SG-7C18 SG-7C30 CJ-NX10

Transkript

SG-7C18 SG-7C30 CJ-NX10
SI-38B0A-001-02
Základní bezpečnostní pokyny
VAROVÁNÍ
– Prevence nebezpečí
nehody:
• Je důležité plně rozumět funkci brzdového
systému bicyklu. Nesprávné použití brzdového
systému může způsobit ztrátu kontroly a pád
s vážnými následky. Vlastnosti každého bicyklu
se liší. Ujistěte se, že ovládáte příslušnou
techniku brzdění (včetně znalosti brzdových
charakteristik) a ovládání bicyklu. Poraďte
se svým odborným cykloprodejcem, čtěte
příručku uživatele a trénujte techniku jízdy
a brzdění.
• Při upevňování ramene brzdy k zadní vidlici se
ujistěte, že objímka odpovídá průměru vidlice
a pečlivě dotáhněte upevňovací šroub s matici
stanoveným utahovacím momentem.
Pro upevnění objímky použijte matici s nylonovým
kroužkem (samojistící matici). Doporučujeme
použít standardní objímku ramene brzdy,
šroub a matici Shimano. Použijte typ objímky
odpovídající průměru zadní vidlice.
Pokud by došlo k sesmeknutí objímky z ramene
brzdy nebo poškození upevňovacího šroubu,
rameno brzdy by se začalo otáčet a prudce by
trhlo s řídítky, nebo by došlo k zablokování kola
a případně pádu jezdce s vážnými následky.
• Při upevňování náboje do rámu se ujistěte,
že na obou stranách je příslušná podložka
s jazýčkem. Poté pečlivě dotáhněte upevňovací
matice příslušným utahovacím momentem.
Pokud by byla podložka s jazýčkem umístěna
jen na jedné straně, nebo upevňovací matice
nedostatečně dotaženy, mohlo by dojít
k vyklouznutí jazýčku a protočení náboje
s řadícím členem. Řadící lanko by v tomto
případě prudce trhlo s řídítky a mohlo by dojít
k pádu s vážnými následky.
• Před montáží komponentů si vyhledejte
a pozorně přečtěte servisní pokyny. Uvolněné,
opotřebované, nebo poškozené součástky
mohou zapříčinit vážné poranění jezdce.
Důrazně doporučujeme používat výhradně
originální náhradní díly Shimano.
• Před jízdou zkontrolujte, zda jsou obě kola
bicyklu spolehlivě upevněna. Pokud by došlo
jakýmkoli způsobem k uvolnění, může případné
upadnutí kola způsobit pád s vážným zraněním.
• Tyto technické a servisní pokyny čtěte pozorně
a uchovejte je na bezpečném místě pro budoucí
potřebu.
UPOZORNĚNÍ
• Při častém brzděni dochází k zahřátí okolí brzdy.
Nejméně 30 minut po jízdě se proto pláště brzd
nedotýkejte.
• Otočte kolem a zkontrolujte, zda je brzdná síla
protišlapací brzdy v pořádku.
3.
Napněte řetěz a kolo upevněte v patkách vidlice
uzavřenými maticemi.
Otočte o 45°
Pravou prachovku C usaďte na unašeč na pravé straně
náboje. Nasuňte pastorek a upevněte jej pojistným
kroužkem.
Utahovací moment:
30-45Nm
Upevňovací kroužek řadícího členu
Okolí brzdy
Pojistný kroužek
Řadící člen pečlivě
upevněte.
Uzavřená matice
Pastorek
Pozor na
správnou
orientaci
Podložka s jazýčkem
4.
Montáž náboje do rámu
Pravá
prachovka C
POZNÁMKA:
• Používejte výplety s 3- nebo 4-násobným
křížením. Kola s radiálním výpletem nelze
použít, neboť by mohlo dojít k poškození
při brzděni, které by rovněž mohlo být
hlučnější.
1.
Objímkou pečlivě upevněte rameno reakce brzdy na
zadní vidlici.
Matice objímky
Na pastorek nasaďte řetěz a náboj vložte do patek
zadní vidlice.
Rameno brzdy
Osa náboje
Šroub objímky
Unašeč
Patka vidlice
• Měnit převodové stupně je možné i při šlapání,
ve výjimečných případech mohou být, při
běžné změně převodu, západky rohatky uvnitř
náboje hlučnější.
• Při jízdě vzad s nohami na pedálech bude
v pedálech patrné cvakání. To je v pořádku,
nejde o příznaky poruchy.
• Řadící člen CJ-NX10 lze použít s pastorky
16 až 23z.
Objímka ramene brzdy
Řetězová vzpěra
Montáž řadícího členu na náboj
1.
• Pokud kolo začne vykazovat při otáčení
odpor, měl by být aplikován mazací tuk nebo
vyměněny brzdové botky.
• Do vnitřních částí náboje nevpravujte nikdy
olej, neboť by vyplavil náplň mazacího tuku.
Na pravou stranu náboje nasaďte krytku unašeče.
Poté otočte vodítkem řadícího členu ve směru šipky
tak, aby se žlutá značka zarovnala se žlutou
značkou a poté zarovnejte žluté značky na
řadícím členu se žlutými značkami na pravé straně
náboje.
2.
Na osu náboje nasaďte na obě strany podložky
s jazýčkem. Nyní otočte řadící člen tak, aby výstupky
podložky zapadaly do drážky patek zadní vidlice.
V této poloze, kdy je téměř vodorovně s vidlicí, může
být řadící člen upevněn.
Utahovací moment:
2-3Nm
Řadící člen
Drážka v patce vidlice
• Po dotažení objímky zkontrolujte, zda šroub přesahuje
přes matici přibližně o 2-3mm.
Rameno brzdy
Kladka
Objímka ramene brzdy
Podložka s
jazýčkem (pravá)
Matice objímky
Řadící
člen
Řetězová vzpěra
• Pokud se řetěz při jízdě sesmekává
z pastorků, vyměňte pastorky i řetěz.
Krytka unašeče
2–3mm
Pozor na
správnou
orientaci
• Záruka se u těchto součástí nevztahuje na
opotřebení a zhoršení vlastností způsobené
běžným používáním.
• Pro běžné a obrácené patky zadní vidlice jsou
dodávány různé podložky s jazýčkem. Vhodné
podložky s jazýčkem volte podle provedení
patek.
Patka vidlice
SI-38B0A-001
02
2.
Žluté značky
Standardní
Opačné
Opačné
1) Řadící člen upevněte na náboj pomocí
upevňovacího kroužku. Při vsazování
upevňovacího kroužku řadícího členu zarovnejte
žlutou značku se žlutou značkou na řadícím
členu.
(úplný kryt řetězu)
Při usazování
zarovnejte žluté
značky
Upevňovací
kroužek řadícího
členu
5.
Před používáním protišlapací brzdy zkontrolujte, zda
brzda náležitě funguje a kolo se otáčí hladce.
Podložka s jazýčkem
Označení/barva
Velikosti
Vpravo
Vlevo
7R/černá
7L/šedá 20° % θ % 38°
6R/stříbrná
6L/bílá
θ = 0°
5R/žlutá
5L/hnědá
θ = 0°
Značka
• Výstupky by měly být na konci vidlice.
• Podložky s jazýčkem usaďte tak, aby výstupky
byly usazeny v drážce vidlice na obou stranách
náboje.
Technické a servisní pokyny
Před používáním se seznamte s těmito servisními
pokyny společně s pokyny pro řadící jednotky
Inter-7.
Šroub objímky
(M6 x 16mm)
Unašeč
• S dotazy na způsob použití a údržby se
obraťte na svého cykloprodejce.
SG-7C18
SG-7C30
CJ-NX10
Pozn:
• Při montáži objímky přidržujte šroub klíčem 10mm
a pečlivě dotáhněte matici.
Podložka s jazýčkem (levá)
Žluté značky
Zarovnat
• Pastorky by měly být v pravidelných
intervalech čištěny neutrálním prostředkem
a poté opět namazány. Čištění řetězu
neutrálním prostředkem a jeho mazání je
účinný způsob na prodloužení jeho životnosti
i životnosti pastorků.
– Prevence
nebezpečí nehody:
• Vyhněte se dlouhodobému souvislému brzděni
při dlouhých sjezdech, které by mohlo velice
zahřát vnitřní součásti brzd a zhoršit brzdné
vlastnosti. Rovněž by mohlo dojít k úniku náplně
maziva z brzd, což by mohlo vést k problémům,
jako např. k nečekaně prudkému brzděni.
2) Po nasazení upevňovacího kroužku řadícího členu
jej otočte o 45° ve směru hodinových ruček.
Montáž pastorku na náboj
Vodítko řadícího členu
* Servisní pokyny v dalších jazykových verzích jsou
dostupné na: http://techdocs.shimano.com
Upozornění: Dalším vývojem může dojít ke změně specifikací bez
upozornění. (Czech)

Podobné dokumenty

SG-7R46 SG-7R50 CJ-NX10

SG-7R46 SG-7R50 CJ-NX10 a nelze jej předběžně uchytit objímkou, povolte upevňovací matici brzdy a rameno brzdy otočte. Poté, po předběžném dotažení objímky dotáhněte upevňovací matici brzdy.

Více

SG-7R46 SG-7R45 CJ-NX10

SG-7R46 SG-7R45 CJ-NX10 vyjímečných případech mohou být, při běžné změně převodu, západky rohatky uvnitř náboje hlučnější.

Více

SG-3R75 CJ-NX40 SG-3R75 CJ-NX40

SG-3R75 CJ-NX40 SG-3R75 CJ-NX40 tuk Shimano pro náboje s vnitřním řazením nebo mazací sadu. Opomenutí použití speciálních mazacích prostředků může způsobit problémy, špatnou funkci a selhání mechanismu. • Náboj s vnitřním řazením...

Více

SG-8R31 SG-8R36 CJ-8S20

SG-8R31 SG-8R36 CJ-8S20 Pokud nejsou žluté nastavovací značky zarovnané, otáčejte nastavovacím šroubem u řadící jednotky až do srovnání značek. Poté přeřaďte z 4 na 1 a poté zpět na 4 a opět zkontrolujte, zda jsou nastavo...

Více

SG-S700 CS-S500 CJ-S700

SG-S700 CS-S500 CJ-S700 20z s krytem řetězu. Nepoužívejte žádný jiný typ pastorku, neboť by mohlo dojít k sesmeknutí řetězu. Doporučený převodový poměr je přibližně 1,9. Např.: 36-16z, 38-18z, 46-22z Pro zachování vlastno...

Více