TELEFONNÍ SEZNAM - provozní pracovníci

Transkript

TELEFONNÍ SEZNAM - provozní pracovníci
TELEFONNÍ SEZNAM
!!!! E-mail na zaměstnance školy ve tvaru: [email protected] !!!!
Funkce
Jméno a příjmení
Pevná linka
Mobilní telefon
Spojovatelka, ústředna
Gabriela Válková
575 75 50 11
737 64 83 11
Vedení školy
Jméno a příjmení
Pevná linka
Mobilní telefon
Ředitel školy
Mgr. Josef Slovák
575 75 50 20
731 55 50 10
Sekretariát ředitele
Bc. Šárka Bařáková
575 75 50 20
604 23 88 47
Statutární zástupce ředitele
Mgr. Marek Wandrol
575 75 50 45
603 54 65 16
Zástupce ředitele pro teoretickou
výuku
PaedDr. Bronislava Kudelová
575 75 50 33
731 41 39 53
Zástupce ředitele pro praktickou
výuku
PhDr. Alena Hlavicová
571 41 21 79
736 67 95 32
Sekretariát zástupců ředitele pro
teoret.výuku, informace o studiu
Gabriela Válková
575 75 50 11
737 64 83 11
Školní psycholožka
Mgr. Katarína Struhařová
575 75 50 10
739 74 95 48
Mgr. Alena Sochorová
575 75 50 42
Mgr. Dagmar Holubová
575 75 50 42
Mgr. Libor Vakrčka
575 75 50 42
575 75 50 25
Provozní pracovníci
Jméno a příjmení
Pevná linka
Mobilní telefon
Personalistka
Ing. Jitka Trčková Šolková
575 75 50 14
732 49 96 95
Vedoucí školního stravování
Šárka Štěpánková
575 75 50 19
603 84 70 68
Školník
Milan Horký
575 75 50 48
603 82 36 61
Výchovný poradce
Školní metodik prevence
Sborovna
Kuchyň
575 75 50 43
Recepce - vrátnice
Dalibor Pavlica
575 75 50 23
Informatika
Daniel Trtík
575 75 50 32
733 179 243
Ekonomické oddělení
Ekonom
Jméno a příjmení
Ing. Pavlína Mikulíková
Pevná linka
575 75 50 13
Mobilní telefon
733 34 00 06
Finanční účetní
Marie Trojanová
575 75 50 15
603 15 50 01
575 75 50 18
739 07 89 30
Pevná linka
Mobilní telefon
571 41 20 91
571 41 78 91
603 27 92 83
Pokladna, fakturace
Radka Holá
Dana Novosádová
Odloučená pracoviště školy
OP Bečva, Školní 1824, Vsetín
Jméno a příjmení
Mgr. Hana Tydlačková –
vedoucí OP
OP Bečva, Školní 1824, Vsetín
Ivana Zelenková –
provozní OP
571 41 20 91
OP Bobrky 466, Vsetín
Milan Řezníček - vedoucí OP
571 41 21 79
603 18 09 55
OP Bobrky 466, Vsetín
Ing. Antonín Grund - VUOV
571 41 21 79
733 15 41 45

Podobné dokumenty

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ÚSTNÍCH MATURITNÍCH ZKOUŠEK

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ÚSTNÍCH MATURITNÍCH ZKOUŠEK ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů

Více

J + A Large

J + A Large Border kolie

Více

J + A Large

J + A Large A Little Fatima Quick Angel

Více

Sportovní reprezentace ČVUT na Euromilanu 2011

Sportovní reprezentace ČVUT na Euromilanu 2011 Bělehrad 21 : 16; - ETSIM Madrid 19 : 15; - Manchester University 22 : 9; ČT – Comillas Madrid 25 : 10; SF – Aristos Campus Mundus (Špan.) 11 : 17; o 3. místo - Univerzita AIX Marseille 29 : 27. Br...

Více