Lidová řemesla Folk Crafts

Transkript

Lidová řemesla Folk Crafts
Lidová řemesla
Vzhledem k tomu, že v červenci a srpnu máme Mateřskou školu Sluníčko uzavřenou
7. týdnů, děti čas tráví se svou rodinou, nelze s nimi navštěvovat akce s lidovými řemesly.
Převážná většina akcí se uskutečňuje v sobotu a v neděli, kdy jsou děti doma s rodiči.
Chtěli bychom vás s některými lidovými řemesly seznámit: flašinetáři, umělecký kovář,
tkalcovství, pletení košíků z pedika, ruční výroba dřevěných hraček, perníkářství,
paličkování, batikování, výroba korálků, keramických výrobků ...
Folk Crafts
Whereas the kindergarten Sluníčko has been closed for 7 weeks in July and August and
children spend time with their families, we are not able attend events with folk crafts. The
vast majority of events take place on Saturday and Sunday, when children are at home
with their parents. We want you to know some of folk crafts: Organ-grinders, artistic
blacksmith, weaving, knitting baskets from “pediko”, hand-crafted wooden toys, baking
gingerbread, making bobbin lace, tie-dyeing, making of beads, ceramic products ...