GrowthTools_CZ

Transkript

GrowthTools_CZ
GROWTHTOOLS
Nástroje pro růst vašeho podnikání
Lidé: Jednostránkový Osobní Plán (OPPP)
Lidé: Schéma Funkční Odpovědnosti (FACe)
Lidé: Schéma Procesní Odpovědnosti (PACe)
Strategie: Silné a Slabé stránky, Trendy (SWT)
Strategie: 7 Strata
Strategie: Jednostránkový Strategický Plán (OPSP)
Strategie: Souhrn Vize
Realizace: Kdo, Co, Kdy (WWW)
Realizace: Kontroní Seznam Rockefellerových Návyků
Cash: Akcelerační Strategie (CASh)
Cash: Síla „Jedničky“
TM
Gazelles 4D Framework
Ovědčené metody pro úspěšný podnikatelský růst,
které používají tisíce úspěšných společností k dosažení VÝSLEDKŮ.
1
Nástroje (Akcelerátory)
Koučing - Poradci, Konzultanti, Koučové
Učení - Kontinuální Business Vzdělávání (CBE)
Technologie - Systém Řízení Odpovědnosti
2
Potřeby (Rovnováha)
Lidé (Pověst) - Zaměstnanci, Zákazníci, Zainteresované osoby
Procesy (Produktivita) - Výroba/Nákup, Prodej, Administrativa
3
Disciplíny (Rutiny)
Priority - Nejdůležitější úkoly
Data - Kvalitativní/Kvantitativní
Rytmus Setkávání - Denně, Týdně, Měsíčně, Kvartálně, Ročně
4
Rozhodování (Správné Otázky)
Lidé - Radost/Zodpovědnost
Strategie - Obrat/Růst
Realizace - Profit/Čas
Cash - Kyslík/Volby
!
Výsledky
2x Cash Flow • 3x Profitabilita • 10x Zhodnocení • Více Času!
Gazelles Growth Tools™ v3.3 CZK122004.
For use by Gazelles International Coaches. ©2014 Gazelles, Inc.
Pro pomoc nás kontaktujte: [email protected]
Stránka 2
Lidé: Jednostránkový Osobní Plán
(OPPP)
Datum
Úspěchy
Rituály
Bohatství (Kč)
Začít
Začít
Začít
Začít
Ukončit
Ukončit
Ukončit
Ukončit
Rok (Aktivity)
10-25 let (Touha)
Vztahy
90 Dní (Akce)
FINANCE
FITNESS
PŘÁTELÉ
RODINA
VÍRA
Jméno
Gazelles Growth Tools™ v3.3 CZK122004.
For use by Gazelles International Coaches. ©2014 Gazelles, Inc.
Pro pomoc nás kontaktujte: [email protected]
Stránka 3
Lidé: Schéma Funkční Odpovědnosti
(FACe)
1
Uveďte jména osob zodpovědných za každou funkci
2
Využijte čtyři otázky z paty stránky ke každému jménu, které jste uvedli
3
Uveďte seznam Výkonových Ukazatelů pro každou funkci
4
Využijte vaše výkazy (P&L, Rozvaha, Cash Flow) a ke každé osobně přiřaďte řádky, na které má největší vliv
a odvoďte příslušné výsledky/výstupy, pro jednotlivé funkce.
1
3
Zodpovědná
Osoba
Funkce
4
Výkonové Ukazatele
(Key Performance Indicators)
Výsledky/Výstupy
(Rozvaha a Výsledovka)
Vedoucí společnosti
Marketing
R&D/Inovace
Prodej
Provoz
Finance
Kontroling
Informační Technologie
Lidské Zdroje
Tvorba Talentů/Vzdělávání
Vztahy se Zákazníky
Vedoucí dalších úseků
2
Identifikujte: 1. Více jak jednu osobu na pozici, 2. Osobu na více jak jedné pozici, 3. Neobsazené pozice, 4. S chutí přijmout znovu?
Gazelles Growth Tools™ v3.3 CZK122004.
For use by Gazelles International Coaches. ©2014 Gazelles, Inc.
Pro pomoc nás kontaktujte: [email protected]
Stránka 4
Lidé: Schéma Procesní Odpovědnosti
(PACe)
1
Identifikujte 4-9 procesů s největším vlivem na vaše podnikání.
2
Určete osobu zodpovědnou za každý proces.
3
Vypište Výkonnostní Ukazatele (KPIs) pro každý z procesů (lépe, rychleji, levněji)
2
1
Zodpovědná Osoba
Gazelles Growth Tools™ v3.3 CZK122004.
3
Jméno Procesu
For use by Gazelles International Coaches. ©2014 Gazelles, Inc.
KPIs (Lépe, Rychleji, Levněji)
Pro pomoc nás kontaktujte: [email protected]
Stránka 5
Strategie: Silné, Slabé Stránky & Trendy
(SWT)
Trendy
Jaké jsou výrazné změny v technologiích, distribuci, produktové inovaci, na trzích, u zákazníků
a v sociálních trendech po celém světě, které mohou ovlivnit vaše odvětví a organizaci?
Silné Stránky, Naše Kompetence
Slabé Stránky
Jaké jsou silné stránky vaší organizace,
které jsou zdrojem vašeho úspěchu?
Jaké jsou slabé stránky vaší organizace,
které se asi moc nezmění?
Gazelles Growth Tools™ v3.3 CZK122004.
For use by Gazelles International Coaches. ©2014 Gazelles, Inc.
Pro pomoc nás kontaktujte: [email protected]
Stránka 6
Strategie: 7 Strata
Jméno Organizace:
Vaše Slova (Mindshare)
Vaše Pískoviště/Příslib Vaší Značky
Kdo/Kde
(Náš Zakazník)
Co
(Produkty a Služby)
Váš Příslib Značky
KPIs
Garance Značky (Katalyzátor)
Strategie Jednou Větou (Jak Vydělávat)
Odlišující Aktivity (3-5x Jak)
X-Factor (10x-100x Vaše Výhoda)
Profit na X (Ekonomický pohon)
Gazelles Growth Tools™ v3.3 CZK122004.
For use by Gazelles International Coaches. ©2014 Gazelles, Inc.
BHAG® (10-25 let) Velký Ambiciozní Cíl
Pro pomoc nás kontaktujte: [email protected]
Stránka 7
Jméno Organizace:
Strategie: Strategický Plán (OPSP)
Lidé: (Ovlivňující Pověst)
Zaměstnanci
Zákazníci
Zainteresované Osoby
1. __________________________________
1. __________________________________
1. __________________________________
2. __________________________________
2. __________________________________
2. __________________________________
3. __________________________________
3. __________________________________
3. __________________________________
NAŠE HODNOTY
/PŘESVĚDČENÍ
(Měli/Neměli bychom)
ÚČEL
PROČ TU JSME
(Proč)
CÍLE
(3-5 LET)
(Kde)
CÍLE
(1ROK)
(Co)
Pískoviště
Klíčové Dovednosti
Akce
Klíčové Iniciativy
Žijeme Hodnotami, Účelem, BHAG
1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
5
5
5
Zisk na X
Příslib Značky KPI
Kritické #:
Mezi zelenou a červenou
BHAG®
Příslib Značky
Kritické #:
Mezi zelenou a červenou
Silné Stránky/Hlavní Dovednosti
Slabé Stránky
1. _______________________________________________________
1. _______________________________________________________
2. _______________________________________________________
2. _______________________________________________________
3. _______________________________________________________
3. _______________________________________________________
Gazelles Growth Tools™ v3.3 CZK122004.
For use by Gazelles International Coaches. ©2014 Gazelles, Inc.
Pro pomoc nás kontaktujte: [email protected]
Stránka 8
Vaše jméno:
Datum:
Procesy (Ovlivňující Produktivitu)
Nákup/Výroba
Prodej
Vedení Evidence
1. __________________________________
1. __________________________________
1. __________________________________
2. __________________________________
2. __________________________________
2. __________________________________
3. __________________________________
3. __________________________________
3. __________________________________
AKCE (Q)
(Jak)
TÉMA
(Q/Rok)
VAŠE ZODPOVĚDNOST
(Kdo/Kdy)
Deadline
Měřitelný Cíl/Kritické #
Jméno Tématu
Vaše KPI
Cíl
Vaše Kvartální Priority
Do:
1
2
3
DashBoard
Hlavní Úkoly
(Kdo)
Popiš nebo Načrtni Design Tématu
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
Kritické #:
Slavíme
Mezi zelenou a červenou
Kritické #:
Kritické #:
Mezi zelenou a červenou
Oceňujeme
Mezi zelenou a červenou
Kritické #:
Mezi zelenou a červenou
Trendy
1. _______________________________________________________
4. _______________________________________________________
2. _______________________________________________________
5. _______________________________________________________
3. _______________________________________________________
6. _______________________________________________________
Gazelles Growth Tools™ v3.3 CZK122004.
For use by Gazelles International Coaches. ©2014 Gazelles, Inc.
Pro pomoc nás kontaktujte: [email protected]
Stránka 9
Strategie: Souhrn Vize
Firemní Hodnoty
Účel
Závazek Značky
BHAG®
STRATEGICKÉ PRIORITY
3-5 let
Tento Rok
Kvartál
JMÉNO
KPIs
Cíl:
Kvartální Priority
Kritické číslo: Lidé nebo Rozvaha
Do:
1
1
2
Mezi zelenou a červenou
2
3
Kritické číslo: Procesy nebo Výsledovka
4
3
Mezi zelenou a červenou
5
Gazelles Growth Tools™ v3.3 CZK122004.
For use by Gazelles International Coaches. ©2014 Gazelles, Inc.
Pro pomoc nás kontaktujte: [email protected]
Stránka 10
Realizace: Kdo, Co, Kdy (WWW)
Kdo
Gazelles Growth Tools™ v3.3 CZK122004.
Co
For use by Gazelles International Coaches. ©2014 Gazelles, Inc.
Kdy
Pro pomoc nás kontaktujte: [email protected]
Stránka 11
Realizace Strategie:
Kontrolní seznam Rockefellerových návyků
1. Tým vedení firmy je zdravý a dobře „sladěný“
Členové týmu navzájem chápou svoje odlišnosti, priority a osobní styly
Tým se pravidelně schází ke strategickým diskuzím (ideálně každý týden) a pravidelně se vzdělává (ideálně měsíčně)
Tým je schopen konstruktivní diskuze a všichni jeho členové se cítí v pohodě a aktivně se zapojují
2. Všichni se zaměřují na 1 klíčovou úlohu, která musí být splněna v daném kvartálu proto, aby se firma
posunula vpřed
Je identifikován „Kritický“ parametr a 3-5 priorit podporujících jeho splnění
Je vybráno kvartální Téma a odměna za jeho dosažení a všichni zaměstnanci je znají
Zaměstnanci jsou informováni o kvartálním Tématu a stavu jeho dosahování každý týden
3. Firma má nastavený systém pravidelné komunikace. Informace procházejí firmou přesně a rychle
Všichni zaměstnanci se účastní denní porady kratší než 15 minut
Všechny týmy mají své týdenní mítinky
Vrcholový a střední management se setkávají každý měsíc za účelem učení se, plánování a sdílení firemní DNA
Vrcholový a střední management se setkávají kvartálně a ročně s cílem zpracovat a poté pravidelně aktualizovat
kroky ve všech 4 hlavních oblastech - lidé, strategie, procesy, cash
4. Každý útvar a proces organizace má osobu odpovědnou za dosahování určených cílů
Firma má jasně rozděleny funkční odpovědnosti (správní lidé dělají správné věci správně)
Každý řádek výsledovky a rozvahy je přidělen odpovědné osobě
Ideálně každý ze 4-9 klíčových procesů má odpovědnou osobu
5. Pravidelně jsou sbírány a vyhodnocovány názory zaměstnanců s cílem odhalovat překážky a příležitosti
Názory/nápady/stížnosti/problémy zaměstnanců jsou sbírány každý týden a jsou diskutovány na poradě vedení
Existuje systematický způsob jeho vyhodnocování a práce s nimi
Vedení i střední management firmy mají každý týden rozhovor s min. 1 zaměstnancem na téma s jakými činnostmi
Začít/Přestat/Pokračovat
6. Reportování a analýza názorů zákazníků jsou stejně pravidelné a přesné jako finanční reporting
Všichni zaměstnanci sbírají informace od zákazníků
Konkrétní člověk z managementu je odpovědný za vyhodnocování zpětné vazby od zákazníků
Vedení i střední management se dotazují zákazníků na klíčové otázky nejlépe každý týden
Informace od zákazníků jsou diskutovány každý týden na poradě vedení firmy
7. Firma opravdu „žije“ svými hodnotami a účelem proč existuje
Hodnoty a smysl fungování jsou definovány, oboje je známo a akceptováno zaměstnanci
Vedení i střední management využívá hodnoty a smysl jako základ pro hodnocení či kritiku Zaměstnanců i při dalších
aktivitách (nábory, zaškolení nováčků,..)
8. Jasné porozumění tržní pozice firmy je základem firemní strategie, prodeje a marketingu
Jasně je řečeno kdo jsou klíčoví zákazníci a na jaké trhy firma míří
Je definována „hodnotová nabídka“ firmy – její KPIs jsou pravidelně zveřejňovány
9. Každý zaměstnanec umí říci na základě kvantitativních ukazatelů, zda má dobrý či špatný týden
Firma má jasně stanovené KPIs
Každý zaměstnanec/tým má 3-5 priorit podporujících firemní priority
Měření výkonu každého zaměstnance/týmu je viditelné a pravidelně hodnocené
10. Firemní plány a výkonnost jsou viditelné celé firmě
Existuje „situační místnost“ pro týdenní mítinky (fyzická nebo virtuální)
Hodnoty, smysl a priority jsou zvěřejněny celé firmě
Výsledky a hodnocení viditelně dokumentují plnění klíčových ukazatelů (KPIs) a kritických čísel
Firma má systém kaskádování a řízení Priorit a klíčových ukazatelů
Gazelles Growth Tools™ v3.3 CZK122004.
For use by Gazelles International Coaches. ©2014 Gazelles, Inc.
Pro pomoc nás kontaktujte: [email protected]
Stránka 12
Cash: Akcelerační Strategie (CASh)
Hotovostní Cyklus (CCC)
A
C
D
Prodejní Cyklus
Dodací Cyklus
Fakturační a Platební Cyklus
B
Výrobní, Produkční
a Materiálový Cyklus
A
Zkrácení
Času
Zlepšení
Eliminace
Obchodního
Chyb
Modelu
Návrhy jak zlepšit Prodejní Cyklus
1
2
3
4
5
B
Návrhy jak zlepšit Výrobní, Produkční a Materiálový Cyklus
1
2
3
4
5
C
Návrhy jak zlepšit Dodací Cyklus
1
2
3
4
5
D
Návrhy jak zlepšit Fakturační a Platební Cyklus
1
2
3
4
5
Gazelles Growth Tools™ v3.3 CZK122004.
For use by Gazelles International Coaches. ©2014 Gazelles, Inc.
Pro pomoc nás kontaktujte: [email protected]
Stránka 13
Cash: Síla „Jedničky“
Síla „Jedničky“
Čisté Cash Flow /CZK/
EBIT /CZK/
Roční dopad na
Cash Flow /CZK/
Dopad na
EBIT /CZK/
Čisté Cash Flow /CZK/
EBIT /CZK/
Vaše současná situace
Síla „Jedničky“
Změna, kterou
chcete udělat
Zvýšení ceny %
%
Zvýšení Objemu %
%
Snížení COG %
%
Snížení Personálních Nákladů %
%
Zkrácení Obrátky Pohledávek /Dny/
dny
Zkrácení Obrátky Zásob /Dny/
dny
Prodloužení Obrátky Závazků /Dny/
dny
Vliv „Jedničky“
Síla „Jedničky“
Vaše Upravená Situace
Gazelles Growth Tools™ v3.3 CZK122004.
For use by Gazelles International Coaches. ©2014 Gazelles, Inc.
Pro pomoc nás kontaktujte: [email protected]
Stránka 14
POZNÁMKY:
Gazelles Growth Tools™ v3.3 CZK122004.
For use by Gazelles International Coaches. ©2014 Gazelles, Inc.
Pro pomoc nás kontaktujte: [email protected]
Stránka 15
Pokud vám mohu pomoci s implementací
Rockefellerových Návyků, ročním plánováním
nebo vytvořením jednostránkového strategického plánu
pro vaše podnikání, kontaktujte mne na adrese:
[email protected]

Podobné dokumenty

Lidé: Schéma Funkční Odpovědnosti (FACe)

Lidé: Schéma Funkční Odpovědnosti (FACe) Využijte čtyři otázky z paty stránky ke každému jménu, které jste uvedli

Více

tisková zpráva

tisková zpráva zástupců firem, majitelů, ředitelů nebo HR manažerů, zda je možná změna firemní kultury i ve výrobních firmách. Také zde představila díky koučovi Gazelles International Pavlovi Křepelkovi Rockefell...

Více

Zadání úkolu č. 3, část a

Zadání úkolu č. 3, část a Zadání úkolu 3a: Analýza konkurenčního prostředí, část a: identifikace firmy Pomocí informačních zdrojů, dostupných na VŠE u vybrané firmy identifikujte: (a) vlastník, (b) sídlo, (c) předmět činnos...

Více