Praga Spring Cup 2014

Transkript

Praga Spring Cup 2014
Fotbalová akademie Meteoru Tábor
si užila mezinárodní turnaj
V pátek 18.dubna byl slavnostně zahájen již páý rďník mezinárodního turnaje Praga Spring
cW 2o|4, který pořádá italská
sportovní agenfura Torneigiovanili v Praze. Na zátladě loňských
výsledků dostala opět pozvání
Fotbalová akademie Meteor Tábor, aby reprezentovala Českou
republiku. Velikonďního furna.
je se zučastnil tentoknítfým staÍší
přípravky Gď-nft 2ffi3 a rr'ladšfl
ve složeníF. Strincl, J. Benďikt'
M. Včelák' S. Ammer, D. Soukup'
M. Cerný' P. VaněIq P. Plešák' D.
[^an3mÚller,P. lachout, N. Hera'
F. Siroký' V pátek dopoledne za
zvuku hudby a doprovodu mažoretek nastoupilo všech osmdesát
ýmů ze sedmi zučastněnýchzemí
na trávník Synot TIP Arény
v pražskémEdenu.
Atmosféra vypadala podobně
jako pň zahájeníolympijslcých her.
Moderátor vita| kúdý nastupující t'ým, zněla angličtinq itďština i
čeština.Součástíslavnostního ceremoniálu byl slavnostníslib sportovce, kter'ýsložili za všechnypřítomnéři vybraní mladí sportovci
ve řechjazycích. Zahájení nrrnaje předchrázelaorganizačrríschůzka vedoucích tymů v Top hotelu
Praha kde byli ubytoviáni izahtaničníúčastnícifumaje.
Druhý den turnajev sobotu 19.
dubna čekaly na m]adéfotbďisty FAMT tři zápasy v zák|adni
Společnéfoto kluků FK Meteor Tóbor a ASD Atletico Torrino
(Itólic) na zóvěr turnaje.
skupině kategorie Ul1. FotbalistéFK Meteor Tábor uhráli nrásledující výsledky:
ASD Atletico Tonino (Itrálie):
FK Meteor Tábor (ČR) 3:1. (branku za FAMT vsÉelil Filip Širolcý).
SK Kladno (CR) : FK MeteorTá.
bor (ČR) l:1. (brankuvsfielil Matěj Gmý). FK Meteu Tábu (ČR) :
TJ Junior Praha (CR) t:4. (branku
vsřelil oÉt útďník MaÉj Gmý).
v-sechnytři zápasy mladífotbalisti FAMT odehráli, jak nejlépe
uměli. Soupďi byli vyrovnaní,rozhodovďo zakončení,důslednost
v soubojíchi fotbďové štěstí.o velikonďní neděli se pak hnála ťrnálová utlcínío umístění:
FK Meteor Tábor (ČR) : SK
Hostivď (ČR) 4:0. (branky za
FAMT vsítili: Filip Siroký 2x'
Michal Včelárk' Matěj Cerný).
Tým FAMT předvedl dobrou trru,
kterou se zaujetím sledoval i trenér italského ťýmu.
Medailové umístěníkatesorie
Ul l: 1.SK Kladno, 2. TJ Šuňvan
Vimperlq 3. ASD Atletico Tonino.
Tým FK Meteor Tábor se umíStil
ve vyrovnanémtumaji na knásném
5. místě.Jako jediný tým dokázat
sebrat v zá'kladnímkole bod vítěznémutýmuSKKladno. Po skončení slavnostníhovyhlášenía předá.
ní pohráru a medailí si fotbalisté
FAMT jďtě zahÍáli ýáte|ský zÁpas s italským ýmem ASD Atletico Torrino, se kter'ým na turnaji
.np/jsÍ
navrázďipřátelství.