Gopas poøádá netradièní kurzy Bootcamp v pøírodì zamìøené na

Transkript

Gopas poøádá netradièní kurzy Bootcamp v pøírodì zamìøené na
Tisková zpráva
Praha, 14. května 2007 - Z důvodu velkého úspěchu, který kurz zaznamenal minulý rok, se počítačová škola
Gopas rozhodla připravit další ze série netradičních školení BootCamp v přírodě. Tématem pro toto období
je systém Microsoft Exchange 2007, který by měl být základem každé dobře komunikující firmy.
Jako za dětských let
Vzpomínáte na školy v přírodě? Příjemný způsob vzdělávání. Právě tuto formu, v klidném prostředí, zvolila
i počítačová škola Gopas. Účastníci kurzu tak nejen posílí své znalosti v oblasti Microsoft Exchange 2007, ale
mohou také vybírat z široké nabídky rekreačních aktivit. Účastníkům BootCampu se nabízí tenisový
a volejbalový kurt s organizovanými turnaji, k dispozici je také venkovní bazén, whirpool, posilovna, kulečník
a další prostředky areálu. Mezi nadstandardní služby patří čtyřkolky či jízda na koních.
Praha, 14. května 2007 - Z důvodu velkého úspěchu, který kurz zaznamenal minulý rok, se počítačová škola
Gopas rozhodla připravit další ze série netradičních školení BootCamp v přírodě. Tématem pro toto období
je systém Microsoft Exchange 2007, který by měl být základem každé dobře komunikující firmy.
Jako za dětských let
Vzpomínáte na školy v přírodě? Příjemný způsob vzdělávání. Právě tuto formu, v klidném prostředí, zvolila
i počítačová škola Gopas. Účastníci kurzu tak nejen posílí své znalosti v oblasti Microsoft Exchange 2007, ale
mohou také vybírat z široké nabídky rekreačních aktivit. Účastníkům BootCampu se nabízí tenisový
a volejbalový kurt s organizovanými turnaji, k dispozici je také venkovní bazén, whirpool, posilovna, kulečník
a další prostředky areálu. Mezi nadstandardní služby patří čtyřkolky či jízda na koních.
Microsoft Exchange 2007
Systém určený nejen pro snadný přístup k emailu odkudkoli skrze speciální webové rozhraní či běžný
Microsoft Outlook klient, ale také multifunkční firemní nástroj. Exchange nabízí podstatně více než jen práci
s maily. Jedná se o kvalitní prostředek pro sdílení všech potřebných informací s vašimi kolegy. Snadno
tak můžete mít díky sdílení vybraných informací přehled, zda-li váš kolega nemá v kalendáři již naplánovanou
schůzku. Nechybí ani možnost plánování schůzek s tím, že po přijetí všemi zainteresovanými je vše
automaticky zaneseno do kalendáře. To je jen malý výběr z řady výhod, které přináší řešení Microsoft
Exchange 2007.
Nasazení systému a jeho konfigurace či podpora uživatelů však vyžaduje patřičné znalosti a zkušenosti.
Účelem BootCampu je plná příprava na nasazení a podporu tohoto systému.
Hlavní téma kurzu
Absolvováním kurzu pomůže komplexnímu porozumění problematiky spjaté s nasazením Microsoft Exchange
2007 do firemní sítě, včetně konfigurace a podpory.
Termín konání: 25. - 29. 6. 2007
Hlavní témata kurzu
- Porozumění vlastnostem a architektuře Exchange 2007
- Naplánování nasazení MS Exchange 2007
- Správa Exchange 2007 nejen pomocí grafického rozhraní, ale i pomocí Windows PowerShell
- Naplánování nasazení protokolů klientských přístupů
- Objasnění novinek na straně klienta Outlook 2007
- Konfigurace toku zpráv v Exchange 2007 - uvnitř i vně společnosti
- Zabezpečení zprávy směrem z / do internetu
- Zabezpečení vysoké dostupnosti Exchange 2007
- Seznámení se s možnostmi Unified Messaging v Exchange 2007
Stránka 1/2
O společnosti GOPAS, a. s.
Počítačová škola GOPAS, a. s., zahájila činnost v roce 1992. Soustředila se výhradně na vzdělávání v oboru
výpočetní techniky a manažerských dovedností. Důsledným dodržováním této dlouhodobé strategie
se společnost vypracovala mezi nejuznávanější firmy v oboru. Díky své specializaci si vytvořila podmínky
pro skutečně partnerské vztahy nejen se zákazníky z řad uživatelů, ale umožnilo jí to rovněž spolupráci
s předními dodavateli výpočetní techniky a systémovými integrátory. Za rok 2006 prošlo kurzy výpočetní
techniky v prostorách počítačové školy GOPAS více než 19 000 absolventů.
Počítačová škola GOPAS je držitelem nejvyšších dosažitelných autorizací v oblasti vzdělávání firem Microsoft
(Microsoft Gold Certified Partner for Learning Solutions), Oracle (OAEC), IBM (IBM Business partner)
pro kurzy Lotus Notes, Sun Microsystems (Authorized Education Center), Adobe a Macromedia (Authorised
Training Partner), Corel (Training partner), SCO (SCO AEC) a Software602 (Autorizované školicí středisko).
Počítačová škola GOPAS je také autorizovaným testovacím střediskem firem Thomson Prometric (Prometric
APTC) a VUE (Virtual University Enterprises), akreditovaným testovacím střediskem pro ECDL (European
Computer Driving Licence), testovacím střediskem Cat Global, testovacím střediskem pro získání certifikátů
Microsoft Office Specialist, dále je členem CompTIA, SPIS (Sdružení pro informační společnost) a AIVD
(Asociace institucí vzdělávání dospělých).
Firma GOPAS provozuje celkem tři počítačové školy, a to v Praze, Brně a Bratislavě, o celkové kapacitě 36
počítačových učeben. V současné době tvoří tuto firmu 60 zaměstnanců a zhruba 70 stálých externích
konzultantů a lektorů. O kvalitách poskytovaných služeb svědčí také získaný certifikát ISO 9001 a akreditace
MŠMT pro rekvalifikace.
Stránka 2/2

Podobné dokumenty

Microsoft letos přichází s obrovským mno¾stvím novinek a nabídka

Microsoft letos přichází s obrovským mno¾stvím novinek a nabídka O společnosti GOPAS, a. s. Počítačová škola GOPAS, a. s., zahájila činnost v roce 1992. Soustředila se výhradně na vzdělávání v oboru výpočetní techniky a manažerských dovedností. Důsledným dodržov...

Více