předsmluvních informacích

Transkript

předsmluvních informacích
Předsmluvní informace k produktům T&C DOMOV s.r.o.
1.
Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru
Věřitel:
Adresa:
Web:
Telefon:
T&C DOMOV s.r.o.
Chudčická 17, 635 00 Brno
www.quickpujcky.cz
……………………
Zprostředkovatel úvěru:
Adresa:
Telefonní číslo:
E-mailová adresa:
…………………………………..
…………………………………..
……………………
…………………………………..
2.
Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru
Druh spotřebitelského úvěru:
Celková výše spotřebitelského úvěru:
(standardní)
Podmínky čerpání:
Doba trvání spotřebitelského úvěru:
Quick půjčka, Qmax
Qkonto
Quick půjčka
Qkonto
Qmax
Quick půjčka
hotově
Qkonto
hotově
na účet
Qmax
na účet
Quick půjčka
Qkonto
Qmax
Splátky a případně způsob rozdělení splátek:
Celková částka, kterou je třeba zaplatit:
Požadované zajištění:
3.
Quick půjčka
Qkonto
Qmax
Náklady spotřebitelského úvěru
Quick půjčka
Qkonto
Qmax
Úroková sazba nebo případně různé úrokové
sazby, které se na smlouvu, ve které se sjednává
spotřebitelský úvěr, vztahují:
Roční procentní sazba nákladů (RPSN):
pojištění úvěru:
smlouvu o jiné doplňkové službě:
Poplatek za vyhotovení zástavních smluv:
Poplatek za vklad na Katastrálním úřadě:
smluvní pokuta při opožděné platbě denně:
20,86%
2,49%
20%
p.a.
p.m.
p.a.
(viz. Tabulka na druhé straně)
NE
NE
Qmax
Qmax
QP, Qmax
Qkonto
Quick půjčka
Qkonto
Qmax
smluvní pokuta při hrubém porušení Podmínek:
4.
neúčelový úvěr s pevnou dobou splatnosti
neúčelový úvěr na dobu neurčitou
5.000,- až 40.000,10.000,- až 100.000,50.000,- až 150.000,ihned nebo do 24 hod. od podepsání smlouvy
ihned nebo do 24 hod. od podepsání smlouvy
do 3 dnů od podepsání smlouvy
po zápisu zástavního práva na příslušném KÚ
20 až 50 týdnů
na dobu neurčitou
24 až 120 měsíců
(viz. Tabulka na druhé straně)
(viz. Tabulka na druhé straně)
bianco směnka
bianco směnka
bianco směnka, zástava nemovitostí
3 000 Kč
1 000 Kč
0,5%
10 Kč
200%
150%
100%
(není zahrnut v RPSN)
z aktuální dlužné částky
z celkové dlužné částky
z celkové dlužné částky
z celkové dlužné částky
Další důležité právní aspekty
Právo na odstoupení od smlouvy:
Výpovění lhůta smlouvy Qkonto:
Předčasné splacení:
Právo na návrh smlouvy ve které
se sjednává spotřebitelský úvěr:
Ve lhůtě do 14 kalendářních dnů od podpisu smlouvy, pouze písemnou formou.
Ze strany klienta 1 měsíc, ze strany společnosti DOMOV 2 měsíce
Možné kdykoliv zcela nebo z části.
Máte právo obdržet na požádání bezplatně kopii návrhu smlouvy. To neplatí,
pokud věřitel v okamžiku žádosti není ochoten přistoupit k uzavření smlouvy
s Vámi
Reprezentativní příklady produktů T&C DOMOV s.r.o.
Popis spotřebitelského úvěru
1
2
3
4
5
6
7
Typ úvěru
Výše úvěru
Perioda splácení
Počet splátek
výše splátky
celková částka, kterou zaplatíte
Požadované zajištění
8
9
10
11
*
Roční/měsíční úroková sazba
Roční procentní sazba nákladů (RPSN)
Pojištění k úvěru
Způsob splácení
příklady výpočtu pro konkrétní typ a výši úvěru
Quick půjčka
Qkonto
Qmax
10 000 Kč
20 000 Kč
100 000 Kč
týden
měsíc
měsíc
20
nelze určit*
48
640 Kč
998 Kč**
3 833 Kč
12 800 Kč
nelze určit*
184 000 Kč
bianco směnka
bianco směnka
bianco směnka
zástava nemovit.
20,86% p.a.
2,49% p.m.
20% p.a.
256,69%
74,4%
44,35%
ne
ne
ne
hotově
bezhotovostně
bezhotovostně
celkový přeplatek a počet splátek závisí na výši a četnosti čerpání, které není předem známo
(při jednorázovém celkovém okamžitém vyčerpání a dalším nečerpání je délka splácení 51 měsíců a celková cástka k zaplacení 50.773Kč za předpokladu splácení dle smlouvy)
**
jedná se o minimální měsíční splátku
Související náklady (poplatky)
12 Podání a vyhodnocení žádosti
13 Poplatek za vyhotovení zástavních smluv
14 Administrativní poplatek*** (za periodu v % z výše úvěru)
*** obsahuje poplatek za vedení úvěru, poplatek za přistavení hotovosti
15 Právo odstoupit od smlouvy
16 Předčasné splacení
zdarma
1%
zdarma
1,5% ze zákl. úvěr. rámce
zdarma
3 000 Kč
0,88%
do 14 dnů
ano
do 14 dnů
ano
do 14 dnů
ano
0,5%
500 Kč
200%
0
soudně
10 Kč
500 Kč
150%
0
soudně
0,5%
1 000 Kč
100%
0
soudně
Penále a sankce
17 smluvní pokuta při opožděné platbě denně (z aktuální dlužné částky)
18 poplatek za vystavení upomínky
smluvní pokuta při hrubém porušení Podmínek:(z celkové dlužné částky)
19
smluvní pokuta při hrubém porušení Podmínek:(Paušální část sml. Pokuty)
20 způsob řešení sporů
Obsah smluvní dokumentace
--- Návrh na poskytnutí úvěru
--- Smlouva o úvěru
--- Podmínky pro poskytnutí úvěru (mohou být součástí Smlouvy o úvěru)
--- Biankosměnka
--- Výdajový pokladní doklad
Vyhledávání v databázi
--- Věřitel Vás musí okamžitě a bezplatně vyrozumět o výsledku vyhledávání v databázi, pokud je na tomto,
vyhledávání založeno zamítnutí žádosti o poskytnutí spotřebitelského úvěru. To neplatí, pokud je poskytnutí takové informace
v rozporu s právními předpisy na ochranu osobních údajů nebo s veřejným pořádkem nebo veřejnou bezpečností.
V případě poskytnutí informací před uzavřením smlouvy, ve které
se sjednává spotřebitelský úvěr, nebo před návrhem na uzavření
této smlouvy doba, po kterou je věřitel vázán těmito informacemi
Informacemi je Věřitel vázán:
v případě neposkytnutí finanční služby:
po dobu 6 měsíců od poskytnutí údajů
v případě uvedení nepravdivých informací po dobu 10 let
v případě rozhodnutí poskytnutí finanční služby:
po dobu trvání práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o finanční
službě či jejího zajištění a dále po dobu 10 let po jejich zániku.
V souvislosti s žádostí o úvěr výslovně prohlašuji, že mi byly předem poskytnuty
předsmluvní informace ke spotřebitelskému úvěru, které jsem si důkladně pročetl
a které mi byly řádně vysvětleny.
V……………………………………………..Dne……………………………………………..
………………………………………………………………………………………….
JMÉNO PŘÍJMENÍ (HŮLKOVÝM PÍSMEM)
………………………………………………..
PODPIS

Podobné dokumenty

Předsmluvní informace k produktům KOÚS DOMOV s.r.o.

Předsmluvní informace k produktům KOÚS DOMOV s.r.o. Vyhledávání v databázi --- Věřitel Vás musí okamžitě a bezplatně vyrozumět o výsledku vyhledávání v databázi, pokud je na tomto, vyhledávání založeno zamítnutí žádosti o poskytnutí spotřebitelského...

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotyně, IČ

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotyně, IČ V souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. n) zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schválilo zastupitelstvo obce na svém jednání dne 15. 11. 2010 – usnesením č. 6 výši měsíčních odměn...

Více

IB 4/2008, část 1., str. 9

IB 4/2008, část 1., str. 9 že zmíněná nabídka banky je klienty určitě pozitivně vnímána, je dle mého

Více

m stský ú ad hulín

m stský ú ad hulín 2. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí u odboru rozvoje města a životního prostředí Městského úřadu Hulín v úřední dny v pondělí a ve středu vždy od 7:00 hod. do 11:00 hod. a od ...

Více

Seznam smluvních zdravotnických zařízení

Seznam smluvních zdravotnických zařízení Psychologická ambulance RDG (CT, RTG, SONO) RDG (CT, RTG, SONO) RDG (CT, RTG, SONO) Rehabilitační ambulance Rehabilitační ambulance Revmatologická ambulance

Více

Výroční zpráva Chrudimská nemocnice, a.s. 2013

Výroční zpráva Chrudimská nemocnice, a.s. 2013 Při dětském oddělení dále pracuje mateřská školka a škola, která za pomoci kolektivu erudovaných učitelek přispívá k vyplnění volného času dětí během pobytu na odd. V roce 2013 byla tato činnost zh...

Více

Petrklíč 3/2010 - rímskokatolická farnost kurim

Petrklíč 3/2010 - rímskokatolická farnost kurim A tuto vzácnou perlu – víru v našeho Pána Ježíše Krista – vlastníme, ale právě rodiče jsou pastýři a učiteli svých dětí, aby jim tuto perlu zachovali a předali. Není pro vás, drazí rodiče, nic důle...

Více

Poštovní spořitelna

Poštovní spořitelna • pokud ano, můžete využít náš zvýhodněný účet pro seniory • bezhotovostně Vám na něj budeme převádět důchod • zdarma Vám nabídneme například: – příchozí platby – vydání platební karty – s...

Více