WebSphere Portal and IBM Web Content Manager Stručná úvodní

Transkript

WebSphere Portal and IBM Web Content Manager Stručná úvodní
WebSphere Portal and IBM Web Content
Manager
Verze 8.0
Stručná úvodní příručka
Podle této příručky budete schopni spustit produkty IBM WebSphere Portal, WebSphere
Portal Express a Web Content Manager v typické instalaci.
Přeložené verze: Chcete-li Stručnou úvodní příručku v jiných jazycích, otevřete si soubory PDF na disku DVD
Stručný úvod nebo na adrese http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27024376.
Přehled produktu
IBM® WebSphere Portal je podnikové portálové řešení s kompletními portálovými službami, které jsou nezbytné k poskytnutí
jednoho bodu přizpůsobené interakce lidí s aplikacemi, obsahem a obchodními procesy pro unifikované zkušenosti
uživatele.
IBM WebSphere Portal Express poskytuje kompletní sadu portálových služeb nezbytných k zajištění jednoho bodu
přizpůsobené interakce lidí s aplikacemi, obsahem a obchodními procesy pro unifikované zkušenosti uživatele.
IBM Web Content Manager je výkonná a sofistikovaná aplikace založená na prohlížeči konstruovaná k urychlení tvorby,
správy a poskytování obchodně důležitého obsahu přes intranet, extranet a internetové a portálové weby.
1
Krok 1: Přístup k softwaru a dokumentaci
Software s produktem lze získat z disku DVD nebo obrazu, obojí lze získat prostřednictvím programu Passport
Advantage. Při stahování produktu v rámci programu Passport Advantage postupujte podle pokynů uvedených
v dokumentaci ke stahování na adrese: http://www.lotus.com/ldd/portalwiki.nsf/dx/Getting_the_software_wp8. Tento
produkt je dostupný jako samostatný produkt s nabídkou více licenčních možností. Prohlédněte si licenční smlouvu
International Program License Agreement, kde naleznete seznam voleb licencování a příslušná oprávnění.
V závislosti na vámi zakoupené nabídce produktů může váš produkt zahrnovat některé nebo všechny programy IBM:
WebSphere Portal, WebSphere Portal Express, Web Content Manager, IBM WebSphere Application Server Network
Deployment, IBM DB2 Universal Database Enterprise Server Edition, IBM Tivoli Directory Server, IBM Tivoli Directory
Integrator Identity Edition, IBM Web Experience Factory, IBM Connections, IBM Lotus Domino Enterprise Server, IBM
Sametime, IBM Lotus Quickr for WebSphere Portal, IBM WebSphere Dashboard Framework, IBM Forms Server, IBM
Forms Designer, IBM Forms Viewer a IBM OmniFind Enterprise Edition.
Kompletní dokumentaci včetně pokynů k instalaci naleznete v Informačním centru produktu WebSphere Portal na
adrese: http://www.ibm.com/developerworks/websphere/zones/portal/proddoc.html.
2
Krok 2: Kontrola hardwarové a systémové konfigurace
Podrobnosti najdete v dokumentu k systémovým požadavkům na adrese: http://www.lotus.com/ldd/portalwiki.nsf/dx/
System_requirements_wp8.
3
Krok 3: Kontrola základní architektury
Viz podrobné topologie serverů:
v WebSphere Portal: http://www.lotus.com/ldd/portalwiki.nsf/dx/Server_topologies_wp8
v WebSphere Portal Express: http://www.lotus.com/ldd/portalwiki.nsf/dx/Server_topologies_exp8
v Web Content Manager: http://www.lotus.com/ldd/portalwiki.nsf/dx/Web_Content_Manager_topologies_wp8
4
Krok 4: Instalace produktů WebSphere Portal a Web Content Manager
Tento scénář instalace uvádí pokyny, které vám pomohou rychle nainstalovat produkt IBM Installation Manager
a základní pracovní instanci portálu WebSphere Portal.
1. Instalační proces můžete spustit z disku DVD nebo z příslušného staženého kódu produktu pro váš operačním
systém.
Přejděte do instalačního adresáře a spuste následující příkazy:
v IBM i:
a. Spuštěním příkazu installc -acceptLicense nainstalujte nebo provete upgrade produktu Installation Manager.
b. Upravte příslušný soubor odpovědí umístěný v adresáři setup_root/responsefiles/iseries. Pomocí nástroje
příkazového řádku imutilsc produktu Installation Manager z adresáře s nástroji instalace zašifrujete řetězec
hesla administrátora produktu WebSphere Portal. Např. do souboru odpovědí zadejte šifrované heslo:
imutilsc encryptString stringToEncrypt.
c. V adresáři s nástroji instalace spuste úlohu imcl -acceptLicense input cesta_k_odpovědi.xml -log
path_to_log_files za účelem instalace produktu WebSphere Portal.
v Linux a UNIX: Provete příkaz ./setup.sh, a spuste tak příruční panel portálu. Po spuštění příručního panelu
vyberte "Instalace portálu".
v Windows: Provete příkaz setup.exe (32bitová platforma Windows) nebo setup64.exe (64bitová platforma
Windows), a spuste tak příruční panel portálu. Po spuštění příručního panelu vyberte "Instalace portálu".
2. Chcete-li ověřit, že je produkt WebSphere Portal spuštěn, otevřete v prohlížeči následující adresu URL:
http://example.com:číslo_portu/wps/portal
Kde example.com je úplný kvalifikovaný název hostitele stroje, kde je spuštěn produkt WebSphere Portal
a číslo_portu je číslo portu zobrazené na potvrzovací stránce. Např. http://www.ibm.com:10039/wps/portal.
Další informace
?
Další informace naleznete v následujících zdrojích:
v WebSphere Portal Zone: http://www.ibm.com/developerworks/websphere/zones/portal/
v Podrobné systémové požadavky: http://www.lotus.com/ldd/portalwiki.nsf/dx/System_requirements_wp8
v Informační centrům produktů WebSphere Portal a Web Content Manager: http://www.ibm.com/developerworks/
websphere/zones/portal/proddoc.html
v Web Content Manager Zone: http://www.ibm.com/developerworks/lotus/products/webcontentmanagement/
v Wikiweb WebSphere Portal Family: http://www.lotus.com/ldd/portalwiki.nsf
v IBM Redbooks: http://www.redbooks.ibm.com/
v Podpora IBM: http://www.ibm.com/software/genservers/portal/support/
v Softwarové licenční smlouvy: http://www.ibm.com/software/sla/sladb.nsf
IBM WebSphere Portal verze 8.0. Licencované materiály - vlastnictví IBM. © Copyright IBM Corp. 2000, 2012. U.S. Government Users Restricted Rights - Use, duplication or disclosure restricted by GSA ADP
Schedule Contract with IBM Corp.
IBM, logo IBM a ibm.com jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti International Business Machines Corp., registrované v mnoha jurisdikcích po celém světě. Názvy ostatních
produktů a služeb mohou být ochranné známky společnosti IBM nebo jiných společností. Aktuální seznam ochranných známek společnosti IBM je dostupný na webu na adrese “Copyright and trademark
information” www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.
Číslo položky: CF3G6ML
Vytištěno v Irsku

Podobné dokumenty

IBM Customer Experience Suite Stručná úvodní příručka

IBM Customer Experience Suite Stručná úvodní příručka v dokumentaci ke stahování na adrese: http://www.lotus.com/ldd/portalwiki.nsf/dx/Getting_the_software_wp8. Tento produkt je dostupný jako samostatný produkt. Prohlédněte si licenční smlouvu Interna...

Více

IBM Intranet Experience Suite Stručná úvodní příručka

IBM Intranet Experience Suite Stručná úvodní příručka v Podpora IBM: http://www.ibm.com/software/genservers/portal/support/ v Softwarové licenční smlouvy: http://www.ibm.com/software/sla/sladb.nsf

Více

Posílení možností taxonomie pro přesnější vyhledávání s pomocí

Posílení možností taxonomie pro přesnější vyhledávání s pomocí  Klasifikační modul přesně porozumí požadavku a poskytne několik přesných odpovědí (kategorií) které mohou být použity pro směrování a další automatické akce

Více

Program a abstrakta kongresu - Česká diabetologická společnost

Program a abstrakta kongresu - Česká diabetologická společnost nedávají body jako za publikaci v mezinárodním èasopise. Pøednáška èi sdìlení tak pøedstavuje nìco trochu jiného než rivalitu mezi pracovišti. Umožòuje také ocenit ty druhé, ocenit jejich posun, po...

Více

Částečná orientace molekul kreatinu ve svalu

Částečná orientace molekul kreatinu ve svalu pro MR tomografii, který by zjednodušil optimalizaci měřicích metod a umožnil testovací měření např. závislosti štěpení na orientaci vzhledem k magnetickému poli. Informace o mechanismu částečné o...

Více

ceník půjčovny strojů a nářadí

ceník půjčovny strojů a nářadí hmotnost, sání/výtlak, průtok 61 kg, 7,6 m, 53,0 m3/h 74 kg, 7,6 m, 96,0 m3/h 63 kg, 7,6 m, 20 m3/h 52 kg, 17,0 m, 54,0 m3/h 11 kg, 12,0 m3/h 11 kg, 12,0 m3/h 10 kg, 16,5 m3/h 16 kg, 16,5 m3/h 29 k...

Více

Studie proveditelnosti

Studie proveditelnosti Tabulka 24 - Celkový přehled investičních nákladů ....................................................... 152 Tabulka 25 - Přehled ročních provozních nákladů...........................................

Více

Forms Server Extender 8.0 Stručná úvodní příručka

Forms Server Extender 8.0 Stručná úvodní příručka IBM® Forms Server Extender umožňuje instalovat komponenty produktu IBM Forms Server na další počítače. Produkt IBM Forms Server umožňuje vytváření a dodávání aplikací používajících formuláře XML a ...

Více

Portal - Enable

Portal - Enable bývají uložena nejčastěji v relační databázi.

Více