Jak na jízdenku - Fresh Film Fest

Transkript

Jak na jízdenku - Fresh Film Fest
Jízdenky MHD
Tickets
Dospělý
Dítě
Důchodce
Adult
Child
Pensioner
Limitovaná * 20 min.
Tickets
Jízdenky
DOBA PLATNOSTI
Validity
Limited
Základní
75 min.
Basic
1 den **
24 hod.
1 day
24 hrs
18 Kč
9 Kč
9 Kč
26 Kč
13 Kč
13 Kč
100 Kč
50 Kč
* Jízdenka s omezenou přestupností – pro tramvaje a autobusy platí jako nepřestupní do 20 minut od
označení. Pro metro platí jako přestupní do vzdálenosti 5 stanic, nepočítaje nástupní stanici. Přestupní
stanice se započítává pouze jednou. Zároveň nesmí přepravní doba překročit 30 minut od označení.
Pro lanovky, přívozy a noční linky neplatí.
For trams and buses: good for 20 min. from validation, with no transfer options. For metro: valid for
5 stations (excl. boarding station; transfer station is counted as a single station). Travel time must not
exceed 30 min. after validation. For funicular, ferry and night lines: not valid for this form of transport.
** Platné na území hl. m. Prahy Valid for Prague area.
DOSPĚLÝ
Jsem dospělý, je mi 15 a více let.
Adult, 15 or over.
DÍTĚ
Jsem dítě od 6 let do dne 15. narozenin.
Child - 6-14 years old, inclusive.
DŮCHODCE
Jsem důchodce do 70 let, držitel zvýhodněné
průkazky pro důchodce.
Pensioner under 70 years old, pensioner
discount card holder.
50 Kč
Bezplatná přeprava
Free transport
Děti do 6 let věku a držitelé občanského nebo identifikačního průkazu
starší 70 let jezdí zdarma, vyjma přepravy vlaky ČD, která se řídí
tarifem ČD.
Children under 6, and persons over the age of 70 who are holders of
a Czech identity card or other identity document, travel free of charge.
Jak na jízdenku
infolinka
How to buy a ticket
www.dpp.cz
Vyberte
Pokud cestujete po Praze jednorázově, zvolte si jízdenku za
18 nebo 26 korun. Při celodenním popojíždění si pořiďte
jízdenku na 24 hodin.
Kupte
1. Opakovaným stiskem tlačítka zvolte požadovaný druh
a počet jízdenek. Pokud volíte dětské, důchodcovské nebo
přepravné, stiskněte před volbou tlačítko ZVÝHODNĚNÁ.
2. Vhoďte požadovaný obnos.
3. Odeberte jízdenku a vrácené peníze.
4. Při chybné volbě jízdenky
stiskněte tlačítko STORNO.
Označte
Jenom řádně označená jízdenka je platná. Ve vozidlech
k tomu slouží označovací zařízení na přidržovacích tyčích
v blízkosti dveří, v ostatních vozidlech – v metru nebo na
lanovce pak označovací zařízení na stojanech při vstupu
do přepravního prostoru.
DP_03_automat_cerveny2.indd 1
800 19 18 17
Choose
Choose a ticket for CZK 18 or CZK 26 if you are making a single trip in Prague. If you are travelling within
Prague for the entire day choose a 24-hour ticket.
Buy
1. Press the button repeatedly to correspond to the desired type and number of tickets. In the case of a children’s
or pensioner fare, press the REDUCED FARE button prior to making your selection.
2. Insert the correct amount of money.
3. Take your ticket and change.
4. Press STORNO if you have
made an error in selecting
a ticket.
Přeprava zavazadel Luggage transport
Validate
Only properly validated tickets
*
are valid. To validate your ticket
Kč
Kč
Kč
in vehicles, use the validation
machines which are located
* Kolo se přepravuje POUZE V METRU. Bicycles transported ONLY IN THE METRO.
on the holding poles nearby
Jízdenky platné 1 a více dní opravňují k bezplatné přepravě jednoho z předthe doors. Validation machines
mětů podléhajících placení přepravného. Nevztahuje se na přepravu psů.
for the metro and funicular are
located at the entrance to
Tickets valid for 1 or more days allow for free carriage of one item subject
platform areas.
to carriage fee. Does not apply for transport of dogs.
13
26
0
19.12.2007 20:22:09

Podobné dokumenty

Zpravodaj 07-2011

Zpravodaj 07-2011 opencard s touto nahranou aplikací, zaplatí v případě, že se prokáže alespoň průkazkou PID dokládající věk, poloviční jízdné, jinak platí plnocenné jízdné. Tato bezplatná přeprava bude povolena pou...

Více

Czech republic Methodology

Czech republic Methodology Forest Museum provide nečnou možnost učení. Prostřednictvím je unique opportunities for learning. By meansexponátů of museum možné co setostalo v minulosti a dívat in se the do objects studovat, it...

Více

stáhněte zde

stáhněte zde V případě výskytu problémů s odbavením platební karty na terminálu je nutné obrátit se na vydavatelskou banku, případně je možné využít emailovou adresu [email protected]. Použití platební kar...

Více

(130318OIS_5-hodina [režim kompatibility])

(130318OIS_5-hodina [režim kompatibility]) (např. jedou na nepřestupní jízdenku a přestupují, jedou delší dobu, více stanic, v jiném tarifním pásmu, jezdí načerno na určitých trasách nebo v určitý čas) = 18% •„Bez peněz“ –cestující, kteří n...

Více

Informace k PID - Kralupy nad Vltavou

Informace k PID - Kralupy nad Vltavou stanic Nelahozeves a Nelahozeves zámek zatím nelze cestovat vlakem na jednotlivé jízdenky PID, protože úsek trati 090 (linky S4) Kralupy n. Vlt. – Nelahozeves není zařazen do plné integrace PID. St...

Více