návrh na prohlášení neplatnosti zapsaného průmyslového vzoru

Komentáře

Transkript

návrh na prohlášení neplatnosti zapsaného průmyslového vzoru
ÚŘAD PRO HARMONIZACI VE VNITŘNÍM TRHU (OHIM)
Značka navrhovatele / zástupce (max. 20 znaků)
Počet stran
(včetně této)
Navrhovatel
Obchodní firma/název
nebo jméno a příjmení
Právní forma
právnické osoby
Telefon, fax, e-mail Adresa
Ulice a číslo
Mod.005
NÁVRH NA PROHLÁŠENÍ NEPLATNOSTI ZAPSANÉHO
PRŮMYSLOVÉHO VZORU SPOLEČENSTVÍ
Identifikační číslo
(přidělené úřadem)
právnická osoba
fyzická osoba
Obec a PSČ
Stát
Adresa pro doručování
(je-li odlišná)
Státní příslušnost / stát,
podle jehož práva byla
právnická osoba zřízena
Zástupce
Obchodní firma/název
nebo jméno a příjmení
Identifikační číslo
(přidělené úřadem)
Telefon, fax, e-mail Adresa
Ulice a číslo
Obec a PSČ
Stát
Adresa pro doručování
(je-li odlišná)
Kategorie zástupce
advokát
kvalifikovaný zástupce
sdružení zástupců nebo právnická osoba
Číslo zápisu
Napadený průmyslový vzor
zaměstnanec
Obchodní firma/název
nebo jméno a příjmení
majitele
Adresa
Důvody
Odůvodnění
napadený průmyslový vzor Společenství neodpovídá
X příloha ve dvou kopiích s uvedením skutečností, důkazů
definici uvedené v čl. 3 písm. a) CDR
napadený průmyslový vzor Společenství nesplňuje
a argumentů na podporu těchto důvodů
podmínky uvedené v článcích 4 až 9 CDR
jiné, podle čl. 25 odst. 1 písm. c), d), e), f) nebo g) CDR
Platba poplatků
350 €
Celkem
Podpis
Jméno a
příjmení
Běžný účet u OHIM
Číslo účtu
Podpis
Nepoužít běžný účet u OHIM
Bankovní převod na účet OHIM
#DS005CS
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
La Caixa
Datum převodu (dd/mm/rrrr)
/
/
RESET FORM

Podobné dokumenty

Evropská komise v ČR

Evropská komise v ČR TENTO FORMULÁŘ PRO "PRÁVNÍ SUBJEKT" MUSÍ BÝT ODEVZDÁN VYPLNĚNÝ A PODEPSANÝ SPOLU S: 1. KOPIÍ DOKLADU O TOM, ŽE SUBJEKT JE PLÁTCEM DPH, POKUD JE PLÁTCEM DPH A ČÍSLO PRO PLATBU DPH NENÍ UVEDENO NA ÚŘ...

Více

Návrh na zrušení trvalého pobytu

Návrh na zrušení trvalého pobytu Navrhovatel …………………………………………………………………………………………….. Jméno,příjmení,adresa trvalého pobytu

Více

Řešení kategorie C

Řešení kategorie C A 7 92 ! .& 01 % 3 - : X= D< B - A < - 0 !F / ,. F 9 /!M#> 0 Y != 3)&6 @ #

Více

- Obec Obruby

- Obec Obruby Přítomni: Miroslav Dufek, Monika Havelková, Jana Kašíková, Vojtěch Floriš Omluveni: Iva Maláková Zapisovatel: Jana Kašíková Ověřovatel: Monika Havelková Zasedání řídí: Miroslav Dufek Pozvánka na za...

Více

BANKOVNÍ SYSTÉM Banco Central de Cuba BCC (Kubánská

BANKOVNÍ SYSTÉM Banco Central de Cuba BCC (Kubánská kubánských podniků, propagovat jejich projekty a získávat potřebný kapitál k jejich uplatnění.

Více

Šablona - Univerzální

Šablona - Univerzální účet složena, určil Úřad navrhovateli usnesením č. j. ÚOHS-S656/2013/VZ21601/2013/514/JNv ze dne 7. 11. 2013 lhůtu k doložení dokladu o jejím složení do pěti dnů ode dne obdržení tohoto usnesení. Z...

Více

Mobilní platby 2013 Global Payments Europe

Mobilní platby 2013 Global Payments Europe Secure Elements (Obchodní vztah s operátory ) Implementace a provozní náklady TSM Distribuční kanály a provoz (pobočky, …) NFC infrastruktura • síť POS terminálů (včetně Vending/Parking, transport)...

Více

POKYNY PRO VYPLŇOVÁNÍ FORMULÁŘE EUROPASS

POKYNY PRO VYPLŇOVÁNÍ FORMULÁŘE EUROPASS NCE ČR na základě těchto dat (a v případě odpovídajících podmínek ve smlouvě, pokud byla zaslána její kopie ke kontrole) zašle VO pro účastníka formulář dokumentu Europass – mobilita (dále jen form...

Více

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam V souvislosti s připravovanými juniorskými granty také vědecká rada GA ČR konstatovala, že „nová grantová soutěž o juniorské granty, jejíž vyhlášení se předpokládá na jaře roku 2014, žádným způsobe...

Více