strana 1

Komentáře

Transkript

strana 1
Evropa
'r0
382
Asie
44 410
)47
Afrika
30 329
Amerika
seVeřní
Amerika
Jižní
Austráliea o(eánie.
Antarktida
}
Mont Blanc (4 807 m)
V o l h a( 35 3 1k m )
LadoŽské(18 ] 35 km,)
Ve|káBřitánie(216325 kn
-408
Qomolangma (Mt. Everest;
I850 m)
ChangJiang(Jang.c|ťiang;
6 379 km)
Kaspickémoře (371 ooo km,)
Kalimantan(Borneo;
746 s46 km1
20,3
_l55
K i | i m a n d Ž á r o - U h u r(u5 8 9 5 m )
N i l ( - K a g e r a ;667 1k m )
Viktoriino (Ukerewe;68 8OO km'z) Madagaskar(586588 km'
24 360
16,3
-86
M t . M c K i n l e y ( D e n a l i ;6 1 9 4 m )
M i s s i s s i p pCiM i s s o u r6i ;2 1 2k m ) Hořejšíjezer; (82 414 km,)
Grónsko(2 130 750 kmJ
1 78 4 1
11,9
- 105
Aconcagua (6 959 m)
-Apurimac, Maracaibo (14 343 km'z)
AmazonkaCUcayali,
-Carhuasanta;7
062 km)
ohňová země (48688 km
Puncak Jaya (4 882 m)
MurrayCDarling;3 490 km)
NováGuinea(771900 km
7,0
-28
8910
6,O
-16
1 31 7 7
8,8
( 2 536)
Vinson Massif (4 897 m)
} N";aasířelcy
oceány a moře
179 680
10 924
3 780
Filipínské
moře
s 726
r0 830
4 188
Tichý oceán
Eyreovo jezero (9 500 km')
Amazonka GUcayali,
-Apurimac, -Carhuasanta)
Peru, KoIumbie, Brazílie
7 062
7 18000
Nil (-Kagera)
Rwanda, Tanzanie, Uganda,
súdán' Egypt
6 671
2 881001
cína
6 300
1 80850(
3 250001
Korá|ovémoře
4 791
9 174
2 243
Jihočínské
moře
3 537
5 559
1 024
Tasmanovo moře
3 336
5 944
3 285
€ h ang
Jiang
2 270
4 294
1 640
Mississippi GMissouri)
USA
o 2tz
94 243
I 648
3 597
Huang He
L t na
5 464
752 44
WeddelIovo moře
2910
6 820
2 878
ob-|rtyš
Čína,Kazachstán, Rusko
5410
2 99000(
Karibskémoře
2 776
7 680
2 429
KongoCLualaba)
Dem. rep. Kongo, Kongo, Angola
4 835
3 822 00(
Středozemnímoře
2 556
5 121
1 438
Mekong
810 00(
1 554
5 203
1 522
Čína,Myanma, Laos,Thajsko,
K a m b o d ž aV
, ietnam
4 500
Mexický zá|iv
Norskémoře
1 383
3 970
1 735
A m u rG Š i I k a , . o n o n )
Mongolsko, Čína,Rusko
4 416
1 8ss 00
Grónské moře
1 205
5 527
1 641
Lena.
Rusko
4 400
2 490 00(
Beringovo moře
At|antskýoceán
76 170
7 725
3 710
ParanáCGrande)
Břazí|ie,Paraguay,Argentina
4 380
4 250 00c
Arabskémoře
4 592
5 803
3 160
4 241
1 843 00(
2 191
3 835
2 585
MackenzieCSlave,
-Athabaska)
Kanada
Bengá|skýzá|iv
154
Niger
G u i n e a ,M a l i , N i g e r ,B e n i n , N i g é r i e
4 160
2 092 00c
328
Jenisej
tvtonqotslo,Rusko
4 102
2 58000
Indický oceán
Arafurskémoře
Severní|edový oceán
BaÍentsovomoře
Východosibiřskémoře
1 037
3 680
1 13 7 2
5 527
1 405
610
222
915
54
913
'r
} N";'etsí jezeta
Kaspické
moře
Rusko, Kazachstán,
Turkmenistán, Azerbájdžán, írán
3 7 10 0 0
1 025
jezero
Hořejší
K a n a d a ,U 5 A
82414
406
Viktoriinojezero
(Ukerewe)
Tanzanie,Uganda' Keňa
68 800
80
jezero
Huronské
Kanada, USA
59 596
229
jezero
Michiganské
U5A
57 441
241
jezero
AraIské
Kazachstán, Uzbekistán
37500
55
Tanganjika
Dem. rep. Kongo, Tanzanie,
Z a m b i e ,B u r u n d i
32880
1 470
Bajkal
Rusko
31500
1 637
Murray(-Darling)
Au5trálie
3717
1 07200
Volha
Rusko
3 531
1 36000
Juruá
Peru. B1azí|ie'.'
3 280
MadeiraCMamoré)
Bo|ívie,Brazí|ie
3 200
224 00C
'|
3 1 90 0
PurÚs
Peru, Brazí|ie
3 200
36500
Salwin
L r n a , N l y a n m a ,I n a l S K o
3 200
32s 00
Yukol
K a n a d a ,U S A
3 185
848 40(
Indus
cína, Indie, Pakistán
3 180
960 00(
řeka sv.Vavřince
USA, Kanada
3 058
SyrdarjaGNaryn)
Kyrgyzstán, Uzbekistán,
Tádžikistán'Kazachstán
3019
)
Vodopady podle
1 26000
21900
"ysLy
Ange|ův vodopád (Sa|to Ange|)
Churún
979 (nejVyšší
stupeň807)
Venezuela
Tugela
Tugela
948 (nejVyšší
stupeň650)
JiŽníAfrika
U5A
Ve|kéMedvědíjezero
Kanada
31328
446
Yosemite
Yosemite
736 (nejvyšší
stupeň436)
Malawi
Malawi, Mozambik, Tanzanie
30 800
695
Itatinga
ltatinga
628
Brazí|ie
Ve|kéotročíiezero
Kanada
28 568
614
Cuquenán
Cuquenán
610
Ven ezuela
Erijskéjezero
Kanada, UsA
25 74s
64
't8
Utigard
610
Norsko
Sutherland
579 (nejvyšší
stupeň248)
Nový Zéland
Winnipežskéjezero
Kanada
24 387
Ontario
Kanada, USA
19 529
243
Kahiwa
LadoŽskéjezero
Rusko
1 81 3 5
225
Pi|áo
Ba|kaš
Kazachstán
17 000 22 000
342
Takkakaw
Arthur
533
U5A
|tajai
524
Brazí|ie
Yoho
503 (nejvyšší
stupeň334)
Kanada

Podobné dokumenty

ZeO B s atlasem zadání

ZeO B s atlasem zadání Práce s atlasem 1) Jižní Afrika patří k nejvyspělejším státům Afriky, Bolívie je naopak jednou z nejchudších zemí Ameriky. K oběma státům doplň charakteristiky, které vyspělost charakterizují nebo ...

Více

Finanční zpravodaj č. 3/2010

Finanční zpravodaj č. 3/2010 Prostředky na mediální komunikaci vládních priorit realizovaných Úřadem vlády ČR v roce 2009 Výdaje na vytvoření nové centrální databáze pro meziresortní koordinaci evropských politik v České repub...

Více