tisková zpráva

Komentáře

Transkript

tisková zpráva
T I S K O VÁ Z P R ÁVA
Monumentální instalace k 600. výročí upálení Mistra Jana Husa
Autor instalace: Vít Šimek a Štěpán Řehoř, H3T architekti
Vernisáž: úterý 23.6. 2015 v 18 hodin
Místo konání: podzemní sál Gorlice
Dne 23. 6. 2015 v 18.00 hodin proběhne v podzením sálu Gorlice na Vyšehradě vernisáž instalace, která vznikla
jako připomínka 600. výročí upálení Mistra Jana Husa.
“Instalací v podzemním sálu Gorlice se Národní kulturní památka Vyšehrad zapojí do celonárodních oslav tohoto
výzmamného výročí”, komentuje ředitel Národní kulturní památky Vyšehrad Ing. František Stádník.
V Gorlici vznikne dočasný pomátník, který všem návštěvníkům připomene osobnost Jana Husa a jeho význam
nejen pro českou historii. “I když není Vyšehad přímo spojován s Husovým jménem, považujeme za velmi důležité
si touto cestou připomenout tak významnou českou osobnost, jakou byl bezpochyby Mistr Jan Hus”, dodává pan
ředitel Ing. František Stádník.
Instalaci pro Národní kulturní památku Vyšehrad navrhl Vít Šimek a Štěpán Řehoř z ateliéru H3Tarchitekti. “Pro
náše studio byla příprava návrhu dočasného památníků výzva. Dlouho jsme přemýšleli, jakým způsobem téma nejlépe uchopit. Pak nás napadlo navrhnout monumentální dřevěnou hráň, která by symbolizovala nedčasovost husových činů a myšlení”, komentoval Vít Šimek z H3T architekti, kteří instalaci nejen navrhli, ale i realizovali.
Studio H3T se věnuje mnoha podnětům, které význam “architektura” může obsahovat. Zajímají se o urbánní
i krajinné prostředí. Pracují se všemi měřítky a obsahy. Více informací na www.h3t.cz
Monunentální dřevěná hráň bude v podzemním sálu Gorlice k vidění až do konce července 2015.
Kontakt pro média:
Národní kulturní památka Vyšehrad
MgA. Bohdana Kolenová
propagace, PR
T.: +420 606 937 057
e-mail: [email protected]
vizualizace instalace
Národní kulturní památka Vyšehrad, V pevnosti 159/5b, Praha 2, 128 00
www.praha-vysehrad.cz | facebook.com/vysehradpurkrabstvi | facebook.com/vysehradgalerie

Podobné dokumenty

zde - Vyšehrad

zde - Vyšehrad V posledních obrazech Jakuba Sýkory je stále více akcentován určitý smysl pro situovanost. Patrně proto, že pro autora hrají důležitou roli impulzy – vizuální či věcné, které jsou součástí složitěj...

Více

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2015

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2015 probíhaly, se v areálu vystřídalo mnoho členů, kteří svým vystoupením přispěli do bohatého programu. V červnu pak proběhl na Královské a knížecí akropoli Puštíkův filmový festival, který pořádal Na...

Více

Ha-10

Ha-10 HRS, HRK, HK, HNO50 2x, HRN, HLEN-160, BLE-D 160, HKO1,

Více

Sušení dřeva

Sušení dřeva Prof. Ing. Martin Rajniš říká, že některé řezivo v hráních vysychá i několik let. Proto pro lepší provzdušnění a využití tohoto dřeva navrhuje najít nové účelné uplatnění. Architekt Rainiš vytvořil...

Více

Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí

Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí se zkušební značkou DVGW, model 2230.50

Více

Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí

Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí podle DVGW-pracovního listu GW 335-A2 a trubky PE-Xa (DVGW-pracovní list GW 335-A3). Lisovací spojky pro rozvody plynu a vody, pro lokání rozvody zásobování teplem, pro uplatnění v průmyslu a pro do

Více

Martina Rajniš CV - Huť architektury Martin Rajniš

Martina Rajniš CV - Huť architektury Martin Rajniš Martin Rajniš Huť architektury Martin Rajniš Úvoz 5 Praha 1 Czech Republic tel/fax: +420 224 313 634 email: [email protected] www.hutarchitektury.cz narozen / born 1944 Praha studia /studie...

Více