Předsmluvní informace k produktům KOÚS DOMOV s.r.o.

Transkript

Předsmluvní informace k produktům KOÚS DOMOV s.r.o.
Předsmluvní informace k produktům KOÚS DOMOV s.r.o.
1.
Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru
Věřitel:
Adresa:
Web:
Telefon:
Komerční obchodní a úvěrní společnost DOMOV s.r.o.
Uherská 618, 190 17 Praha 9-Vinoř
www.quickpujcky.cz
……………………………………
Zprostředkovatel úvěru:
Adresa:
Telefonní číslo:
E-mailová adresa:
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
2.
Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru
Druh spotřebitelského úvěru:
Celková výše spotřebitelského úvěru:
Podmínky čerpání:
Doba trvání spotřebitelského úvěru:
Splátky a případně způsob rozdělení splátek:
Celková částka, kterou je třeba zaplatit:
Požadované zajištění:
3.
Hotovostní bezúčelový úvěr s pevnou dobou splatnosti
Quick půjčka
5.000,- až 40.000,Qmax
50.000,- až 150.000,Quick půjčka
hotově do 24 hod. od podepsání smlouvy
Qmax
na účet po zápisu zástavního práva na příslušném KÚ
Quick půjčka
20 až 50 týdnů
Qmax
24 až 120 měsíců
(viz. Tabulka na druhé straně)
(viz. Tabulka na druhé straně)
Quick půjčka
bianco směnka
Qmax
bianco směnka, zástava nemovitostí
Náklady spotřebitelského úvěru
Úroková sazba nebo případně různé úrokové
sazby, které se na smlouvu, ve které se sjednává
spotřebitelský úvěr, vztahují:
Quick půjčka
Qmax
Roční procentní sazba nákladů (RPSN):
pojištění úvěru:
smlouvu o jiné doplňkové službě:
Poplatek za vyhotovení zástavních smluv:
Poplatek za vklad na Katastrálním úřadě:
smluvní pokuta při opožděné platbě denně:
smluvní pokuta při hrubém porušení Podmínek:
4.
20,86%
20%
(viz. Tabulka na druhé straně)
NE
NE
Qmax
Qmax
Quick půjčka
Quick půjčka
Qmax
Qmax
3 500 Kč
500 Kč
0,5%
200%
4 900 Kč
100%
8 900 Kč
(není zahrnut v RPSN)
z aktuální dlužné částky
z celkové dlužné částky
paušální část smluvní pokuty
z celkové dlužné částky
paušální část smluvní pokuty
Další důležité právní aspekty
Právo na odstoupení od smlouvy:
Předčasné splacení:
Právo na návrh smlouvy ve které
se sjednává spotřebitelský úvěr:
Ve lhůtě do 14 kalendářních dnů od podpisu smlouvy, pouze písemnou formou.
Možné kdykoliv zcela nebo z části.
Máte právo obdržet na požádání bezplatně kopii návrhu smlouvy. To neplatí,
pokud věřitel v okamžiku žádosti není ochoten přistoupit k uzavření smlouvy
s Vámi
Reprezentativní příklady produktů KOÚS DOMOV s.r.o.
Popis spotřebitelského úvěru
1
2
3
4
5
6
7
Typ úvěru
Výše úvěru
Perioda splácení
Počet splátek
výše splátky
celková částka, kterou zaplatíte
Požadované zajištění
8
9
10
11
Roční úroková sazba
Roční procentní sazba nákladů (RPSN)
Pojištění k úvěru
Způsob splácení
Quick půjčka
10 000 Kč
týden
20
640 Kč
12 800 Kč
bianco směnka
Quick půjčka
5 000 Kč
týden
40
195 Kč
7 800 Kč
bianco směnka
20,86
256,69%
ne
20,86
238,9%
ne
Qmax
100 000 Kč
měsíc
48
3 750 Kč
180 000 Kč
bianco směnka
zástava nemovit.
20%
40,95%
ne
hotově
hotově
bezhotovostně
zdarma
1%
zdarma
1%
zdarma
3 500 Kč
1%
do 14 dnů
ano
do 14 dnů
ano
do 14 dnů
ano
0,5%
500 Kč
200%
+ 4 900 Kč
rozhodčí řízení
0,5%
500 Kč
200%
+ 4 900 Kč
rozhodčí řízení
0,5%
1 000 Kč
100%
+ 8 900 Kč
rozhodčí řízení
Související náklady (poplatky)
12
13
14
*
15
16
Podání a vyhodnocení žádosti
Poplatek za vyhotovení zástavních smluv
Administrativní poplatek* (za periodu v % z výše úvěru)
obsahuje poplatek za vedení úvěru, poplatek za přistavení hotovosti
Právo odstoupit od smlouvy
Předčasné splacení
Penále a sankce
17 smluvní pokuta při opožděné platbě denně (z aktuální dlužné částky)
18 poplatek za vystavení upomínky
smluvní pokuta při hrubém porušení Podmínek:(z celkové dlužné částky)
19
smluvní pokuta při hrubém porušení Podmínek:(Paušální část sml. Pokuty)
20 způsob řešení sporů
Obsah smluvní dokumentace
--- Návrh na poskytnutí úvěru
--- Smlouva o úvěru
--- Podmínky pro poskytnutí úvěru
--- Rozhodčí doložka
--- Biankosměnka
--- Výdajový pokladní doklad
Vyhledávání v databázi
--- Věřitel Vás musí okamžitě a bezplatně vyrozumět o výsledku vyhledávání v databázi, pokud je na tomto,
vyhledávání založeno zamítnutí žádosti o poskytnutí spotřebitelského úvěru. To neplatí, pokud je poskytnutí takové informace
v rozporu s právními předpisy na ochranu osobních údajů nebo s veřejným pořádkem nebo veřejnou bezpečností.
V případě poskytnutí informací před uzavřením smlouvy, ve které
se sjednává spotřebitelský úvěr, nebo před návrhem na uzavření
této smlouvy doba, po kterou je věřitel vázán těmito informacemi
Informacemi je Věřitel vázán:
v případě neposkytnutí finanční služby:
po dobu 6 měsíců od poskytnutí údajů
v případě uvedení nepravdivých informací po dobu 10 let
v případě rozhodnutí poskytnutí finanční služby:
po dobu trvání práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o finanční
službě či jejího zajištění a dále po dobu 10 let po jejich zániku.
V souvislosti s žádostí o úvěr výslovně prohlašuji, že mi byly předem poskytnuty
předsmluvní informace ke spotřebitelskému úvěru, které jsem si důkladně pročetl
a které mi byly řádně vysvětleny.
V……………………………………………..Dne……………………………………………..
………………………………………………………………………………………….
JMÉNO PŘÍJMENÍ (HŮLKOVÝM PÍSMEM)
………………………………………………..
PODPIS

Podobné dokumenty

předsmluvních informacích

předsmluvních informacích Předčasné splacení: Právo na návrh smlouvy ve které se sjednává spotřebitelský úvěr:

Více

Pravidla akce Garance nejlevnější půjčky po celou dobu

Pravidla akce Garance nejlevnější půjčky po celou dobu  doloží na adresu [email protected] po celou dobu platnosti půjčky nabídku nebo návrh smlouvy pro bezúčelový nezajištěný spotřebitelský hotovostní úvěr (dále jen „úvěr“) od jiné banky či pobočky za...

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotyně, IČ

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotyně, IČ V souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. n) zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schválilo zastupitelstvo obce na svém jednání dne 15. 11. 2010 – usnesením č. 6 výši měsíčních odměn...

Více

IB 4/2008, část 1., str. 9

IB 4/2008, část 1., str. 9 U bytových družstev bance v obdobných případech stačila jako zajištění pouze biankosměnka. Od počátku r. 2008 jsme přistoupili k navýšení této hranice na 300 000 korun bez ohledu na to, ve kterém m...

Více

Výroční zpráva Chrudimská nemocnice, a.s. 2013

Výroční zpráva Chrudimská nemocnice, a.s. 2013 Při dětském oddělení dále pracuje mateřská školka a škola, která za pomoci kolektivu erudovaných učitelek přispívá k vyplnění volného času dětí během pobytu na odd. V roce 2013 byla tato činnost zh...

Více

BIOS řečníků

BIOS řečníků Ing. Jan Stránský, člen představenstva Asociace osobního prodeje a Corporate Affairs Manager AMWAY Czech Republic Vystudoval Obchodní fakultu na VŠE. Od roku 1990 do 1994 zastával různé obchodní fu...

Více