SPA 01 - Argo

Transkript

SPA 01 - Argo
Hydraulický agregát s ponořeným
motorem
3
HC 7111
07/2014
SPA 01
Nahrazuje
HC 7111 12/2009
-1
pmax 250 bar • Qmax 17 dm × min
q
Malý kompaktní agregát pro zdvihací plošiny,
stoly, rampy a další aplikace
q
3 základní hydraulické schéma
q
Velmi nízká hlučnost
q
q
q
Vysoký poměr výkonu k zástavbovým rozměrům
3
Velikost nádrží 7 až 30 dm
Možnost výstavby dalšího obvodu formou
podélného sdružení světlosti Dn 04 a Dn 06
Popis konstrukce a funkce
Agregáty s ponořeným motorem jsou určeny pro
aplikace vyžadující nízkou hlučnost a malé zástavbové
rozměry. Uplatnění nacházejí u takových zařízení,
u nichž je funkce zařízení jen občasná. Jde zejména
o zdvihací stoly , plošiny a manipulační zařízení.
Elektromotor (1) je spojen s hydrogenerátorem (2)
křížovou spojkou. Elektrické propojení elektromotoru se
svorkovnicí agregátu je provedeno absolutně těsnou
průchodkou (4) připevněnou do víka (3). Celý pohon
(elektromotor + hydrogenerátor) je pak zavěšen na
držáku pružně připevněném ke spodní straně víka
nádrže.
PŘIPOJENÍ FÁZÍ PRO
SPRÁVNÝ SMĚR OTÁČENÍ
ELEKTROMOTORU
Třífázový motor
Jednofázový motor
‡
ˆ
Na nálitku víka nádrže je připevněn blok (5). Přivedení
tlakové kapaliny od hydrogenerátoru k bloku je
provedeno tlakovou hadicí (6).
Filtraci kapaliny zajišuje sací filtr (7), filtraci vzduchu
v nádrži vzduchový filtr integrovaný v nalévací zátce (8),
která slouží zároveň i jako měrka výšky hladiny oleje
v nádrži.
Na základní blok dle schéma S11 lze podélně sdružovat
připojovací desky pro prvky světlosti Dn 04 nebo Dn 06.
‚
„
ƒ

†
…
HC 7111
Typový klíč
SPA 01 -
/
.
-
-
-
/
Agregát s ponořeným
motorem
Ovládací napětí el. magnetů
01200
01400
02100
02400
04200
04800
06000
10200
20500
02450
11550
23050
Geomertrický objem čerpadla
3
08
0,8 cm /ot
3
1,2 cm /ot
12
3
1,6 cm /ot
16
3
2,1 cm /ot
21
3
2,5 cm /ot
25
3
3,3 cm /ot
33
3
3,6 cm /ot.
36
3
4,4 cm /ot
44
3
4,8 cm /ot.
48
3
5,8 cm /ot
58
3
6,2 cm /ot
62
3
7,9 cm /ot
79
Kód elektromotoru - viz tabulka č.1
Rozběhový modul
- bez rozběhového modulu
- s rozběhovým modulem
Jmenovitá světlost prvků
nástavby
bez nástavby
Dn 03
Dn 04
Dn 06
0
3
4
6
0
M
Typ hydraulického schéma - viz strana 4
Kód nádrže
3
7 dm
3
10 dm
3
20 dm
3
30 dm
7
10
20
30
12V DC
14V DC
21V DC
24V DC
42V DC
48V DC
60V DC
102V DC
205V DC
24V / 50 (60)Hz
115V / 50 (60)Hz
230V / 50 (60)Hz
Počet sekcí nástavby
bez nástavby
1 sekce
2 sekce
3 sekce
4 sekce
5 Sekce
0
1
2
3
4
5
Základní parametry
-1
dle tabulky č.1
Pracovní tlak
bar
dle tabulky č.1
Max. provozní/špičkový tlak
bar
dle tabulky č.1
Průtok
3
dm . min
Obsah nádrže
dm
3
7,10, 20, 30
Druh hydrogenerátoru
zubové s vnějším ozubením
Výkon elektromotoru
kW
0,55 až 3
%
20
Zatěžovatel elektromotoru S3
Druh elektromotoru
střídavý jednofázový
střídavý třífázový
V
230
400
Hz
50
50
Napětí elektromotoru
Kmitočet elektromotoru
Elektrické krytí
IP 55
Tlaková kapalina
Viskozita
Minerální olej výkonových tříd HL, HLP dle DIN 51524
2
-1
mm . s
Předepsaný stupeň čistoty kapaliny
20 ... 100
Min. třída 21/18/15 podle ČSN ISO 4406 (2006)
Rozsah teploty kapaliny
°C
-30 ... +80
Teplota okolí max.
°C
+50
Závity otvorů P, T, M, (A, B)
Pracovní poloha
2
G 1/4
horizontální
HC 7111
Tabulka č.1
Kód elektromotoru
08 P2..
pmax.** [bar]
ot/min
12 P2..
Kód čerpadla
16 P2..
21 P2..
250
3
-1
Q /pn* [dm .min ] / [bar]
2,0/130
2,6/100
1,9/190
2,5/145
2,1/200
2,8/190
400 V
kW
0,55
1,5/175
13
0,75
14
1,1
15
1500
1,5
16
2,2
17
3,0
18
0,55
2,2/12,0
3,2/80
4,3/60
5,6/45
30
0,75
2,2/16,0
3,2/110
4,3/80
5,6/65
31
1,10
2,2/20,0
3,2/165
4,3/120
5,6/95
32
3000
1,50
3,2/200
4,3/165
5,6/130
33
2,20
4,2/200
5,5/190
34
3,00
35
3
-1
ot/min
230 V
kW
Q /pn* [dm .min ] / [bar]
0,55
1,6/165
2,1/125
2,7/100
5
0,75
1,6/200
2,1/170
2,8/130
6
1500
1,10
2,8/190
7
1,50
8
Kód elektromotoru
36 P2..
44 P2..
48 P2..
58 P2..
250
200
pmax.** [bar]
3
-1
ot/min
400 V
kW
Q /pn* [dm .min ] / [bar]
0,55
4,5/60
5,5/50
6,0/45
7,3/35
13
0,75
4,3/85
5,2/70
5,7/65
6,9/50
14
1,10
4,8/110
5,8/90
6,3/85
7,7/70
15
1500
1,50
4,6/155
5,6/130
6,2/115
7,4/100
16
2,20
5,0/200
5,5/190
6,6/160
17
3,00
5,9/200
7,1/200
18
0,55
30
0,75
9,7/35
31
1,10
9,7/55
11,8/45
12,9/40
15,6/35
32
3000
1,50
9,7/75
11,8/60
12,9/55
15,6/45
33
2,20
9,5/110
11,6/90
12,7/85
15,3/70
34
3,00
9,3/155
11,3/125
12,4/115
15,0/95
35
3
-1
ot/min
230 V
kW
Q /pn* [dm .min ] / [bar]
0,55
4,7/55
5,7/45
6,2/40
7,5/35
5
0,75
4,8/75
5,9/60
6,4/55
7,7/45
6
1500
1,10
4,8/110
5,9/90
6,4/80
7,7/70
7
1,50
4,8/150
5,9/120
6,4/110
7,7/95
8
* pn. - tlak jmenovitý = nejvyšší pracovní tlak povolený bez časového omezení
** pmax. - tlak maximální = nejvyšší tlak přípustný krátkodobě - nejvýše 20s
25 P2..
33 P2..
3,1/85
3,0/120
3,3/160
3,2/200
4,2/65
3,9/90
4,4/120
4,2/170
16,7/40
6,7/55
6,7/80
6,7/110
6,6/160
6,4/200
8,9/30
8,9/40
8,9/60
8,9/80
8,7/120
8,5/170
3,2/80
3,3/110
3,3/160
3,3/200
62 P2..
4,3/60
4,4/80
4,4/120
4,4/165
79 P2..
160
7,8/35
7,4/50
8,2/65
8,0/90
7,1/150
7,6/180
9,9/25
9,4/40
10,4/50
10,1/70
9,0/120
9,7/150
16,7/40
16,4/65
16,0/90
20,9/50
20,4/70
8,0/30
8,3/45
8,5/65
8,5/85
10,2/25
10,5/35
10,5/50
10,5/70
Typ hydraulického schéma
Schéma S11.0 umožňuje použití agregátu jako jednoduchého zdroje tlakové kapaliny pro všeobecné použití s možností
výstavby dalších obvodů formou podélného sdružení světlosti Dn 04 případně Dn 06. Pozor při delším běhu agregátu na
zatěžovatel elektromotoru!
Schéma S14.N a S24.N umožňují použití agregátu jako zdroje pro zdvihací plošiny a další zařízení, u nichž návrat do
základní polohy zajišuje hmotnost ovládaného zařízení. Uzavírací ventil (A) umožňuje nouzový návrat do základní polohy
při výpadku elektrického proudu.
Schéma S14.N je osazeno škrticím ventilem se stabilizací tlakového spádu VSK2 (B), který lze regulovat pouze v určitém
rozsahu (viz katalog VSK2 - HC 5121). Ventil je přístupný po demontáži bloku z víka agregátu. Není-li v objednávce
uvedeno jinak, osazuje výrobce bloky ventily VSK2 se stabilizovaným průtokem odpovídajícím průtoku agregátu (viz tab.
č.1).
Schéma S24.N je osazeno škrticím ventilem bez stabilizace tlakového spádu VSV1-06 (C). Ventil je přístupný z vnějšku
a lze jím regulovat průtok v celém rozsahu.
3
HC 7111
Rozměrový náčrt
rozměry v mm
61
Ocelová nádrž
2xM
75
HH
60
L.10
A4
10-6
40
A2
Blok S24.N
Blok S14.N
Blok S11
2xM8-6H HL.16
19
Škrtící ventil VSV1-06 (C)
A3
T
72
34
2xG1/4 HL.13
P
T
P
M
Ventil nouzového spouštění zařízení (A)
43,5
G
E
50
PT
Příklad podélného sdružování
F
A1
11
11
F
- možný jen u bloku dle schéma S11.0
F
F
F
E - dle použitých prvků, viz katalogy
5021, 5023, 5051, 5093
F - Dn04 = 40 mm; Dn06 = 50 mm
G -Dn04 = 79 mm; Dn06= 92 mm
4
Využitelný objem
v dm3
A1
A2
A3
A4
10
6
440
220
220
175
20 (plech)
20
10
500
220
260
214
30 (plech)
30
20
500
220
260
294
Kód nádrže
Objem v dm
10 (plech)
3
HC 7111
Rozměrový náčrt
rozměry v mm
A4
Plastová nádrž
25
Blok S24.N
Blok S14.N
Blok S11
2xM8-6H HL.16
19
14
Škrtící ventil VSV1-06 (C)
A3
A2
72
T
34
2xG1/4 HL.13
P
T
P
M
Ventil nouzového spouštění zařízení (A)
A1
Kód nádrže
Objem v dm
7 (plast)
7
3
Využitelný objem
v dm3
A1
A2
A3
A4
4
401
270
196
215
HC 7111
Upozornění!
Ÿ Obalovou fólii lze recyklovat.
Ÿ Uvedené údaje slouží jen k popisu produktu a v žádném případě se nerozumí jako zaručené vlastnosti ve smyslu
práva.
ARGO-HYTOS s.r.o. CZ - 543 15 Vrchlabí
tel.: +420-499-403 111
e-mail: [email protected]
www.argo-hytos.com
6
Změny vyhrazeny!

Podobné dokumenty

SPA 01

SPA 01 Popis konstrukce a funkce Agregáty s ponořeným motorem jsou určeny pro aplikace vyžadující nízkou hlučnost a malé zástavbové rozměry. Uplatnění nacházejí u takových zařízení, u nichž je funkce zaří...

Více

DEHN Hromosvody

DEHN Hromosvody D = 100/90/80/40/16/10 mm Jímací stožáry Al s ocelovým stativem s nastavitelnou vzpěrou chrání větší objekty umístěné na střechách nebo na zpevněné zemi se sklonem do 5 stupňů. Dimenzovány jsou pro...

Více

výkony - agrisystem

výkony - agrisystem ve směru jízdy nahoru a dolů v rozmezí +/- 10°. Kombinace oscilačního rámu, který umožňuje výkyv až 26° a výkyvu jednotlivých pásových jednotek ve směru jízdy je zárukou perfektního kontaktu pásů s...

Více

Tennessee Williams (1911

Tennessee Williams (1911 bylo zfilmováno, v hlavních rolích se představili Paul Newman a Liz Taylor. Napsal celkem 25 divadelních her a větší počet jednoaktovek. Ve svých dílech čerpal z doby svého dětství a mládí, zobrazo...

Více

KATALOG O-kroužky

KATALOG O-kroužky Norma vychází z mezinárodní normy ISO 3601 a respektuje DIN 3771. Øeší jednotnou mezinárodní rozmìrovou øadu OK, která je podmínkou pro unifikované zástavbové prostory a tím i jejich vzájemnou

Více

SPA 01 - ARGO

SPA 01 - ARGO Hydraulický blok S11.X umožňuje použití agregátu jako jednoduchého zdroje tlakové kapaliny pro všeobecné použití, s možností výstavby dalších hydraulických obvodů ve formě horizontálního sdružování...

Více

STEYR Kompakt S a Kompakt CZ

STEYR Kompakt S a Kompakt CZ Modely jsou lehké, obratné a mají flexibilní použití. Tím, že jsou vybavy osvědčenou technologií velkých traktorů, hodí se téměř pro každou oblast použití. Motory o výkonu 58 až 114 k a skvělý pomě...

Více

Hydraulické filtry řady FG

Hydraulické filtry řady FG Technické parametry filtračního prvku: Tlakový spád na filtračním prvku

Více

Technické podklady

Technické podklady Až v komplexně propojených řešeních se zřetelně ukáží výhody expanzních automatů. Protože zde představí jednotlivě nebo v kombinaci s jinými výrobky Reflex svou skutečnou sílu: nechají se velmi flexi...

Více