Správa městského majetku

Transkript

Správa městského majetku
Poradenské služby
v oblasti správy městského majetku
Také si kladete tyto otázky?
• Spravujeme majetek města účelně – ve prospěch města či jen úředníků?
• Využíváme všechny dostupné zdroje?
• Máme majetek města skutečně pod plnou kontrolou?
• Jsou smlouvy aktuální a pro město výhodné?
• Máme správně nastavený systém ručení?
• Řídíme městské společnosti efektivně?
• Fungují námi vlastněné společnosti jako řádný hospodář?
•
•
•
•
•
Nakupujeme energie na komoditní burze?
Existují alternativy ke stávajícím dodavatelům?
Vynakládáme investice účelně a opodstatněně?
Vznikají nám při řízení investic dodatečné náklady?
Víme jak naložit se zbytným majetkem?
Jak Vám s tím pomůžeme?
Co tím získáte?
• Posoudíme efektivitu správy majetku a navrhneme nezbytné úpravy
• Pasportizujeme nemovitosti (vlastní i v nájmu), abyste měli správné informace
pro rozhodování
• Standardizujeme vybavení (vnitřní vybavení kanceláří, IT, atd.) dle pracovních
pozic • Narovnáme stavy v registrech (rozdíly mezi vlastní evidencí a katastrem nemovitostí)
• Zanalyzujeme majetek a rozdělíme do skupin dle využitelnosti
• Vytvoříme plán nakládání s městským majetkem včetně finančního modelu
• Zlepšíme energetické hospodářství (zateplování budov, snížení nákladů na energie, osvětlení)
• Prověříme smluvní vztahy
• Nastavíme strategii odpisování a obnovy majetku
• Poradíme Vám, jak nejlépe využít městské zdroje
• Navrhneme systém řízení městských společností včetně odpovědnosti statutárních orgánů
• Zvýšení kontroly a přehledu nad hospodařením s majetkem
• Efektivní využívání provozního rozpočtu
• Optimalizace nákladů a výnosů
• Realizace vnitřních úspor
• Doporučení pro investice, pronájem, prodej
EY | Audit | Daně | Transakce | Poradenství
Proč my?
• Přinášíme komplexní řešení spolu s návody, jak je
aplikovat v praxi
• Členové našeho týmu disponují expertními znalostmi
v oblasti správy majetku a nastavování procesů
• Naše služby jsme schopni doplnit o daňové
i transakční poradenství
Informace o EY
EY je předním celosvětovým poskytovatelem odborných poradenských
služeb v oblasti auditu, daní, transakčního a podnikového poradenství.
Znalost problematiky a kvalita služeb, které poskytujeme, přispívají
k posilování důvěry v kapitálové trhy i v ekonomiky celého světa. Výjimečný
lidský a odborný potenciál nám umožňuje hrát významnou roli při vytváření
lepšího prostředí pro naše zaměstnance, klienty i pro širší společnost.
Název EY zahrnuje celosvětovou organizaci a může zahrnovat jednu či více
členských firem Ernst & Young Global Limited, z nichž každá je samostatnou
právnickou osobou. Ernst & Young Global Limited, britská společnost
s ručením omezeným garancí, služby klientům neposkytuje. Pro podrobnější
informace o naší organizaci navštivte prosím naše webové stránky ey.com.
EY
Florentinum
Na Florenci 2116/15
110 00 Praha 1 - Nové Město
© 2014 Ernst & Young, s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.
ED None
Náš tým
Josef Severa
Partner
Tel.: +420 603 577 865
Email: [email protected]
Soňa Flieglová
Manažer
Tel.: +420 731 627 035
Email: [email protected]
Tento materiál má pouze všeobecný informační charakter, na který není možné spoléhat se
jako na poskytnutí účetního, daňového ani jiného odborného poradenství.
V případě potřeby se prosím obraťte na svého konkrétního poradce.
ey.com/cz
www.interniaudit20.cz