Hlava G

Transkript

Hlava G
Seznam vydaných Oprávnění k výrobě podle předpisu Část 21- Hlava G:
The list of Part 21, Subpart G Approvals:
Název firmy/
Organisation
Name
Adresa/
Address
Číslo
Oprávnění/
Approval
Number
Rozsah Oprávnění/
Scope of Work
THT Ostrava CZ,
a.s.
Mezinárodní letiště
Ostrava,
742 51 Mošnov 402
Balóny Kubíček
spol. s r.o.
CZ.21G.0003
Sídlo
organizace/Registered
office:
Francouzská 81,
602 00 Brno
Pracoviště/Workplace:
Jarní 2a
614 00 Brno
A8: Balóny s posádkou typu/Manned free ballons :
BB. BB-S;
Prototypy balónů s posádkou, balóny s obalem
zvláštního tvaru/Manned free ballon prototypes,
special shaped ballon prototypes;
C1: Letadlové zařízení/Aircraft appliances:
Elektronické přístroje, náhradní díly A8 /Electronic
device, spare parts for A8;
D1: Údržba/Maintenance: A8;
PRAGA
LETECKÁ
VÝROBA s.r.o.
Statutární sídlo:
CZ.21G.0004
C1: Letadlová zařízení/Aircraft appliances:
Mechanická, hydraulická, pneumatická/mechanical,
hydraulic, air appliances;
CZ.21G.0002
Na výsluní 201/13
100 00 Praha 10Strašnice
C2: Letadlové části/Aircraft parts:
Výroba hadic pro olejové, palivové, hydraulické a
pneumatické systémy letadel/oil, fuel, hydraulic and
air hoses production;
Provozovna:
Žižkova 144
282 25 Český Brod
MITAS a.s.
Švehlova 1900,
106 25 Praha 10
CZ.21G.0005
C1: Letadlová zařízeníAircraft appliances:
Letadlové pláště/aircraft tyres;
DICOM, spol.
s r.o.
Sokolovská 573,
686 01 Uherské
Hradiště
CZ.21G.0006
C1: Letadlová zařízeníAircraft appliances: přístroje
elektronické/electronic devices;
CZ.21G.0007
A2: Malé letouny/Small aircraft:
Z 142, Z 142C, Z 242L, Z 43, Z 143L, Z 143LSi ;
C1/C2: Letadlové části/zařízení/Aircraft
parts/appliances:
Kola a brzdy, bezpečnostní pásy a postroje/Wheels
and brakes, safety belts;
Náhradní díly pro letouny/spare parts for aircraft:
Z 26, Z 126, Z 226, Z 326, Z 526, Z 726, Z 42,
Z 50, Z 37, Z 137 a pro/and for A2;
D1: Údržba/Maintenance: A2;
CZ.21G.0008
C1/C2: Letadlová zařízení/Části/Aircraft
appliances/Parts:
Moravan Aviation Letiště 1578,
765 81 Otrokovice
s.r.o.
Platnost
oprávnění
pozastavena od
28.7.2009
MESIT přístroje
spol. s r.o.
Sokolovská 573,
686 01 Uherské
Hradiště
Mechanické, elektrické, elektronické
přístroje/Mechanical, electrical, electronic
instruments;
HPH, spol. s r.o.
Čáslavská 126,
284 01 Kutná Hora
CZ.21G.0009
A6: Větroně sériové/Serial sailplanes:
Glasflügel 304 CZ; 304 CZ-17; 304 C;
Větroň prototyp/Sailplane prototype: Glasflügel 304
S;
C2: Letadlové části/Aircraft parts:
A6;
D1: Údržba/Maintenance: A6;
AERO
Vodochody a.s.
U letiště 374,
250 70 Odolena Voda
CZ.21G.0010
Avia Propeller,
s.r.o.
Beranových 666,
199 00 Praha 9Letňany
CZ.21G.0011
B4: Vrtule sériová výroba/Serial propeller
production:
V 310, V 500A, V 503A, V 503AP, AV 723, V 508typová řada,
V 510–typová řada, V 520, AV 803, AV 842, AV
843 , AV 844
C1: Letadlové zařízení/Aircraft appliances:
- sériová výroba/serial production – rozvaděč
tlakového oleje/ pressure oil distributor; Regulátory
otáček vrtule/ propeller governor
praporovací čerpadlo/feathering pump
C2: Letadlové části/Aircraft parts:
- vrtulové listy/ propeller blades;
- letadlové části pro B4 a C1 a ND pro vrtule
V 410, V 503, V 503P, V 506/aircraft parts for B4
and C1 and spare parts for V410, V503, V503P,
V506 propellers;
První brněnská
strojírna
Velká Bíteš, a.s.
Vlkovská 279,
595 12 Velká Bíteš
CZ.21G.0013
B1: Turbínové motory/ Turbine Engines:
prototypy/prototypes - proudový motor/ Turbojet
Engine TJ 100,
C1: Letadlová zařízení/Aircraft appliances:
pro/for A2;
C2: Letadlové části/Aircraft parts:
Části pro A2 a C1/Parts for A2 and C1;
B3: Pomocné energetické jednotky/ Auxiliary
Power Units:
Safír 5K, Safír 5K/G, Safír 5K/G-MI; Safír 5K/GMIS
C1: Letadlové zařízení/Aircraft appliances:
Přístroje palivové, olejové a elektro soustavy pro
B3/ Instruments for fuel, oil and electric systems for
B3;
C2: Letadlové části/Aircraft parts:
Části palivové, olejové a elekto soustavy pro B3/
Parts for fuel, oil and electric systems for B3;
Mechanické části pro letoun Ae 270/ Mechanical
parts for aircraft Ae 270;
C1/C2: Letadlové části a zařízení –
prototypy/Aircraft parts and appliances –
prototypes: Přístroje a části pro palivovou, olejovou
a elektroinstalaci pro B1/ Instruments and
components for fuel, oil and electric systems for B1;
Schempp-Hirth
výroba letadel
spol. s r.o.
U Dvořiska 1733
565 01 Choceň
CZ.21G.0015
A6: Větroně/Sailplanes:
Discus CS; Duo Discus; Duo Discus C;
C2: Letadlové části/Aircraft parts:
Větroňů A6, kompozitové části prototypů
větroňů/Parts for A6.Composite parts of sailplanes
prototypes;
D1: Údržba/Maintenance: A6;
Sokolská 72
562 04 Ústí n. Orlicí Kerhartice
LOM PRAHA s.p.
Tiskařská 8,
100 38 Praha 10Malešice
CZ.21G.0018
B2: Pístové motory/ Piston Engines:
M 132A, M 132AK, M 132C, M 332A, M 332AK, M
332B, M 332C,
M 137A, M 137AZ, M 137C, M 337A, M 337AK, M
337B, M 337C;
B4: Vrtule/Propellers:
V 231, V 341, V 541, V 546;
C1: Letadlové zařízení/Aircraft appliances:
Vstřikovací čerpadla/ Injection pumps;
C2: Letadlové části/Aircraft parts:
Letadlové části pro B2, B4, C1/ Parts for B2, B4,
C1;
LA composite
s.r.o.
Beranových 65,
199 02 Praha 9 Letňany
CZ.21G.0019
C2: Letadlové části/Aircraft parts:
Letadlové kompozitní části/Aircraft composite parts;
MIKROTECHNA
PRAHA a.s.
Barrandova 409,
143 00 Praha 4
CZ.21G.0020
C1: Letadlová zařízení/Aircraft appliances:
Přístroje mechanické, elektrické, barometrické,
gyroskopické a elektronické/ Instruments
Mechanical/Electrical/Barometric/Gyroskopic/Electr
onic ;
MarS a.s.
CZ.21G.0022
Sídlo
organizace/Registered
office:
C1: Letadlová zařízení/Aircraft appliances:
Záchranné padáky/Rescue parachutes;
Okružní II. čp. 239,
569 43 Jevíčko
Místa/Locations:
Nádražní 268,
569 43 Chornice
Jihostroj a.s.
Budějovická 148,
382 32 Velešín
CZ.21G.0023
C1: Letadlová zařízení/Aircraft appliances:
Přístroje - palivové, hydraulické, elektrické a
elektronické/ Instruments,
Fuel/Hydraulic/Electrical/Electronic;
Palivové regulační systémy motorů/ Fuel control
systems of engines;
Regulátory otáček vrtulí/ Propeller governors;
C2: Letadlové části pro/Aircraft parts for: C1;
Letecké přístroje
Praha s.r.o.
Pod Hájkem 406/1,
CZ.21G.0024
C1/C2: Letadlová zařízení/Části/Aircraft
appliances/Parts:
180 00 Praha 8
Mechanické, elektromechanické a elektronické
přístroje a zařízení/ Mechanical, electromechanical
and electronical instruments;
HONEYWELL
AEROSPACE
Olomouc s.r.o.
Nádražní 50,
783 66 HlubočkyMariánské Údolí
CZ.21G.0025
C2: Letadlové části/Aircraft parts:
Žárové a kompresorové části leteckých motorů a
pomocných energetických jednotek/Hot and
compressor parts for aircraft engines and APU´s;
UNIS, a.s.
Jundrovská 33,
624 00 Brno
CZ.21G.0026
C1: Letadlová zařízení/Aircraft appliances:
Avionické počítačové systémy letadel/Avionic
computer systems;
C2: Letadlové části/Aircraft parts:
Avionické moduly/ Avionic moduls;
RUBENA a.s.
Akademika Bedrny,
502 00 Hradec Králové
CZ.21G.0027
C2: Letadlové části/Aircraft parts:
Tvarované letecké pryžotextilní nádrže/ Bag-type
fuel tanks (rubberised fabric);
EVEKTOR –
AEROTECHNIK
a.s.
Letecká č.p. 1384,
686 04 Kunovice
CZ.21G.0029
A2: Malé letouny/Small aircraft :
Prototyp VUT 100;
Prototyp EV - 55
A11: Velmi lehká letadla/Very light aircraft:
EV-97 VLA;
C2: Letadlové části pro/Aircraft parts for:
L-13 Vivat
Náhradní díly pro/Spare parts for:
A2, A 11;
D1: Údržba/Maintenance: A2, A11;
Magneton-SPD,
a.s.
Kaplanova 1852/1E,
767 01 Kroměříž
CZ.21G.0030
C1: Letadlová zařízení/Aircraft appliances:
Elektrické přístroje/Electrical instruments;
C2: Letadlové části/Aircraft parts:
Mechanické a elektrické/ Mechanical and electrical;
AXL, akciová
společnost
ul. 3. května 800,
513 01 Semily
CZ.21G.0031
C1/C2: Letadlové části a zařízení/Aircraft parts and
appliances:
- příďové podvozky a jejich části/ Nose-wheel
undercarriages and their parts;
- díly pro motory, vrtule a podvozky (kooperace)/
Parts for engines, propellers and undercarriages
(cooperation)
VUES Brno s.r.o.
Mostecká 992/26,
657 65 Brno-Husovice
CZ.21G.0032
C1: Letadlové zařízení/Aircraft appliances:
Elektrické a elektronické přístroje/ Electrical and
electronic instruments;
C2: Letadlové části/Aircraft parts:
Náhradní díly pro C1/ Spare parts for C1;
CZ.21G.0033
C2: Letadlové části/Aircraft parts:
- přistávací zařízení – mechanické části
s pneumaticko-hydraulickým
tlumením (včetně náhradních dílů)/ Landing
Gears-mechanical parts with pneumatic-hydraulic
damping-spare parts included;
- výroba komponentů řízení a křídel (pro Ae 270)/
Pracoviště/Workplace:
Jarní 44
614 00 Brno –
Maloměřice
Technometra
Radotín, a. s.
Vrážská 239,
153 04 Praha 5 Radotín
Production of Control system components and
Wing components (for Ae270);
ESTO Cheb s.r.o. Sídlo
CZ.21G.0034
organizace/Registered
office:
Palackého 2087/8A,
350 02 Cheb
Pracoviště/Workplace:
Podnikatelská 160/4,
Cheb
SPEEL PRAHA
s.r.o.
Beranových 130,
199 05 Praha 9 Letňany
Červené Vršky 1091,
HYDRAULIKA
INTERNATIONAL 256 01 Benešov
, s.r.o.
C1: Letadlová zařízení/Aircraft appliances:
Přenosné hasicí přístroje/ Hand extinguishers;
CZ.21G.0035
C1: Letadlová zařízení/Aircraft appliances:
- palubní zapisovače dat/ data recorders;
- počítačové systémy palubní elektroniky/ board
computer – controlled systems;
- přístroje elektrické/elektronické/ electric/electronic
appliances;
CZ.21G.0037
C1: Letadlová zařízeníAircraft appliances:
Přístroje hydraulické/Hydraulic appliances;
C2: Letadlové části/Aircraft parts:
Náhradní díly pro C1/Spare parts for C1;
Česká zbrojovka
a.s.
Svat.Čecha 1283,
688 27 Uherský Brod
CZ.21G.0038
C1: Letadlová zařízení/Aircraft appliances:
Reduktory a skříně pohonů leteckých turbínových
motorů/ Gear boxes for turboprop engines;
C2: Letadlové části/Aircraft parts:
Náhradní díly pro C1/Spare parts for C1;
JIHLAVAN, a.s.
Znojemská 64,
586 52 Jihlava
CZ.21G.0040
C1: Letadlová zařízení/Aircraft appliances:
Přístroje mechanicko-hydraulické/Mechanical –
hydraulic appliances;
C2: Letadlové částiAircraft parts:
Vrtulové náboje – kovové kontrukce/ Propeller hubs metallic;
EM Brno s. r. o.
Jílkova 124,
615 32 Brno
CZ.21G.0041
C1: Letadlové zařízení/Aircraft appliances:
Přístroje elektrické/Electrical instruments;
CZ.21G.0042
B1: Turbovrtulové motory/ Turboprop engines:
M601 řady/versions D, E, F, T, Z;
C2: Letadlové část pro/Aircraft parts for: B1;
CZ.21G.0043
A2: Malé letouny/Small aircraft:
L 410 UVP-E, L410 UVP-E9, L 410 UVP-E20; L420;
A6: Větroně/Gliders:
L 23 SUPER-BLANÍK, L 33 SÓLO, L 13 AC
BLANÍK;
C1/C2: Letadlové části/Zařízení/Aircraft
parts/appliances:
- palivové nádrže, letecké hadice, mechanické a
elektrické části/zařízení/fuel
tanks,hoses,mechanical and electrical parts;
- náhradní díly pro letouny/spare parts for:
L 410 Turbolet, L 410 A Turbolet, L 410 M
GE Aviation
Czech s.r.o.
Beranových 65,
199 02 Praha 9 Letňany
Aircraft
Industries, a.s.
Na Záhonech 1177,
686 04 Kunovice
Turbolet, L 410 UVP Turbolet;
Z 37, L 13 Blaník, L 13A Blaník, L200A a L200D a
skupiny A2,A6 /groups A2, A6;
D1: Údržba/Maintenance: A2, A6;
Ray Service, a.s.
Huštěnovská 2022,
686 03 Staré Město
TL elektronic a.s. Letiště, budova 125,
503 41 Hradec Králové
ZLIN AIRCRAFT
a.s.
Aleš KŘEMEN
Letiště 1578, 765 81
Otrokovice
Alšova 118,
Odolená Voda-Dolínek,
250 70 Praha-východ
CZ.21G.0044
C2: Letadlové části/Aircraft parts:
Elektrické části, kabelové svazky/Electrical
appliances, cable harnesses;
CZ.21G.0046
C1: Letadlová zařízení/Aircraft appliances :
Přístroje elektrické/Electrical appliances;
CZ.21G.0047
A2: Malé letouny/Small aircraft:
Z 42 series, Z 43 series;
C1/C2: Letadlové části/zařízení/Aircraft
parts/appliances:
Kola a brzdy, bezpečnostní pásy a postroje/Wheels
and brakes, safety belts;
Náhradní díly pro letouny/spare parts for aircraft:
Z 26 series, Z 50 series, Z 37 series a pro/and for
A2;
D1: Údržba/Maintenance: A2;
CZ.21G.0048
B4: Vrtule řady V-218/Propellers V-218 Series
C2: Letadlové části pro B4/Parts for B4

Podobné dokumenty

Část 145 - Úřad pro civilní letectví

Část 145 - Úřad pro civilní letectví C2: Aut. řízení viz Seznam celků / Auto Flight see Capability List; C3: Spojení a navigace viz Seznam celků / Comm and Navig. see Capability List; C5: El. zdroje viz Seznam celků / El. Power see Ca...

Více

pravidla - gcup.eu

pravidla - gcup.eu SZD 30 Pirat Silent Club Alpin SZD 50 Puchacz IS 28 B2 Silent AE-1 Alpin T H 30 Bergfalke IV SF 26 TST-3 Alpin T TST-3 Alpin Ka 6 SZD 22 SFS 31 Sagitta ASK 14 Condor IV Kranich III Weihe 50 LCF II ...

Více

Traťová část

Traťová část PROVOZNÍ PŘÍRUČKA Část C – Traťová Tabulka 4. Max. rychlost stoupání C-152

Více

Přehled vydaných Oprávnění k údržbě podle Části M, oddílu A, hlavy F

Přehled vydaných Oprávnění k údržbě podle Části M, oddílu A, hlavy F List of the issued PART M, Subpart F Maintenance Organization Approvals: Název firmy / Name of Company 1. AIR-TECH, spol. s .r.o.

Více

PhD. thesis (online)

PhD. thesis (online) území a vymezení jednotlivých elementárních forem reliéfu s jejich následnou verifikací. Cílem výzkumu morfogeneze zájmových území bylo vypracování hypotézy jejich geomorfologického vývoje. V rámci...

Více

Ježíš, Stvořitel nebe a země

Ježíš, Stvořitel nebe a země bytost, která je větší a mocnější. Podle toho, co nám zjevuje Bible, je touto bytostí Bůh. Stvořitelem je tedy Bůh, kterého podle Písma máme uctívat. Z Bible se dozvídáme, že tento Bůh – Stvořitel,...

Více

ve ř ejn á vyhl á š ka oznámení

ve ř ejn á vyhl á š ka oznámení Josef Skřivánek, Osice č.p. 10, 503 26 Osice Vladimíra Bydžovská, Osice č.p. 112, 503 26 Osice Leoš Beránek, Osice č.p. 95, 503 26 Osice František Kroužel, Osice č.p. 13, 503 26 Osice Zdeňka Krouže...

Více

Zpravodaj2005-3

Zpravodaj2005-3 Hlasování: 4. Zastupitelstvo města Koryčany schvaluje 13- ti hlasy přítomných zastupitelů záměr prodeje části pozemku p. č.1740/3 orná půda o výměře cca 168 m2 pro pana Ladislava Konečného. Výměra ...

Více