vy_32_inovace_20_andske_staty_pracovni_list

Transkript

vy_32_inovace_20_andske_staty_pracovni_list
OPVK
Šablona klíčové aktivity III/2
Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU
Název sady:
Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku
Číslo a název DUM:
VY_32_INOVACE_20_Andské státy, práce s internetem
Autor: Antonín Krejčí
Autor:
Antonín Krejčí
VM vytvořen
srpen 2012
Ročník
7.
Vzdělávací oblast
Člověk a příroda
Vzdělávací obor
Zeměpis
Tematický okruh
Andské státy
Klíčová slova
Ekvádor, Peru Bolívie, Galapágy, Sucre, LaPaz, Santa Cruz,
Cuzco, Machu Picchu
Anotace
Pracovní list – vyhledávání údajů (rozloha států, počet obyvatel,
největší města, nejvyšší vrcholky And). Obsahuje text s
některými údaji, které je nutno vyhledat na internetu a doplnit.
Očekávaný výstup
Vyhledává informace, porovnává údaje a lokalizuje na mapě.
Práce s internetem a se slepou mapou Jižní Ameriky.
Andské státy
Pracovní list
Zadání
1. Andy - vyhledej informace a doplň chybějící text.
Označení Andy se užívá pro _____________ část ______________, které jsou nejdelší soustavou
vysokohorských hřebenů na světě, táhnoucí se při západním pobřeží celé Ameriky. Andy jsou téměř
______ km dlouhé a až ______ km široké (mezi 18 a 20 stupněm jižní šířky) a jejich průměrná výška
činí asi ________ metrů. Jejich střední a severní část tvoří několik paralelních hřebenů, mezi nimiž se
na území Bolívie nachází tzv. ______________.
2. Vyhledej některé nejvyšší vrcholky, doplň jejich nadmořskou výšku a v kterém státě se nachází.
Nejvyšší horou je argentinská1. ___________, vysoká ______ metrů. Mezi dalšími významné vrcholy
patří např.: 2. Ojos del Salado (______ m, _________), 3. Huascarán (_______ m, ______________),
4. Nevado Sajama (________ m, __________), 5. Chimborazo _______m, _________________) nebo
6. Cotopaxi (_________ metrů, ________________)
3. Do kterých zemí zasahuje pohoří Andy (od severu k jihu) v Jižní Americe?
Andy zasahují na území těchto států (od severu k jihu):
4. Do mapky zakresli čísly nejvyšší vrcholky And a označ státy, kterými prochází pohoří Andy.
5. K andským zemím patří Ekvádor, Peru, Bolívie - vyhledej, proč se tak jmenují.
Bolívie má své jméno po prvním prezidentu ______________________ - venezuelský generál a
politik, jeden z hlavních představitelů jihoamerického boje za nezávislost.
Název Peru znamená v kečuánštině ___________ a pochází z doby existence bohaté a slavné říše
___________.
Ekvádor - španělské slovo Ecuador znamená "_______________".
6. Seřaď tyto státy podle rozlohy, počtu obyvatel, hustoty zalidnění a porovnej s ČR.
Rozloha: ________________________________________________
ČR _________ km2
Počet obyvatel: __________________________________________
ČR _______ mil.
Hustota zalidnění: ________________________________________
ČR _____ obyv./km²
7. K Ekvádoru patří souostroví Galapágy – čím je zajímavé?
Galapágy je název ekvádorského souostroví ____ sopečných ostrovů ve východní části ________
oceánu asi ______ km západně od pobřeží Ekvádoru. Jsou proslulé pouze na těchto ostrovech
žijícími, zvláštními druhy zvířat, např. prehistoricky vyhlížejícími ____________ a obřími
suchozemskými _________________.
8. Vyhledej informace o městech v Bolívii – hlavní města, největší město.
____________ je oficiální hlavní město Bolívie. Je sídlem Nejvyššího soudního dvora, Ústavního
soudu, vláda však sídlí v ________________ (v nadmořské výšce 4000 m). Město se nachází ve středu
jižní části země v nadmořské výšce _________ m, což z něj činí jedno z nejvýše položených hlavních
měst na světě.
_________________ je největší město Bolívie.
9. Říše Inků byla v Americe nejrozsáhlejší a nejmocnější. Jak se jmenovalo hlavni město této říše a
známé kultovní město v peruánských Andách. Vyhledej zajímavosti o těchto městech.
_______________ je město na jihu peruánských And. V předkolumbovských dobách zde bylo
centrum incké říše. Je to hlavní turistický cíl a dostává téměř _______ milionu návštěvníků ročně. Je
označeno jako historické hlavní město ___________.
______________ jsou ruiny předkolumbovského inckého kultovního města v peruánských Andách.
Nacházejí se v nadmořské výšce _________ m n. m. Jelikož město nebylo nikdy objeveno španělskými
conquistadory, nebylo _________ a poničeno. Bylo postaveno v klasickém inckém stylu za použití
kvádrového zdiva tvořeného z opracovaných na sebe položených kamenů bez použití ___________ či
jiného pojiva. Proč Inkové město postavili, _______________________________.
Andské státy
Pracovní list
Řešení
1. Andy - vyhledej informace a doplň chybějící text.
Označení Andy se užívá pro jihoamerickou část Kordiller, které jsou nejdelší soustavu
vysokohorských hřebenů na světě, táhnoucí se při západním pobřeží celé Ameriky. Andy jsou téměř
8000 km dlouhé a až 500 km široké (mezi 18 a 20 stupněm jižní šířky) a jejich průměrná výška činí asi
4000 metrů. Jejich střední a severní část tvoří několik paralelních hřebenů, mezi nimiž se na území
Bolívie nachází tzv. Altiplano.
2. Vyhledej některé nejvyšší vrcholky, doplň jejich nadmořskou výšku a v kterém státě se nachází.
Nejvyšší horou je argentinská1. Aconcagua, vysoká 6 959 metrů. Mezi dalšími významné vrcholy
patří např.: 2. Ojos del Salado (6 893 m, Chile), 3. Huascarán (6 768 m, Peru), 4. Nevado Sajama (6
542 m, Bolívie), 5. Chimborazo (6 310 m, Ekvádor) nebo 6. Cotopaxi (5 897 metrů, Ekvádor)
3. Do kterých zemí zasahuje pohoří Andy (od severu k jihu) v Jižní Americe?
Andy zasahují na území těchto států (od severu k jihu): Venezuela, Kolumbie, Ekvádor, Peru, Bolívie,
Chile a Argentina.
4. Do mapky zakresli čísly nejvyšší vrcholky And a označ státy, kterými prochází pohoří Andy.
5. K andským zemím patří Ekvádor, Peru, Bolívie - vyhledej, proč se tak jmenují.
Bolívie má své jméno po prvním prezidentu Simónu Bolívarovi - venezuelský generál a politik, jeden z
hlavních představitelů jihoamerického boje za nezávislost.
Název Peru znamená v kečuánštině dostatek a pochází z doby existence bohaté a slavné říše Inků.
Ekvádor - španělské slovo Ecuador znamená "rovník".
6. Seřaď tyto státy podle rozlohy, počtu obyvatel, hustoty zalidnění a porovnej s ČR.
Rozloha: Peru 1 285 216 km², Bolívie 1 098 581 km², Ekvádor 283 561 km²,
ČR 78 866 km2
Počet obyvatel: Peru 29,5 mil., Ekvádor 15 mil., Bolívie 10,2 mil.,
ČR 10,5 mil.
Hustota zalidnění: Ekvádor 52,92 obyv./km², Peru 22,76 obyv./km², Bolívie 09,21 obyv./km² ČR 133
obyv./km²
7. K Ekvádoru patří souostroví Galapágy – čím je zajímavé?
Galapágy je název ekvádorského souostroví 19 sopečných ostrovů ve východní části Tichého oceánu
asi 1000 km západně od pobřeží Ekvádoru. Jsou proslulé pouze na těchto ostrovech žijícími,
zvláštními druhy zvířat, např. prehistoricky vyhlížejícími ještěry a obřími suchozemskými želvami.
8. Vyhledej informace o městech v Bolívii – hlavní města, největší město.
Sucre je oficiální hlavní město Bolívie. Je sídlem Nejvyššího soudního dvora, Ústavního soudu, vláda
však sídlí v La Pazu (v nadmořské výšce 4000 m). Město se nachází ve středu jižní části země v
nadmořské výšce 2790 m, což z něj činí jedno z nejvýše položených hlavních měst na světě.
Santa Cruz je největší město Bolívie.
9. Říše Inků byla v Americe nejrozsáhlejší a nejmocnější. Jak se jmenovalo hlavni město této říše a
známé kultovní město v peruánských Andách. Vyhledej zajímavosti o těchto městech.
Cuzco nebo Cusco je město na jihu peruánských And. V předkolumbovských dobách zde bylo
centrum incké říše. Je to hlavní turistický cíl a dostává téměř 1,5 milionu návštěvníků ročně. Je
označeno jako historické hlavní město Peru.
Machu Picchu jsou ruiny předkolumbovského inckého kultovního města v peruánských Andách.
Nacházejí se v nadmořské výšce 2430 m n. m. Jelikož město nebylo nikdy objeveno španělskými
conquistadory, nebylo vykradeno a poničeno. Bylo postaveno v klasickém inckém stylu za použití
kvádrového zdiva tvořeného z opracovaných na sebe položených kamenů bez použití malty či jiného
pojiva. Proč Inkové město postavili, nikdo přesvědčivě neprokázal.
Zdroje:
Andské státy: Andy [online]. [cit. 2012-08-03]. Dostupné z: cs.wikipedia.org/wiki/Andy
Andské státy: Peru [online]. [cit. 2012-08-03]. Dostupné z: www.invia.cz/peru/
Andské státy: Bolívie [online]. [cit. 2012-08-03]. Dostupné z: cs.wikipedia.org/wiki/Bolívie
Andské státy: Ekvádor [online]. [cit. 2012-08-03]. Dostupné z: cs.wikipedia.org/wiki/Ekvádor
Andské státy: Galapágy [online]. [cit. 2012-08-03]. Dostupné z: cs.wikipedia.org/wiki/Galapágy
Andské státy: Cuzco [online]. [cit. 2012-08-03]. Dostupné z: cs.wikipedia.org/wiki/Cuzco
Andské státy: mapa [online]. [cit. 2012-08-03]. Dostupné z: zemepis.com

Podobné dokumenty

Mexiko

Mexiko Na severu hraničí s USA a na jihu s Guatemalou a Belize. K Mexiku patří také několik ostrovů ležících na západě v Tichém oceánu, a na východě okolo pobřeží v Mexickém zálivu, či Karibském moři.

Více

Ekvádor země na rovníku

Ekvádor země na rovníku Snídaně, dopoledne prohlídka města, 3. největšího města v Ekvádoru, jednoho z nejkrásnějších koloniálních měst jižní Ameriky – historické budovy podél řeky Tomebamba, zříceny kostela „Všech svatých...

Více

Bouzov

Bouzov And during the day is beautiful also The Eiffel Tower is located in the

Více

Stáhněte si nabídku našich vín ve formě PDF!

Stáhněte si nabídku našich vín ve formě PDF! Suché „barikové víno“ vyrobené z odrůdy Cabernet Sauvignon představuje nejmodernější světový trend ve výrobě červených vín, což se projevuje v chuti i vůni vína. Je zde skloubena pikantní vůně, chu...

Více

Nápojový lístek A3 2015 verze k tisku.indd

Nápojový lístek A3 2015 verze k tisku.indd Jaliscu rodinnou společností, kterou založil v městě Arandas v roce 1938 Don Jose Augustin Camarena.

Více

Zeměpis-Bolívije-Paraguay-Uruguay-Opravil, Hudeček-7.B

Zeměpis-Bolívije-Paraguay-Uruguay-Opravil, Hudeček-7.B zde také rozsáhlá ilegální výroba a vývoz kokainu, což je značný přínos pro slabou ekonomiku. Mezi nejdůležitější nerostné suroviny patří ropa, cín, wolfram, zinek a antimon. V posledních letech se...

Více