Odborné články

Komentáře

Transkript

Odborné články
Jiří Vokurka
Publikace
1. Michek J., Něstěrenko J.A., Vokurka J.: Dlouhodobé výsledky léčby vředové choroby
dvanáctníku selektivní proximální vagotomií. Rozhl.chir.66, 1987, 3: 176-179.
2. Michek J., Wechsler J., Nečas F., Vokurka J., Ochman J.: Recidivující peptický vřed –
chirurgické komplikace. Rozhl.chir. 69, 1990, 7: 485-487.
3. Penka I., Ochmann J., Svoboda P., Vokurka J., Šefr R.: Sklerotizace jícnových varixů.
Čs.gastroenter.výţ. 43,1990, 12: 359-362.
4. Ochmann J., Svoboda P., Vokurka J., Penka I., Šefr R.: Přínos urgentní endoskopie
k diagnostice a léčbě krvácení z horní části GIT. Rozhl.chir. 70, 1991, 10-11: 498-502.
5. Mašek M., Vokurka J., Wechsler J., Ţák J.: Fournier gangrene. Scripta Med. 65, 1992,
6: 341-344.
6. Vokurka J., Wechsler J.: Laparoskopická cholecystektomie. Scripta med. 65, 1992, 6:
361-364.
7. Vokurka J., Wechsler J., Čapov I., Ţák J.: Faktory ovlivňující laparoskopický operační
výkon. Bulletin HPB 1, 1993, 2-3: 7-8.
8. Čapov I., Wechsler J., Všetíček J., Vokurka J.: Význam thorakoskopie v léčbě
spontánního pneumotoraxu. Endoskopie 4, 1993, 57.
9. Riebel O., Piskač P., Kala Z., Jurka M., Vokurka J., Hnízdil L.: Chirurgická
endoskopie – rozbor šestileté činnosti. Rozhl.chir. 72, 1993, 8: 352-357.
10. Wechsler J., Čapov I., Vokurka J., Vlček P., Mach P.: Resekce jater pro metastatické
postiţení – současný trend. Scripta med. 67, 1994, suppl.0: 33-35.
11. Vokurka J., Wechsler J., Všetíček J., Ţák J.: Podmínky k provedení laparoskopické
operace. Scripta med. 67, 1994, suppl.0: 47-50.
12. Wechsler J., Vraspír V., Vokurka J., Všetíček J.: Současný chirurgický náhled na
šokový stav u akutní pankreatitidy. Scripta med. 67, 1994, suppl.1: 119-122.
13. Vraspír V., Wechsler J., Všetíček J., Vokurka J., Mach P.: Léčba závaţných
nitrobřišních infekcí metodou otevřeného břicha. Scripta med. 67, 1994, suppl.1: 125127.
14. Vraspír V., Wechsler J., Vokurka J., Všetíček J., Mach P.: Laparostomie u abscedující
nekrotizující pankreatitidy. Bratisl.lék.listy 96, 1995, 5: 257-258.
15. Piskač P.,Riebel O., Jurka M., Vokurka J.: Endoskopie orální etáţe GIT na
chirurgickém pracovišti-zkušenosti se 6 tisíci vyšetřeními. Čs. a Slov.Gastroenter. 49,
1995, 1: 3-6.
16. Vokurka J., Wechsler J., Kalač J., Mašek M., Vlček P.: Problematika recidivujícího
nitrobřišního abscesu. Bratisl.lék.listy 96, 1995, 5: 265-267.
17. Vokurka J., Wechsler J., Mašek M., Ţák J., Piskač P.: Efektivnost vyšetření před
laparoskopickou cholecystektomií. Prakt.lék. 75, 1995, 10: 468-469.
18. Vokurka J.: Modifikovaný přístup při laparoskopické cholecystektomii. Rozhl.chir.
75, 1996, 8: 390-391.
19. Vokurka J., Wechsler J., Ţák J., Mašek M., Čapov I.: Laparoskopie – kdy ano, a kdy
ne. Prakt. Lék. 77, 1997, 6: 286-287.
20. Vokurka J., Wechsler J., Ţák J., Vlček P., Čapov I.: Endoscopic and surgical treatment
of bleeding peptic ulcers. Bratisl.lék.listy 98, 1997, 3: 163-165.
21. Vokurka J., Wechsler J., Němec P., Čapov I., Švehlák R.: Unusual location of
duodenal diverticula. Scripta med. 70, 1997, 1: 41-44.
22. Vokurka J., Wechsler J., Znojil V., Buček J., Soška V.: The effect of monopolar
electrocautery on the liver parenchyma of the rat. Scripta med. 70, 1997, 6: 287-297.
23. Čapov I., Wechsler J., Jedlička V., Vokurka J.: Videothoracoscopic treatment of
spontaneous pneumothorax. Journal de Pneumologia, 23, 1997, suppl.1: 35.
24. Čapov I., Wechsler J., Jedlička V., Vokurka J.: VATS procedure as primary treatment
for first episode spontaneous PNO. Bratisl.lék.listy 98, 1997, 9: 500-502.
25. Vokurka J., Wechsler J., Znojil V., Buček J., Soška V.: Monopolar electrocautery and
the liver parenchyma. Monduzzi Editore, 6th World Congress of Endoscopic Surgery,
Rome, Italy 1998, 1123-1126.
26. Vokurka J., Bednařík L., Kianička B., Ţák J.: Laparoskopicky asistovaná
endoskopická polypektomie. Rozhl.chir.78, 1999, 1: 3-5.
27. Vokurka J., Wechsler J., Znojil V., Buček J.: The effect of monopolar electrocautery
on the small intestine of the rat. Scripta med. 74, 2001, 3: 175-186.
28. Vokurka J., Wechsler J., Ţák J., Gorbunov E.A., Suškevič I.: Současné moţnosti
léčení lézí ţlučových cest po laparoskopické cholecystektomii. Bulletin HPB 11, 2003,
2: 77-79.
29. Vokurka J.: Influence of Electric Current on Liver Parenchyma of the Rat. Acta Vet.
2003, 72: 547-551.
30. Vokurka J.: Influence of Electric Current on Small Intestine of the Rat. Acta Vet.
2003, 72: 553-558.
31. Vokurka J.: Effect of Gemcitabine on Vascular Endothelium in the Rat. Acta Vet.
2004, 73: 201-204.
32. Vokurka J., Vokurková J.: Bleeding from an Umbilical Port can be Prevented. Case
Report. Scripta med. 77, 2004, 1: 21-24.
33. Kábela M., Vokurka J.: The Results of the Present Therapy of Colorectal Cancer at
First Department of Surgery – Statistical Analysis. Scripta med. 77, 2004, 1: 25-36.
34. Vokurka J.: Iatrogenic Perforation During an Endoscopic Examination of the
Gastrointestinal Tract. Bratisl Lek Listy 105, 2004, 10-11: 387-389.
35. Vokurka J., Spurný V., Kábela M.: Combination therapy of colorectal carcinoma.
Bratisl Lek Listy 106, 2005, 12: 415-419.
36. Čiernik J., Vokurka J.: Surgical procedures in patients after heart transplantation – a
retrospective study. Scripta med. 79, 2006, 2: 93-98.
37. Vokurka J., Ţák J., Kábela M., Veselý M., Čierník J.: Naše zkušenosti s léčením
akutní mesenteriální ischemie. Prakt.lék. 87, 2007, 1: 43-45.
38. Vokurka J., Kábela M., Ciernik J.: Current multidisciplinary treatment of gastric
cancer. Bratisl Lek Listy 108, 2007, 4-5: 218-222.
39. Olejnik J., Vokurka J.: Acute necrotizing pancreatitis: Intra-abdominal vacuum sealing
after necrosectomy. Hepatogastroenter. 55, 2008, 82-83: 315-318.
40. Vokurka J., Olejnik J., Jedlicka V., Vesely M., Čiernik J., Paseka T.: Acute mesenteric
ischemia. Hepatogastroenter. 55, 2008, 85: 1349-1352.
41. Vašků A., Vokurka J., Bienertová-Vašků J.: Obesity-related genes variability in Czech
patiens with Sporady colorectal cancer: preliminary results. Intern J Colorectal Dis.
August 15, 2008, ISSN 0179-1958 1432-1262 DOI 10.1007/s00384-008-0556-6.
42. Vokurka J.:Další moţnost modifikovaného přístupu při laparoskopické
cholecystektomii. Rozhl.Chir. 88, 2009, 5, 272-273.
43. Kašpar M., Paseka T., Vokurka J., Veverková L., Chrenko V.: Axiloskopie –
alternativa v direkci axilárních lymfatických uzlin při karcinomu mammy. Rozhl.Chir.
89, 2010, 2, 118-123.
44. Vokurka J., Vokurková J., Veverkova L., Jedlicka V., Trelles A.M.: Our experience
with endovenous laser therapy for varicose veins. Laser Therapy 19, 2010, 4, 239-243.

Podobné dokumenty

Aktivní krvácení

Aktivní krvácení • na břiše se objevuje svalové napětí, rozšiřuje se z epigastria po celém břiše • urychluje se ventilace - kostálního typu • nemocný zachovává vynucenou klidovou polohu s pokrčenými dolními končeti...

Více

Telefonní seznam - areál nemocnice Jičín

Telefonní seznam - areál nemocnice Jičín 495 - předsálí op.sálů 501 - zákrokový sál I 502 - zákrokový sál II 499 - dospávací pokoj

Více

TRYPSIN RETARD SPOFA LYMFEDÉM WOBENZYM

TRYPSIN RETARD SPOFA LYMFEDÉM WOBENZYM Wald M et al., Sekundární lymfedém po lymfadenektomiích. Prakt. Lék. (Praha) (1999): 79(12),

Více

On Vibration Properties of Human Vocal Folds

On Vibration Properties of Human Vocal Folds 2000: the Present State and Perspectives of the HighSpeed Line-Imaging Technique. In Braunschweig T., Hanson J., Schelhorn-Neise P., Witte H. (Eds.): Advances in Quantitative Laryngoscopy, Voice an...

Více

Více než 30 milionů lidí je diagnostikováno s křečovými žílami nebo

Více než 30 milionů lidí je diagnostikováno s křečovými žílami nebo Reference * Statistika vychází z osob s věkem nad 40 let 1 Almeida JI, Kaufman J, Göckeritz O, et al. Radiofrequency endovenous ClosureFast versus laser ablation for the treatment of great saphenou...

Více

Endovaskulární laser

Endovaskulární laser 19. PICHOT, O., SESSA, C., BOSSON, JL. Duplex imaging analysis of the long saphenous vein reflux: basis for strategy of endovenous obliteration treatment. Int Angiol, 2002, 21, p. 333–336. 20. PICH...

Více