Katalog ke stažení

Transkript

Katalog ke stažení
www.wippro-schody.cz
Jistý krok nahoru.
Půdní schody Wippro®
Požární
odolnost
EI230
požární odolnost EI230
EI230
odolnost
Požární
www.wippro-schody.cz
1
Půdní schody
Wippro®
Více komfortu, využití prostoru a bezpečí
Jestliže se zajímáte o téma půdních schodů, je tu pro
Vás značka Wippro. Firma Wippro je již více než 50 let
spolehlivým garantem kvality, se slušným poměrem ceny
a služeb. Vysoce kvalifikovaní pracovníci, moderní výrobní
vybavení a rozdělený systém zajišťování jakosti jsou stálé pilíře
filosofie značky Wippro.
Nezapomeňte: Pochvala nás těší, ale neusnuli jsme na
vavřínech.
Vaše požadavky jsou pro nás motivace a zakázky do
budoucna!
Robert Wipplinger
GM4 Eurostep
E-14.1.3-10.7612
GM4 Istoec Luxe
E-14.1.3-10-7613
ÖNORM EN 1363
ÖNORM EN 1634
ÖNORM B3860
2
Kvalitu potvrzuje pečeť a certifikát.
Ne nadarmo jsme nechali kvalitu našich schodů otestovat a zkontrolovat od nezávislé zkušebny
(dle normy ÖNORM EN 1363 ÖNORM EN 1634, ÖNORM B3860) a nechali označit pečetí UA. Půdní
schody Wippro jsou uznané a uvedené ve stavebních rakouských listech. Koeficient tepelného
prostupu U = 0,97 W/m2K zkoušeno a měřeno dle E DIN EN ISO 10077-2 při použití horního
víka je hodnota ještě nižší.
Kvalita
od Wippra®
Zaměřeno na body!
Kvalita v montáži:
Wippro půdní schody jsou dodávány zkompletované a připravené
k montáži (na požádání namontujeme)
Montážní návod s montážním materiálem na betonové nebo dřevěné stropy v balení
Standardní rozměry obratem k odeslání
Nestandardní rozměry budou vyrobeny dle zaměření
Plynulé nastavení díky zavíracímu zařízení na kuličkových ložiscích
Kvalita v izolaci:
Izolovaný horní kryt pro výborné utěsnění
Vysoce kvalitní těsnění z protipožárního laminátu (zpění v případě požáru)
Optimální izolační hodnota díky 80mm silné izolaci (DP12/40) zhutněné na 40mm,
respektive 100mm izolace ve spodním víku
Vysoce kvalitní protipožární těsnění a izolační těsnění po obvodě
Optimální izolace díky dvojitému falcu a 10cm izolaci na spodním víku
Tepelně izolační horní víko pro perfektní utěsnění, které je možné dodatečně namontovat
Kvalita s jistotou:
EI230 respektive T30 požární odolnost
Protiskluzové výlisky na stupních
Vysoce kvalitní povrchová úprava tvořená práškovými barvami
Vysoká nosnost schodů, zkoušeno dle rakouské normy do 250kg/schod
36cm široké a 12cm hluboké stupně
Více než 100cm dlouhé posuvné madlo pro lehčí ovládání schodů
Cizí i vlastní kontrola při výrobě odzkoušených Wippro schodů
Nové! GM-4 Isotec Luxe
patentované řešení schodů
bez viditelné drážky z místnosti
4
Výhody od Wippra®
Půdní schody s formátem
Pečlivě technicky promyšlené
Vhodně sestaveny
dlouhá životnost, robustní a stabilní
funkčně spolehlivý a prakticky bezúdržbový
komfortní díky vyvážení u GM-1
komfortní ovládání díky zavíracímu zařízení s kuličkovými ložisky
jistota díky posuvné madlu se skrytým pérem k ulehčení ovládání rozložení schodů
vzduchotěsný zavírací systém
schody jsou dodávany zkompletované včetně patřičného montážního materiálu
QR-Codes: Čárový kód Vám přinese přímo a jednoduše na našich internetových stránkách příslušné
informace o výrobku. Bezplatně můžete QR-čtečku pro Váš smart telefon stáhnout např. na internetový
stránkách www.i-nigma.com . Podle poskytovatele může být online užívání zpoplatněno.
BLOWER
DOOR
DOOR
BLOWER
Požární
odolnost
EI230
EI230
SCHUTZ
FEUER-
Energet.
přispění
Blower Door: užitím Wippro těsnícího setu obstojí schody při Blower Door
zkouškách (předpokladem je bezchybná montáž)
Požární ochrana: EI230: Jistota bez kompromisů – požární odolnost dle
zkušebních řádů a dozoru ve výrobě – UA certifikováno a uvedeno v
rakouských stavebních listech
Energetické přispění: Wippro půdní schody díky své vysoké izolační
hodnotě a dvojitému těsnění jsou zařazeny mezi energeticky úsporný
výrobek.
BEIHILFE
ENERGIEELEKTROPOHON
BEIHILFE
ENERGIE-
Elektropohon: optional
elektropohon možné dodatečné namontovat
GM-4 Eurostep
Komfort a jistota pro Váš domov
Vlastnosti výrobku
v
ariabilní dodatečné vybavení a vynikající poměr cena – výkon. Milník v
tvorbě půdních schodů
Nově! doplňující rozměry: 118 x 58 cm a 108 x 68 cm
požární odolnost EI230
a utomaticky otvíratelné horní víko je možné dodatečně jednoduše
namontovat
39 cm vysoké svařené kovové obložení stropu
vložená skrytá výkyvná mechanika
v elice jednoduchá a lehká obsluha díky posuvné madlu, odlehčujícím pérům
a kvalitním kuličkovým neopotřebitelným ložiskům
t aké u otevřených schodů lze jednoduše z vrchu za pomoci stahovací tyče
ručně horní víko zavřít. Optimální pokud se v podkroví práší.
zapuštěný zámek, vzduchotěsný systém otvírání
vysoce kvalitní prášková povrchová úprava
plynulé nastavení na výšku místnosti
protipožární těsnění po obvodě
t epelná izolace 65mm ve spodním víku
36cm široké a 12cm hluboké stupně
p
říjemné vystupování po schodech, protože schody nejsou přímo upevněny
na spodním víku a poslední stupně zasahují cca 20cm do obložení stropu
včetně montážního materiálu
A
B
C
Elektrický
pohon
ihned k
objednání!
A
B
Díky vložené výkyvné mechanice je možná přesná montáž
schodů a usazení na strop
6
C
Bezúdržbové kuličkové
ložisko v zavírací mechanice,
přizpůsobení na výšku místnosti díky stavěcím šroubům
BLOWER
DOOR
Požární
odolnost
EI230
ELEKTROPOHON
DOOR
BLOWER
EI230
odolnost
Požární
BEIHILFE
ENERGIE-
zapuštěný horizontální
těsnící uzávěr
GM-4 Isotec
Inovace z firmy Wippro®.
A
B
á
10cm tepeln
e
c
izola
lc
a dvojitý fa
C
10 cm
Vlastnosti výrobku
Nové! tepelné dělení obložení stropu! Vhodné pro pasivní domy!
Nové! doplňující rozměry: 118 x 58 cm, a 108 x 68 cm
požární odolnost EI230
automaticky otvíratelné horní víko, je možné dodatečně jednoduše
namontovat
možné doplnění elektrického pohonu
1
0cm vysoké svařené kovové obložení stropu, 32cm vysoké dřevěné obložení
stropu
velice jednoduchá a lehká obsluha díky posuvné madlu, odlehčujícím pérům a
kvalitním kuličkovým neopotřebitelným ložiskům
z apuštěný zámek, vzduchotěsný systém otvírání
v ysoce kvalitní prášková povrchová úprava
plynulé nastavení na výšku místnosti
protipožární těsnění po obvodě
36cm široké a 12cm hluboké stupně
příjemné vystupování po schodech, protože schody nejsou přímo upevněny
na spodním víku a poslední stupně zasahují cca 20cm do obložení stropu
díky optimální izolaci činí hodnota U = 0,97 W/m2K
s ADH víkem je hodnota U ještě nižší
těsnící uzávěr
těsnění a dvojitý falc v rámu
10cm tepelná izolace ve spodním víku
včetně montážního materiálu
A
B
těsnící uzávěr
C
pohled ze spodu, jedna
plocha, vložená výkyvná
bezúdržbová mechanika
BLOWER
DOOR
Požární
odolnost
EI230
Energet.
přispění
ELEKTROPOHON
DOOR
BLOWER
EI230
SCHUTZ
FEUER-
přispění
Energet.
POHON
ELEKTRO-
Spodní víko s dvojitým
falcem, 10cm izolace a dvojité
těsnění
www.wippro-schody.cz
7
GM-4 Isotec Luxe
Komfort a jistota pro Váš dům
Vlastnosti výrobku
Nové! tepelné dělení obložení stropu! Vhodné pro pasivní domy!
Nové! doplňující rozměry: 118 x 58 cm, a 108 x 68 cm
požární odolnost EI230
automaticky otvíratelné horní víko, je možné dodatečně jednoduše
namontovat
10cm vysoké svařené kovové obložení stropu, 32cm vysoké dřevěné obložení
stropu
velice jednoduchá a lehká obsluha díky posuvné madlu, odlehčujícím pérům
a kvalitním kuličkovým neopotřebitelným ložiskům
zapuštěný zámek, vzduchotěsný systém otvírání
vysoce kvalitní prášková povrchová úprava
plynulé nastavení na výšku místnosti
protipožární těsnění po obvodě
36cm široké a 12cm hluboké stupně
příjemné vystupování po schodech, protože schody nejsou přímo upevněny
na spodním víku a poslední stupně zasahují cca 20cm do obložení stropu
díky optimální izolaci činí hodnota U = 0,97 W/m2K
s ADH víkem je hodnota U ještě nižší
včetně montážního materiálu
10cm silné spodní víko překrývá rám schodů a tím skrývá drážku mezi
schody a rámem, je dosaženo čistého vzhledu a také větší těsnosti.
A
dvojitý falc U 10cm silného
spodního víka
8
B
C
kvalitní kuličkové
neopotřebitelné ložisko,
poslední stupně zasahují do
středu obložení stropu
pro lehčí výstup
Spodní víko překrývá rám
schodů, které skrývá spára
mezi schody a rámem
BLOWER
DOOR
Požární
odolnost
EI230
Energet.
přispění
DOOR
BLOWER
EI230
odolnost
Požární
přispění
Energet.
GM-1
Léty prověřený model
Vlastnosti výrobku
desítky let odzkoušený bezúdržbový systém přesouvání těžiště. Bez
pomocných pér.
díky dodatečnému zateplení horního víka s 65mm izolační hmotou
dosáhneme optimální hodnotu prostupu tepla.
požární odolnost T30
a utomaticky otvíratelné pozinkované horní víko, žádný prach v obytných
prostorách
38 cm vysoké svařené kovové obložení stropu
uvnitř vložená výkyvná mechanika
v elice jednoduchá a lehká obsluha díky posuvné madlu a kvalitním
kuličkovým neopotřebitelným ložiskům
zapuštěný zámek, vzduchotěsný systém otvírání
vysoce kvalitní prášková povrchová úprava
plynulé nastavení na výšku místnosti
protipožární těsnění po obvodě
t epelná izolace prostřednictvím 6,5 cm minerální vlny ve spodním víku
36cm široké a 12cm hluboké stupně
p
říjemné vystupování po schodech, protože schody nejsou přímo upevněny
na spodním víku a poslední stupně zasahují cca 20cm do obložení stropu
včetně montážního materiálu
vyvažovací závaží dodat ze strany stavby nebo doobjednat
A
A
B
B
Díky vložené posuvné
mechanice je možná montáž
obložení stropu
BLOWER
DOOR
Požární
odolnost
T30
DOOR
BLOWER
T30
odolnost
Požární
Extra dlouhé posuvné madlo
pro lehčí ovládání schodů
velice jednoduchá a lehká
obsluha schodů diky
protizávaží
v horním víku
www.wippro-schody.cz
9
GM-4 Objekt
Cenová alternativa
Vlastnosti výrobku
ekonomický model Wippro série. GM-4 Objekt se nazývá kvalita bez kompromisů
s hospodárným vybavením. GM-4 Objekt je vstupní model do palety půdních
schodů Wippro vzhledem k ceně, který je cenově hluboko pod běžnými schody
firmy Wippro!
horní víko je možné dodatečně jednoduše namontovat
požární odolnost EI230
v elice jednoduchá a lehká obsluha díky posuvné madlu, odlehčujícím pérům
zapuštěný zámek, vzduchotěsný systém otvírání
protipožární těsnění po obvodě
27 cm vysoké svařené kovové obložení stropu
vysoce kvalitní prášková povrchová úprava
t epelná izolace 65mm ve spodním víku
plynulé nastavení na výšku místnosti
dodatečná montáž obložení stropu
36cm široké a 12cm hluboké stupně s protiskluzovou páskou
včetně montážního materiálu
p
říjemné vystupování po schodech, protože schody nejsou přímo upevněny na
spodním víku a poslední stupně zasahují cca 20cm do obložení stropu
A
B
C
stupně
a
36cm široké
12cm hluboké
A
B
Obložení stropu s horním
víkem. (na přání možné
otvírání do boku)
10
BLOWER
DOOR
Požární
odolnost
EI230
DOOR
BLOWER
EI230
odolnost
Požární
C
bez použití žebříku nastavitel- zapuštěný zámek,
né na výšku místnosti mezi
vzduchotěsný systém otvírání
Schody pro rovné střechy
Stylové řešení pro rovné střechy
Vlastnosti výrobku
schody pro rovné střechy nabízí všechen důležitý
komfort, který očekáváte. Splníme i Vaše individuální
přání a vyrobíme schody na míru!
protipožární těsnění po obvodě pro normované rozměry
požární odolnost EI230
obložení stropu přizpůsobeno okolnostem na stavbě,
rozděleno do více částí
teleskopické madlo
zapuštěný zámek, vzduchotěsný systém otvírání
vysoce kvalitní prášková povrchová úprava
p
lynulé nastavení na výšku místnosti
možné nastavení výšky obložení stropu
tepelná izolace prostřednictvím 65mm minerální vlny ve
spodním víku
včetně montážního materiálu
plynulé
nastavení
na výšku
místnosti
horní víko zavřené
horní víko otevřené s plynovým pístem
BLOWER
DOOR
Požární
odolnost
EI230
DOOR
BLOWER
EI230
odolnost
Požární
žebřík pro lehčí výstup
www.wippro-schody.cz
11
Schody pro výtahové šachty
Větší rozmanitost
Vlastnosti výrobku
Při pohledu zpět v posledních 50 letech na využití půdních schodů vidíme
multifunkční technicky dokonalý výrobek. Díky racionálním výrobním metodám a běžícím inovačním procesům dosáhly Wippro půdní a speciální schody
Vašich přání a požadavků. Na to se vyplatí být hrdý.
Schody pro výtahové šachty mají osvědčenou konstrukci a slouží k
výstupu do strojovny výtahu pro úklid a servisní práce
extra široké stupně: 56cm široké, 12cm hluboké
schody složené ze 3 částí
protipožární těsnění po obvodě
teleskopické madlo
vysoce kvalitní prášková povrchová úprava
tepelná izolace prostřednictvím 8cm minerální vlny zhutněné na 4cm ve
spodním víku
úhel sklonu dle předpisů
rozměry stupňů 56 x 12 cm
otočné dvoustranné zavírání
včetně montážního materiálu
Revizní víka
jsou vyráběny dle zaměření stavebního otvoru
stupně
12cm
56cm široké a
hluboké
revizní víko do stěny
12
revizní víko do stropu,
bez schodů např. pro malé
průchody
Wippro®Elektrický pohon
Více prostoru, větší komfort
elektrický
pohon k
d
na přání ihne bo
objednání neá
dodatečn
montáž
GM-1, GM-4 Eurostep a GM-4 Isotec garantují mnohaletou
jistotu a funkčnost. Stále jste nadčasoví. Oba špičkové modely
je možné vždy doplnit elektrickým pohonem. Plně automaticky se otvírají i zavírají tlačítkem nebo dálkovým ovládáním a
spoří energii. Dochází k ideálnímu spojení pokrokové Wippro
technologie, komfortu a ekologického vědomí.
Na přání s
dálkovým ovládáním.
Wippro®Horní víka
Izolace a čistota vždy s možností dodatečné montáže
14
ADH – pro modely GM-4 Eurostep, GM-4 Isotec, GM-4
Isotec Luxe. Automaticky otvíratelné.
ISO-ADH – pro modely GM-4 Eurostep, GM-4 Isotec, GM-4
Isotec Luxe. Automaticky otvíratelné, dvoustěnná izolace v
horním víku
HOD – pro model GM-4 Objekt s obložením stropu
a ručním otvíráním horního víka ( na přání je možné
otvírání do boku)
ISO-HOD – horní víko s izolací, ruční otvírání horního
víka, dvoustěnná izolace v horním víku ( na přání je
možné otvírání do boku)
Doplňky
Tepelně izolační kryt a těsnící set
Wippro® tepelně izolační kryt
ručně ovládané víko s izolací o síle 12cm
Je určen pro dodatečnou montáž na stávající,
neizolované půdní schody ( pří renovaci starých
schodů, tepelná izolace). Kryt je možné vyrobit pro
jakýkoliv model a rozměr ( i pro jinou značku schodů).
kvalitní těsnící manžety
2 vzduchové písty pro ulehčení otvírání
těsnící rám pro našroubování na těsnící rám
schodů
upravitelné prkno
montáž přímo na betonový strop
Wippro® tepelně izolační kryt
light – levná varianta
Wippro® těsnící set
pro nízkoenergetické a pasivní domy. Optimální spojení pro izolaci při montáži.
Jednoduchá instalace nalepením na rám schodů, vhodné pro všechny standardní
schody a nestandardní rozměry.
Doporučeno pro:
GM-4 Isotec
GM-4 Isotec Luxe
GM-4 Eurostep
GM-4 Objekt
GM-1
Schody pro rovné střechy
BLOWER
DOOR
Izolační páska
samolepící
Těsnění
Lepící pasta pro těsnící pásku
DOOR
BLOWER
www.wippro-schody.cz
15
Technická data
Kvalitní schody od Wippra®
G
Výška poschodí
síla stropu
Pro každý typ jsou možné zakázkové velikosti!
Vrchní kryt
otvíraný dozadu
A
světlá výška
místnosti
F
základ pro půdní
schody
B
délka čistého
průchodu
G
síla stropu
C
šířka čistého
průchodu
D
výklopný prostor
E
prostor pro otevření
horního víka dozadu
C
B
světlá délka otvoru
Pohledový kryt
výklopný prostor
D
světlá výška místnosti
E
prostor pro otevření
horního víka dozadu
Mé rozměry
A
F
prostor na otevření
bočního krytu
Tabulka rozměrů
rozměry schodů
(délka x šířka x výška)
Výška místnosti [A]
sériově nastavitelné
GM-1
138 x 68 x 38
128 x 68 x 38
118 x 68 x 38
typ
Vyklápěcí prostor [D]
255 - 275
255 - 275
250 - 265
do v.m. 250
34
do v.m. 255
27
29
do v.m. 260
24
25
do v.m. 265
20
30
19
do v.m. 270
16
26
10
do v.m. 275
11
21
-
GM-4 Eurostep
138 x 68 x 38
128 x 68 x 38
118 x 68 x 38
118 x 58 x 38
108 x 68 x 38
255 - 275
255 - 275
250 - 265
250 - 265
250 - 260
37
37
-
30
33
33
30
27
37
29
29
27
24
34
24
24
22
20
30
17
17
17
15
25
7
7
10
GM-4 Isotec
138 x 68 x 38
128 x 68 x 38
119 x 68 x 38
119 x 58 x 38
108 x 68 x 38
255 - 275
255 - 275
250 - 265
250 - 265
250 - 260
33
33
-
28
28
28
29
25
24
24
25
21
31
18
18
22
18
29
10
10
17
12
22
10
GM-4 Isotec
Luxe
138 x 68 x 38
128 x 68 x 38
119 x 68 x 38
119 x 58 x 38
108 x 68 x 38
255 - 275
255 - 275
250 - 265
250 - 265
250 - 260
34
34
-
30
29
29
28
26
25
25
26
23
32
18
18
21
18
28
10
10
16
14
23
11
GM4 Objekt
138 x 68 x 25
128 x 68 x 25
118 x 68 x 25
250 - 270
250 - 270
250 - 270
24
34
44
21
31
41
17
27
37
13
23
33
8
18
28
3
12
22
Horní víko k dodatečné montáži
Rozměry víka
Rozměr staveb. otvoru
GM-4 Eurostep
GM-4 Isotec
GM-4 Objekt
138 x 68
140 x 70
ADH, HOD
ADH, HOD
HOD
128 x 68
130 x 70
ADH, HOD
ADH, HOD
HOD
118 x 68
120 x 70
ADH, HOD
ADH, HOD
HOD
108 x 68
110 x 70
ADH, HOD
ADH, HOD
-
118 x 58
120 x 60
ADH, HOD
ADH, HOD
-
ADH = dozadu automaticky otvírané horní víko
16
HOD = ručně otvírané horní víko
Stavební pouzdra
pro posuvné dveře
Individuální řešení pro Wippro® stavební pouzdra
Vlastnosti výrobku
Wippro pouzdro pro
suchou stavbu
ippro stavební pouzdra pro posuvné dveře jsou
W
vyrobeny z pozinkovaného plechu, individuelně
nastavitelné a přizpůsobeny stavebnímu otvoru. Jsou
zhotoveny na každou sílu zdi od 12,5cm a pro každý
stavební otvor.
S tavební pouzdra jsou určeny pro suchou stavbu,
ale i klasickou omítku. Součástí dodávky systému
posuvných dveří se stavebním pouzdrem je kvalitní
bezúdržbová hliníková kolejnice s dorazy a vozíky.
ouzdra jsou nabízena pro jednokřídlé a dvoukřídlé
P
dveře
2-křídlé
rakouský kvalitní produkt
Wippro pouzdro pro zabudování
do stěny a pod omítku
Schiebetürblattbreite
Stahlblechkastenbreite
= Türblattbreite -30 mm
DGL
Kastenlichte = DGL +80 mm
ML = 4 x Schiebetürblattbreite = 2 x DGL +100 mm)
2-flügelig
DGL
Kastenlichte = DGL +80 mm
1-křídlé
ML = 2 x DGL +140 mm = (2 x Türblattbreite +40
1-křídlé
Stahlblechkastenbreite
= Türblattbreite -30 mm
2-křídlé
Schiebetürblattbreite
Zarge
1-křídlé
2-křídlé
www.wippro-schody.cz
17
Víceúčelové skříně
Celokovová konstrukce.
Vlastnosti výrobku
V kanceláři, v dílně nebo v garáži - skříně jsou ozdobou všude, a to jednak svým prostým, a
zároveň velmi precizním provedením, a jednak flexibilním vnitřním uspořádáním, které umožňuje
v podstatě jakékoliv použití. Ať na pořadače, kancelářské potřeby nebo čisticí prostředky – díky
vhodným doplňkům se dají použít na všechno. Pro použití v drsném prostředí – například v dílnách
a garážích – lze zakoupit také vodotěsné vaničkové poličky, což znamená, že se tyto skříně hodí i na
čisticí prostředky, chemikálie, olej a podobné předměty.
celokovová konstrukce
prášková povrchová úprava
větrací otvory
vnitřní závěsy
zapuštěná dvířka
výškově upravitelná poloha nosičů polic po 5 cm
3 police, 1 vodotěsná pozinkovaná vanička
uzamykatelné včetně dvou klíčů
Základní a
řen
ř
sk íň ošet ami 95
rv
ba
i
m
práškový
x 40 x 195cm
Příklady použití
18
funkcionalita v detailu–
funkcionalita v detailu–
mnohostranně a
individuelně rozšiřitelný
uzamykání.
Víceúčelové skříně
Pozinkované jako stavebnice
Vlastnosti výrobku
celokovová konstrukce
větrací otvory
vnitřní závěsy
zapuštěná dvířka
výškově upravitelná poloha nosičů polic po 5 cm
3 police, 1 vodotěsná pozinkovaná vanička
uzamykatelné včetně dvou klíčů
Víceúčelové pozinkované skříně, rozebrané,
dodané v balíku
95 x 43,5 x 195cm. Zabaleno k dodávce.
www.wippro-schody.cz
19
P A R T N E R
Distribuce půdních schodů pro ČR:
VETOS
Expediční sklad Černý les
Benešov u Prahy 256 01
[email protected] [email protected]
AUTORIZOVANÝ PRODEJCE
Fax: 317 729 404 tel.: 317 729 403
Technická podpora:
725 789
269
STAVÍME
BYDLENÍ
s.r.o.
www.wippro-schody.cz
Tel.: 776 886 329
[email protected]
www.stavimebydleni.cz
Türen- und Treppenwerk Wipplinger Ges.m.b.H. & Co. KG Gewerbestraße 2 A-4191 Vorderweißenbach
Tel.: +43 7219/7004-0 Fax: +43 7219/7004-76 E-Mail: [email protected] www.wippro-schody.cz
www.wippro-schody.cz
20

Podobné dokumenty

katalog půdních schodů Wippro

katalog půdních schodů Wippro 1 ručně otvíravý, zateplený vrchní kryt 12cm silný 2 těsnící lišta k izolaci 3 těsnící rám k rámu schodů 4 ochranná deska

Více

Závěrečná zpráva 2014

Závěrečná zpráva 2014 Komplexnost nabídky doplnila souběžná akce BYDLENÍ – NOVÉ PROJEKTY, zaměřená na oblast developerských projektů a činnost realitních kanceláří. Díky jarnímu termínu akce, který koresponduje se začát...

Více

Pro čtenáře tvoříme tituly, pro vaše podnikání příležitosti

Pro čtenáře tvoříme tituly, pro vaše podnikání příležitosti 1. Formát elektronických dat je PDF. Soubory PDF nesmějí být uloženy ve verzi 1.4 (kompatibilita Acrobat 5.0), ale ve verzi 1.3 (kompatibilita Acrobat 4.0), a to nejlépe přepočítáním postscriptovéh...

Více