Stáhnout soubor

Komentáře

Transkript

Stáhnout soubor
Konzervace přírodnin a taxidermie
Bakalářský studijní obor, prezenční forma
Studijní plán na akademický rok 2016/17
Ročník: 1
Kód
předmětu
Předmět
LLL16E
ZVL03Z
LML04E
RTX12Z
Botanika pro KPT
Environmentální chemie I
Etologie živočichů
Tělesná výchova
LXL09Z
LOL14E
LOL01E
LML13E
LRL50E
VPL01E
ZOL02Z
LOL03E
RTX13Z
Úvod do studia
Základy ekologie pro KPT
Zoologie I. - bezobratlí
Zoonózy
Ekonomika podniku
Didaktické a prezentační dovednosti
Environmentální analytická chemie
Metody sběru přírodnin I. (živočichové)
Tělesná výchova
LOL01Z
Metody sběru přírodnin 1 (živočichové) TC
LML13Z
LML12E
1. semestr: zimní
př. cv. TC KR z
2
2
2
0
2
1
1
2
1
2
2
2
0
1
2
2
Úvod do konzervace přírodnin a taxidermie 1
1
2
0
6
3
5
1
1
1
4
5
5
z
z
z
z
Povinné předměty
2. semestr: letní
zk př. cv. TC KR z
zk
zk
z
z
z
z
z
zk
zk
zk
2
1
2
1
0
2
Terénní cvičení
4
z
3
1
z
prof. Holuša
Ing. Horák
2
1
1
2
2
5
3
4
4
1
2
z
z
z
z
z
Praxe I.
15
5
z
LML14Z
Zoologie lesnická - TC
4
2
z
10 22 29
9
3
31
9
Mgr. Karlík
doc. Vach
Mgr. Policht
KTV
proděkan
Ing. Horák
doc. Nakládal
MVDr. Forejtek
zk prof. Šišák
zk prof. Slavík
doc. Chrastný
zk prof. Holuša
KTV
zk Ing. Nováková
LOL38Z
14 11
Garant
předmětu
Ing. Hart
Zoologie lesnická
Celkem
zk
5
8
doc. Farkač, Ing.
Nováková
4
Konzervace přírodnin a taxidermie
Bakalářský studijní obor, prezenční forma
Studijní plán na akademický rok 2016/17
Ročník: 2
Kód
předmětu
LML19Z
ZUL05E
LML19E
LOL28E
LML2AZ
LML2AE
LML1AZ
LML1AE
LML3AZ
LML3AE
LXL19Z
Předmět
Ochrana a bezpečnost práce
Toxikologie a nakládání s odpady
Tvorba expozic a výstavnictví
Základy preparátorských metod - bezobratlí
Anatomie živočichů 1*
Anatomie živočichů*
Myslivost 1*
3. semestr: zimní
př. cv. TC KR z
1
2
2
2
2
1
2
1
2
2
2
2
2
3
1
2
6
5
4
3
z
z
z
z
z
3
z
Povinné předměty
4. semestr: letní
zk př. cv. TC KR z
zk
zk
zk
2
5
2
z
Myslivost*
2 2 2 5 z
2 2
3 z
Grafické metody 1*
2 2
4 z
Grafické metody*
Bakalářská práce
1 z
Metody sběru přírodnin 2 (geologie,
ABL01E
1 2
4 z
paleontologie, rostliny)
LML20E Osteologická preparace
2 2
5 z
Světový jazyk II. *
0 2
2 z
0 2
3 z
* Místo předmětu Světový jazyk lze studovat předmět Angličtina B2 pro vyjíždějící studenty FLD (LXL1AZ,
LXL1AE)*
LML21Z
Terénní cvičení
15
Praxe II.
Celkem
13 14
6
28
8
3
9
5
z
12 17 32
8
zk
Garant
předmětu
Ing. Kušta
prof. Komínková
Ing. Hart
prof. Turčáni
prof. Burda
zk prof. Burda
prof. Červený
zk prof. Červený
prof. Červený
zk prof. Červený
vedoucí BP
zk Mgr. Skalický
zk prof. Koubek
zk kat. jazyků (PEF)
PhDr. Kolthofová
prof. Červený
6
* Jedná se o jeden dvousemestrový předmět. Nelze vykonat "z"/"zk" v LS bez splnění "z" v ZS. Nelze zapsat kteroukoliv část předmětu
samostatně.
Konzervace přírodnin a taxidermie
Bakalářský studijní obor, prezenční forma
Studijní plán na akademický rok 2016/17
Ročník: 3
Kód
předmětu
Předmět
Archivace přírodnin
Právní předpisy v ochraně přírody
Preparace rostlin a jejich částí
LXL13Z
Preparátorská mykologie
Zpracování kůží
Bakalářská práce
LXL03Z
LXLB1Z
Preparace ryb, plazů a obojživelníků
Preparace ptáků 1*
Preparace ptáků
Preparace savců 1*
Preparace savců
Hodnocení trofejí
Bakalářská práce
Státní závěrečná zkouška
Preparace ryb, plazů a obojživelníků 1*
5. semestr: zimní
př. cv. TC KR z
2
2
2
2
3
3
z
z
2
2
2
0
2
5
3
1
4
z
z
z
z
1
2
2
1
2
2
4
z
2
2
2
4
z
13 13 10 31
9
1
1
2
4
z
Povinné předměty
6. semestr: letní
zk př. cv. TC KR z
zk
zk
Garant
zk předmětu
doc. Nakládal
Mgr. Ing. Hrib
Mgr. Karlík, Ing.
Bažant
RNDr. Novotný
prof. Červený
zk
doc. Farkač
1
2
4
z
2
4
4
z
2
1
4
1
4
2
15
z
z
z
zk doc. Farkač
prof. Koubek
zk prof. Koubek
prof. Koubek
zk prof. Koubek
Ing. Kušta
vedoucí BP
6
11
29
5
3
Terénní cvičení
Celkem
3
0
* Jedná se o jeden dvousemestrový předmět. Nelze vykonat "z"/"zk" v LS bez splnění "z" v ZS. Nelze zapsat kteroukoliv část předmětu
samostatně.
Státní závěrečná zkouška (SZZ)
SZZ se skládá z obhajoby bakalářské práce a zkoušky ze 3 předmětů SZZ:
Povinné předměty:
1. Anatomie živočichů
2. Toxikologie a nakládání s odpady
Volitelné předměty (student si volí pouze 1)
1. Preparace ptáků
1. Preparace savců
3. Preparace ryb, plazů a obojživelníků
4. Preparace rostlin a jejich částí
Každý předmět SZZ sdružuje více ročníkových předmětů. Okruhy otázek budou vždy před konáním SZZ zveřejněny.

Podobné dokumenty

Stáhnout soubor

Stáhnout soubor * Jedná se o jeden dvousemestrový předmět. Nelze vykonat "z"/"zk" v LS bez splnění "z" v ZS. Nelze zapsat kteroukoliv část předmětu

Více

Stáhnout soubor - Česká zemědělská univerzita v Praze

Stáhnout soubor - Česká zemědělská univerzita v Praze je dána zákonem č. 111/98 Sb., o vysokých školách, který zavádí systém akreditovaných studijních programů a studijních oborů, v nichž fakulta poskytuje vysokoškolské vzdělání s udělením diplomu a t...

Více