ZeO B s atlasem zadání

Transkript

ZeO B s atlasem zadání
Zeměpisná olympiáda 2008
Kategorie B – okresní kolo
Název a adresa školy: …………………………………………………………………………………………………………
Okres:
…………………………………………………………………………………………………………
Jméno a příjmení:
…………………………………………………………………………………………………………
Třída: ………………………………………………………… Datum: …..……………………………………………………
Práce s atlasem
1) Jižní Afrika patří k nejvyspělejším státům Afriky, Bolívie je naopak jednou z nejchudších
zemí Ameriky. K oběma státům doplň charakteristiky, které vyspělost charakterizují
nebo ovlivňují.
charakteristika
Jižní Afrika
Bolívie
Hrubý národní produkt na obyvatele
(v tis. USD)
Střední délka života (roky)
Počet center hospodářského rozvoje
Nejvyšší nadmořská výška (m n.m.)
Převažující zemědělská půda
10 b.
2) Zapiš název a přibližnou zeměpisnou polohu (zaokrouhlenou na desítky stupňů)
následujících lokalit.
a) nejvyšší vrchol Dračích hor:
____________________________________________________________________
b) hlavní město Gabonu :
____________________________________________________________________
c) významný přístav USA v Mexickém zálivu:
____________________________________________________________________
-1-
d) významné dopravní propojení Atlantského oceánu s Tichým oceánem:
____________________________________________________________________
e) významné souostroví s řadou endemických druhů náležející americkému
rovníkovému státu:
____________________________________________________________________
5 b.
3) Seřaď následující města podle toho, jak v nich jejich obyvatelé slavili začátek nového
roku 2008 (od první oslavy po nejpozdější).
Addis Abeba – Montevideo – Dakar – San Diego – Tegucigalpa
1
2
3
4
5
5 b.
4) Seřaď následující města podle délky světlého dne (doba od východu do západu slunce)
v den letního slunovratu (od nejkratší po nejdelší).
Nassau - Quito – Káhira – Seattle – Tunis
1
2
3
4
5
5 b.
5) Vyber stát (podtrhni), pro který není typická uvedená přírodní krajina?
a) tropický deštný les – Kamerun, Mauretánie, Brazílie
b) step – Argentina, Honduras, USA
c) tvrdolistý les – Maroko, Somálsko, Egypt
d) savana – Kongo, Keňa, Tanzánie
e) poušť – Chile, Botswana, Kuba
5 b.
6) Napiš požadované charakteristiky lokalit, znáš-li jejich souřadnice.
a) Jakým jazykem se převážně mluví v místě se souřadnicemi: 30° j.š., 60° z.d.
__________________________________
-2-
b) Jaké náboženství převažuje v místě se souřadnicemi: 20° s.š., 100° z.d.
__________________________________
c) Jaká přírodní krajina se vyskytuje v místě se souřadnicemi: rovník, 20° v.d.
__________________________________
d) Jaké jsou průměrné roční srážky v místě se souřadnicemi: rovník, 70° z.d.
__________________________________
e) Jaká je průměrná hustota osídlení v místě se souřadnicemi: obratník Raka, hlavní
poledník
__________________________________
10 b.
7) a) Vyhledej nejsevernější bod Afriky a Jižní Ameriky. Který z nich leží severněji a jak se
jmenuje?
___________________________________
b) Vyhledej nejjižnější bod Afriky a Jižní Ameriky. Který z nich leží jižněji a jak se
jmenuje?
___________________________________
4 b.
8) Vyber (podtrhni) řeku, jezero, ostrov, vodopád, stát nebo město, pro které platí
uvedená charakteristika.
a) Je nejlidnatější: Los Angeles – Buenos Aires – Lima
b) Je nejméně lidnatý: Panama – Namibie – Jamajka
c) Je nejrozlehlejší: Kuba - Baffinův ostrov – Newfoundland
d) Je nejvyšší: Yosemite – Itatinga – Cuquenán
e) Je nejdelší: Yukon – Mississippi – Paraná
f) Je nejrozlehlejší: Malawi – Hořejší jezero – Viktorino jezero
6 b.
MAXIMÁLNĚ DOSAŽENO 50 b.
-3-

Podobné dokumenty

strana 1

strana 1 M i s s i s s i p pCiM i s s o u r6i ;2 1 2k m ) Hořejšíjezer; (82 414 km,)

Více

bez atlasu

bez atlasu Zeměpisná olympiáda 2012 Kategorie B – Krajské kolo Název a adresa školy: ………………………………………………………………………………………………………… Kraj:

Více

Zeměpisná olympiáda 2009 Kategorie B

Zeměpisná olympiáda 2009 Kategorie B Zeměpisná olympiáda 2009 Kategorie B – okresní kolo Název a adresa školy: ………………………………………………………………………………………………………… Okres:

Více

B - DDM Č. Budějovice

B - DDM Č. Budějovice e) V Montrealu převažuje anglicky mluvící obyvatelstvo. NE Za každou správnou odpověď 1 bod. Maximálně 5 bodů.

Více

15 - Krajinná sféra Země

15 - Krajinná sféra Země 3. V mapě cv. 1. jeden obrázek světadílu chybí, který: Napiš jeho název: _______________________________________________ 4. Ve vytvořené mapě světa vybarvi modrou barvou oceány a moře. Oceány popiš...

Více

99. Zeměpis světa, Evropy a ČR

99. Zeměpis světa, Evropy a ČR životního prostředí Antarktidy. Název Antarktis pochází z řečtiny, ve které znamená Naproti Arktidě. Antarktida je vzdálena asi 4 000 km od Afriky, 3 200 km od Austrálie a 1 450 km od Jižní Ameriky...

Více

kategorie B řešení - Zeměpisná olympiáda

kategorie B řešení - Zeměpisná olympiáda Za správně uvedené oba pojmy 1 bod (za 1 správně uvedený 0,5 bodu), za správné zdůvodnění 1 bod (za neúplné zdůvodnění dle uvážení hodnotitele 0,5 bodu). Řešení: Anchorage a Panamá – nejsou to ostr...

Více

ZEM 2. ročník 1. pol

ZEM 2. ročník 1. pol Napiš jméno nebo přezdívku nejvýznamnější osobnosti (ve 20. a 30. letech 20. století) státu na obrázku (M. K. nebo A.).

Více

Celkem 30 bodů 8 bodů National Hockey League, zkráceně NHL, je

Celkem 30 bodů 8 bodů National Hockey League, zkráceně NHL, je Do výčtu pojmů v předchozí otázce dva logicky nepatří z pohledu jejich vztahu k moři. Jmenuj, které to jsou. Krátce vysvětli proč. Za správně uvedené oba pojmy 1 bod (za 1 správně uvedený 0,5 bodu)...

Více

přednáška XI

přednáška XI se zde vyskytují pouze v malých ostrůvcích nazývaných „matas“.  Brazilské campos se rozprostírají v Brazilské vysočině. Přechod mezi lesem a savanou. Campos abiertos představují savanovou formaci ...

Více