objednávka přepravy

Transkript

objednávka přepravy
OBJEDNÁVKA PŘEPRAVY
Objednavatel (název Vaší společnosti):
Dodavatel (dopravce):
IČO:
ADR LOGISTIK s.r.o.
Tovární ul. č.p. 605
753 01 Hranice
IČO: 26784432 DIČ: CZ26784432
Rg. C 27146 v OR při KS v Ostravě
DIČ:
Datum objednávky:
Kontakt:
Objednávku vystavil:
Datum nakládky:
Místo nakládky:
Firma:
Adresa:
Kontaktní osoba:
Telefonní číslo:
Zboží (název, množství):
Hmotnost:
Datum vykládky:
Místo vykládky:
Firma:
Adresa:
Kontaktní osoba:
Telefonní číslo:
Celní odbavení:
v ČR:
v zahraničí:
Cena za dopravu:
Přepravní podmínky:
• Přepravce zajistí přepravu v souladu s úmluvou CMR, ADR a AETR a zboží naloží a vyloží včas a v pořádku.
• V případě, že zboží není připraveno na smluveném místě a včas, musí tuto skutečnost objednavatel co nejdříve
odstranit a zboží připravit. Vznikne-li tímto přepravci prodlení nebo dostane-li se tímto do časového skluzu, je
objednavatel povinen vzniklou škodu uhradit.
• V případě zrušení objednávky v den nakládky je objednavatel povinen přepravci uhradit náklady s tím spojené.
• Faktura za dopravu je splatná do 14 dnů od data vystavení, není-li sjednáno jinak.
Poznámka:
Přepravní příkaz dle úmluvy CMR.