Test - Sportovní gymnázium Pardubice

Transkript

Test - Sportovní gymnázium Pardubice
Téma
Označení materiálu (přílohy)
Family and relationships
VY_22_INOVACE_AJ.KONVERZACE.MIL.01
Test – family and relationships
VY_22_INOVACE_AJ.KONVERZACE.MIL.02
Jobs and CV
VY_22_INOVACE_AJ.KONVERZACE.MIL.03
Test – jobs, career
VY_22_INOVACE_AJ.KONVERZACE.MIL.04
My town
VY_22_INOVACE_AJ.KONVERZACE.MIL.05
Towns, cities
VY_22_INOVACE_AJ.KONVERZACE.MIL.06
Test – Towns and cities
Seasons of the year
Test – Seasons and weather
VY_22_INOVACE_AJ.KONVERZACE.MIL.07
VY_22_INOVACE_AJ.KONVERZACE.MIL.08
VY_22_INOVACE_AJ.KONVERZACE.MIL.9
Transport, travelling
VY_22_INOVACE_AJ.KONVERZACE.MIL.10
Test – Transport and travelling
VY_22_INOVACE_AJ.KONVERZACE.MIL.11
Great Britain – over the map
VY_22_INOVACE_AJ.KONVERZACE.MIL.12
Great Britain – people and society
VY_22_INOVACE_AJ.KONVERZACE.MIL.13
Test – Great Britain
VY_22_INOVACE_AJ.KONVERZACE.MIL.14
System of Education in Great Britain
VY_22_INOVACE_AJ.KONVERZACE.MIL.15
System of Education in The United States of
America
System of Education in The Czech Republic
VY_22_INOVACE_AJ.KONVERZACE.MIL.16
VY_22_INOVACE_AJ.KONVERZACE.MIL.17
Test – Schools and education
VY_22_INOVACE_AJ.KONVERZACE.MIL.18
Problems of Mankind
VY_22_INOVACE_AJ.KONVERZACE.MIL.19
Problems of Mankind – pollution, global warming
VY_22_INOVACE_AJ.KONVERZACE.MIL.20
Test – Problems of Mankind
VY_22_INOVACE_AJ.KONVERZACE.MIL.21
The USA – over the map
VY_22_INOVACE_AJ.KONVERZACE.MIL.22
The USA – people and society
VY_22_INOVACE_AJ.KONVERZACE.MIL.23
Test – The USA
VY_22_INOVACE_AJ.KONVERZACE.MIL.24
Shopping
VY_22_INOVACE_AJ.KONVERZACE.MIL.25
Test – Shopping and Fashion
VY_22_INOVACE_AJ.KONVERZACE.MIL.26
Traditions in Great Britain
VY_22_INOVACE_AJ.KONVERZACE.MIL.27
Traditions in the Czech Republic
VY_22_INOVACE_AJ.KONVERZACE.MIL.28
Test – Traditions
VY_22_INOVACE_AJ.KONVERZACE.MIL.29
Food and Drink
Test – Food and Drink
Test – Sports
VY_22_INOVACE_AJ.KONVERZACE.MIL.30
VY_22_INOVACE_AJ.KONVERZACE.MIL.31
VY_22_INOVACE_AJ.KONVERZACE.MIL.32
Téma
Past tense - practice
Označení materiálu (přílohy)
VY_22_INOVACE_AJ.
MLUVNICE.KUB.01
Practising verb tenses
Word formation: prefixes
Word formation: prefixes (practice)
Word formation: suffixes - nouns
Word formation: suffixes – adjectives, adverbs,
verbs
Verb patterns: -ing X infinitive?
Verb patterns: -ing X infinitive? (practice)
Relative clauses
Relative clauses (practice)
Modal verbs
Simple present and present progressive
Simple present and present progressive - practice
Simple past and past progressive
Simple past and past progressive - practice
Present perfect
Present perfect - cvičení
Past perfect and past perfect progressive
Past perfect and past perfect progressive - practice
Expressing the future
Expressing the future - practice
Future perfect
Dependent prepositions
Prepositions of place
Prepositions of time
Expressions with prepositions
Prepositions - test
Reported Speech
Reported questions
Reported Speech-practice
Punctation
Sentence Transformation
VY_22_ INOVACE _AJ. MLUVNICE.KUB.02
VY_22_ INOVACE _AJ. MLUVNICE.KUB.03
VY_22_ INOVACE _AJ. MLUVNICE.KUB.04
VY_22_ INOVACE _AJ. MLUVNICE.KUB.05
VY_22_ INOVACE _AJ. MLUVNICE.KUB.06
VY_22_ INOVACE _AJ. MLUVNICE.KUB.07
VY_22_ INOVACE _AJ. MLUVNICE.KUB.08
VY_22_ INOVACE _AJ. MLUVNICE.KUB.09
VY_22_ INOVACE _AJ. MLUVNICE.KUB.10
VY_22_ INOVACE _AJ. MLUVNICE.KUB.11
VY_22_INOVACE_AJ.
MLUVNICE.HY.12
VY_22_INOVACE_AJ.
MLUVNICE.HY.13
VY_22_INOVACE_AJ.
MLUVNICE.HY.14
VY_22_INOVACE_AJ.
MLUVNICE.HY.15
VY_22_ INOVACE _AJ. MLUVNICE.HY.16
VY_22_ INOVACE _AJ. MLUVNICE.HY.17
VY_22_INOVACE_AJ.
MLUVNICE.HY.18
VY_22_INOVACE_AJ.
MLUVNICE.HY.19
VY_22_INOVACE_AJ.
MLUVNICE.HY.20
VY_22_INOVACE_AJ.
MLUVNICE.HY.21
VY_22_INOVACE_AJ.
MLUVNICE.HY.22
VY_22_INOVACE_AJ.
MLUVNICE.ST.23
VY_22_INOVACE_AJ.
MLUVNICE.ST.24
VY_22_INOVACE_AJ.
MLUVNICE.ST.25
VY_22_INOVACE_AJ.
MLUVNICE.ST.26
VY_22_INOVACE_AJ.
MLUVNICE.ST.27
VY_22_INOVACE_AJ.
MLUVNICE.ST.28
VY_22_INOVACE_AJ.
MLUVNICE.ST.29
VY_22_INOVACE_AJ.
MLUVNICE.ST.30
VY_22_INOVACE_AJ.
MLUVNICE.ST.31
VY_22_INOVACE_AJ.
Sentence Transformation
Téma
Housing
The Housing - test
Canada 1
Canada 2
Canada - Test
The USA – The Deep South
The USA – The Rockie and the Southwest
The USA – The Pacific States
Health
Health - dotazník
English Literature
English Speaking Countries
Environment
E.Hemingway
Food and meals in the USA
Food,meals,eating out
Holidays and festivals in the USA
Holidays in the UK
Literature - test
Let´s have a party
New York - City
New Zealand
Pardubice
School Life
Sport and Games - test
The Olympic Games
The Royal Palaces
Statue of Liberty
W.Shakespeare
Sport and Games 2
The USA-System of government
Work
Téma
Opakování vyjmenovaných slov po B, L
Opakování vyjmenovaných slov po M, P
Opakování vyjmenovaných slov po S, V, Z
Opakování pravopisu psaní mě - mně
Opakování pravopisu - psaní zdvojených souhlásek,
odvozování pomocí přípony -ský
Opakování pravopisu – psaní předložek S, Z,
předpon S, Z, VZ
Opakování pravopisu - psaní velkých písmen I
Opakování pravopisu - psaní velkých písmen II
Lexikologie – zkoušení I
Lexikologie – zkoušení II
Lexikologie – procvičování na písemku
MLUVNICE.ST.32
Označení materiálu (příloha)
VY_22_INOVACE_AJ.KONVERZACE.STR.01
VY_22_INOVACE_AJ.KONVERZACE.STR.02
VY_22_INOVACE_AJ.KONVERZACE.STR.03
VY_22_INOVACE_AJ.KONVERZACE.STR 04
VY_22_INOVACE_AJ.KONVERZACE.STR.05
VY_22_INOVACE_AJ.KONVERZACE.STR.06
VY_22_INOVACE_AJ.KONVERZACE.STR.07
VY_22_INOVACE_AJ.KONVERZACE.STR.08
VY_22_INOVACE_AJ.KONVERZACE.STR.09
VY_22_INOVACE_AJ.KONVERZACE.STR.10
VY_22_INOVACE_AJ.KONVERZACE.STR.11
VY_22_INOVACE_AJ.KONVERZACE.STR.12
VY_22_INOVACE_AJ.KONVERZACE.STR.13
VY_22_INOVACE_AJ.KONVERZACE.STR.14
VY_22_INOVACE_AJ.KONVERZACE.STR.15
VY_22_INOVACE_AJ.KONVERZACE.STR.16
VY_22_INOVACE_AJ.KONVERZACE.STR.17
VY_22_INOVACE_AJ.KONVERZACE.STR.18
VY_22_INOVACE_AJ.KONVERZACE.STR.19
VY_22_INOVACE_AJ.KONVERZACE.STR.20
VY_22_INOVACE_AJ.KONVERZACE.STR.21
VY_22_INOVACE_AJ.KONVERZACE.STR.22
VY_22_INOVACE_AJ.KONVERZACE.STR.23
VY_22_INOVACE_AJ.KONVERZACE.STR.24
VY_22_INOVACE_AJ.KONVERZACE.STR.25
VY_22_INOVACE_AJ.KONVERZACE.STR.26
VY_22_INOVACE_AJ.KONVERZACE.STR.27
VY_22_INOVACE_AJ.KONVERZACE.STR.28
VY_22_INOVACE_AJ.KONVERZACE.STR.29
VY_22_INOVACE_AJ.KONVERZACE.STR.30
VY_22_INOVACE_AJ.KONVERZACE.STR.31
VY_22_INOVACE_AJ.KONVERZACE.STR.32
Označení materiálu (přílohy)
VY_32_INOVACE_ČJ.M.01
VY_32_INOVACE_ČJ.M.02
VY_32_INOVACE_ČJ.M.03
VY_32_INOVACE_ČJ.M.04
VY_32_INOVACE_ČJ.M.05
VY_32_ INOVACE _ČJ.M.06
VY_32_ INOVACE _ČJ.M.07
VY_32_ INOVACE _ČJ.M.08
VY_32_ INOVACE _ČJ.M.09
VY_32_ INOVACE _ČJ.M.10
VY_32_ INOVACE _ČJ.M.11
Tvarosloví – procvičování
Tvarosloví oheb. sl. druhů - zkoušení
Syntax – základní pojmy
Syntax - zkoušení
Syntax – procvičování na písemku I
Syntax – procvičování na písemku III
Syntax – procvičování na písemku II
VY_32_ INOVACE _ČJ.M.12
VY_32_ INOVACE _ČJ.M.13
VY_32_ INOVACE _ČJ.M.14
VY_32_ INOVACE _ČJ.M.15
VY_32_ INOVACE _ČJ.M.16
VY_32_ INOVACE _ČJ.M.17
VY_32_ INOVACE _ČJ.M.18
Syntax – čárka ve větě jednoduché - procvičování
VY_32_ INOVACE _ČJ.M.19
Dopis osob., úřední, motivační
VY_32_ INOVACE _ČJ.M.20
Téma
Označení materiálu (přílohy)
Asertivita
Český jazyk a jeho útvary
Čeština jako národní jazyk
Husitská literatura
Italská renesance - opakování
Italská renesance
Jak napsat stížnost
Jan Ámos Komenský - opakování
Jan Ámos Komenský
Komunikace
Komunikační formy výpovědi
Kosmova kronika
VY_32_INOVACE_ČJ.E.01
VY_32_INOVACE_ČJ.E.02
VY_32_INOVACE_ČJ.E.03
VY_32_INOVACE_ČJ.E.04
VY_32_INOVACE_ČJ.E.05
VY_32_INOVACE_ČJ.E.06
VY_32_INOVACE_ČJ.E.07
VY_32_INOVACE_ČJ.E.08
VY_32_INOVACE_ČJ.E.09
VY_32_INOVACE_ČJ.E.10
VY_32_INOVACE_ČJ.E.11
VY_32_INOVACE_ČJ.E.12
Latinská literatura na našem území - opakování
VY_32_INOVACE_ČJ.E.13
Latinská literatura na našem území
Řecká kultura a literatura - opakování
Řecká literatura
William Shakespeare
William Shakespeare – Romeo a Julie
Životopis
Procvičování pravopisu
VY_32_INOVACE_ČJ.E.14
VY_32_INOVACE_ČJ.E.15
VY_32_INOVACE_ČJ.E.16
VY_32_INOVACE_ČJ.E.17
VY_32_INOVACE_ČJ.E.18
VY_32_INOVACE_ČJ.E.19
VY_32_INOVACE_ČJ.E.20
Téma
Cikáni v českých zemích - prezentace
Cikáni v českých zemích – pracovní list
Kati a rasi v raném novověku - prezentace
Kati a rasi v raném novověku – pracovní list
Křížovka marginální vrstvy
Poutě křížovka
Karel Kryl
Přemyslovské knížectví v dobových pramenech
Misionáři z českých zemí - prezentace
Misionáři z českých zemí – pracovní list
Dějiny morových epidemií - prezentace
Dějiny morových epidemií – pracovní list
Označení materiálu (přílohy)
VY_32_INOVACE_D.01
VY_32_INOVACE_D.02
VY_32_INOVACE_D.03
VY_32_INOVACE_D.04
VY_32_INOVACE_D.05
VY_32_INOVACE_D.06
VY_32_INOVACE_D.07
VY_32_INOVACE_D.08
VY_32_INOVACE_D.09
VY_32_INOVACE_D.10
VY_32_INOVACE_D.11
VY_32_INOVACE_D.12
Poutě v raném novověku - prezentace
Poutě v raném novověku – pracovní list
Jan III. Sobieski – pracovní list
Barokní zámky v českých zemích
Renesanční zámky v českých zemích
Zámky poznávačka
Židé v českých zemích - prezentace
Židé v raném novověku – pracovní list
Téma
VY_32_INOVACE_D.13
VY_32_INOVACE_D.14
VY_32_INOVACE_D.15
VY_32_INOVACE_D.16
VY_32_INOVACE_D.17
VY_32_INOVACE_D.18
VY_32_INOVACE_D.19
VY_32_INOVACE_D.20
Označení materiálu (přílohy)
Slovníček literárních pojmů I
Slovníček literárních pojmů II
Slovníček literárních pojmů III
Slovníček literárních pojmů IV
Slovníček literárních pojmů V
Slovníček literárních pojmů VI
Opakování literatury starověku - Bible, literatura
Mezopotámie, Egypta, Indie, Arábie
Procvičování tropů afigur
Opakování české meziválečné prózy
Opakování české meziválečné poezie I, II
VY_32_INOVACE_ČJ.L.01
VY_32_INOVACE_ČJ.L.02
VY_32_INOVACE_ČJ.L.03
VY_32_INOVACE_ČJ.L.04
VY_32_INOVACE_ČJ.L.05
VY_32_INOVACE_ČJ.L.06
Opakování světové prózy 1. poloviny 20. století
VY_32_INOVACE_ČJ.L.11
Opakování středověké literatury
Opakování renesance
Opakování literatury českého humanismu a baroka
Procvičování starověké literatury I, II, III
VY_32_INOVACE_ČJ.L.12
VY_32_INOVACE_ČJ.L.13
VY_32_INOVACE_ČJ.L.14
VY_32_INOVACE_ČJ.L.15
Opakování české literatury 2. poloviny 19. století
VY_32_INOVACE_ČJ.L.16
Procvičení - májovci, ruchovci, lumírovci
Opakování literatury 1. ročníku
Opakování literatury 3. ročníku
Opakování literatury 2. ročníku
VY_32_INOVACE_ČJ.L.17
VY_32_INOVACE_ČJ.L.18
VY_32_INOVACE_ČJ.L.19
VY_32_INOVACE_ČJ.L.20
Téma
Buňka, tkáně - test
Kosterní a svalová soustava - test
Tělní tekutiny - test
Dýchací soustava – test
Cévní soustava – test
Trávicí soustava - test
Močová a kožní - soustava - test
Endokrinní žlázy – test
Nervová soustava - test
Pohlavní soustava - test
Fylogeneze člověka - test
Genetika – pojmy - test
Genetika – příklady - test
PC – živočišná buňka
PC – kroužkovci
VY_32_INOVACE_ČJ.L.07
VY_32_INOVACE_ČJ.L.08
VY_32_INOVACE_ČJ.L.09
VY_32_INOVACE_ČJ.L.10
Označení materiálu (přílohy)
VY_32_INOVACE_B.ČLOVĚKA.01
VY_32_INOVACE_B.ČLOVĚKA.02
VY_32_INOVACE_B.ČLOVĚKA.03
VY_32_INOVACE_B.ČLOVĚKA.04
VY_32_INOVACE_B.ČLOVĚKA.05
VY_32_INOVACE_B.ČLOVĚKA.06
VY_32_INOVACE_B.ČLOVĚKA.07
VY_32_INOVACE_B.ČLOVĚKA.08
VY_32_INOVACE_B.ČLOVĚKA.09
VY_32_INOVACE_B.ČLOVĚKA.10
VY_32_INOVACE_B.ČLOVĚKA.11
VY_32_INOVACE_B.ČLOVĚKA.12
VY_32_INOVACE_B.ČLOVĚKA.13
VY_32_INOVACE_B.ČLOVĚKA.15
VY_32_INOVACE_B.ČLOVĚKA.16
PC – rostlinné buňky
PC – kapr obecný
PC - dýchací soustava
PC – srdce
PC - genetika
VY_32_INOVACE_B.ČLOVĚKA.14
VY_32_INOVACE_B.ČLOVĚKA.17
VY_32_INOVACE_B.ČLOVĚKA.18
VY_32_INOVACE_B.ČLOVĚKA.19
VY_32_INOVACE_B.ČLOVĚKA.20
Téma
Označení materiálu (přílohy)
Metabolismus
Polysacharidy
Hydroxysloučeniny-Karboxylové kyseliny
Monosacharidy a disacharidy
Hydroxysloučeniny- Deriváty kyselin
Enzymy
Nukleové kyseliny
Nukleové kyseliny
Aminokyseliny
Bílkoviny
Lipidy
Alkeny
Pesticidy
VY_32_INOVACE_CH. BIOCH.01
VY_32_INOVACE_ CH.BIOCH.02
VY_32_INOVACE_CH.ORG.03
VY_32_INOVACE_CH.BIOCH.04
VY_32_INOVACE_CH.ORG.05
VY_32_INOVACE_CH.BIOCH.06
VY_32_INOVACE_CH.BIOCH.07
VY_32_INOVACE_CH.BIOCH.08
VY_32_INOVACE_CH.BIOCH.09
VY_32_INOVACE_CH.BIOCH.10
VY_32_INOVACE_CH.BIOCH.11
VY_32_INOVACE_CH.ORG.12
VY_32_INOVACE_CH.ORG.13
Kyslíkaté deriváty uhlovodíků-Hydroxysloučeniny
VY_32_INOVACE_CH.ORG.14
Potravinářská aditiva
Tenzidy
Opakování uhlovodíků
Léčiva
Barviva
Dusíkaté deriváty uhlovodíků
VY_32_INOVACE_CH.ORG.15
VY_32_INOVACE_CH.ORG.16
VY_32_INOVACE_CH.ORG.17
VY_32_INOVACE_CH.ORG.18
VY_32_INOVACE_CH.ORG.19
VY_32_INOVACE_CH.ORG.20
Téma
Evropská unie
Evropa – reliéf (test)
Evropa – ostrovy a poloostrovy (test)
Evropa – vodstvo (test)
Velká Británie
Francie
Benelux
Německo
Rakousko a Švýcarsko
Španělsko a Portugalsko
Evropské ministáty
Itálie a Řecko
Severní Evropa
Polsko, Slovensko, Maďarsko
Jihovýchodní Evropa
Východní Evropa
Rusko
Evropa – obyvatelstvo a sídla (test)
Evropa – hospodářství (test)
Evropa – regiony a správní celky (test)
Označení materiálu (přílohy)
VY_32_INOVACE_Z.EVROPA.14
VY_32_INOVACE_Z.EVROPA.15
VY_32_INOVACE_Z.EVROPA.17
VY_32_INOVACE_Z.EVROPA.16
VY_32_INOVACE_Z.EVROPA.01
VY_32_INOVACE_Z.EVROPA.02
VY_32_INOVACE_Z.EVROPA.03
VY_32_INOVACE_Z.EVROPA.04
VY_32_INOVACE_Z.EVROPA.05
VY_32_INOVACE_Z.EVROPA.07
VY_32_INOVACE_Z.EVROPA.13
VY_32_INOVACE_Z.EVROPA.08
VY_32_INOVACE_Z.EVROPA.06
VY_32_INOVACE_Z.EVROPA.09
VY_32_INOVACE_Z.EVROPA.10
VY_32_INOVACE_Z.EVROPA.11
VY_32_INOVACE_Z.EVROPA.12
VY_32_INOVACE_Z.EVROPA.18
VY_32_INOVACE_Z.EVROPA.20
VY_32_INOVACE_Z.EVROPA.19
Téma
Označení materiálu (přílohy)
Asie – podnebné a vegetační pásy
VY_32_INOVACE_Z.ASIE.01
Asie – podnebné a vegetační pásy (test)
Asie - náboženství
Asie – náboženství (test)
Asie - reliéf
Asie – reliéf (test)
Asie - vodstvo
Asie – vodstvo (test)
Asie - obyvatelstvo
Asie – obyvatelstvo (test)
Asie - hospodářství
Asie – hospodářství (test)
Asie – cestovní ruch
Asie – města (test)
Střední Asie
Zakavkazsko
Jihozápadní Asie
Jižní Asie
Jihovýchodní Asie
Východní Asie
VY_32_INOVACE_Z.ASIE.02
VY_32_INOVACE_Z.ASIE.03
VY_32_INOVACE_Z.ASIE.04
VY_32_INOVACE_Z.ASIE.05
VY_32_INOVACE_Z.ASIE.06
VY_32_INOVACE_Z.ASIE.07
VY_32_INOVACE_Z.ASIE.08
VY_32_INOVACE_Z.ASIE.09
VY_32_INOVACE_Z.ASIE.10
VY_32_INOVACE_Z.ASIE.11
VY_32_INOVACE_Z.ASIE.12
VY_32_INOVACE_Z.ASIE.13
VY_32_INOVACE_Z.ASIE.14
VY_32_INOVACE_Z.ASIE.15
VY_32_INOVACE_Z.ASIE.16
VY_32_INOVACE_Z.ASIE.17
VY_32_INOVACE_Z.ASIE.18
VY_32_INOVACE_Z.ASIE.19
VY_32_INOVACE_Z.ASIE.20
Téma
Zpracování výsledků měření
Měření délky
Výsledky nepřímých měření
Měření hustoty
Studium kinematiky pohybu
Měření zrychlení
Měření smykového tření
Měření tepelné kapacity
Ověření Hookova zákona
Měření povrchového napětí
Měření tíhového zrychlení
Závislost periody na délce kyvadla
Měření voltampérových charakteristik
Měření rezistivity
Měření zatěžovací charakteristiky zdroje
Měření charakteristik diod
Měření indukčnosti cívky
Měření indexu lomu
Měření ohniskové vzdálenosti čočky 1
Měření ohniskové vzdálenosti čočky 2
Téma
Algoritmizace-obecné zásady (1)
Algoritmizace – obecné zásady (2)
Algoritmizace – postup řešení
Označení materiálu (přílohy)
VY_32_INOVACE_FYZIKA.01
VY_32_INOVACE_FYZIKA.02
VY_32_INOVACE_FYZIKA.03
VY_32_INOVACE_FYZIKA.04
VY_32_INOVACE_FYZIKA.05
VY_32_INOVACE_FYZIKA.06
VY_32_INOVACE_FYZIKA.07
VY_32_INOVACE_FYZIKA.08
VY_32_INOVACE_FYZIKA.09
VY_32_INOVACE_FYZIKA.10
VY_32_INOVACE_FYZIKA.11
VY_32_INOVACE_FYZIKA.12
VY_32_INOVACE_FYZIKA.13
VY_32_INOVACE_FYZIKA.14
VY_32_INOVACE_FYZIKA.15
VY_32_INOVACE_FYZIKA.16
VY_32_INOVACE_FYZIKA.17
VY_32_INOVACE_FYZIKA.18
VY_32_INOVACE_FYZIKA.19
VY_32_INOVACE_FYZIKA.20
Označení materiálu (přílohy)
VY_32_INOVACE_IVT.01
VY_32_INOVACE_IVT.02
VY_32_INOVACE_IVT.03
Algoritmizace – jednoduché algoritmy
Příklady -sekvence
Algoritmizace – podmínka, větvení
Algoritmizace – složená podmínka
Příklady větvení
Cvičení if (1)
Cvičení if (2)
Příklady větvení (1)
Příklady větvení (2)
Příklady větvení (3)
Algoritmizace-cyklus whille, repeat
Algoritmizace-for, pole
Příklady cykly (1)
Příklady cykly (2)
Podprogramy
Procedura
Funkce
Téma
Anal. geomet. úvod
Vektor
Operace s vektory
Příklady
Kolmost vektorů
Úhel vektorů
Směrový vektor přímky
Rovnice přímky
Kuželosečky
Kružnice 1
Kružnice 2
Kružnice a přímka
Elipsa
Elipsa a přímka
Parabola
Parabola a přímka
Hyperbola
Kružnice a př. příklady
Klasifikace kuželoseč.
Kuželosečky příklady
VY_32_INOVACE_IVT.04
VY_32_INOVACE_IVT.05
VY_32_INOVACE_IVT.06
VY_32_INOVACE_IVT.07
VY_32_INOVACE_IVT.08
VY_32_INOVACE_IVT.09
VY_32_INOVACE_IVT.10
VY_32_INOVACE_IVT.11
VY_32_INOVACE_IVT.12
VY_32_INOVACE_IVT.13
VY_32_INOVACE_IVT.14
VY_32_INOVACE_IVT.15
VY_32_INOVACE_IVT.16
VY_32_INOVACE_IVT.17
VY_32_INOVACE_IVT.18
VY_32_INOVACE_IVT.19
VY_32_INOVACE_IVT.20
Označení materiálu (přílohy)
VY_32_INOVACE_MAT.01
VY_32_INOVACE_MAT.02
VY_32_INOVACE_MAT.03
VY_32_INOVACE_MAT.04
VY_32_INOVACE_MAT.05
VY_32_INOVACE_MAT.06
VY_32_INOVACE_MAT.07
VY_32_INOVACE_MAT.08
VY_32_INOVACE_MAT.09
VY_32_INOVACE_MAT.10
VY_32_INOVACE_MAT.11
VY_32_INOVACE_MAT.12
VY_32_INOVACE_MAT.13
VY_32_INOVACE_MAT.14
VY_32_INOVACE_MAT.15
VY_32_INOVACE_MAT.16
VY_32_INOVACE_MAT.17
VY_32_INOVACE_MAT.18
VY_32_INOVACE_MAT.19
VY_32_INOVACE_MAT.20
Téma
Charakteristik – Eine übersichtliche Anleitung
Charakteristik - Arbeitsblatt
Psychotest
Pardubice
Pardubice - Arbeitsblatt
Pardubice - Quiz
Erich Maria Remarque: Drei Kameraden Arbeitsblatt
Erich Maria Remarque - Arbeitsblatt
VY_22_INOVACE_NJ.01
VY_22_INOVACE_NJ.02
VY_22_INOVACE_NJ.03
VY_22_INOVACE_NJ.04
VY_22_INOVACE_NJ.05
VY_22_INOVACE_NJ.06
VY_22_INOVACE_NJ.07
VY_22_INOVACE_NJ.08
Erich Maria Remarque
Wetter und Jahreszeiten - Arbeitsblatt
Wetter und Jahreszeiten
Wetter und Jahreszeiten – Wortschatz und
Redewendungen
Kreuzworträtsel - Familienmitglieder
Adjektivendungen, Endungen der Artikelwörter
Mobbing in der Schule
Brüder Grimm „Frau Holle“
Hotel Sacher
Kopfschmerzen
Passiv - Übungen
Fehlertext
Grammatikübersicht Futur I, Futur II
Kennen Sie deutsche Abkürzungen?
Albrecht Dürer - Holzschnitte
Albrecht Dürer - Kupferstich
Albrecht Dürer - Selbstbildnis
Albrecht Dürer - Gemälde
Albrecht Dürer - Zeichnung
Albrecht Dürer - Aquarell
Albrecht Dürer - Lebenslauf
Paul Klee
Paul Klee - Bilder
Max Ernst
VY_22_INOVACE_NJ.09
VY_22_INOVACE_NJ.10
VY_22_INOVACE_NJ.11
Téma
Označení materiálu (přílohy)
Pohybová aktivita – základní pojmy, druhy
Základní parametry pohybové aktivity
Sportovní výživa I.
Sportovní výživa II.
Sportovní výživa – test
Doplňky sportovní výživy
Doplňky výživy ve stravě sportující mládeže
Doplňky stravy – pracovní list
Kosterní svalstvo
Typy svalových vláken
Reakce a adaptace na zátěž – transportní systém I
Reakce a adaptace na zátěž – transportní systém II
Transportní systém – test
Reakce a adaptace na zátěž – energetický
metabolismus I
Reakce a adaptace na zátěž – energetický
metabolismus II
Energetický metabolismus – test
Pohybové schopnosti
Doping ve sportu
Dopingová kontrola
Doping – pracovní list
VY_32_INOVACE_TSP.01
VY_32_INOVACE_TSP.02
VY_32_INOVACE_TSP.03
VY_32_INOVACE_TSP.04
VY_32_INOVACE_TSP.05
VY_32_INOVACE_TSP.06
VY_32_INOVACE_TSP.07
VY_32_INOVACE_TSP.08
VY_32_INOVACE_TSP.09
VY_32_INOVACE_TSP.10
VY_32_INOVACE_TSP.11
VY_32_INOVACE_TSP.12
VY_32_INOVACE_TSP.13
Téma
VY_22_INOVACE_NJ.12
VY_22_INOVACE_NJ.13
VY_22_INOVACE_NJ.14
VY_22_INOVACE_NJ.15
VY_22_INOVACE_NJ.16
VY_22_INOVACE_NJ.17
VY_22_INOVACE_NJ.18
VY_22_INOVACE_NJ.19
VY_22_INOVACE_NJ.20
VY_22_INOVACE_NJ.21
VY_22_INOVACE_NJ.22
VY_22_INOVACE_NJ.23
VY_22_INOVACE_NJ.24
VY_22_INOVACE_NJ.25
VY_22_INOVACE_NJ.26
VY_22_INOVACE_NJ.27
VY_22_INOVACE_NJ.28
VY_22_INOVACE_NJ.29
VY_22_INOVACE_NJ.30
VY_22_INOVACE_NJ.31
VY_22_INOVACE_NJ.32
VY_32_INOVACE_TSP.14
VY_32_INOVACE_TSP.15
VY_32_INOVACE_TSP.16
VY_32_INOVACE_TSP.17
VY_32_INOVACE_TSP.18
VY_32_INOVACE_TSP.19
VY_32_INOVACE_TSP.20
Označení materiálu (přílohy)
Téma
Zdraví
Zdravotní stav české populace
Životní styl a zdraví
Výživa I
Výživa II – sacharidy
Výživa III – bílkoviny
Výživa IV – tuky
Výživa V – výživová doporučení
Rizika ve výživě
Poruchy příjmu potravy
Test – makronutrienty
Pracovní list – sestavení jídelníčku
Vliv prostředí na zdraví
Stres I
Stres II – pracovní stres
Kuřáctví
Závislosti na návykových látkách
Prevence kardiovaskulárních onemocnění
Prevence nádorových onemocnění
Stárnutí
Označení materiálu (přílohy)
VY_32_INOVACE_VZ.01
VY_32_INOVACE_VZ.02
VY_32_INOVACE_VZ.03
VY_32_INOVACE_VZ.04
VY_32_INOVACE_VZ.05
VY_32_INOVACE_VZ.06
VY_32_INOVACE_VZ.07
VY_32_INOVACE_VZ.08
VY_32_INOVACE_VZ.09
VY_32_INOVACE_VZ.10
VY_32_INOVACE_VZ.11
VY_32_INOVACE_VZ.12
VY_32_INOVACE_VZ.13
VY_32_INOVACE_VZ.14
VY_32_INOVACE_VZ.15
VY_32_INOVACE_VZ.16
VY_32_INOVACE_VZ.17
VY_32_INOVACE_VZ.18
VY_32_INOVACE_VZ.19
VY_32_INOVACE_VZ.20