Katalogový list - Renishaw resource centre

Transkript

Katalogový list - Renishaw resource centre
Katalogový list
H-2000-2349-03-A
Software Productivity+™ Active Editor Pro
k použití se sondami na obráběcích centrech
Funkce
Výhody
• Snadno použitelný software pro PC ke generování
měřicích cyklů pro obráběcí stroje
• Všechny pohyby pod bezpečnou rovinou jsou v
režimu “chráněného polohování”
• Grafické rozhraní pro 3D modely
• Online nápověda pro všechny funkce
• Okna a interaktivní dialogy zjednodušují úlohy
• Program údržby s přístupem k nejnovějším verzím a
přednostní podpora
• Automatické řízení několika snímacích nástrojů,
výměny nástrojů, zapnutí a vypnutí sondy
• Inteligentní aplikace délkové korekce sondy
• Výkonné nové cykly: měření délky a roviny
• Automatizovaný odjezd do bezpečné roviny při
přejezdech mezi prvky
• Podpora bezobslužného provozu strojů
• Volitelné jednodotekové nebo dvoudotekové měření
• Podpora cyklů ustavení nástrojů a detekce
poškození nástrojů
• Integrovaná volání Renishaw maker k ustavování
nástrojů
• Podpora obráběcích programů vygenerovaných v
CAM softwarech pro kompaktní řízení procesů
• Možnost sestrojit kružnice a roviny ze všech
změřených prvků
• Vizualizace všech snímacích cyklů před spuštěním
na obráběcím stroji
Katalogový list
Software Productivity+™ Active Editor Pro k využití v obráběcích centrech
Funkce cyklu
• Chráněné polohování a bezpečná rovina
• Výpočet rozměrů a polohy lze provést pro vnitřní i
vnější prvky
• Kontrola polohy – aktualizace posunutí počátku k
dosažení přesné polohy obrobku
• Automatická korekce opotřebení nástrojů
• Jednodotekové měření (pro stroje vybavené
možností “High speed skip”) (viz. níže)
• Dvoudotekové měření (pro obecné použití a využití
u strojů se standardním vstupním signálem) (viz.
níže)
• Automatizované zapnutí a vypnutí sondy
• Toleranční meze pro měření velikosti a polohy
• Natočení souřadného systému (vyžaduje možnosti
stroje)
• Aktualizace korekcí nástroje podle procentuálního
vyjádření chyby
• Měření čtvrté osy – kompenzace vyrovnání dílce,
upínacího přípravku nebo stolu stroje
• Nástroj pro vytváření logických podmínek
• Kalibrace více doteků – kalibrovány a uloženy
mohou být dvě konfigurace kuličky doteku
• Nastavení tolerančních pásem pro výsledky měření
• Do měření mohou být začleněny systematické chyby
• Tisk výsledků prostřednictvím sériového portu
RS232 nebo uložení na disk (záleží na řídicím
systému)
• Polohy prvků lze použít pro sestrojení kružnic a rovin
pro aktualizaci strojních dat
• Productivity+™ Active Editor Pro umožňuje i cykly
ustavení nástroje Renishaw. Tento katalogový list
obsahuje několik příkladů
• Tolerování měřených prvků na všech tištěných
výsledcích
Dvoudotekové měření – standardně
zahrnuje korekce falešných sepnutí sondy
Jednodotekové měření – volitelně
zahrnuje korekce falešných sepnutí sondy
Rychlé
vyhledání
Odjezd
Čas
Čas
Krátký odjezd
pro optimalizaci cyklu
Vyhledání
Pomalé
měření
Cykly
• Vektorové měření bodů XYZ
• Měření žeber/drážek pod úhlem
• Měření žeber/drážek
• Měření nakloněné přímky/roviny XY
• Čtyřbodové měření otvoru/čepu
• Měření roviny
• Měření vnitřního/vnějšího rohu
• Měření roviny XY (zjištění úhlu naklonění)
• 3D měření vrcholu pravoúhlého rohu
• Sestrojený kruh
• Čtyřbodové měření průniku dvou rovi
• Sestrojená rovina
• Tříbodové vektorové měření otvoru/čepu
Vytvoření nového
technologického souboru
Software Productivity+™ Active Editor Pro
obsahuje “průvodce”, kteří vás provedou
vytvořením nového technologického souboru.
Výběr prvků
Software Productivity+™ Active Editor Pro
automaticky určí prvky jako kružnice, roviny,
přímky atd.
3D modely
Nástroje pro 3D modely vyrovnají souřadný
systém CADu vůči osám stroje. Po importu
3D modelu do softwaru Productivity+™
Active Editor Pro může být model vyrovnán,
otáčen, převáděn nebo odstraněn
prostřednictvím dialogového okna Solid
Model Tools (nástroje pro 3D model).
Najednou může být načteno více 3D modelů,
což umožňuje manipulaci s přípravky, dílci a geometrií stroje.
Katalogový list
Software Productivity+™ Active Editor Pro k využití v obráběcích centrech
Souřadný systém
Software Productivity+™ Active Editor Pro
umožňuje umístění pracovního souřadného
systému (použitého v obráběcím stroji) do
CAD modelu. U příslušných řídicích systémů
to zahrnuje rozšířená pracovní posunutí.
Poloha může být zvolena klepnutím na prvek
nebo může být zadána ručně.
Měření otvoru/čepu/úhlu
Příklad programu pro Fanuc:
M5
G54
G65P6109A1.C0.H1.T1Z10.
G65P6002Z10.
G65P6002X14.Y0.Z10.
G65P6103A14.B0.C-8.I22.J-14.K-22.D14.
E22.F-14.
H-22.M0.Q0.R100.S101.T102U103.V104.
W0.X0.Y0.Z1.
G65P6002Z10.
G65P6007........
Měření roviny X/Y/Z
Příklad programu pro Siemens:
%_N_L2003_SPF
;$PATH=/_N_SPF_DIR
;DOUBLE-TOUCH-MEASURE-POINT
;COPYRIGHT RENISHAW PLC 2005
PROC L2003(REAL RENV1,REAL
RENV2,REAL RENV3,REAL RENV7,REAL
RENV8,REAL RENV9,REAL RENV6,REAL
RENV17,REAL RENV18,REAL
RENV19,REAL RENV20)
;_RENMACRO_START_........
3D měření rohu
Příklad programu pro Heidenhain:
M05
CALL PGM Ren_Stack_Save.h
Q1 = +1
CALL PGM Ren_Set_WCS.h
CALL PGM Ren_Stack_Restore.h
CALL PGM Ren_Stack_Save.h
FN 0: Q1 = 1.
FN 0: Q3 = 0.
FN 0: Q11 = 29.
FN 0: Q20 = 29
FN 0: Q22 = 1.
FN 0: Q23 = 0.03
FN 0: Q26 = 50.
CALL PGM Ren_Tool_Change.h........
Žebro
Příklad programu pro Fanuc:
M5
G54
G65P6109A1.C0.H1.T1Z10.
#104=0.
#102=0.
#110=0.
#109=0.
G65P6002Z10.
G65P6002X26.Y7.Z10.
G65P6001X26.Y7.Z-8.F8000.
G65P6101A0.B3000.C0.I50.J0.K0.05I26.
J7.K-8.I18.J7.K-8.I111.J112.K113.I114.
J0.K1........
Katalogový list
Software Productivity+™ Active Editor Pro k využití v obráběcích centrech
Kapsa
Příklad programu pro Siemens:
%_N_L2003_SPF
;$PATH=/_N_SPF_DIR
;DOUBLE-TOUCH-MEASURE-POINT
;COPYRIGHT RENISHAW PLC 2005
PROC L2003(REAL RENV1,REAL
RENV2,REAL RENV3,REAL RENV7,REAL
RENV8,REAL RENV9,REAL RENV6,REAL
RENV17,REAL RENV18,REAL
RENV19,REAL RENV20)
;_RENMACRO_START_
EXTERN L2005(REAL)
EXTERN L2004(REAL,REAL,REAL,REAL,
REAL,REAL,REAL,REAL,REAL)
AXV[1]=X
AXV[2]=Y........
Přímka pod úhlem
Příklad programu pro Heidenhain:
M05
CALL PGM Ren_Stack_Save.h
Q1 = +1
CALL PGM Ren_Set_WCS.h
CALL PGM Ren_Stack_Restore.h
CALL PGM Ren_Stack_Save.h
FN 0: Q1 = 1.
FN 0: Q3 = 0.
FN 0: Q11 = 29.
FN 0: Q20 = 29
FN 0: Q22 = 1.
FN 0: Q23 = 0.03
FN 0: Q26 = 50.
CALL PGM Ren_Tool_Change.h........
Elementární příkazy
Jestliže není CAD model k dispozici nebo
pokud nebyl prvek vymodelován, umožní
software Productivity+™ Active Editor Pro
ruční zadávání dat k měření prvků.
Aktualizace strojních dat
Tento příkaz umožňuje automatickou
aktualizaci korekcí a parametrů stroje.
Detekce kolize
Bude-li během simulace detekována
kolize, sonda se zbarví červeně. Zobrazí
se protokol kolizí.
Detekci kolize lze nastavit k zastavení
simulace při každém zjištění kolize.
Program se zastaví a sonda se zbarví
červeně.
Katalogový list
Software Productivity+™ Active Editor Pro k využití v obráběcích centrech
Nástroj pro vytváření
logických podmínek
Nástroj pro vytváření logických podmínek pomáhá
uživatelům přidávat do procesu logická větvení. Specifické
příkazy řídicího systému jsou nyní nahrazeny běžným
rozhraním.
IF[[#136]LE[30.25]]GOTO123 (příklad systému Fanuc)
nebo
FN28: THREAD Q24= 7/”#0”
Q2 = 30.25
FN9:IF Q24 EQU Q2 GOTO LBL 123 (příklad systému
Heidenhain)
Import NC souboru
Díky průvodci importem NC souboru lze měřicí cykly
jednoduše přidat do stávajících obráběcích programů.
Tisk výsledků
NOM
ACT
DEV
LOWER
UPPER
IN TOL
CORNER4A
POINT1 X
25.0000
25.0284
-.0284
.1250
.1250
YES
POINT1 Y
15.5000
15.3781
.1219
.1250
.1250
YES
POINT1 Z
-15.0000
-15.0000
.0000
INTERNAL ANGLE
270.0000
270.0191
-0.0191
-1.0000
1.0000
YES
EDGE ANGLE
-90.0000
-90.0573
0.0573
-1.0000
1.0000
YES
POSITION X
.0000
-.0006
.0006
.0500
.0500
YES
POSITION Y
.0000
.0054
.0054
.0500
.0500
YES
POSITION Z
.0000
.0350
-.0350
-.1000
.1000
YES
POINT1
POINT2
Přehledy s výsledky měřených prvků lze
odeslat přes RS232 rozhraní.
Přehled může obsahovat kontrolu tolerance s příznakem PASS/FAIL (shoda/chyba).
Příklad přehledu je zobrazen ve vedlejší
tabulce.
POSITION X
-1.0000
-.9995
-.0005
-.1000
.1000
YES
POSITION Y
-5.0000
-5.0000
.0000
-.1000
.1000
YES
POSITION Z
.0000
.0430
-.0430
-.1000
.1000
YES
POSITION X
8.0000
8.0005
-.0005
-.1000
.1000
YES
POSITION Y
.0000
.0000
.0000
-.1000
.1000
YES
POSITION Z
.0000
.0250
-.0250
-.1000
.1000
YES
POINT3
Automatické měření nástrojů
Ve stroji je třeba povolit ustavování nástrojů. Nástroj
bude automaticky vybrán ze zásobníku nástrojů.
Před návratem do výchozí pozice a aktualizací
příslušných korekcí se nástroj přesune ke změření
délky nebo průměru.
Příklad
G65 P9853 B3. T01.001 D11.
(cyklus vybere nástroj č. 1 a automaticky změří
délkovou korekci č. 1 a průměrovou korekci č. 11).
Rotační ustavení délky nebo průměru nástroje
Nástroj se ručně přesune nad dotek, do vzdálenosti max.
10 mm od povrchu. Potom se spustí následující příklad
programu.
Ustavení délky nástroje
Ustavení průměru nástroje
G65 P9851 T1.
G65 P9852 D21.
Katalogový list
Software Productivity+™ Active Editor Pro k využití v obráběcích centrech
Ustavení délky nebo průměru nástroje použitím bezkontaktního
zařízení (laser)
Nástroj se automaticky zapolohuje nad laserový
paprsek. Pro měření jsou k dispozici příkazy uvedené v následujících příkladech.
Ustavení délky nástroje
Ustavení délky a průměru nástroje
G65 P9862
G65 P9862 B3 D31
Kontrola poloměru a lineárního profilu nástroje
Kontrola profilu s konvexním poloměrem rohu
Tento cyklus se používá ke kontrole profilu
tvarových nástrojů, zaoblených nástrojů a nástrojů s lineárními profily.
Kontrola profilu s konkávním poloměrem
Kontrola profilu se provádí, aby se zjistilo, zda je
v mezích určené tvarové tolerance.
Tvar je určen parametrem R18
Příklad
R18=-r
G65 P9865 B3. H0 J0.5 Q90. R5. X10.
R2
4=
x
-Tol
R11=h
R17=q
R05=j
+Tol
R06=k
R25=y
Kontrola profilu s lineárním profilem
R09=f
Podporované řídicí systémy, CAD formáty a jazyky
Software lze spustit ve většině
řídicích systémů pro obráběcí stroje
podporujících použití sond:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fanuc
Siemens 840D
Heidenhain i530
Haas
Mitsubishi Meldas
Mori Seiki
Mazak ISO
Makino
Yasnac
Hitachi Seiki
Brother
Hurco
Software Productivity+™ Active Editor
Pro pracuje s následujícími CAD
formáty:
•
Parasolid®
•
IGES
•
STEP
•
ACIS (volitelně)
•
CATIA (volitelně)
•
Autodesk® Inventor™ (volitelně)
•
Pro/ENGINEER (volitelně)
•
SolidWorks® (volitelně)
•
Software Productivity+™ Active Editor Pro
obsahuje podporu následujících jazyků:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Angličtina
Francouzština
Němčina
Italština
Španělština
Japonština
Korejština
Čínština (tradiční)
Čínština (zjednodušená)
Unigraphics/NX (volitelně)
Není-li Váš řídicí systém uveden,
navštivte webovou adresu www.renishaw.com/postprocessors.
Doporučené snímací systémy
Podpora
K dosažení nejlepšího měřícího výkonu doporučuje
společnost Renishaw použít tenzometrické sondy OMP400
nebo MP700. Použití sond Renishaw bez tenzometrické
technologie bude mít při měření 3D bodů/prvků za následek
snížení výkonu. Tento software nepodporuje použití jiných než
originálních sond Renishaw.
Program podpory Renishaw zaručuje následující služby:
Rezidentní makra ve stroji
Jestliže se počítá s použitím funkce ustavování nástrojů,
vyžaduje software Productivity+™ Active Editor Pro, aby byla
do řídicího systému stroje nainstalována makra Renishaw pro
ustavování nástrojů (rezidentní makra ve stroji).
Poznámka: Nelze použít u řídicích systémů Heidenhain pro
kontaktní ustavování nástrojů.
Systémové požadavky
Software Active Editor Pro vyžaduje systém Microsoft®
Windows® XP a webový prohlížeč Microsoft® Internet
Explorer® verze 5 (nebo novější).
Software Active Editor Pro vyžaduje počítač s procesorem
min. 1,6 GHz a 512 MB paměti RAM.
Seznam podporovaných karet naleznete na webové adrese
www.renishaw.com/aepro-graphicscards.
• Získáte přístup ke službám místních zkušených a
kvalifikovaných techniků, kteří jsou připraveni prodiskutovat
a naznačit způsob řešení konkrétních problémů.
• Pravidelné vydávání CD disku – přibližně každých 6
měsíců. Při zjištění nových technik nebo omezení v
softwaru Productivity+™ Active Editor Pro budou změny
reflektovány, revidovány a zařazeny do vývojových plánů
pro příští verze. Díky pravidelnému zveřejňování zpráv jsou
uživatelé informováni o nejnovějších funkcích a ušetří čas
při významných změnách funkcí produktu.
Renishaw, s.r.o.
Olomoucká 85
CZ 62700 Brno
Česká republika
T +420 548 216 553
F +420 548 216 573
E [email protected]
www.renishaw.cz
Objednací čísla softwaru Productivity+™ Active Editor Pro k využití
v obráběcích centrech
Při objednávání uvádějte objednací čísla součástí
Objednací číslo
Popis
A-4007-1400
Software Productivity+™ Active Editor Pro
A-4007-4000
Podpora softwaru Productivity+™ Active Editor Pro
A-5226-5001
Productivity+™ Active Editor Pro + Fanuc Macro B postprocesor
A-5226-5002
Productivity+™ Active Editor Pro + Haas postprocesor
A-5226-5003
Productivity+™ Active Editor Pro + Hitachi Seiki postprocesor
A-5226-5004
Productivity+™ Active Editor Pro + Makino postprocesor
A-5226-5005
Productivity+™ Active Editor Pro + Mazak ISO postprocesor
A-5226-5006
Productivity+™ Active Editor Pro + Mitsubishi Meldas postprocesor
A-5226-5007
Productivity+™ Active Editor Pro + Yasnac postprocesor
A-5226-5010
Productivity+™ Active Editor Pro + Heidenhain I530 postprocesor
A-5226-5016
Productivity+™ Active Editor Pro + Mori Seiki postprocesor
A-5226-5017
Productivity+™ Active Editor Pro + Siemens 840 postprocesor
A-5226-5026
Productivity+™ Active Editor Pro + Hurco postprocesor
A-5226-5027
Productivity+™ Active Editor Pro + Brother postprocesor
A-4007-5100
Fanuc Macro B postprocesor
A-4007-5200
Haas postprocesor
A-4007-5300
Hitachi Seiki postprocesor
A-4007-5400
Makino postprocesor
A-4007-5500
Mazak ISO postprocesor
A-4007-5600
Mitsubishi Meldas postprocesor
A-4007-5700
Yasnac postprocesor
A-4007-5900
Brother postprocesor
A-4007-6000
Heidenhain I530 postprocesor
A-4007-6600
Mori Seiki postprocesor
A-4007-6700
Siemens 840D postprocesor
A-4007-6800
Hurco postprocesor
A-4007-8999
K volnému vyzkoušení po dobu 90 dnů – Anglicky
A-4007-8900
K volnému vyzkoušení po dobu 90 dnů – Francouzsky
A-4007-8901
K volnému vyzkoušení po dobu 90 dnů – Německy
A-4007-8902
K volnému vyzkoušení po dobu 90 dnů – Italsky
A-4007-8903
K volnému vyzkoušení po dobu 90 dnů – Španělsky
A-4007-8904
K volnému vyzkoušení po dobu 90 dnů – Japonsky
A-4007-8906
K volnému vyzkoušení po dobu 90 dnů – Čínsky (tradiční)
A-4007-8907
K volnému vyzkoušení po dobu 90 dnů – Čínsky (zjednodušená)
A-4007-8908
K volnému vyzkoušení po dobu 90 dnů – Korejsky
A-5226-0007
CAD Pro/ENGINEER importér
A-5226-0008
CAD CATIA importér
A-5226-0009
CAD Unigraphics/NX importér
A-5226-0010
CAD ACIS importér
A-5226-0011
CAD SolidWorks® importér
A-5226-0012
CAD Autodesk® Inventor™ importér
Podrobnosti o zastoupení firmy po celém světě naleznete na naší
hlavní webové stránce na adrese www.renishaw.cz/contact
© 2006-2008 Renishaw plc. Všechna práva vyhrazena.
Společnost Renishaw si vyhrazuje právo na úpravy technických podmínek bez předchozího upozornění.
*H-2000-2349-03*
Vydáno 02.08 Objednací č. H-2000-2349-03-A

Podobné dokumenty

Případová studie: Průkopníci ve stereotaktických neurochirurgických

Případová studie: Průkopníci ve stereotaktických neurochirurgických Robot neuromate* s vrtací koncovkou a rámem použitým jako reference a pevná opora lebky

Více

ZDE - ms-kalibrace.cz

ZDE - ms-kalibrace.cz 4. V objednávce je vhodné uvést typ měřidla, rozsah měření, přesnost, počet kusů, případně požadovanou periodu rekalibrace. Dále uveďte adresu, IČ, DIČ, tel., fax a kontaktní osobu, se kterou je mo...

Více

ke stažení - ELVA PROFI

ke stažení - ELVA PROFI a záruční dobu až 10 let! Disponujeme vhodným, provozně bezpečným technickým zařízením, které v kombinaci s naším přístupem a nasazením zaručuje úspěšnou realizaci zákazek s důrazem na kvalitu a vý...

Více

Ceník Nobili Tilia platný od 1. 3. 2015

Ceník Nobili Tilia platný od 1. 3. 2015 Aromaterapeuticka kosmetika Nobilis Tilia je vyrobena šetrným způsobem tak, aby zůstala co nejvíce zachována biodynamika rostlinných surovin, které tyto výrobky tvoří. Podstatnou složkou tradičních...

Více

Dárky - Klub zdraví Walmark

Dárky - Klub zdraví Walmark Echiňáčci Bubble Gum Echiňáčci Bubble Gum Echiňáčci černý rybíz Echiňáčci černý rybíz Folixil pro muže GelActiv Pro Ginkgo Biloba PLUS 40 mg Ginkgo Biloba PLUS 40 mg Ginkgo Biloba PLUS 40 mg GinkoP...

Více