„Ekonomická efektivita v přednemocniční neodkladné péči

Transkript

„Ekonomická efektivita v přednemocniční neodkladné péči
„Ekonomická efektivita v přednemocniční neodkladné péči?“
Předběžný program workshopu:
9:00 – 9:15
Ekonomická efektivita ve zdravotnictví
plk. Ing. Miroslav Procházka, Ph.D., Ing. Bruno Ježek, Ph.D., Mgr. Jan Vaněk, Ph.D., FVZ
UO
9:15 – 10:00
Benchmarking a ekonomická efektivita ZZS na Slovensku
MUDr. Volodymyr Kizyma, MUDr. Jozef Karaš, Falck Záchranná a.s.
10:00 – 10:45
Současnost a perspektiva zdravotnické záchranné služby Slovenské republiky
MUDr. Igor Brizlák, OS ZZS SR
10:45 – 11:00
Přestávka s občerstvením
11:00 – 11:45
Struktura a financování zdravotnické záchranné služby v Polsku v letech 2009-2011
Struktura i finansowanie ratownictwa medycznego w Polsce w latach 2009-2011)
Lek.med. Arkadiusz Kawka, Nemocnice Zgorzelec
11:45 – 12:30
Pacient se STEMI - logistika při poskytování přednemocniční neodkladné péče z
pohledu prospěchu pro pacienta
Pacjent ze STEMI - logistyka okresu przedszpitalnego- korzyści jakie odnosi pacjent korzystający z pomocy
Pogotowia Ratunkowego
Dr n.med. Dorota Zyśko, Zdravotnická fakulta, Univerzita Wroclaw
12:30 – 13:00
Přestávka na oběd
13:00 – 13:45
Změna modelu poskytování přednemocniční péče v KHK v letech 2003-2012
(Ekonomické souvislosti LSPP a ZZS).
MUDr. Jiří Mašek, Ing. Vlastimil Nakládal, MUDr. Libor Seneta, Bc. Zuzana Klicperová
ZZS Hradec Králové
plk. Ing. Miroslav Procházka, Ph.D., FVZ UO
13:45 – 14:30
Ekonomický rámec poskytování PNP v ČR
mjr. Mgr. Tomáš Halajčuk, plk. Ing. Miroslav Procházka, Ph.D., FVZ UO
14:30 – 16:00
Řízená diskuze
Místo konání: zasedací místnost ZZS Hradec Králové
Termín: 27. 11. 2013

Podobné dokumenty