Podmínky pro vstup do země

Transkript

Podmínky pro vstup do země
PODMÍNKY PRO VSTUP DO ZEMĚ, DEVIZOVÉ PODMÍNKY
BULHARSKO
Podmínky cestování po EU: Občanský průkaz slouží jako cestovní doklad pouze pro
jeho držitele. Pokud tedy rodič cestuje pouze s občanským průkazem společně s dítětem,
pak doporučujeme, aby dítě mělo vždy vlastní cestovní pas, a to i v případě, že dítě je
zapsáno v občanském průkazu rodiče. Děti zapsané v platném cestovním pasu rodiče
mohou s rodičem, v jehož pasu jsou zapsány, překročit hranice bez vlastního cestovního
dokladu, přičemž dítě zapsané do pasu rodiče před 1. 9. 2006 může takto cestovat do 15 let
věku a dítě zapsané do pasu rodiče od 1. 3. 2008 může takto cestovat do 10 let věku (v
období od 1. 9. 2006 do 29. 2. 2008 nebylo možné děti do pasu rodiče zapisovat). Od 1.
července 2011 není možné zapisovat děti do cestovního dokladu rodičů, a to na základě
zákona c. 197/2010 Sb., kterým byl novelizován zákon c. 329/1999 Sb., o cestovních
dokladech. Pokud byl zápis dítěte v cestovním dokladu jeho rodiče proveden přede dnem 1.
července 2011, smí i po uvedeném datu toto dítě překročit hranice bez vlastního cestovního
dokladu s rodičem, v jehož cestovním dokladu je zapsán, nejpozději do 26. června 2012.
Toto opatření se týká i zápisu dětí provedených do občanských průkazů rodičů.
Podmínky pro vstup do země: Občané České republiky potřebují pro vstup do
Bulharska platný občanský průkaz nebo cestovní pas, který musí platit po dobu pobytu
v Bulharsku. Od roku 2012 musí mít každé dítě vlastní pas. Občané členských zemí
Evropské unie víza k cestě do Bulharska v současnosti nepotřebují. Pro občany jiných zemí
platí, že žádost o vízum je nutné podat minimálne 3 pracovní dny před cestou. Cestovní pas
občanů států, které nejsou členy Evropské unie, má platit ještě 3 měsíce po termínu pobytu
v Bulharsku. Doporučuje se uzavřít zdravotní pojištění. Při vstupu do země příležitostně
probíhají kontroly dodržování celních předpisů a skenování zavazadel.
Měna: Místní měnou je leva – BGN. Orientační směnný kurs k datu 29. 11. 2011: 1 BGN =
cca 13,059 Kč. Chtěli bychom Vás upozornit, že z Bulharska do členské země EU a naopak
lze vyvézt 9 999 €. Částky od 10 000 € se musí deklarovat.
Platební karty: Ve všech přímořských letoviscích najdete EC automaty, které Vám umožní
pohodlně pomocí EC karty zaplatit částky max. do 200 BGL denně. Euro, eurošeky a
cestovní šeky přijímají a vymění v každém hotelu. Všechny běžné kreditní karty akceptují od
léta 2002 téměř všude.
Celní ustanovení: Bezcelní dovoz a vývoz se vztahuje jen na věci osobní potřeby, které
svým množstvím a hodnotou nemají obchodní charakter. Všechny ostatní věci, zejména
drahá elektronika, šperky atd., je třeba deklarovat. Zvláštnímu režimu podléhá dovoz a vývoz
starožitností.
Více informací o podmínkách pro vstup do země lze získat na Velvyslanectví Bulharské
republiky: Krakovská 6, 110 00 Praha 1, tel: 222 211 258, 222 212 011.
Thomas Cook neručí za případné změny vstupních podmínek do destinace. Doporučujeme
kontaktovat velvyslanectví dané země před odletem do destinace.
EGYPT
Podmínky pro vstup do země: Pro vstup do Egypta je vyžadován platný cestovní pas
s dobou platnosti nejméně 6 měsíců ode dne vstupu do země. Děti do 15 let mohou být
zapsány v pasu rodiče. Od začátku roku 2002 mohou občané ČR získat za poplatek vízum
na mezinárodním letišti v Hurghadě nebo v Marsa Alam. Poplatek za vízum je již zahrnut
v ceně zájezdu Neckermann Cestovní kanceláře a všem cestujícím je vízum uděleno hned
po přistání. Cena za vízum, jež je uděleno na Zastupitelském úřadě Arabské republiky
Egypta v Praze, je vyšší než poplatek, který zaplatí turista za vízum v případě, že jej kupuje
až při příletu do země.
Od 1. července 2011 není možné zapisovat děti do cestovních dokladů rodičů, a to na
základě zákona c. 197/2010 Sb., kterým byl novelizován zákon c. 329/1999 Sb., o
cestovních dokladech. Pokud byl zápis dítěte v cestovním dokladu jeho rodiče proveden
přede dnem 1. července 2011, smí i po uvedeném datu toto dítě překročit hranice bez
vlastního cestovního dokladu s rodičem, v jehož cestovním dokladu je zapsán, nejpozději do
26. června 2012.
Měna: Místní měnou je egyptská libra – EGP. Orientační kurs k datu 29. 11. 2011: 1 EGP =
cca 2,969 Kč.
Platební karty: Platební karty jsou běžně akceptovány, cestovní šeky přijímají pouze
banky.
Celní ustanovení: Do Egypta je zakázán dovoz potravin, alkoholu, pornografie, zbraní a
všech druhů drog. Je nutno připomenout, že je striktně zakázán vývoz památek a zlata v
nezpracované podobě. Postihy za prodej a přechovávání drog jsou přísné a pohybují se
řádově v desítkách let odnětí svobody. Za nedovolené držení drog může být udělen i trest
smrti. Mnoho léků a podpůrných prostředků podléhá přísnému režimu kontroly, zejména
pokud jde o jejich vývoz z Egypta. V době od 20. 07. do 18. 08. 2012 je v Egyptě ramadán. V
této době nemohou být veřejná zařízení jako např. banky, pošta, konzuláty pravidelně
otevřeny.
Více informací o podmínkách pro vstup do země lze získat na Velvyslanectví Egyptské
arabské republiky: Pelléova 14, 160 00 Praha 6 – Bubenec, tel: 224 311 506.
Thomas Cook neručí za případné změny vstupních podmínek do destinace. Doporučujeme
kontaktovat velvyslanectví dané země před odletem do destinace.
ŘECKO
Podmínky cestování po EU: Občanský průkaz slouží jako cestovní doklad pouze pro
jeho držitele. Pokud tedy rodič cestuje pouze s občanským průkazem společně s dítětem,
pak doporučujeme, aby dítě mělo vždy vlastní cestovní pas, a to i v případě, že dítě je
zapsáno v občanském průkazu rodiče. Děti zapsané v platném cestovním pasu rodiče
mohou s rodičem, v jehož pasu jsou zapsány, překročit hranice bez vlastního cestovního
dokladu, přičemž dítě zapsané do pasu rodiče před 1. 9. 2006 může takto cestovat do 15 let
věku a dítě zapsané do pasu rodiče od 1. 3. 2008 může takto cestovat do 10 let věku (v
období od 1. 9. 2006 do 29. 2. 2008 nebylo možné děti do pasu rodiče zapisovat). Od 1.
července 2011 není možné zapisovat děti do cestovních dokladů rodičů, a to na základě
zákona c. 197/2010 Sb., kterým byl novelizován zákon c. 329/1999 Sb., o cestovních
dokladech. Pokud byl zápis dítěte v cestovním dokladu jeho rodiče proveden přede dnem 1.
července 2011, smí i po uvedeném datu toto dítě překročit hranice bez vlastního cestovního
dokladu s rodičem, v jehož cestovním dokladu je zapsán, nejpozději do 26. června 2012.
Toto opatření se týká i zápisu dětí provedených do občanských průkazů rodičů.
Podmínky pro vstup do země: Občané České republiky potřebují v Řecku pro pobyt do
3 měsíců platný cestovní doklad, který musí být po návratu do ČR platný ještě minimálně 3
měsíce. Uznává se dětský cestovní pas. Vjezd do země je možný i s platným občanským
průkazem. Státní příslušníci ostatních zemí a osoby bez státní příslušnosti se musí o
pasových a vízových povinnostech a zdravotních formalitách informovat u příslušného
konzulátu nebo velvyslanectví. Osoby ze zemí mimo EU, žijící v České republice a mající
platné povolení k pobytu, mohou do Řecka vycestovat s platným cestovním pasem bez víza
(na dobu maximálně 90 dnů). Povolení k pobytu musí být zapsáno v cestovním pasu nebo
na samostatném dokumentu vystaveném ve spojení s pasem. Cestovní pas a povolení k
pobytu musí být po návratu z Řecka platné ještě minimálně 3 měsíce.
Měna: Národní měnou je euro – €. Orientační směnný kurs k datu 29. 11. 2011: 1 € = cca
25,540 Kč. V hotovosti lze převážet nejvíce 10 000 EUR, resp. ekvivalent této částky v jiné
měně. Cestovní šeky proplácí každá banka (různé poplatky). Poštovní vkladní knížky se
nepřijímají.
Platební karty: Přijímají všechny banky i řada obchodů.
Celní ustanovení: Do Řecka smíte obecně dovézt tolik, co při návratu do České republiky,
aniž byste museli platit clo. Všechny předměty osobní spotřeby lze dovážet na přechodnou
dobu. Nabytí a vývoz starožitností a antických předmětů nalezených v Řecku je zakázáno.
Při nerespektování následují vysoké pokuty.
Více informací o podmínkách pro vstup do země lze získat na Velvyslanectví Řecké
republiky: Na Ořechovce 19, 162 00 Praha 6 – Střešovice, tel: 222 250 943, 222 250 955.
Thomas Cook neručí za případné změny vstupních podmínek do destinace. Doporučujeme
kontaktovat velvyslanectví dané země před odletem do destinace.
ŠPANĚLSKO
Podmínky cestování po EU: Občanský průkaz slouží jako cestovní doklad pouze pro
jeho držitele. Pokud tedy rodič cestuje pouze s občanským průkazem společně s dítětem,
pak doporučujeme, aby dítě mělo vždy vlastní cestovní pas, a to i v případě, že dítě je
zapsáno v občanském průkazu rodiče. Děti zapsané v platném cestovním pasu rodiče
mohou s rodičem, v jehož pasu jsou zapsány, překročit hranice bez vlastního cestovního
dokladu, přičemž dítě zapsané do pasu rodiče před 1. 9. 2006 může takto cestovat do 15 let
věku, a dítě zapsané do pasu rodiče od 1. 3. 2008 může takto cestovat do 10 let věku (v
období od 1. 9. 2006 do 29. 2. 2008 nebylo možné děti do pasu rodiče zapisovat). Od 1.
července 2011 není možné zapisovat děti do cestovních dokladů rodičů, a to na základě
zákona c. 197/2010 Sb., kterým byl novelizován zákon c. 329/1999 Sb., o cestovních
dokladech. Pokud byl zápis dítěte v cestovním dokladu jeho rodiče proveden přede dnem 1.
července 2011, smí i po uvedeném datu toto dítě překročit hranice bez vlastního cestovního
dokladu s rodičem, v jehož cestovním dokladu je zapsán, nejpozději do 26. června 2012.
Toto opatření se týká i zápisu dětí provedených do občanských průkazů rodičů.
Podmínky pro vstup do země: Pro vstup do Španělska potřebují občané České
republiky platný cestovní pas nebo občanský průkaz. Doklad by měl být platný minimálně po
dobu plánovaného pobytu na území Španělska. Státní příslušníci ostatních zemí a osoby
bez státní příslušnosti se musejí o pasových a vízových povinnostech a zdravotních
formalitách informovat na příslušném konzulátu nebo velvyslanectví. Osoby ze zemí mimo
EU, žijící v České republice a mající platné povolení k pobytu, mohou do Španělska
vycestovat s platným cestovním pasem bez víza (na dobu maximálně 90 dnů). Povolení k
pobytu musí být zapsané v cestovním pasu nebo na samostatném dokumentu vystaveném
ve spojení s pasem. Cestovní pas a povolení k pobytu musí být po návratu ze Španělska
platné ještě minimálně 3 měsíce.
Měna: Národní měnou je euro – €. Orientační směnný kurs k datu 29. 11. 2011: 1 € = cca
25,540 Kč. Zahraniční devizy lze dovážet bez omezení. Cestovní šeky proplácí každá banka
(různé poplatky). Poštovní vkladní knížky se nepřijímají.
Platební karty: Přijímají všechny banky i řada obchodů.
Celní ustanovení: Do Španělska smíte obecně dovézt tolik, co při návratu do České
republiky, aniž byste museli platit clo. Všechny předměty osobní spotřeby lze dovážet na
přechodnou dobu.
Více informací o podmínkách pro vstup do země lze získat na Velvyslanectví Španělské
republiky: Badeniho 401/4, 170 00 Praha 7, tel: 233 097 211.
Thomas Cook neručí za případné změny vstupních podmínek do destinace. Doporučujeme
kontaktovat velvyslanectví dané země před odletem do destinace.
TURECKO
Podmínky pro vstup do země: Vláda Turecké republiky zrušila s účinností od 1. Ledna
2005 vízovou povinnost pro držitele cestovních pasů České republiky, kteří cestují do
Turecké republiky za turistickým účelem a jejichž pobyt nepřesáhne 90 dnů. Občané ČR,
kteří cestují do Turecké republiky za jiným účelem než turistickým, si nadále musí k cestám
do Turecké republiky obstarat vízum. Upozorňujeme všechny klienty, že do Turecka není
možné cestovat pouze s občanským průkazem, protože Turecko není součástí Evropské
unie. K cestování do Turecka je nutné mít cestovní pas, který by měl být platný nejméně 6
měsíců v době vstupu do země. Děti mohou být zapsány v pase rodičů do 15 let věku. Od 1.
července 2011 není možné zapisovat děti do cestovních dokladů rodičů, a to na základě
zákona c. 197/2010 Sb., kterým byl novelizován zákon c. 329/1999 Sb., o cestovních
dokladech. Pokud byl zápis dítěte v cestovním dokladu jeho rodiče proveden přede dnem 1.
července 2011, smí i po uvedeném datu toto dítě překročit hranice bez vlastního cestovního
dokladu s rodičem, v jehož cestovním dokladu je zapsán, nejpozději do 26. června 2012.
Měna: Místní měnou je turecká lira – mezinárodní kód TRY, vnitrostátní TL (od 1. 1. 2009).
Orientační směnný kurs k datu 29. 11. 2011: 1 TRY = cca 10,362 Kc. Z Turecka do země EU
či ze země EU do Turecka lze v hotovosti dovézt/vyvézt maximálně 10 000,- EUR, či
ekvivalent této částky.
Platební karty: Cestovní šeky a běžné kreditní karty přijímají banky, hotely a obchody.
Celní ustanovení: Je přísně zakázáno vyvážet z Turecka starožitnosti. Za starožitnost je
považováno vše, co je starší než 100 let. Patří sem zejména mince, kameny, hliněné střepy
atd. z doby antiky, i pokud jste je nekoupili, ale našli. Vývozní kontroly jsou přísné a porušení
předpisu je stíháno vysokými penežními tresty a tresty odnětí svobody. V době od 20.7 do
18. 08. 2012 je v Turecku ramadán. V této době nemohou být veřejná zařízení jako např.
banky, pošta, konzuláty pravidelně otevřeny.
Více informací o podmínkách pro vstup do země lze získat na Velvyslanectví Turecké
republiky: Na Ořechovce 69, 162 00 Praha 6, tel: 224 311 402, 224 311 938.
Thomas Cook neručí za případné změny vstupních podmínek do destinace. Doporučujeme
kontaktovat velvyslanectví dané země před odletem do destinace.
Cestování po Schengenském prostoru - Řecko a Španělsko
Pravidla vstupu, pobytu a cestování v Schengenském prostoru pro občany států nepatřících do
EU najdete na:
http://www.euroskop.cz/8760/sekce/pravidla-vstupu-a-pobytu-pro-cizince/
Nedoporučujeme cestovat s OP, který má omezenou platnost před vydáním nového dokladu
(např. při změně jména).
**
Bulharsko
Pobyt na území zemí EU, které není součástí schengenského prostoru, se řídí individuální
vízovou povinností pro zemi původu daného cizince. Pro občany zemí nepatřících do EU platí,
že žádost o vízum je nutné podat minimálně 3 pracovní dny před cestou.
Pro podrobnější informace o Vašich nezbytných dokladech volejte:
Konzulární oddělení
Krakovská 6, 110 00, Praha 1
Provozní hodiny: 08:30 – 11:30 (Po-Pá)
Telefon: 222 210 229
Egypt
Vízová povinnost turistů, kteří cestují do Egypta, se liší podle státní příslušnosti:
Občané, kteří mohou získat vízum na letišti v Egyptě:
státy EU, Rusko, USA, Mexiko, Kanada, Ukrajina, Kolumbie, Japonsko, Austrálie, Kostarika,
Chile, Argentina, Brazílie, Švýcarsko, Chorvatsko, Makedonie, Černá Hora, Slovinsko, Albánie.
Pro podrobnější informace o vstupních podmínkách a dokladech dalších zemí volejte:
Konzulární oddělení
Pelléova 14, 160 00, Praha 6 - Bubeneč
Provozní hodiny: 09:00 – 12:00
Telefon: 224 311 506
Řecko
Občané zemí nepatřících do EU, kteří chtějí vstoupit na řecké území, musejí mít příslušné
tranzitní nebo pobytové vízum, pokud z důvodu své státní příslušnosti podléhají tomuto
požadavku.
Pro podrobnější informace o vstupních podmínkách a dokladech třetích zemí volejte:
Konzulární oddělení
Na Ořechovce 19, 162 00 Praha 6 – Střešovice
Provozní hodiny: 09:00-13:00
Telefon: 222 250 943, 222 250 955
Thomas Cook neručí za případné změny vstupních podmínek do destinace. Doporučujeme
kontaktovat velvyslanectví dané země před odletem do destinace.
http://www1.mfa.gr/en/visas/
Španělsko
Občané zemí nepatřících do EU, kteří chtějí vstoupit na španělské území, musejí mít příslušné
tranzitní nebo pobytové vízum, pokud z důvodu své státní příslušnosti podléhají tomuto
požadavku.
Pro podrobnější informace o vstupních podmínkách a dokladech třetích zemí volejte:
Velvyslanectví Španělska
Badeniho 401/4, 170 00, Praha 7
Provozní hodiny: 09:00 – 12:00 (Po, St, Pá)
Telefon. 233 097 211
http://www.maec.es/en/MenuPpal/Consulares/ServiciosConsulares/Paginas/HacerConsuladoPor
Usted.aspx
Turecko
Vízová povinnost turistů, kteří cestují do Turecka, se liší podle státní příslušnosti.
Pro podrobnější informace o vstupních podmínkách a dokladech třetích zemí volejte:
Konzulární oddělení
Na Ořechovce 69, 162 00, Praha 6
Provozní hodiny: 9:30 – 12:00
Telefon: 224 311 402/3
http://www.mfa.gov.tr/visa-information-for-foreigners.en.mfa
Thomas Cook neručí za případné změny vstupních podmínek do destinace. Doporučujeme
kontaktovat velvyslanectví dané země před odletem do destinace.

Podobné dokumenty

Komparace systémů fungování cizinecké správy a dohledu nad

Komparace systémů fungování cizinecké správy a dohledu nad komisaře pro přistěhovalectví a etnické menšiny (ACIME), resp. dnes jeho nástupce Úřad vysokého komisaře pro přistěhovalectví a interkulturní dialog (Alto-Comissariado para a Imigração e Diálogo In...

Více

nemovitosti k prodeji properties for sale

nemovitosti k prodeji properties for sale zimní zahrada - využívána jako dětský pokoj, prostorné obytné podkroví s možností další koupelny unspoilt First Republic villa in a quiet residential area of Prague 5, spacious kitchen with dining ...

Více

newsletter 7-8|2011 11 |2010 - Velvyslanectví USA v České republice

newsletter 7-8|2011 11 |2010 - Velvyslanectví USA v České republice jeho vliv na země střední a východní Evropy a jeho odkaz pro 21. století mezinárodní konferencí s názvem "Ronald Reagan: Inspired Freedom", která se konala 30. června a 1. července na Ministerstvu ...

Více

více informací v PDF

více informací v PDF leží přímo na mořském pobřeží egyptského Rudého moře z jedné strany, písečnými dunami ze strany druhé, s výhledem na moře a horské pásmo. V souladu s přírodním prostředím, hotel je navržený jako id...

Více

LAST MINUTE

LAST MINUTE BEACH RESORT 5*

Více