Business Center

Transkript

Business Center
SP AZ I O
N O 18 • 2009
Itálie
De Cecco
Business Center
Angola
Stadion
Mbuco Mabele
Japan
Narita Express
If undeliverable please return to CPO di CUNEO
Massimiliano Fuksas
Architetto
De Cecco
Business Center
De Cecco
Projektantem obou těchto velmi odlišných prvků je
Massimiliano Fuksas. Dolní část ve tvaru písmene L tvoří
jednoduché a přesně vymezené linie, zatímco horní je
nepravidelná, tvořená ladnými křivkami. Vztah obou prvků a
způsob jejich kombinace pak tvoří identitu celého projektu s
jeho architektonickým a funkčním významem. Neobvyklé je
rovněž uspořádání prostor s příslušnými přístupovými cestami.
Budova připomínající písmeno L sleduje vývoj daný horizontálními paralelismem, zatímco v okrouhlé části jsou prostory
uspořádány radiálně kolem středového prstence. Dolní budova
je vysoká zhruba 21 metrů s plochou 9 070 m2 a tvoří otevřenou
strukturu s řešením umožňujícím prostup světla k projasnění
vnitřního prostoru. Podobně navozují vzdušnost interiéru i
skleněné vnitřní stěny, jež zároveň celou konstrukciodlehčují.
Výsledkem jsou provázané šikmé nosníky, díky nimž nabývají
pracovní prostory zvláštní působivosti.
Massimiliano Fuksas Architetto
Business
Center
Podobně navozují
vzdušnost interiéru
i skleněné vnitřní
stěny, jež zároveň
celou konstrukci
odlehčují.
Horní jednotku charakterizuje síťovitá struktura, jež je
dominantním prvkem projektu. Oddělující složkou naznačující
přechod mezi oběma konstrukcemi je panoramatická terasa
vinoucí se kolem prstencovité základny horní budovy. Kontrast
Budova byla postavena na nevyužité ploše italské
Pescary, v místě starých pobořených továrních hal,
kde se nyní podílí na architektonickém a sociálním
zvelebení této městské oblasti. Nové sídlo
společnosti Fater SpA je lehkou a členitou budovou
složenou ze dvou na sobě umístěných jednotek.
mezi horizontálně orientovanou budovou ve tvaru písmene L
a vertikálním rozmachem horní části propůjčuje celému
komplexu zvláštní dynamiku zdůrazněnou právě lehce
působícím oddělením tvořeným prázdným prostorem terasy.
Tento prvek charakterizuje řada průchodů a prázdných
prostranství lákajících k rozptýlení a chvílím odpočinku.
Sociální zařízení, výtahy, schodiště a rozvody jsou umístěny
uprostřed budovy způsobem nenarušujícím vnější uspořádání
celého komplexu.
Budova byla navržena s ohledem na úplnou soběstačnost se
službami pohostinství a restauračními zařízeními. Kapacita
budovy je vskutku jedinečná – pracovat zde bude více než
300 osob. K zajištění vztahu s exteriérem a přímořskou
krajinou byl komplex navržen tak, aby jej bylo možné obejít ze
všech stran a při stavbě pláště byly použity přírodní materiály.
POVRCH
Loom
Magazín Spazio Mondo položil několik otázek architektu Antoniu
Catalanovi, projektantovi recepce a interiérovému designérovi
vybavení a podlah v novém sídle společnosti Fater.
Mohl byste jmenovat nejvýznamnější fáze projektu?
PProjekt recepce byl inspirován vztahem této významné firmy
s oblastí její působnosti – naznačuje vnímání Pescary jako
přímořského města. Z tohoto důvodu je zde patrná silná vazba na
přírodní formy a charakteristické živly jako voda a světlo
vyjádřené symbolikou, kterou lze zasadit do prostoru zřetelně
charakterizovaného projektem Massimiliana Fuksase.
Při výběru vnitřního vybavení a podlah existovala rovněž snaha o
využití forem a barev v souladu se stávající architekturou.
Jaké faktory ovlivnily volbu materiálů a proč jste se rozhodl
pro firmu Mondo?
Při výběru podlahovin jsme přihlédli k rozsáhlým zkušenostem
společnosti Mondo v oblasti pružných podlahovin. Odolnost
zaručená novou řadou produktů pro stavebnictví a inovační
technické řešení představené výrobním podnikem – zaoblené
hrany jednotlivých podlahových dílců k zamezení vzájemného
nežádoucího kontaktu v případě nedokonalé vyrovnanosti
plovoucí podlahy – rozhodly spolu s optimálním poměrem kvality
a ceny ve prospěch produktu Loom.
Jak jste dospěli k volbě barvy podlahovin?
Řešení barevnosti a výběr textury jsou výsledkem společné práce
s technickým oddělením společnosti Mondo. Světle šedou lze skvěle
kombinovat s barvami, jež jsou již dané samotnou ocelovo-skleněnou strukturou a vynikající kvalitou architektonického projektu.
Vymýcení oblasti
Staveniště bylo důkladně zbaveno
stromů, křovin a jiné vegetace.
Buco-Zau, Angola
Město Buco-Zau je domovem zhruba 40 000 obyvatel žijících v pěti oblastech.
Stadion
Datum dokončení: listopad 2008
Zákazník: provincie Cabinda
Mbuco Mabele
Dokončení městského stadionu v Buco-Zau bylo pro
společnost Mondo skvělým okamžikem, neboť zde
musela čelit úkolům jevícím se zpočátku jako nemožné.
Společnost Mondo dokázala vybudovat stadion uprostřed
angolské džungle, aniž by nějak ohrozila kvalitu montáže.
Logistika dodávaných materiálů a tým pro staveniště
se podařilo zajistit bez jakýchkoli problémů i přesto, že
silniční infrastruktura nepatřila mezi nejlepší. Montážní
tým projekt dokončil i za podmínek s omezenými
dodávkami vody a zařízení.
Inaugurační slavnosti konané před několika měsíci se zúčastnil i
Aníbal Rocha, guvernér provincie Cabinda s odpovědností za
sportovní události v této části Angoly. Místní samospráva doufá,
že instalace tohoto formátu bude důležitá k propagaci sportu a
tréninku budoucích angolských šampiónů v disciplínách jako
kopaná, házená, basketbal, atletika a fotbal pět na pět.
Montážní tým společnosti Mondo vynaložil při realizaci projektu skutečně maximum svých profesionálních dovedností, aby
vyhověl požadavkům angolských úřadů. Výsledkem je
pevnější zakořenění společnosti Mondo v Angole a posílení
vlastní přítomnosti v této zemi.
Guvernér nadšeně prohlásil:
Díky profesionálnímu přístupu a tvrdé práci společnosti
Mondo má správní oblast Buco-Zau nyní k dispozici velký
fotbalový stadion s prvotřídním vybavením.
„MBUCO MABELE“ (název stadionu) se tedy stává prvním
fotbalovým hřištěm v provincii Cabinda. Stadion se může
pochlubit špičkovým zařízením a byl vybaven nejmodernější
technologií uznávanou mezinárodními federacemi. Tento
projekt je součástí zvláštního programu pro provincii Cabinda
a představuje uskutečnění nejvroucnějšího přání jeho
Excelence prezidenta Angolské republiky Josého Eduardoa
dos Santos, jenž je sám bývalým atletem a talentovaným
fotbalovým hráčem.
Chtěli bychom poděkovat společnosti Mondo za dokonale
a kvalitě odvedenou práci v srdci regionu Maiombe.
Specifikace projektu
AŤ ŽIJE ANGOLA!
AŤ ŽIJE NÁRODNÍ SPORT!
Vyrovnání terénu
Povrch terénu byl srovnán.
Příprava živičné vrstvy
Byly provedeny práce související
s přípravou staveniště k položení
živičné vrstvy.
Aplikace živičné vrstvy
Po celé ploše staveniště
byla položena živičná vrstva.
Zajištění zavlažování
a kanalizace
Na místo byly uloženy zavlažovací
a kanalizační systémy.
Umělý trávník
Poté byl instalován umělý trávník.
Bezpečnostní bariéry a oplocení
Byly postaveny bariéry a
oplocení kolem hřiště.
Mondoseat
Sestavení struktur tribun.
Ochozy a podpěry
Byly smontovány díly ochozu k
vytvoření jednoho celku. Podobný
postup byl využit u podpěrných
struktur a byly též umístěny a
dokončeny montované budovy.
Jedno hřiště pro kopanou s umělým trávníkem
Jedna osmidráhová atletická dráha
Sportovní podlahoviny
Na živičnou vrstvu bylo
naneseno lepidlo a položeny
sportovní podlahoviny.
1 víceúčelové venkovní hřiště
Montovaná budova pro sanitární vybavení
Montovaná budova pro hosty VIP, tiskovou kancelář a přijímací místnost
Montovaná budova využitá jako bar a technické zázemí
Hlavní tribuna postavená s využitím sedaček Mondoseat
POVRCHY
Mondoturf NSF Monofeel
Sportrack
Sportflex Impronta Foca
VYBAVENÍ
Mondoseat 6
Závěrečné práce
Poslední fáze spočívala ve
finálním procesu úprav všech dílů.
Magazín Spazio Mondo položil několik otázek panu Yasutakovi
Suge, bývalému řediteli společnosti GK Industrial Design, jež
nabízí komplexní designová řešení v oblasti institucionálního
vybavení, spotřebního zboží a dopravy.
Proč jste si pro podlahu zvolili tento zvláštní design?
Jako základní designový koncept jsem se pro sedadla, závěsy a
stěny rozhodl přijmout tradiční japonský šachovnicový vzor zvaný
„ICHIMATSU“, takže bylo přirozené využít stejnou strukturu i u
podlah a tím celý design sjednotit.
Zbrusu nový podlahový systém Idea společnosti Mondo mi
poprvé umožnil, abych si s podlahovinou pohrál.
Vlaky Narita Express známé pod zkratkou N'EX zajišťují
rychlé, frekventované a pohodlné služby cestujícím
přemisťujícím se mezi mezinárodním letištěm Narita a
tokijskými velkoměstskými oblastmi. Trasu mezi stanicí
Tokio a letištěm Narita (66 km) překoná N'EX za pouhých 53 minut.
Vlaky N'EX provozuje Východní japonská železniční společnost
od roku 1991. Tato firma je obrem mezi japonskými provozovateli
železnic přepravujícím největší objem cestujících a disponuje
nejrozsáhlejším železničním parkem ze všech společností
zabývajících se železniční osobní dopravou. A protože vlaky řady
253 začaly po 20 letech služby vykazovat známky opotřebení,
představily japonské železnice novou řadu souprav E259
navržených společností GK Industrial Design a vyrobených
firmou Tokyu Car Corporation.
Soupravy byly poprvé veřejně představeny v dubnu letošního
roku a jejich plné uvedení do provozu je po několikaměsíčním
testování plánováno na začátek října. Očekává se, že řada E259
postupně nahradí současný železniční park a nakonec vytvoří
flotilu dvaceti šestivagonových vlaků. Každý vlak vyrobený z
hliníkových slitin pojme 28 cestujících v zeleném voze první třídy
a 262 cestujících v ekonomické třídě. Všechny vagony jsou
navrženy s ohledem na pohodlnou a efektivní funkčnost v rychlém letištním transportu.
Proč jste se rozhodl pro materiál Mondo?
Volba podlahovin Mondo vyplývala především z jejich vlastností:
designové flexibility, účinného tlumení zvuku a nižších nákladů na
údržbu.
Materiál Mondo Idea dokáže nášlapné plochy přetvořit v integrální
součást interiérového designu vagonu a v oblasti dopravy
umožňuje dosud nevídanou úroveň designové návaznosti.
Nabídka podlahovin k využití v dopravě vychází ze 7 osobitých
designů, jež lze podle potřeb zákazníků dále rozvíjet.
Technologie vyvinutá společností Mondo umožňuje v oblasti
zátěžových podlahovin dosud nebývalou úroveň přizpůsobitelnosti
na přání zákazníků.
Narita
Express
„Zbrusu nový podlahový systém Idea společnosti Mondo
mi poprvé umožnil, abych si s podlahovinou pohrál.“
Pohodlí
• Interní odpružení vagonů a systém aktivního zavěšení
omezí otřesy
• Vylepšená struktura celoplošné podlahy s využitím koberců
v první třídě a pryžové podlahoviny v ekonomické třídě
utlumí hluk
Univerzální design
• Vylepšený bezbariérový koncept
• Snížení úrovně podlahy vozů vzhledem k nástupištím o 50 mm
Přetištěno s laskavým svolením časopisu japonských vlakových nadšenců.
Původně publikováno v časopise japonských vlakových fanoušků.
v porovnání se současnou výškou podlahy vlaků řady 253
• Větší počet vícejazyčných LCD televizorů pro pohodlí
cestujících
• Toalety s přístupem na elektrickém vozíku v první třídě se
sousedícím víceúčelovým kupé
• Přebalovací koutek na toaletě v první třídě
Bezpečnost
• Bezpečnostní kamery ve vstupních oblastech a
v zavazadlových prostorách
• Jednotka tísňového volání v každém vagonu
Přímý spoj
Společnost N'EX nabízí přímé spojení s letištěm z
nejrůznějších hlavních stanic tokijské velkoměstské
oblasti, mezi něž patří například Omiya, Ikebukuro,
Shinjuku, Yokohama a Ofuna. Spojení je pohotově
zajišťováno prostřednictvím tokijského uzlu.
Vlakové soupravy Nʼex se dočkaly
mimořádné odezvy a vzbudily všeobecný
zájem a také pozornost časopisu japonských vlakových nadšenců (viz výše).
POVRCH
Mondo Idea
řady E259
Poste Italiane - PP
Ecomomy SMA
NO423/2007
du 26.02.2007
N E W S
Ape Tau
Bmateřská škola pro děti z regionu Abruzzo
postiženého zemětřesenímm
Ape Tau, mateřská škola pro děti
ze zemětřesením postiženého
regionu Abruzzo se nyní stává
realitou.
Projekt byl poprvé představen vloni v
červenci v Miláně a realizován byl
díky příspěvkům veřejného sektoru
a dalších skupin či institucí, jež se na
stavbě školky podílely. Budova tak
mohla být ve čtvrti Coppito města
LʼAquila (nedávno se zde konal
summit skupiny G8) po několika
dalších měsících otevřena. V každé
třídě bude postaráno o 15 dětí.
Název školky nese podle slov
Marca Imperatoriho z Milánské
polytechniky dvojí význam: „Ape“
(což je italsky včela) má původ
v představě úlu, bezpečného místa pro děti. Včely jsou rovněž symbolem života ve společenství a budova bude
provedena v kombinaci žluté a hnědé barvy se dvěma stříbrnými křídly. „Tau“ je pak tvarem kříže sv. Františka
symbolizujícího mír a jednotu. Projekt se zrodil z přání vytvořit něco pozitivního pro region postižený vloni v dubnu
silným zemětřesením. Plán podpořily stavební firmy a nezisková organizace Fondazione Comunità Mantovana.
Návrh byl schválen regionální radou oblasti Abruzzo.
S dodávkou materiálu vyžadovanéh»ní budovy pomohla skupina firem, jež jsou všechny bez rozdílu členy italské
stavební federace ANCE – včetně společnosti Mondo.
TRÁVA V TERÉNU
SPORTOVNÍ TRÁVNÍK
FIFA 2 STAR JIŽ POTŘETÍ!
UMĚLÝ TRÁVNÍK NA
OKRUHU V JEREZ
Od loňského května je okruh v Jerez ve španělské provincii Cadiz
vybaven několika novými zónami s umělým trávníkem. Na tomto
okruhu se konají nejdůležitější události zapsané v mezinárodním
kalendáři světových motoristických šampionátů.
Trávník byl nainstalován v
zatáčkách jako náhrada za přírodní
trávu. Důvodem této změny jsou
značné úspory výdajů na údržbu a
vyrovnání plochy únikových zón.
Javier Alonso, člen bezpečnostní
komise Moto GP prohlásil: „Umělý
trávník je vynikající řešení, přírodní
tráva se pod koly automobilů
vždycky změnila jen ve výmoly.
Instalace umělého trávníku na
závodní dráze je jedním z hlavních
bezpečnostních vylepšení v
posledních letech. Stejný produkt
bude nainstalován na většině drah
šampionátu“.
Společnost Mondo s radostí oznamuje, že fotbalová hřiště nainstalovaná
na stadionu Finnair ve finských v Helsinkách a na stadionu Behrn
Arena ve švédském městě Örebro již potřetí úspěšně absolvovala
testy ke splnění požadavků certifikátu FIFA 2 STAR.
Účastníme se
Sponzorství
Sportovní události
Světové atletické finále IAAF
12. – 13. září • Thessaloniki, Řecko
Eurobasket 2009
7. – 20. září • Gdaňsk, Polsko
Evropská liga 2009 – 2010
Pravidelná sezóna: 21. říjen – 14. leden
Asijské halové mistrovství
31. říjen – 2. listopad • Hanoj, Vietnam
Veletrhy
FSB 2009 Cologne
28. - 30. říjen • Hala 11.2 N 001 a O 001
Evropská atletická konference 2009
15. – 17. říjen • Budapeš, Maarsko
Galavečer Evropských
atletických ocenění
17. říjen • Budapeš, Maarsko
S P @ Z
I O
ELEKTRONICKÁ VERZE
Máte-li zájem o elektronickou verzi Spazio
Mondo ve formátu pdf, můžete si o ni
napsat na adresu [email protected]
MONDO S.p.A, ITÁLIE +39 0173 232 111
MONDO FRANCIE S.A. +33 1 48264370
MONDO ŠPANĚLSKO +34 976 574 303
MONDO LUCEMBURK S.A. +352 557078-1
MONDO PORTUGALSKO +351 21 234 23 18
MONDO VELKÁ BRITÁNIE +44 845 362 8311
MONDO RUSKO +7 495 792-50-68
Více informací na adrese
W W W. M O N D O W O R L D W I D E . C O M