Výpis zdrojového kódu postprocesoru MTS pro frézování

Komentáře

Transkript

Výpis zdrojového kódu postprocesoru MTS pro frézování
file:///F|/Projekt - Výstupy/CD/Výpis zdrojového kódu postprocesoru pro frézování - Ondżíšek.txt
name MTS FREZKA
DRIVE *.fnc
% 00
(0
)0
O >4
N4
G2
g >2 G
X +-3.3
Y +-3.3
Z +-3.3
W +>2.>2
I +-3.3
J +-3.3
K +-3.3
Q ->3.>4
D >2
d >2
R ->3.>4
P ->3.>4
H >2
T 2 limit 1 99
t 2 limit 1 99
S4
A +3.3
B +3.3
F 4.3
M2
ModalLetters F
# List of letters that are modal
ModalGs 73 74 76 79 81 82 84 85 # List of g codes that are modal
Sequence#s N 1 10 10
First#? Y
Last#? Y
# Char, freq, incr & start
# Y or N 'Output 1st sequence no.
# Y or N 'Output last sequence no.
HCode X
VCode Y
Dcode Z
FeedCode F
# X or X U 'Horizontal char.
# Y or Y V 'Vertical char.
# Depth char.
# Feed rate char.
Comment ( )
# Begin End comment char.
file:///F|/Projekt - Výstupy/CD/Výpis zdrojového kódu postprocesoru pro frézování - Ondżíšek.txt (1 z 4)15.1.2007 22:36:04
file:///F|/Projekt - Výstupy/CD/Výpis zdrojového kódu postprocesoru pro frézování - Ondżíšek.txt
Spindle 3 4 5
Coolant 8 9 7
DComp 41 42 40
LComp 43 49
Feed G1
Rapid G0
Cw G2
Ccw G3
Inc/Abs G 91 90
CtrCode I J
Helical? Y
Spaces? Y
Incremental? N
CtrIncremental? Y
ByQuadrants? N
UppercaseComments? Y
Drill
G81 Z[D]
G79
end cancel
# Cw, ccw & stop m codes
# On, Off & Mist m codes
# Left, Right & Cancel m codes
# On & Off codes
# Linear move
# Rapid positioning word
# Circular move clockwise
# Circular move counter clockwise
# Inc & Abs char. & values
# I J or R or I J K L
# Y or N 'Spaces between words
# Y or N 'Inc or abs output
# Y or N 'Inc or abs I & J
# Y or N 'Break arcs at quadrants
# Y or N 'Require uppercase comments
# Vrtac•yklus/manual cycle
Peck
# Vrtac•yklus s v•n•b. d•n•tø•y
G83 Z[D] K[VBite] A<1> B<1>
G79
end cancel
Tap
G84
G79
end cancel
# Tapping canned/manual cycle
LTap
# Left handed tapping cycle
G74 X[H] Y[V] Z[D] W[Vclear] F[FRate]
G79
end cancel
Ream
G85 Z[D]
# cyklus vystružov•
file:///F|/Projekt - Výstupy/CD/Výpis zdrojového kódu postprocesoru pro frézování - Ondżíšek.txt (2 z 4)15.1.2007 22:36:04
file:///F|/Projekt - Výstupy/CD/Výpis zdrojového kódu postprocesoru pro frézování - Ondżíšek.txt
G79
end cancel
Bore
G86 Z[D]
G79
end cancel
Cancel
G79
end
StartCode
G90
End
# cyklus vyvrt•n•
# Cancel a canned/manual cycle
# Start of the program
1stToolChange
# First tool change
T[Tool] t[Tool] M6 M[Direct] S[Speed] F[FRate]
G0 X[H] Y[V]
Z[D] M[Cool]
End
Infeed
# Enable cutter comp
G<Side>
G1 X[H] Y[V] Z[D] F[Frate]
end
Outfeed
G40
G1 X[H] Y[V]
Z[D]
end
# Disable cutter comp
ToolChange
# Secondary tool changes
M9
G26
T[Tool] t[Tool] M6 M[Direct] S[Speed] F[FRate]
G0 G90 X[H] Y[V]
Z[D]
M[Cool]
End
EndCode
G0
G26
M30
# End of the program
file:///F|/Projekt - Výstupy/CD/Výpis zdrojového kódu postprocesoru pro frézování - Ondżíšek.txt (3 z 4)15.1.2007 22:36:04
file:///F|/Projekt - Výstupy/CD/Výpis zdrojového kódu postprocesoru pro frézování - Ondżíšek.txt
End
Replace " t" with ""
file:///F|/Projekt - Výstupy/CD/Výpis zdrojového kódu postprocesoru pro frézování - Ondżíšek.txt (4 z 4)15.1.2007 22:36:04

Podobné dokumenty

Czech Cogeneration Units, Gas Engines 4 pgs A4

Czech Cogeneration Units, Gas Engines 4 pgs A4 oblastí měst či průmyslu (komunální čov). V zemědělství jsou zdrojem biomasy kaly vznikající při chovu hospodářských zvířat. Stále častěji jsou využívány také rostlinné odpady či dokonce rychle ros...

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Dále bych rád poděkoval panu Miroslavu Madrovi za tvorbu a laskavé poskytnutí ovládacího softwaru a panu Tomáši Pěnkovi za nápady a připomínky k vlastnímu

Více

Seznam náhradních dílů pro GK1435 CHAINSAW 1

Seznam náhradních dílů pro GK1435 CHAINSAW 1 GK1630T-G No K1635T GK1640T No GK1430-GK No

Více

Televize DcompTV – programová skladba + základní ceník

Televize DcompTV – programová skladba + základní ceník STV 1 STV 2 Šlágr TV TA3 Telka Telka HD TLC Travel Channel TV Barrandov TV Doma TV Rebel TV Slovácko TV5Monde TVP1 TVP2 V1

Více

w w w .pcm .ch - PM

w w w .pcm .ch - PM Pince / Spannzange / Collet / Pinza

Více

PAMET, spol. s ro

PAMET, spol. s ro V případě dotazů jsem k dispozici. S pozdravem / Best Regards / Mit freundlichen Grüßen Ing. Lenka Švestková Quality Manager Tel: +420 702 209 653 Email: [email protected] PAMET, spol. s r.o. Kome...

Více

Zákony a jejich dopad na obyčejného člověka Elton W. Fay, J.D.

Zákony a jejich dopad na obyčejného člověka Elton W. Fay, J.D. zákony, které nemají smysl. Nahromad ní zákon , které nemají smysl, mate životy ob an . P íkladem takového zákona je ten, který byl sou ástí novelizovaných zákon státu Missouri v USA, který z stal ...

Více

Stavba patentových nároků

Stavba patentových nároků "… tato hračka sestává z množství pružných vláken …"

Více

Průzkum trhu_Akustický materiál

Průzkum trhu_Akustický materiál zajištění zvláštních optických a estetických požadavků na

Více