Běžný člen - Brno

Transkript

Běžný člen - Brno
YMCA Brno 301
ID oddílu
ID člena
YMCA Brno
Křesťanské sdružení mladých lidí
Přihláška za běžného člena YMCA Brno
Příjmení :
Jméno:
Titul:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Ulice:
Číslo:
Obec:
PSČ:
Telefon:
Poštovní adresa:
nevyplňujte, pokud se shoduje s trvalým bydlištěm
Ulice:
Číslo:
Obec:
PSČ:
Telefon:
E-mail:
Zaměstnání, škola:
Zájmy a záliby:
YMCA je křeštansky orientované, dobrovolné, nepolitické a nevýdělečné sdružení,
které usiluje o to, aby mladí lidé žili plnohodnotným životem. Harmonickým
rozvojem tělesné, duševní a duchovní stránky člověka chce YMCA přispívat ke
zdravému, odpovědnému a radostnému životu ve společnosti. Jde o sdružení
otevřené všem lidem bez rozdílu pohlaví, věku, národnosti, vyznání, rasy a politické
či sociální příslušnosti.
Znám cíl a poslání YMCA a přihlašuji se za člena YMCA Brno. Zavazuji se plnit své členské povinnosti.
Dne:
Podpis: