Cheb, čtvrtek 15. května

Transkript

Cheb, čtvrtek 15. května
Sólo rodiče v ČR
Jak se jim žije a jak jim nejlépe pomoci
SÓLO RODIČE jsou v ČR čím dál větší skupinou – v neú-
Seminář „Sólo rodiče v regionech“ je celodenní odbornou
plné rodině dnes vyrůstá každé páté dítě. Počet těchto
vzdělávací akcí určenou jak pro pracovníky Úřadu práce či
rodin přitom každoročně narůstá. Řada z nich se potýká
zástupce krajských a městských úřadů, tak pro politiky,
s mnohočetnými problémy. Děti vyrůstající s jedním
odborníky a zástupce dalších organizací a institucí, které se
rodičem jsou mnohem více než jiné děti ohroženy chu-
se sólo rodiči setkávají a pracují. Vychází ze zkušeností
dobou a sociálním vyloučením. Efektivita sociálních
a poznatků získaných v ČR a v zemích, kde existuje mno-
transferů při současném nastavení dávek sociální pod-
haletá tradice práce se sólo rodiči.
pory je však u nich jedna z nejnižších. Před chudobou
nechrání tyto rodiny ani výdělečná práce.
Navzdory tomu přetrvává mýtus, že „svobodné matky“
Diskutovaná opatření se budou zaměřovat především na
odstranění materiálních bariér, vytvoření pozitivního sebehodnocení a udržitelné uplatnění na trhu práce.
žijí díky vysokým státním příspěvkům a výživnému blahobytně.
Obsah semináře:
• Sólo rodiče v České republice – kdo jsou a co řeší?
Jaká opatření by napomohla vyřešit jejich situaci?
Jak přeseknout bludný kruh nedostatku času, peněz
a sebedůvěry?
Jak zabránit tomu, aby děti sólo rodičů vyrůstaly
v chudobě?
Jsou sólo rodiče skupinou s vlastními potřebami,
anebo s nimi je třeba pracovat jako s jinými rodinami
ohroženými sociálním vyloučením?
(Mgr. Eliška Kodyšová, Ph.D., APERIO)
• Sólo rodiče v Severozápadních Čechách – zkušenosti
ze semináře pro rodiče (Mgr. Lucie Staňová, APERIO)
• Účinná podpora pro sólo rodiče: dobrá praxe ze
zahraničí a osvědčené postupy ze seminářů APERIO
(Mgr. Eliška Kodyšová, Ph.D. a Bc. Silvie Novotná,
APERIO)
• Diskuse: Jaké jsou zkušenosti v práci s touto skupinou
ve Vašem regionu a jak lze podporu pro sólo rodiče
dále rozvíjet
A co konkrétně řeší sólo rodiče právě v severozápadních Čechách?
Čas a místo konání semináře:
čtvrtek 15. května 2014, 9–15 hod.,
Kulturní centrum Svoboda,
Za Mostní branou 5, Cheb
Pro účast na semináři se registrujte na e-mailu
[email protected].
Počet míst je z prostorových a organizačních důvodů
omezen na max. 15.
Více informací na www.saminadeti.cz.
APERIO – Společnost pro zdravé rodičovství, o.s., realizuje programy pro sólo rodiče od roku 2008. Za svůj model vzdělávání pro sólo rodiče
APERIO v roce 2010 získalo první místo v kategorii celoživotní poradenství soutěže „Národní cena kariérového poradenství“. Na projektu „Rodiče
samoživitelé/ky a trh práce“ spolupracuje s organizacemi Miesto pod slnkom (Slovensko), One Family (Irsko), One Parent Families Scotland
a Single Parent Action Network (obojí UK).
Seminář je realizován v rámci projektu „Rodiče samoživitelé/ky a trh práce“,
podpořeného z ESF v rámci programu OP LZZ.
APERIO – Společnost pro zdravé rodičovství
www.aperio.cz

Podobné dokumenty

zde - Sólo rodiče

zde - Sólo rodiče APERIO – Společnost pro zdravé rodičovství Plzeňská 66 151 24 Praha 5 www.aperio.cz

Více

Program kulatého stolu

Program kulatého stolu 11:05 – 11:15 Mgr. Petr Wija , Ph.D (Diakonie ČCE): „Situace a možnosti podpory neformálních pečujících o seniory a seniorky“ 11:15 – 11:25 PhDr.Eliška Kodyšová, Ph.D. (Aperio): "Sólo rodiče: Jak p...

Více

Kniha Bonding – porodní radost

Kniha Bonding – porodní radost maminkou a miminkem. Každá matka a dítě se k sobě vztahují již před porodem. Budují se mezi nimi základy emočních vazeb, základy láskyplného vztahu, který naplno exploduje v hormonálně nabité situa...

Více

PS_2013_4

PS_2013_4 kapitolu z její připravované knihy Alternativní medicína v České republice. A to i přesto, nebo právě proto, že sami pokládáme za klíčový takový pohled, který stojí na psychoterapeutických teoriích...

Více