secí stroje
strana 47
R
747 21 Kravaøe, Kostelní 2d, tel.:++420 553 673 303, fax:++420 553 673 999, e-mail: [email protected], http://www.agropagroup.cz
PLUHY
strana 1
Besson B2,TA8
orig.èíslo
obj. èíslo
název
177404
BE001
odhrn.deska pravá-TA8
177403
BE002
odhrn.deska levá-TA8
173402
BE007
odhrn.deska pravá-B2
173401
BE008
odhrn.deska levá-B2
173435
BE029
odhrn.deska pravá-ARH5
173436
BE030
odhrn.deska levá-ARH5
173346
BE003
Výmìnný díl pravý-TA8
173345
BE004
Výmìnný díl levý-TA8
173340
BE009
Výmìnný díl pravý-B2
173339
BE010
Výmìnný díl levý-B2
173476
BE031
Výmìnný díl pravý
173475
BE032
Výmìnný díl levý
19304
BE005
zahrnovaè pravý
19303
BE006
zahrnovaè levý
Odhrnovací desky
Výmìnné díly
Zahrnovaèe
R
747 21 Kravaøe, Kostelní 2d, tel.:++420 553 673 303, fax:++420 553 673 999, e-mail: [email protected], http://www.agropagroup.cz
PLUHY
strana 2
Besson B2,TA8
Bøity
100
400
90
orig.èíslo
obj. èíslo
název
173424
173423
BE015Z
BE016Z
Bøit pravý 14"
Bøit levý 14"
173614
173613
BE017Z
BE018Z
Bøit pravý 16"
Bøit levý 16"
173332
173331
BE013
BE014
dláto pravé
dláto levé
177319
BE011
plaz otoèný
173388
BE012
plaz otoèný
177349
BE033
patka plazu
19172
BE027
deska pøedradlièky-pravá
19171
BE028
deska pøedradlièky-levá
19114
19113
BE021
BE022
ostøí pøedradlièky pravé
ostøí pøedradlièky levé
173324
BE019
krojidlo pravé
173323
BE020
krojidlo levé
19126
BE034
BE035
ostøí pøedradlièky pravé
ostøí pøedradlièky levé
80
460
100
90
Dláta
50
50
Plazy
Pøedradlièky , krojidla
160
55
215
80
19125
R
747 21 Kravaøe, Kostelní 2d, tel.:++420 553 673 303, fax:++420 553 673 999, e-mail: [email protected], http://www.agropagroup.cz
PLUHY
strana 3
Eberhardt
orig.èíslo
obj. èíslo
název
301190
EB001
odhrn.deska pravá-U,35cm
301191
EB002
odhrn.deska levá-U,35cm
304582
EB007
odhrn.deska pravá-U,40cm
304583
EB008
odhrn.deska levá-U,40cm
301160
EB003
Výmìnný díl pravý
301161
EB004
Výmìnný díl levý
302900
EB005
zahrnovaè pravý
302431
EB006
zahrnovaè levý
302432
EB016
držák zahrnovaèe pravý
302433
EB017
držák zahrnovaèe levý
305130
305129
EB014
EB015
Bøit pravý
Bøit levý
306194
306193
EB018
EB019
Bøit pravý
Bøit levý
306196
306195
EB020
EB021
Bøit pravý
Bøit levý
Odhrnovací desky
Výmìnné díly
Zahrnovaèe, držáky zahrnovaèù
Bøity
360
165
265
165
305
165
R
747 21 Kravaøe, Kostelní 2d, tel.:++420 553 673 303, fax:++420 553 673 999, e-mail: [email protected], http://www.agropagroup.cz
PLUHY
strana 4
Eberhardt
Dláta
orig.èíslo
obj. èíslo
název
301490
301491
EB012
EB013
dláto pravé
dláto levé
303766
EB023
dláto kombinované pravé
303765
EB024
dláto kombinované levé
301152
EB011
plaz zadní
301222
EB009
plaz pøední pravý
301223
EB010
plaz pøední levý
301286
EB022
slupice
55
55
(pohled
na navaøenou
èást dláta)
Plazy
Slupice
R
747 21 Kravaøe, Kostelní 2d, tel.:++420 553 673 303, fax:++420 553 673 999, e-mail: [email protected], http://www.agropagroup.cz
PLUHY
strana 5
Fortschritt B200, B201
orig.èíslo
obj. èíslo
název
301010087
N002
odhrn.deska B201 pravá
N009
odhrn.deska B201 levá
401010087.1
N203
odhrn.deska B200
301010088
N003
N010
N007
Výmìnný díl pravý
Výmìnný díl levý
Výmìnný díl pravý tl.10mm
301053847
N006
zahrnovaè
301000045
N005
Bøit
301000045
N005D
Bøit pro dláto
VN012
dláto
N004
plaz
N008
plaz
N011
plaz krátký
Odhrnovací desky
Výmìnné díly
Zahrnovaèe
Bøity
375
92
92
375
92
92
Dláta
50
Plazy
301010172
301010171
R
747 21 Kravaøe, Kostelní 2d, tel.:++420 553 673 303, fax:++420 553 673 999, e-mail: [email protected], http://www.agropagroup.cz
PLUHY
strana 6
Gassner
orig.èíslo
obj. èíslo
název
HST1580-2
GA001
odhrn.deska pravá
HST1590-2
GA002
odhrn.deska levá
RHST34381
GA007
odhrn.deska pravá
RHST34380
GA008
odhrn.deska levá
RMST1560
GA003
Støední díl od.desky pravý
RMST1570
GA004
Støední díl od.desky levý
RVST1560
GA015
Pøední díl od.desky pravý
RVST1570
GA016
Pøední díl od.desky levý
34358
GA005
zahrnovaè pravý
34359
GA006
zahrnovaè levý
MRSS1580
MRSS1590
GA009
GA010
Bøit pravý
Bøit levý
MSS11382
MSS11383
GA013
GA014
Bøit pravý
Bøit levý
RA028
RA029
dláto pravé
dláto levé
Odhrnovací desky
Výmìnné díly
Zahrnovaèe
Bøity
485
170
50
45
335
75 75
50
Dláta
45
45
R
747 21 Kravaøe, Kostelní 2d, tel.:++420 553 673 303, fax:++420 553 673 999, e-mail: [email protected], http://www.agropagroup.cz
PLUHY
strana 7
Gassner
obj. èíslo
název
VN012
VN013
dláto pravé
dláto levé
L1582
GA017
plaz
L1083
GA018
plaz pravý
L1093
GA019
plaz levý
orig.èíslo
Dláta
50
Plazy
R
747 21 Kravaøe, Kostelní 2d, tel.:++420 553 673 303, fax:++420 553 673 999, e-mail: [email protected], http://www.agropagroup.cz
PLUHY
strana 8
Kuhn - Huard
orig.èíslo
obj. èíslo
název
616190
KH001
odhrn.deska pravá
616191
KH002
odhrn.deska levá
619200
KH003
KH013
Výmìnný díl pravý
619201
KH004
KH014
Výmìnný díl levý
Výmìnný díl levý 10 mm
619159
KH015
zahrnovaè
622136
KH010Z
KH011Z
Bøit pravý
KH016
KH017
Bøit pravý
KH018
KH019
Bøit pravý
KH008
KH009
dláto pravé
dláto levé
Odhrnovací desky
Výmìnné díly
Zahrnovaèe
Bøity
135
395
110
622137
395
200
622138
622139
135
Bøit levý
Bøit levý
450
114
622202
622203
Bøit levý
Dláta
50
622174
622175
R
747 21 Kravaøe, Kostelní 2d, tel.:++420 553 673 303, fax:++420 553 673 999, e-mail: [email protected], http://www.agropagroup.cz
PLUHY
strana 9
Kuhn - Huard
Plazy
orig.èíslo
obj. èíslo
název
279140
KH005
plaz
279138
279139
KH006
KH007
plaz pøední pravý
plaz pøední levý
SPC025
patka plazu
KH020
KH021
plaz pravý
plaz levý
279114
279115
223122
193
KH022
Plaz
193
450
Pøedradlièky
175
64
631112
KH012
ostøí pøedr. oboustranné
618104
KH023
Odhrn. deska
pøedradlièky pravá
618105
KH024
Odhrn. deska
pøedradlièky levá
R
747 21 Kravaøe, Kostelní 2d, tel.:++420 553 673 303, fax:++420 553 673 999, e-mail: [email protected], http://www.agropagroup.cz
PLUHY
strana 10
Kverneland
orig.èíslo
obj. èíslo
název
73290
KV001
odhrn.deska pravá
73291
KV002
odhrn.deska levá
73256
KV003
Výmønný díl pravý
73257
KV004
Výmønný díl levý
73230
KV014
Výmønný díl pravý
73231
KV015
Výmønný díl levý
Odhrnovací desky
Výmìnné díly
Zahrnovaèe
73300
KV016
zahrnovaè pravý
73301
KV017
zahrnovaè levý
Bøity
110
375
120
73004
KV008Z
KV009Z
Bøit pravý 16"
73007
KV010Z
KV011Z
Bøit pravý 18"
Bøit levý 18"
73080
73081
KV012Z
KV013Z
Bøit pravý 18"
Bøit levý 18"
83020
83021
KV019
KV020
Bøit Quick Fit pravý
Bøit Quick Fit levý
73005
100
Bøit levý 16"
445
110 120
73006
460
120
120
300
110
R
747 21 Kravaøe, Kostelní 2d, tel.:++420 553 673 303, fax:++420 553 673 999, e-mail: [email protected], http://www.agropagroup.cz
PLUHY
strana 11
Kverneland
orig.èíslo
obj. èíslo
název
53090
63090
KV006
KV007
dláto pravé 14 mm
73609
KV005
plaz
73608
KV018
plaz
SPC019
patka plazu
Dláta
40
dláto levé 14 mm
Plazy
R
747 21 Kravaøe, Kostelní 2d, tel.:++420 553 673 303, fax:++420 553 673 999, e-mail: [email protected], http://www.agropagroup.cz
PLUHY
strana 12
Lemken , Ostroj
orig.èíslo
obj. èíslo
název
3441034
J009
J032
odhrn.deska pravá-35cm
3441035
J010
J033
odhrn.deska levá-35cm
J026
odhrn.deska pravá-40cm
J030
-------- / / -------- , tl.10mm
J027
odhrn.deska levá-40cm
J031
-------- / / -------- , tl.10mm
J034
J035
pero pravé
pero levé
J007
J028
J008
J029
Výmìnný díl pravý
Výmìnný díl pravý,tl.10mm
Výmìnný díl levý
3470860
J019
3470861
J020
zahrnovaè pravý
zahrnovaè levý
4575204
4575205
J045
J046
držák zahrnovaèe pravý
držák zahrnovaèe levý
3352010
3352011
J021
J022
Bøit pravý 14"
Bøit levý 14"
3352020
3352021
J002
J004
Bøit pravý 16"
Bøit levý 16"
3352030
3352031
J023
J024
Bøit pravý 18"
Bøit levý 18"
3352034
J015
Bøit pravý 20"
3352035
J016
Bøit levý 20"
Odhrnovací desky
3441040
3441041
3476000
3476001
Výmìnné díly
3451000
3451001
-------- / / -------- , tl.10mm
-------- / / -------- , tl.10mm
Výmìnný díl levý,tl.10mm
Zahrnovaèe, držáky zahrnovaèù
Bøity
275
135
280
135
315
135
405
135
135
R
747 21 Kravaøe, Kostelní 2d, tel.:++420 553 673 303, fax:++420 553 673 999, e-mail: [email protected], http://www.agropagroup.cz
PLUHY
strana 13
Lemken , Ostroj
Bøity
454
135
85
obj. èíslo
název
3352030
3352031
J041Z
J042Z
Bøit pro dláto pravý
3364050
3364051
J001
J003
dláto pravé
dláto levé
BE013
BE014
dláto pravé
dláto levé
VN012
VN013
dláto pravé
dláto levé
3365540
3365541
J036
J037
dláto otoèné pravé
dláto otoèné levé
3411460
J014
plaz zadní široký
3411508
J013
plaz zadní úzký
3411508
J038
plaz zadní šestidìrový
3401900
3401901
J011
J012
plaz pøední pravý
plaz pøední levý
J047
patka plazu
3411460
J048
plaz zadní široký
3363720
3363721
J005
J006
ostøí pøedradlièky pravé
ostøí pøedradlièky levé
4671002
J039
Støevíc pravý
4671003
J040
Støevíc levý
72
50
Dláta
orig.èíslo
50
50
50
Bøit pro dláto levý
54
Plazy
40411-04-062
Pøedradlièky
Støevíce
R
747 21 Kravaøe, Kostelní 2d, tel.:++420 553 673 303, fax:++420 553 673 999, e-mail: [email protected], http://www.agropagroup.cz
PLUHY
strana 14
Massey Ferguson FC , FK , AH , AX
orig.èíslo
obj. èíslo
název
3940305M1
MF001
odhrn.deska FC pravá
3940317M1
MF002
odhrn.deska FC levá
3941973M1
ÖV019
odhrn.deska AH pravá
3941972M1
ÖV020
odhrn.deska AH levá
3940744M1
ÖV001
odhrn.deska AX pravá
3940743M1
ÖV002
odhrn.deska AX levá
3940306M1
MF003
Výmìnný díl FC pravý
3940315M1
MF004
Výmìnný díl FC levý
3941975M1
ÖV021
Výmìnný díl AH pravý
3941974M1
ÖV022
Výmìnný díl AH levý
3940704M1
ÖV003
3940705M1
ÖV004
Výmìnný díl AX
Výmìnný díl AX
Výmìnný díl AX
Výmìnný díl AX
3940301M1
MF005
zahrnovaè FC pravý
3940300M1
MF006
zahrnovaè FC levý
3941789M1
ÖV025
zahrnovaè AH, AX pravý
3941790M1
ÖV026
zahrnovaè AH, AX levý
Odhrnovací desky
Výmìnné díly
pravý
p. tl. 10 mm
levý
l. tl. 10 mm
Zahrnovaèe
R
747 21 Kravaøe, Kostelní 2d, tel.:++420 553 673 303, fax:++420 553 673 999, e-mail: [email protected], http://www.agropagroup.cz
PLUHY
strana 15
Massey Ferguson FC , FK , AH , AX
orig.èíslo
obj. èíslo
název
3940330M1
MF013
MF014
Bøit FC 16" pravý
Bøit FC 16" levý
3940332M1
3940335M1
MF009
MF010
Bøit FC 18" pravý
Bøit FC 18" levý
3940347M1
MF015
MF016
Bøit FK 16" pravý
Bøit FK 16" levý
3941970M1
ÖV017
ÖV018
Bøit AH 18" pravý
Bøit AH 18" levý
3940708M1
ÖV005
3940709M1
ÖV006
Bøit AX 16" pravý
Bøit AX 16" levý
3940710M1
ÖV027
Bøit AX 18" pravý
3940711M1
ÖV028
Bøit AX 18" levý
3940328M1
3940337M1
MF007
MF008
dláto FC pravé
dláto FC levé
3940742M1
3940741M1
ÖV011
ÖV012
dláto AH, AX pravé
3940391M1
3940359M1
MF011
MF012
plaz FC pravý
plaz FC levý
3941967M1
3941966M1
ÖV023
ÖV024
plaz AH pravý
plaz AH levý
3940712M1
3940713M1
ÖV009
ÖV010
plaz AX pravý
plaz AX levý
Bøity
280
140
3940334M1
280
140
255
150
3940345M1
280
130
3941971M1
245
130
245
130
85
Dláta
80
Plazy
dláto AH, AX levé
R
747 21 Kravaøe, Kostelní 2d, tel.:++420 553 673 303, fax:++420 553 673 999, e-mail: [email protected], http://www.agropagroup.cz
PLUHY
strana 16
Naud
Bøity
420
120
100
Dláta
orig.èíslo
obj. èíslo
název
03054102D
NA003
Bøit pravý
03054102G
NA004
Bøit levý
03054502D
NA001
dláto pravé
03054502G
NA002
dláto levé
03054102D
03054102G
NA003.1
NA004.1
plaz pravý (souèást bøitu)
plaz levý (souèást bøitu)
03065501D
03065501G
NA005
NA006
plaz pravý
plaz levý
04032101D
NA007
Ostøí pøedradlièky pravé
04032101G
NA008
Ostøí pøedradlièky levé
024078
NI005
odhrn.deska NU16G pravá
024079
NI006
odhrn.deska NU16G levá
024080
NI003
Výmìnný díl NU16G pravý
024081
NI004
Výmìnný díl NU16G levý
024102
NI011
Bøit pravý
024103
NI012
Bøit levý
200678
NI001
dláto pravé
200679
NI002
dláto levé
NI007
NI008
ostøí pøedradlièky pravé
Ostøí pøedradlièky levé
NI009
krojidlo pravé
NI010
krojidlo levé
90
Plazy
Pøedradlièky
175
90
Niemeyer
Odhrnovací
desky
Výmìnné díly
245
Bøity
125
Dláta
Pøedradlièky
85
245
90
Krojidla
R
747 21 Kravaøe, Kostelní 2d, tel.:++420 553 673 303, fax:++420 553 673 999, e-mail: [email protected], http://www.agropagroup.cz
PLUHY
strana 17
Överum UC, XU, XL
orig.èíslo
obj. èíslo
název
84031
MF001
odhrn.deska UC pravá
84087
MF002
odhrn.deska UC levá
96084
ÖV019
odhrn.deska XU pravá
96085
ÖV020
odhrn.deska XU levá
94594
ÖV001
odhrn.deska XL pravá
94595
ÖV002
odhrn.deska XL levá
84033
MF003
Výmìnný díl UC pravý
84082
MF004
Výmìnný díl UC levý
96086
ÖV021
Výmìnný díl XU pravý
96087
ÖV022
Výmìnný díl XU levý
94596
ÖV003
ÖV029
Výmìnný díl XL pravý
Výmìnný díl XL pravý 10mm
94597
ÖV004
ÖV030
Výmìnný díl XL levý
Výmìnný díl XL levý 10mm
83969
MF005
zahrnovaè UC pravý
83968
MF006
zahrnovaè UC levý
96064
ÖV025
zahrnovaè XU, XL pravý
96065
ÖV026
zahrnovaè XU, XL levý
Odhrnovací desky
Výmìnné díly
Zahrnovaèe
R
747 21 Kravaøe, Kostelní 2d, tel.:++420 553 673 303, fax:++420 553 673 999, e-mail: [email protected], http://www.agropagroup.cz
PLUHY
strana 18
Överum UC, XU, XL
Bøity
280
140
280
140
280
130
245
130
245
130
Dláta
orig.èíslo
obj. èíslo
název
85004
85194
MF013
MF014
Bøit UC 14" pravý
Bøit UC 14" levý
85039
85195
MF009
MF010
Bøit UC 16" pravý
Bøit UC 16" levý
96092
96093
ÖV017
ÖV018
Bøit XU 18" pravý
Bøit XU 18" levý
94600
ÖV005
94601
ÖV006
Bøit XL 16" pravý
Bøit XL 16" levý
94602
ÖV027
Bøit XL 18" pravý
94603
ÖV028
Bøit XL 18" levý
92206
92207
ÖV013
ÖV014
dláto UC pravé
dláto UC levé
94610
94611
ÖV011
ÖV012
dláto XU, XL pravé
94608
ÖV007
94609
ÖV008
dláto XU, XL pravé
dláto XU, XL levé
83981
85196
ÖV015
ÖV016
plaz UC pravý
plaz UC levý
96094
96095
ÖV023
ÖV024
plaz XU pravý
plaz XU levý
94604
94605
ÖV009
ÖV010
plaz XL pravý
plaz XL levý
94289
ÖV031
patka XL
ÖV034
patka UC
65
80
dláto XU, XL levé
50
Plazy
R
747 21 Kravaøe, Kostelní 2d, tel.:++420 553 673 303, fax:++420 553 673 999, e-mail: [email protected], http://www.agropagroup.cz
PLUHY
strana 19
Pöttinger
orig.èíslo
obj. èíslo
název
73290
KV001
odhrn.deska pravá
73291
KV002
odhrn.deska levá
73256
KV003
Výmìnný díl pravý
73257
KV004
Výmìnný díl levý
73006
KV010Z
Bøit pravý 18"
73007
KV011Z
Bøit levý 18"
53090
KV006
dláto pravé 14 mm
63090
KV007
dláto levé 14 mm
Odhrnovací desky
Výmìnné díly
Bøity
100
445
110 120
Dláta
40
Plazy, patky plazù
930.70.005.0
PT003
plaz pøední pravý
930.71.005.0
PT004
plaz pøední levý
929.10.010.1
PT005
plaz
929.10.020.1
PT006
patka plazu
929.10.021.0
Pt008
patka plazu
240
400
R
747 21 Kravaøe, Kostelní 2d, tel.:++420 553 673 303, fax:++420 553 673 999, e-mail: [email protected], http://www.agropagroup.cz
PLUHY
strana 20
Rabewerke SRP 350, SRP 328, SRP 330
orig.èíslo
obj. èíslo
název
SRP 350 P1
RA001
SRP 350 P1L
SRP 328 P1
SRP 328 P1L
RA005
RA015
RA019
I.pásek od.desky pravý
I.pásek od.desky levý
SRP 350 P2
RA002
RA006
RA016
Odhrnovací desky
SRP 350 P2L
SRP 328 P2
SRP 328 P2L
RA020
I.pásek od.desky pravý
I.pásek od.desky levý
II.pásek od.desky pravý
II.pásek od.desky levý
II.pásek od.desky pravý
II.pásek od.desky levý
SRP 350 P3
RA003
SRP 350 P3L
SRP 328 P3
RA007
RA017
SRP 328 P3L
RA021
III.pásek od.desky pravý
III.pásek od.desky levý
III.pásek od.desky pravý
III.pásek od.desky levý
SRP 350 P4
SRP 350 P4L
RA004
RA008
IV.pásek od.desky pravý
IV.pásek od.desky levý
SRP 328 P4
SRP 328 P4L
RA018
RA022
IV.pásek od.desky pravý
IV.pásek od.desky levý
HRP 350 W
HRP 350 WL
RA055
RA056
Odhrnovací deska pravá
Odhrnovací deska levá
WRP 350R
WRP 350 RL
RA011
Výmìnný díl pravý
RA012
Výmìnný díl levý
VRP 342 R
VRP 342 RL
VRP 292/R
VRP 292/L
RA023
RA024
RA034
Výmìnný díl pravý
RA035
Výmìnný díl levý
VRP 330 W
RA047
RA048
Výmìnný díl pravý
Výmìnný díl levý
Výmìnné díly
VRP 330 WL
Výmìnný díl levý
Výmìnný díl pravý
R
747 21 Kravaøe, Kostelní 2d, tel.:++420 553 673 303, fax:++420 553 673 999, e-mail: [email protected], http://www.agropagroup.cz
PLUHY
strana 21
Rabewerke SRP 350, SRP 328, SRP 330
orig.èíslo
obj. èíslo
název
SSP 350 WS
RA013Z
Bøit pravý
SSP 350 WSL
RA014Z
Bøit levý
SSP 294 OS
RA049Z
Bøit pravý
SSP 294 OSL
RA050Z
Bøit levý
SSP 351 WEP
RA053Z
Bøit pravý
SSP 351 WEPL
RA054Z
Bøit levý
MP 293
RA032
RA033
dláto pravé
RA030
RA031
dláto pravé
dláto levé
MP 350
MP 350L
RA028
RA029
dláto pravé
dláto levé
WP 292/0
RA036
plaz oboustranný
WP 351 W
WP 351 WL
RA041
RA042
plaz pravý otoèný
plaz levý otoèný
VP 350 W
VP 350 WL
RA043
RA044
plaz pravý otoèný
plaz levý otoèný
YP 350 W
RA045
YP 350 WL
RA046
plaz pøední pravý
plaz pøední levý
XP 6
RA025
patka plazu
Bøity
455
120
120
460
143
520
120 120
Dláta
275
45
45
MP 293L
230
45 4
5
MP 332
MP 332L
235
45 4
5
dláto levé
Plazy, patky plazù
R
747 21 Kravaøe, Kostelní 2d, tel.:++420 553 673 303, fax:++420 553 673 999, e-mail: [email protected], http://www.agropagroup.cz
PLUHY
strana 21
Rabewerke SRP 350, SRP 328, SRP 330
orig.èíslo
obj. èíslo
název
RDG 181
RDG 181L
RA039
RA040
deska pøedradlièky pravá
deska pøedradlièky levá
SDG 181
RA037
RA038
ostøí pøedradlièky pravé
ostøí pøedradlièky levé
RA009
zahrnovaè pravý
zahrnovaè levý
Pøedradlièky
SDG 181L
Zahrnovaèe
PDG 51U
PDG 51UL
PDG 52
PDG 52L
RA010
RA026
RA027
zahrnovaè pravý
zahrnovaè levý
R
747 21 Kravaøe, Kostelní 2d, tel.:++420 553 673 303, fax:++420 553 673 999, e-mail: [email protected], http://www.agropagroup.cz
PLUHY
strana 22
Regent
orig.èíslo
obj. èíslo
název
228.01.17.1
RG001
odhrn.deska pravá
228.01.17.2
RG002
odhrn.deska levá
226.01.26.1
RG003
Výmìnný díl pravý
226.01.26.2
RG004
Výmìnný díl levý
33.18.404
33.18.420
RG006
Bøit pravý
RG007
Bøit levý
33.21.276G
33.21.292G
RG006D
RG007D
Bøit pravý pro dláto
33.21.116
VN012
dláto pravé
33.21.132
VN013
dláto levé
495.42.11.1
RG005
plaz
170.02.21
RG010
patka plazu
33.27.196
RG008
ostøí pøedradlièky pravé
33.27.164
RG009
ostøí pøedradlièky levé
Odhrnovací desky
Výmìnné díly
Bøity
380
105
80
380
105
80
Bøit levý pro dláto
Dláta
50
Plazy
Pøedradlièky
R
747 21 Kravaøe, Kostelní 2d, tel.:++420 553 673 303, fax:++420 553 673 999, e-mail: [email protected], http://www.agropagroup.cz
PLUHY
strana 23
ROSS Roudnice- PHX 30,35,40,Privat,Agronom,PH1 - 403
orig.èíslo
obj. èíslo
název
4040 - 051
4040 - 051
R002
odhrn.deska PHX35
R002A8
odhrn.deska PHX35 tl.8mm
4040 - 045
R211
odhrn.deska PHX30
4040 - 143
R226
odhrn.deska PHX40
4040 - 169
4040 - 170
R007
R008
odhrn.deska Privat pravá
4040 - 184
4040 - 187
R011
od.deska Agronom pravá
R012
od.deska Agronom levá
4040 - 035
R023
odhrn.deska PH1-403
4043 - 008 - 7
R036
odhrn.deska
4040-038
4040-038
R003
R003A8
Výmìnný díl PHX
Výmìnný díl PHX tl.8mm
4040-144
R227
Výmìnný díl PHX40
4040-171
4040-172
R009
R010
Výmìnný díl Privat pravý
Výmìnný díl Privat levý
4040-185
4040-188
R013
R014
Výmìn.díl Agronom pravý
Výmìn.díl Agronom levý
Odhrnovací desky
Výmìnné díly
odhrn.deska Privat levá
R
747 21 Kravaøe, Kostelní 2d, tel.:++420 553 673 303, fax:++420 553 673 999, e-mail: [email protected], http://www.agropagroup.cz
PLUHY
strana 24
ROSS Roudnice- PHX 30,35,40,Privat,Agronom,PH1 - 403
orig.èíslo
obj. èíslo
název
4043 - 007
R005
Bøit PHX35
4043 - 007
R005Z
Bøit PHX35 - zesílený
4043 - 007
R005D
Bøit PHX35 pro dláto
4043 - 127
R026
Bøit Agronom pravý
4043 - 128
R027
Bøit Agronom levý
4043 - 127
R026D
Bøit Agronom pro dláto p.
4043 - 128
R027D
Bøit Agronom pro dláto l.
4043 - 125
R021
Bøit Privat pravý
4043 - 126
R022
Bøit Privat levý
Bøity
390
135
115
390
135
115
370
135
115
370
135
115
295
105
295
105
4043 - 125,126 SPC030
Bøit Privat oboustranný
4030 - 016
R024
Bøit PH1 - 403
VN012
dláto pravé
VN013
dláto levé
240
120
Dláta
50
R
747 21 Kravaøe, Kostelní 2d, tel.:++420 553 673 303, fax:++420 553 673 999, e-mail: [email protected], http://www.agropagroup.cz
PLUHY
strana 25
ROSS Roudnice- PHX 30,35,40,Privat,Agronom,PH1 - 403
orig.èíslo
obj. èíslo
název
73/63 - 300
R006
zahrnovaè PHX
4040 - 233
R016
zahrnovaè Agronom pravý
4040 - 234
R017
zahrnovaè Agronom levý
R037
zahrnovaè Privat pravý
R038
zahrnovaè Privat levý
4030 - 019
R004
plaz PHX pravý
4030 - 099
R015
plaz PHX levý
4032 - 016
R025
plaz zadní PHX pravý
4032 - 058
R028
plaz zadní PHX levý
4032 - 847
R030
plaz Agronom pravý
4032 - 887
R031
plaz Agronom levý
4032 - 857
R032
plaz zadní Agronom pravý
4032 - 897
R033
plaz zadní Agronom levý
4030 - 090.7
R034
plaz PH1 - 403
4032 - 047.7
R035
plaz zadní PH1 - 403
4030 - 118
R029
ostøí pøedradlièky PHX
Zahrnovaèe
Plazy
Pøedradlièky
215
100
R
747 21 Kravaøe, Kostelní 2d, tel.:++420 553 673 303, fax:++420 553 673 999, e-mail: [email protected], http://www.agropagroup.cz
PLUHY
strana 26
ROSS Roudnice- PHX 30,35,40,Privat,Agronom,PH1 - 403
orig.èíslo
obj. èíslo
název
4040 - 121
R019
slupice PHX
4040 - 142
R018
slupice PH1-435
4055 - 045
R020
Støevíc PHX ( svaøenec )
Slupice, støevíce
R
747 21 Kravaøe, Kostelní 2d, tel.:++420 553 673 303, fax:++420 553 673 999, e-mail: [email protected], http://www.agropagroup.cz
PLUHY
strana 27
Vogel-Noot UN400, WY400
orig.èíslo
obj. èíslo
název
PK4.001.02
VN001
odhrn.deska UN pravá
PK4.002.02
VN002
odhrn.deska UN levá
PK8.001.09
VN016
odhrn.deska WY pravá
PK8.002.09
VN017
odhrn.deska WY levá
PK4.001.03
VN003
Výmìnný díl UN pravý
PK4.002.03
VN004
Výmìnný díl UN levý
PK8.005.01
VN018
Výmìnný díl WY pravý
PK8.006.01
VN019
Výmìnný díl WY levý
LZ1.051.02
VN005
zahrnovaè UN pravý
LZ1.052.02
VN006
zahrnovaè UN levý
PK4.013.01
PK4.014.01
VN010Z
VN011Z
Bøit UN 18" pravý
PK7.013.01
PK7.014.01
VN022Z
VN023Z
Bøit WY 18" pravý
Bøit WY 18" levý
Odhrnovací desky
Výmìnné díly
Zahrnovaèe
Bøity
105
100
390
105
Bøit UN 18" levý
385
100
R
747 21 Kravaøe, Kostelní 2d, tel.:++420 553 673 303, fax:++420 553 673 999, e-mail: [email protected], http://www.agropagroup.cz
PLUHY
strana 28
Vogel-Noot UN400, WY400
orig.èíslo
obj. èíslo
název
PK8.011.01
VN012
dláto pravé
PK8.011.02
VN013
dláto levé
PK8.034.01
VN007
plaz pravý
PK8.035.01
VN008
plaz levý
P58.011.01
VN009
patka plazu
PR7.030.01
VN026
plaz pøední
PR7.030.03
VN027
plaz krátký
PR7.030.02
VN028
plaz dlouhý
PA3.054.01
VN024
ostøí pøedradlièky pravé
PA3.055.01
VN025
Ostøí pøedradlièky levé
Dláta
50
Plazy
Pøedradlièky
180
85
R
747 21 Kravaøe, Kostelní 2d, tel.:++420 553 673 303, fax:++420 553 673 999, e-mail: [email protected]p.cz, http://www.agropagroup.cz
PODMÍTAÈE
strana 30
Horsch
orig.èíslo
obj. èíslo
název
02050001
rydlo MulchMix
02050002
Køídlo MulchMix pravé
02050003
Køídlo MulchMix levé
02050007
Odhrnovaèka pravá
02050008
Odhrnovaèka levá
02070001
Ostøí zavlaèovacího pera
82
275
179
Köckerling
49
210
R
747 21 Kravaøe, Kostelní 2d, tel.:++420 553 673 303, fax:++420 553 673 999, e-mail: [email protected], http://www.agropagroup.cz
PODMÍTAÈE
strana 31
Besson
140
orig.èíslo
107802500
obj. èíslo
02110001
název
Køídlo
280
Ross Roudnice
532041420017
01010001
Radlièka krátká kon.
532041420177
01010002
Radlièka dlouhá PB6-021
R
747 21 Kravaøe, Kostelní 2d, tel.:++420 553 673 303, fax:++420 553 673 999, e-mail: [email protected], http://www.agropagroup.cz
PODMÍTAÈE
strana 32
Lemken - Smaragd, Ostroj - Merkur
orig.èíslo
obj. èíslo
název
3374388
M001
rydlo
3374416
M002
Køídlo pravé
3374417
M003
Køídlo levé
3374418
M006
Køídlo lomené pravé
3374419
M007
Køídlo lomené levé
3374395
M004
skluz
R
747 21 Kravaøe, Kostelní 2d, tel.:++420 553 673 303, fax:++420 553 673 999, e-mail: [email protected], http://www.agropagroup.cz
KOMPAKTORY
strana 33
Farmet
orig.èíslo
obj. èíslo
název
3000236
01030001
radlièka
3374356
S001
radlièka
4230850
40410-03-105
4230851
40437-03-105
S002
dr.válec Lemken 1,5m
dr.válec Saturn 1,5m
40410-03-105
S008
Lemken - Kompaktor, Ostroj - Saturn
S003
S006
S007
dr.válec Lemken 2m
dr.válec Satrun 2m
dr.válec Saturn 1,5-zesílený
R
747 21 Kravaøe, Kostelní 2d, tel.:++420 553 673 303, fax:++420 553 673 999, e-mail: [email protected], http://www.agropagroup.cz
KRMNÉ VOZY
strana 34
Vany krmných vozù
8mm
8mm
Vany krmných vozù vyrábíme dle požadavkù a pøání zákazníka.
R
747 21 Kravaøe, Kostelní 2d, tel.:++420 553 673 303, fax:++420 553 673 999, e-mail: [email protected], http://www.agropagroup.cz
HØÍDELE A BØITOVÉ DESKY
strana 35
Bøitové desky
A
B
100 x 12
170 x 12
200 x 20
B
A
A
A
Vyrábíme v rùzných délkách na zakázku dle vzoru nebo na pøání zákazníka
Høídele na vály Cambridge
400
400
400
Høídel ø50
15,40kg/m
Høídel ø55
18,65kg/m
Høídel ø60
22,20kg/m
400
Vyrábíme v rùzných délkách na zakázku dle vzoru nebo na pøání zákazníka
R
747 21 Kravaøe, Kostelní 2d, tel.:++420 553 673 303, fax:++420 553 673 999, e-mail: [email protected], http://www.agropagroup.cz
Oborávaèe brambor
strana 36
Grimme
orig.èíslo
obj. èíslo
název
12210001
Rydlo
12210002
Køídlo pravé
12210002
Køídlo levé
12210002
Hruï naorávací radlice
12210006
Odhrn. deska pravá
12210007
Odhrn. deska levá
12210008
Rydlo pravé
12210009
Rydlo levé
95
80
287
162
447
150
452
750
220
360
R
747 21 Kravaøe, Kostelní 2d, tel.:++420 553 673 303, fax:++420 553 673 999, e-mail: [email protected], http://www.agropagroup.cz
Oborávaèe brambor
strana 37
Grimme
orig.èíslo
obj. èíslo
název
12210010
Rydlo støední
12210011
Rydlo pravé
12210012
Rydlo levé
12210013
Rydlo pravé
12210014
Rydlo levé
12210015
Rydlo støední
175
360
250
265
213
480
205
480
R
747 21 Kravaøe, Kostelní 2d, tel.:++420 553 673 303, fax:++420 553 673 999, e-mail: [email protected], http://www.agropagroup.cz
Oborávaèe brambor
strana 38
Grimme
orig.èíslo
obj. èíslo
název
12210016
Bøit støední
12210017
Bøit krajní pravý
12210018
Bøit krajní levý
12210019
Rydlo pravé
12210020
Rydlo levé
12210021
Rydlo støední
226
1170
114
265.5
250
265
168
265
R
747 21 Kravaøe, Kostelní 2d, tel.:++420 553 673 303, fax:++420 553 673 999, e-mail: [email protected], http://www.agropagroup.cz
Oborávaèe brambor
strana 39
Grimme
orig.èíslo
obj. èíslo
název
115
420
12210022
Rydlo pravé
12210023
Rydlo levé
12210024
Rydlo støední
15060001
Rydlo pravé
15060002
Rydlo levé
15060003
Rydlo støední
75
480
159
264
153
265
R
747 21 Kravaøe, Kostelní 2d, tel.:++420 553 673 303, fax:++420 553 673 999, e-mail: [email protected], http://www.agropagroup.cz
Oborávaèe brambor
strana 40
Pearson
orig.èíslo
obj. èíslo
název
PE 001
Rydlo støední
W242.301.366
PE 002
Rydlo pravé
W242.301.365
PE 003
Rydlo levé
430
RP100.01703
PE 051
Naorávací radlice
RP100.01715
PE 052
Naorávací radlice velká
70
W242.301.367
430
420
70
420
471
594
R
747 21 Kravaøe, Kostelní 2d, tel.:++420 553 673 303, fax:++420 553 673 999, e-mail: [email protected], http://www.agropagroup.cz
Oborávaèe brambor
strana 41
Pearson
orig.èíslo
obj. èíslo
název
280
220
RPA610/300692
PE 101
Rydlo pravé
PE 102
Rydlo levé
R
747 21 Kravaøe, Kostelní 2d, tel.:++420 553 673 303, fax:++420 553 673 999, e-mail: [email protected], http://www.agropagroup.cz
Oborávaèe brambor
strana 42
Reekie
orig.èíslo
obj. èíslo
RD 1008
RE 001
Rydlo rýhovací radlice
RE 002
Rydlo støední
RE 003
Rydlo pravé
RE 004
Rydlo levé
název
360
200
105
140
400
170
400
R
747 21 Kravaøe, Kostelní 2d, tel.:++420 553 673 303, fax:++420 553 673 999, e-mail: [email protected], http://www.agropagroup.cz
Sklízeèe øepy
strana 43
Moreau Agri
orig.èíslo
název
15010001
Nùž oøezávaèe pravý
15010002
Nùž oøezávaèe levý
15010003
Nùž vyorávaèe pravý
15010004
Nùž vyorávaèe levý
15010005
Nùž vyorávaèe pravý
15010006
Nùž vyorávaèe levý
15020001
Vyorávací nùž pravý
15020002
Vyorávací nùž pravý
15020003
Oøezávací nùž
155
50
391
obj. èíslo
456
158
558
Holmer
199
392
355
R
747 21 Kravaøe, Kostelní 2d, tel.:++420 553 673 303, fax:++420 553 673 999, e-mail: [email protected], http://www.agropagroup.cz
Sklízeèe øepy
strana 44
Matrot
orig.èíslo
45
382
obj. èíslo
název
15030001
Nùž oøezávaèe pravý
15030002
Nùž oøezávaèe levý
R
747 21 Kravaøe, Kostelní 2d, tel.:++420 553 673 303, fax:++420 553 673 999, e-mail: [email protected], http://www.agropagroup.cz
Vleky, spec. a rozmetací vozy
strana 45
Schuitemaker
orig.èíslo
obj. èíslo
název
188
Nùž
16010002
Nùž drobièe
16010003
Podavaè
80
16010001
40
180
180
290
R
747 21 Kravaøe, Kostelní 2d, tel.:++420 553 673 303, fax:++420 553 673 999, e-mail: [email protected].cz, http://www.agropagroup.cz
Vleky, spec. a rozmetací vozy
strana 46
obj. èíslo
název
16080001
Nùž rozmetadla krátký
40
16080002
Nùž rozmetadla dlouhý
40
Anaburger
16080003
Nùž rozmetadla krátký
(8mm)
16080004
Nùž rozmetadla dlouhý
(8mm)
orig.èíslo
40
158
183
158
40
183
R
747 21 Kravaøe, Kostelní 2d, tel.:++420 553 673 303, fax:++420 553 673 999, e-mail: [email protected], http://www.agropagroup.cz
strana 47
105
Øezaèky, maèkaèe, mulèovaèe
orig.èíslo
obj. èíslo
název
03-080742
04030001
Nùž Mengele Mamut
97106113.45
05110001
Seci botka Nokatune pravá
97106013.45
05110002
Seci botka Nokatune levá
170
Secí stroje
155
R
747 21 Kravaøe, Kostelní 2d, tel.:++420 553 673 303, fax:++420 553 673 999, e-mail: [email protected], http://www.agropagroup.cz

Podobné dokumenty

Věrnostní program Poštovní spořitelny

Věrnostní program Poštovní spořitelny 3. Reklamace výpisu /nepřičtení bodů/ se provádí prostřednictvím telefonní linky klientského centra 800 210 210 nebo na příslušném tiskopisu, který je k dispozici na všech obchodních místech Poštov...

Více

Stáhnout katalog - NOVICOM Praha sro

Stáhnout katalog - NOVICOM Praha sro orig. IC1860 (harm. chuť, jemný nádech taninů) Peru 70% - single orig. IC1903 (sladká a výrazná specifická chuť)

Více

Kverneland-CTC-A4nahled

Kverneland-CTC-A4nahled buï 270 mm nebo 330 mm od sebe. Køídlové radlièky, které mohou být namontovány pod dláto, zajišují zpracování celého profilu pùdy i pøi

Více

butt fussion machines automatické spojování

butt fussion machines automatické spojování All machines supplied without liners, please specify when ordering. Všechny stroje se dodávají bez pøíložek, prosíme, vaše požadavky specifikujte pøi objednání. Liners non inclus, s'il vous plaît s...

Více

KATALOG_2006_pro web.cdr

KATALOG_2006_pro web.cdr Plaz Trojúhelník plazu Ostří 14” FRANK Ostří 14” FRANK Ostří 16” FRANK Ostří 16” FRANK Ostří 14” Ostří 16”

Více

mako malířské nářadí

mako malířské nářadí konický zbroušený, 2K jemné držadlo.

Více

PIKRON - Katalog průmyslové těsnící prvky

PIKRON - Katalog průmyslové těsnící prvky Mìøení a oznaèování tìsnících manžet

Více