welDing line welDing line M8/M12 Dle nFPA 79

Transkript

welDing line welDing line M8/M12 Dle nFPA 79
novinky v oblasti konektorů
welding line
High Temperature
„„Vodiče s extrémním teplotním rozsahem (-80…+180 °C)
„„Kabel a převlečná matice s PTFE pláštěm
High Temperature
„„Odolné vůči agresivním médiím
„„Odolné vůči svarovým kapkám
Obj.č. 7003-xxxxx-xxxxxxx
welding line
High Dynamics
High Dynamics
„„Standardní vodiče ve 4 barvách (žlutá/šedá/černá/oranžová)
„„Převlečná matice s PTFE pláštěm
„„Vynikající vlastnosti pro vlečné a robotické aplikace
Kabelový typ 5 (PUR odolný svarovým kapkám)
M8/M12 DLE NFPA 79
„„Pro kabelový typ 1 (PVC) a typ 3 (PUR-UL/CSA)
„„UL AWM plášť 20233 (externí použití)
„„Vysoká ohnivzdornost dle UL VW-1
„„Vhodný pro vlečné aplikace: > 5 mil. cyklů (KT 3)
„„Pro robotické aplik.: ± 180°/m, 2 mil. cyklů (KT 3)
food & beverage
„„UL/CSA certifikace
S novým konceptem těsnění M12
„„Jednoduše tešné – díky novému profilovému
těsnění
„„Těsnost již při zasunutí konektoru, bez utažení
„„Axiální a radiální těsnění a zamykací mechanismus
Obj.č. 7014-xxxxx-xxxxxxx
Die enthaltenen
mit der größtmöglichen
Sorgfalt
erarbeitet. FürCZdievšak
Richtigkeit,
Informace obsažené
v tomto Angaben
prospektuwurden
jsou považovány
za přesné a aktuální.
Murrelektronik
nepřejímá žádnou
und Aktualität
die Haftung
auf grobes
Verschulden
begrenzt.
odpovědnostVollständigkeit
za jekékoliv změny
produktů čiistinformací
obsažených
v tomto
prospektu.
ÔÔ
Ô
www.murrelektronik.com
Ô
www.murrelektronik.cz
Connector – Product News
welding line
High Temperature
„„Cables for wide temperature ranges (-80…+180 °C)
„„Cable/gland with PTFE coating
High Temperature
„„Resistant to aggressive media
„„Welding spark resistant
Art. No. 7003-xxxxx-xxxxxxx
welding line
High Dynamics
High Dynamics
„„Standard cable in 4 colors (yellow/gray/black/orange)
„„Gland with PTFE coating
„„Very good robot and drag chain properties
Cable Type 5 (PUR-welding spark resistant)
M8/M12 acc. to NFPA 79
„„For cable type 1 (PVC) and cable type 3 (PUR-UL/CSA)
„„UL AWM jacket style 20233 (external use)
„„Highly flame retardant according to UL VW-1
„„Suitable for C-tracks: > 5 million bending cycles (CT 3)
„„Suitable for robots: ± 180°/m, 2 million cycles (CT 3)
„„UL/CSA approval
Food & Beverage
New M12 Sealing Concept
„„Tightly sealed – with innovative profile gasket
„„Sealed connections without torque
„„Axial and radial gasket and fastening
Art. No. 7014-xxxxx-xxxxxxx
The information
The information
in this brochure
in this
hasbrochure
been compiled
has been
with
compiled
the utmost
withcare.
the utmost
Liabilitycare.
for the
Liability
correctness,
for the correctness,
completeness
completeness
and topicality
and
of topicality
the information
of the information
is restricted is
torestricted
gross negligence.
to gross
ÔÔ
www.murrelektronik.com

Podobné dokumenty

EMParro - Murrelektronik

EMParro - Murrelektronik > 500,000 h Překlen. čas při výpadku > 20 ms při 230 V AC Stavová signalizace LED zelená/červená Normy EN 60950-1, EN 61204-3, EN 55011 B, EN 61000-3-2 Teplotní rozsah -25...+60 °C bez omezen...

Více

Densolen páska S10

Densolen páska S10 Antikorozní ochrana podle DIN 30672 pro v zemi a ve vodě uložená potrubí, zásobníky a

Více

Duchovní vichřice

Duchovní vichřice posílí vaši víru. V přírodě to funguje tak, že stromy vyrůstající ve větrném prostředí jsou silnější. Tak jak větry bičují mladý stromek, síly uvnitř něj dělají dvě věci. Zaprvé – stimulují kořeny ...

Více