Zájem o Staroměstskou radnici loni rekordní - cestovni

Transkript

Zájem o Staroměstskou radnici loni rekordní - cestovni
3/2015 • 4. 2. 2015
Elektronický čtrnáctideník časopisu COT business
Přidejte se k nám
na Facebooku
Zájem o Staroměstskou radnici loni rekordní
Údaje Prague City Tourism říkají, že Staroměstskou radnici v Praze loni navštívil rekordní počet turistů. Celkem jich sem zavítalo 739 000, většina
z nich si ale zaplatila vstup pouze na radniční věž.
Nejvytíženějším měsícem byl pro kustody
a průvodce srpen, kdy si radnici prohlédlo
73 000 turistů, nejméně lidí naopak přišlo
v únoru, a to 40 000. Meziroční nárůst ná­
vštěvnosti tak činil přibližně 50 000 osob.
„Výsledky jasně ukazují, že je Staroměstská
radnice jedním z nejpopulárnějších cílů turistů
v Praze. Po Pražském hradě a zoo je tak turistic­
ky nejvytíženějším objektem. Výsledek reflektu­
je nejen atraktivitu zdejších historických sálů
a vyhlídky z věže, ale také kvalitu služeb, kterou
turistům poskytujeme,“ hodnotí statistiku ředi­
telka Prague City Tourism Nora Dolanská.
Návštěvníci si mohou zvolit ze dvou prohlíd­
kových okruhů. První z možností je individuál­
ších výhledů na historické jádro města.
Druhou variantou je pak prohlídka s průvod­
cem. Zahrnuje gotickou kapli z konce
14. století, ze které je možné zblízka spatřit
figury apoštolů orloje, primátorský salonek,
cennou radní síň s výpravnou architekturou
a výzdobou, secesní Brožíkův sál, který dnes
slouží k slavnostním aktům městské repre­
zentace, a také Jiříkovu síň. Součástí komen­
tované prohlídky je i sestup do románsko­
-gotického podzemí radnice, které návštěv­
níky vrátí do doby počátků Starého Města
pražského. Jednotlivé okruhy lze také různě
kombinovat.
Vstupné na věž činí pro dospělého 110 korun,
prohlídka historických interiérů stojí 100 korun.
Komplexní vstupenka pak vyjde na 160 korun.
ní výstup na 69,5 metru vysokou středo­
věkou věž, která skýtá jeden z nejkrásněj­
Text: -pctFoto: Thinkstockphotos.com
CzechTourism láká partnery do Latinské Ameriky
Zahraniční zastoupení agentury CzechTourism v Latinské Americe připravilo
pro své obchodní partnery sérii akcí, na kterých mohou v průběhu roku 2015
participovat. Jejich cílem je prezentace a propagace služeb, produktových
balíčků a konkrétních nabídek zájezdů určených pro touroperátory, cestovní
kanceláře i veřejnost v oblasti Latinské Ameriky.
Pro partnery jsou připraveny nejen nabídky
z oblasti on-line marketingu (promo na webo­
vých stránkách a sociálních sítích), ale i pro­
spektový servis na vybraných veletrzích
a na speciální prezentaci České republiky, města
Berlín a letecké společnosti Lufthansa, která
proběhne v druhé půlce března v Kolumbii
a Peru. Partneři jsou zváni i na roadshow zemí
V 4, která na konci listopadu objede města
Mexiko, Bogotu, Limu, Buenos Aires a São Paulo.
Závaznou přihlášku spolu s dalšími informace­
mi naleznete na www.czechtourism.cz/marke­
tingove-aktivity/prezentacni-akce.
Text a foto: -CzT-
24. STŘEDOEVROPSKÝ VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU
19. - 22. 2. 2015
Výstaviště Praha - Holešovice
www.holidayworld.cz
1 COT BUSINESS News 3 • 2015
www.cotmedia.cz
Jednodenní turistické cíle návštěvníky
Zlínského kraje lákaly
Jednodenní turistické cíle loni návštěvníky Zlínského kraje lákaly. Mnohá z těchto atraktivních míst tak zažila rekordní rok. Celková návštěvnost 38 subjektů,
které sleduje Centrála cestovního ruchu Východní Moravy (CCRVM) od roku
2008, přesáhla 2,4 milionu lidí. Meziročně to je nárůst o 16 procent a proti rekordnímu roku 2012 o 13 procent, řekl ČTK Zdeněk Urbanovský z CCRVM.
Růst návštěvnosti se týkal prakticky všech turis­
tických cílů. Výjimku tvoří pouze Rozhledna Fran­
tiška Josefa I. na Hostýně a vsetínský zámek,
které byly loni rekonstruovány. Nejnavštěvova­
nějším turistickým cílem kraje je zlínská zoo,
která dosáhla nejvýraznějšího nárůstu návštěv­
nosti (o 24 procent) ve své novodobé historii.
S 585 000 návštěvníky se stále drží mezi desíti
nejnavštěvovanějšími cíli v celé České republice.
O 17 procent podle Urbanovského meziročně
vzrostl počet návštěvníků hradů a zámků.
„Návrat k dobré návštěvnosti zaznamenal
kroměřížský arcibiskupský zámek a kompletně
zrekonstruovaná Květná zahrada s více než
dvacetiprocentním růstem zájmu návštěvníků.
Návštěvníci si oblíbili jak středověké hrady
Buchlov, Brumov a Lukov, tak zámky v Buchlo­
vicích či Vizovicích,“ uvedl Urbanovský.
Nárůst hlásí také muzea, kterým přibylo asi
deset procent návštěvníků. „V této kategorii
turistických cílů je loňská návštěvnost vůbec
nejvyšší od roku 2008, kdy byl zahájen sběr
dat. Za posledních sedm let vzrostl počet ná­
vštěvníků muzeí z 547 000 na loňských
746 000. Nutno říci, že hrady, zámky a muzea
měly v minulém roce důležitého spojence –
počasí, jehož charakter návštěvnosti nahrá­
val,“ doplnil Urbanovský.
Sledovaná turistická informační centra poskyt­
la v roce 2014 své služby téměř 590 000 zá­
jemců, což je o 13 procent více, než tomu bylo
v předchozím roce. Nejvyšší nárůst, o 55 pro­
cent, zaznamenali v Kroměříži, kam přišlo přes
52 000 návštěvníků. Nejvíce lidí, přes 108 000,
prošlo Městským informačním centrem a Cen­
trem pro mládež v Uherském Hradišti.
„V minulém roce jsme realizovali úspěšnou
marketingovou kampaň s názvem Východní
Morava má jiskru, ve které se turistická nabíd­
ka v celém spektru příležitostí odrážela. Syste­
maticky pracujeme s turistickými informačními
centry. Z pohledu návštěvnosti referenčních
turistických cílů můžeme být s dopadem této
kampaně i fungováním infocenter spokojeni,“
uvedla ředitelka Centrály cestovního ruchu
Východní Moravy Dana Daňová.
Foto: město Klimkovice
GEOOKÉNKO
S Indiánem do Klimkovic
Klimkovice se nacházejí v těsné blízkosti
Ostravy. Dějiny města Klimkovic sahají
do 2. poloviny 14. století. Jedním z důvodů,
proč se sem vydat, je pět zbrusu nových
geosrand! Průvodcem vám zde bude mimo
jiné i Indián Hokajmo, který pochází z Jižní
Ameriky. Sice tak úplně nezapadá mezi mo­
ravskoslezské občany, ale dozvíte se, co má
společného peruánská planina Nazca a město
Klimkovice. Nevěříte? Stačí mít nainstalova­
nou mobilní aplikaci GEOFUN a vyrazit do to­
hoto městečka, které na první pohled zaujme
typickou siluetou bizarní věže kostela a staro­
bylého zámku.
Bližší informace na:
www.geofun.cz/klimkovice
-čtk-
Kraťasy...
Církevní turistika je na webu
Přehled poutních míst, církevních památek
a ubytování na farách nabízí nový portál
Církevní turistika. Vznikl péčí brněnské
diecéze, postupně však získá celorepubliko­
vý rozsah. Jednotlivým farnostem umožní,
aby se jejich nabídka dostala do širšího po­
vědomí. Turisté najdou díky novému projek­
tu informace na jednom místě a nemusejí
procházet lokální weby. Zatím je na webu
www.cirkevnituristika.cz celkem asi 300 ob­
jektů, další budou přibývat.
Do Brna se vrátí parní tramvaj Caroline
Při červnových nostalgických jízdách prostřed­
ků městské hromadné dopravy se letos do br­
něnských ulic po pěti letech vrátí parní tram­
vaj Caroline, Brňany zvaná Karolínka. Během
2 COT BUSINESS News 3 • 2015
www.
doby, kdy byla odstavená, byla kompletně
opravena a má být největší atrakcí pro fa­
noušky historie MHD i pro návštěvníky, kteří
zavítají do města na několikatýdenní festival
Brno – město uprostřed Evropy, řekl ČTK Jan
Seitl z dopravního podniku.
Text: -čtk- a -redFoto: Harold / Wikimedia Commons
.cz
CELÝ O TUR
SMU
DO KONCE ÚNORA 2015
ZDARMA
www.cotmedia.cz
Asociace: V Praze je až
40 % nekvalifikovaných průvodců
Průvodcovské služby zahraničním návštěvníkům poskytují v Praze až ze 40 procent
nekvalifikovaní zahraniční průvodci. V turistickém ruchu jich působí až 2 500. V rozhovoru s ČTK to na mezinárodním kongresu Světové federace turistických průvodců
(WFTGA) v Praze řekl předseda Asociace průvodců ČR Stanislav Voleman.
Celkem v hlavním městě působí
během roku zhruba 6 000 prů­
vodců, ti nekvalifikovaní ze za­
hraničí tvoří menší část. „Podle
našich odhadů se jedná o 30 až
40 procent průvodců, kteří se
pohybují po Praze,“ upozornil
Voleman. Asociace průvodců
požaduje po vládě mimo jiné
zavedení odborné způsobilosti
pro výkon profese průvodce
a jejich jednotného označení,
aby byla umožněna efektivní
kontrola.
„Například naši ruštináři byli vytla­
čeni průvodci, kteří sem přijíždějí
se skupinami z Ruska, děje se
tomu tak i u cestovních kanceláří
a agentur. Pohybuje se tady celá
řada průvodců, kteří tady nemají
ani podnikatelskou registraci, ani
neodvádějí sociální a zdravotní
pojištění,“ řekl Voleman. Existence
tohoto šedého trhu také vede
k tomu, že stát přichází o peníze
na daních, dodal. Podle asociace
jsou často návštěvníkům Česka
poskytovány průvodcovské služby
nekvalifikovanými průvodci nebo
řidiči. Ti bez hlubší znalosti dějin
i českého jazyka si českou historii
a tradice upravují tak, aby pobavili
Invia loni zvýšila obrat na 3,4 mld. Kč
Největší internetový prodejce dovolených v Česku Invia.cz loni zvýšil meziročně obrat
o 34 procent na 3,4 miliardy korun. Celkem cestovní agentura prodala 260 000 zájezdů.
Průměrná cena prodané dovolené stoupla o 179 korun na 12 370 Kč. Společnost o tom
informovala ČTK.
Podle marketingového ředitele
společnosti Michala Tůmy zvýšení
počtu prodaných pobytů o 27 pro­
cent a růst zájmu o zájezdy s vy­
sokou kvalitou svědčí o tom, že
Češi neztrácejí chuť cestovat.
„Přitom po oslabení koruny se
hovořilo o tom, že bude rok 2014
poznamenán omezováním zahra­
ničních dovolených a zdražováním
pobytů. Tyto negativní prognózy
se nepotvrdily,“ uvedl. Mezi čes­
kými turisty, kteří cestovali loni
s cestovní kanceláří, upevnilo
svou dlouhodobou vedoucí pozici
v destinacích Řecko. To tvořilo
u Invie 24 procent prodaných
pobytů. „Navíc v loňském roce
Na obnovu Ještědu lze přispět
pomocí Katalyzátoru
která spolu s vydavatelstvím
Supraphon a aktivistou Ondřejem
Kobzou za Katalyzátorem stojí.
Dárci, kteří se zapojí do sbírky
na webu Katalyzátoru, mohou
Text: -čtkFoto: -pmu-
došlo k meziročnímu snížení prů­
měrné ceny prodaných zájezdů
na řecké ostrovy o 1 221 korun
na částku 13 444 Kč na osobu,“
dodal Tůma. Invia.cz loni otevřela
100. kamennou pobočku.
Více o loňském hospodaření
a dalších plánech Invia.cz se
dočtete již 6. února v novém
vydání COT business.
-čtk- a -red-
nákresu pro výrobu stolků v baru
Avion s Binarovým podpisem
nebo repliku skleničky z původ­
ního ještědského nápojového
setu v dárkovém balení, která
není v prodeji, a zatím ji nelze
jiným způsobem získat. Odmě­
nou může být podle Titzové také
návštěva Ještědu se slavnostním
obědem za účasti významných
hostů, spojená s prohlídkou
vysílače a hotelu Ještěd včetně
běžně nepřístupných míst.
Na obnovu baru Avion v horském hotelu a vysílači Ještěd
v Liberci může veřejnost přispět i prostřednictvím sbírky
na Katalyzátoru, který je novou českou platformou pro
crowdfunding.
Spolek Ještěd 73 chce tímto způso­
bem vybrat 130 000 korun na ob­
novení původních součástí interié­
ru hotelového baru. Má na to dva
měsíce. ČTK o tom informovala
Alice Titzová z agentury 2media.cz,
turisty, nebo jim sdělují chybné
informace. Kvůli tomu čeští kvalifi­
kovaní průvodci, kteří přitom ne­
mají možnost stejným způsobem
volně pracovat v zahraničí, po­
stupně přicházejí o práci. Průvod­
covství je v Česku od roku 2008
volnou živností.
podle výše svého příspěvku
získat třeba plakát s reprodukcí
Text: -čtk- a -redFoto: Thinkstockphotos.com
COT business » PDF SERVIS MĚSÍČNÍKU VYDAVATELSTVÍ C.O.T. media, web: www.cotmedia.cz. Elektronická příloha časopisu COT business. Vychází jednou za 14 dní •
kontakt na redakci » C.O.T. media, Komplex Olšanka, Táboritská 23/1000, 130 00 Praha 3 • šéfredaktor » Petr M. Ulrych, tel.: 226 257 742 • INZERCE » 226 257 720 •
sekretariát » Pavla Nováková, tel.: 226 257 720 • PŘIHLÁŠENÍ DO PDF SERVISU » e-mail: [email protected] •
© Všechna práva vyhrazena » Bez předchozího písemného souhlasu vydavatelství C.O.T. media, s. r. o., je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce
(tištěnou i elektronickou formou) jakéhokoli materiálu nebo částí materiálu zveřejněného v tomto PDF servisu. Společnost C.O.T. media, s. r. o., využívá agenturní zpravodajství ČTK,
která si vyhrazuje veškerá práva.
www.cotmedia.cz COT BUSINESS News 3 • 2015 3

Podobné dokumenty

Soutěž o sedm podivuhodných měst světa zná 14 - cestovni

Soutěž o sedm podivuhodných měst světa zná 14 - cestovni Radkem Šafaříkem. Plnou verzi interview najdete v říjnovém vydání COT business, kde se mimo jiné dočtete, že povzbuzena výsledky dosavadních franšízantů nabízí Invia tuto spolupráci i v menších měs...

Více

Země V4 chtějí společně lákat turisty z Asie TripAdvisor spustil

Země V4 chtějí společně lákat turisty z Asie TripAdvisor spustil vykompenzovat snížení počtu návštěvníků z Ukrajiny či Ruska v Polsku, na Slovensku a v České republice. -čtk- a -red-

Více

Ceny ubytování v pražských hotelech stouply o 0 - cestovni

Ceny ubytování v pražských hotelech stouply o 0 - cestovni „Ztráty na ruském trhu nakonec zřejmě nebudou tak dramatické, jak se očekávalo na počátku roku. Troufám si tvrdit, že je to i zásluhou marketingových aktivit agentury CzechTourism na ruském trhu,“ ...

Více

Ročník 10, číslo 4

Ročník 10, číslo 4 Mimořádný Svatý rok milosrdenství se má slavit nejen v Římě, ale i ve všech místních církvích. Papežem je nabídnuta možnost otevřít Svatou bránu i v jednotlivých diecézích, a to především v katedr...

Více

Poutní místa litoměřické diecéze Vydává Farní rada Římskokatolické

Poutní místa litoměřické diecéze Vydává Farní rada Římskokatolické poutního místa k jejímu uložení. Podařilo se mu úspěšně zahájit sbírku a než roku 1735 zemřel, odevzdal vybranou částku městu, které o rok později položilo

Více