EASY CAN - LevneAlarmy.cz

Komentáře

Transkript

EASY CAN - LevneAlarmy.cz
CZ
KEETEC EASYCAN
CAN BUS MODUL
NÁVOD NA POUŽITÍ
IV. POPIS VÝSTUPŮ MODULU A JEJICH FUNKCE
PIN
UPOZORNENÍ: Před instalací si pozorně přečtěte instrukce a doporučení
uvedené v návodě. Zařízení musí být nainstalované a používané v souladě
s tímto návodem. Zařízení je určené pro montáž do motorových vozidel s
12-voltovým elektrickým systémem a vybavených CAN BUS datovou zběrnicí.
Zařízení musí být připojené na 12V a ukostřené záporným pólem. Výrobce ani
prodejce nezodpovídají za případné škody vyplývající z nesprávné instalace,
používání, provozování, či ovládání výrobku odlišně od návodu na používání.
Neodborným zásahem do zařízení a nebo jeho úpravou hrozí riziko poškození
samotného zařízení a nebo elektrické sítě automobilu a ztráta záruky. Pro
správnou a bezchybnou činnost výrobku doporučujeme instalaci svěřit odbornému
servisu.
POPIS SYSTÉMU
KEETEC EASYCAN je modul určený pro motorová vozidla vybavená datovou sběrnicí CAN
BUS a 12V napájecím napětím. Slouží pro převod digitálního signálu z datové sběrnice na
analogové výstupy, které využívá autoalarm při hlídání vozidla. EASYCAN nám poskytuje
informace o otevření dveří, zavazalového prostoru, kapoty, zapnutí zapalování, odemknutí/
zamknutí vozidla dálkovým ovladačem. Podrobný seznam analogových výstupů najdete v
další části návodu na použití. Před instalací do vozidla si zkontrolujte kompatibilitu modulu
EASYCAN podler přiloženého seznamu podporovaných vozidiel.
I. ZADÁNÍ KÓDU VOZIDLA
Modul EASYCAN musíte po instalaci do vozidla naprogramovat pro konkrétní vozidlo,
ve kterém je modul namontovaný. Modul nastavíte zadaním trojmístného kódu vozidla, který
najdete v přiloženém seznamu vozidel.
Postup zadání kódu vozidla
- v seznamu podporovaných vozidel vyberte kód požadovaného vozidla
- podržte stlačené tlačítko na EASYCAN modulu nebo servisní tlačítko autoalarmu (pokud je autoalarm přímo propojený s modulem) na 20 sek., dokud se nerozsvítí LED dioda na modulu EASYCAN
nebo LED dioda na servisním tlačítku.
- pusťte servisní tlačítko. LED kontrolka zhasne. Programování je spuštěno
- stlačte tlačítko tolikrát, jak velká je hodnota prvního čísla kódu vozidla (0=10stlačení). Po každém
stlačení LED dioda blikne. Po požadovaném počtu stlačení, LED dioda potvrdí rychlým blikáním na
stavení prvního čísla kódu vozidla.
- stejným způsobem zadejte druhé i třetí číslo kódu vozidla.
- správnost zadaného kódu vozidla a připojení na CAN BUS sběrnici si oveříte krátkým stlačením ser
visního tlačítka při zapnutém zapalování. LED dioda nepravidelně rychle bliká. Přibližne po 5sek.
LED dioda zhasne.
- pokud jste zadali kód vozidla, který není v seznamu podporovaných vozidiel, LED dioda stále svítí.
Odpojte modul od napájení. Po připojení opět zadejte kód vozidla.
tlačítko
FUNKCE
VÝSTUP
POPIS FUNKCE
Zamknutí vozidla pomocí
originálního dálkového
ovladače
Odemknutí vozidla
pomocí originálního
dálkového ovladače
Výstup na LED diodu (při
programování kódu vozidla)
3
Zamknutí
vozidla
+12V
100 mA
Impuls
(0.5 sec.)
4
Odemknutí
vozidla
+12V
100 mA
Impuls
(0.5 sec.)
5
LED
dioda
(+)
3 mA
6
Programovací
tlačítko
(-)
vstup
Programování kódu vozidla
7
Motorový
prostor
(-)
100 mA
stálý
Otevření motorového
prostoru vozidla
8
Dveřní
kontakty
(-)
100 mA
stálý
Otevření dveří vozidla
9
Kostra
(-)
Ukostření modulu (-)
10
Zavazadlový
prostor
(-)
100 mA
stálý
Otevření zavazadlového
prostoru vozidla
11
Zapalování
+12V
500 mA
stálý
Zapnutí zapalování
12
(-)
100 mA
spínací
Rychlost
vozidla
Výstup je aktivní, pokud
vozidlo nepřekročí rychlosť
10 km/h
13
Napájení
modulu
KM
Napájení modulu +12V
+12 V
Otáčky
motoru
RPM
Ruční brzda
(-)
100 mA
Výstup je aktívní, pokud otáčky
motoru překročí 500 ot/min.
Výstup je aktivní po zařazení
zpátečky
R
Zpátečka
14
Frekvence impulzů je
závislá na rychlosti vozidla
impusní
Výstup je aktivní po zatažení
ruční brzdy
stálý
Spojka
Výstup je aktivní po sešlápnutí
spojkového pedálu
Potkávací
Světla
Výstup je aktivní po zapnutí
Potkávacích (parkovacích) světel
1
CAN H
vstup CAN BUS H (2-vodičový CAN BUS systém)
vstup CAN BUS (1-vodičový CAN BUS systém)
2
CAN L
vstup CAN BUS L (2-vodičový CAN BUS systém)
V. SCHÉMA ZAPOJENÍ
oranžový/zelený
oranžový/hnědý
LED dioda
vstup CAN H
CA N
vstup CAN L
žlutý
ZAMKNUTÍ
výstup (+) - 100mA
zelený
ODEMKNUTÍ
výstup (+) - 100mA
bílý
LED dioda
výstup (+) - 3mA (anoda)
fialový
Programovací tlačítko
vstup (-)
modrý
Kontakt motorového prostoru
výstup (-) - 100mA
šedý
Dveřní kontakty
výstup (-) - 100mA
II. NASTAVENÍ VÝSTUPU RYCHLOSTI
Výstup rychlosti vozidla můžete nastavit jako impulzní nebo spínací. Impulzní výstup nastavíte zadáním kódu 911 (postup je stejný jako při zadávaní kódu vozidla) a spínací zadaním kódu 912. Z výroby je výstup nastavený jako spínací.
IMPULZNÍ - na výstupu nastaveném jako impulzní se objevují impulzy podle rychlosti vozidla.
Výstup je potřeba nakalibrovat při rychlosti 50km/h. Když s vozidlem dosáhnete rychlost 50km/h,
5x stlačte servisní tlačítko nebo tlačítko na modulu EASYCAN. Rychlost je nakalibrovaná. V případě
chybné kalibrace postup opakujte.
SPÍNACÍ - na výstupu nastaveném jako spínací se po překročení rychlosti 10 km/h objeví trvalý impulz. Pokud rychlost klesne pod 10 km/h, impulz z výstupu zmizí.
III. NASTAVENÍ VÝSTUPU OTÁČEK MOTORU
Výstup je z výroby nastavený jako výstup otáček motou. Podle potřeby je možné zadaním kódu výstup přeprogramovat na výstup ZPÁTEČKY, RUČNÍ BRZDY, SPOJKY, POTKÁVACÍCH SVĚTEL.
OTÁČKY MOTORU - zadáním kódu 914 výstup nastavíte jako otáčky motoru. Z výroby je výstup
takto nastavený a už není potřeba zadávat kód. Výstup je aktivní při zapnutém zapalování a překročení otáček 500 ot/min.
ZPÁTEČKA - zadáním kódu 915 výstup nastavíte jako výstup zpátečky. Výstup je aktívní při zapnutém zapalovaní a zařazení zpátečky.
RUČNÍ BRZDA - zadaním kódu 916 výstup nastavíte jako výstup ruční brzdy. Výstup je aktívní po
zatažení ruční brzdy. U některých typů vozidel je výstup aktivní jen při zapnutém zapalování.
SPOJKA - zadáním kódu vozidla 917 výstup nastavíte jako výstup spojky. Výstup je aktivní při stlačení spojkového pedálu. U některých typů vozidel je výstup aktivní jen při zapnutém zapalování.
POTKÁVACÍ SVĚTLA - zadáním kódu 918 výstup nastavíte jako výstup potkávacích (parkovacích)
světel. Výstup je aktivní při zapnutí potkávacích nebo parkovacích světel. U některých typů vozidel je
výstup aktivní jen při zapnutém zapalování.
PŘIPOJENÍ MODULU EASYCAN S AUTOALARMEM KEETEC
Některé typy autoalarmů KEETEC obsahují konektor na přímé připojení k modulu EASYCAN. Pro
autoalarmy, které tento konektor nemají, můžete modul zapojiť přepojením na konkrétní vstupy, které potřebujete pro správnou činnost autoalarmu. Popis výstupů a barvy jednotlivých vodičů najdete v schématu zapojení.
EASY
CAN
černý
KOSTRA
zelený/modrý
Kontakt zavazadlového prostoru
výstup (-) - 100mA
růžový
Zapalování
vstup (+) - 500mA
bílý/černý
KM
Napájení
+12V
červený
červený/bílý
Rychlost vozidla
výstup (-) - 100mA
RPM
Otáčky motoru
výstup (-) - 100mA
(výstup je aktivní nad 500 ot./min)

Podobné dokumenty

autopříslušenství

autopříslušenství Nárazový snímač aktivovaný nárazem vozidla při nehodě. Používá se jako přídavný snímač k systémům KEETEC T GSM, GPS LOC, EASYTRACK (zasílání SMS při nehodě vozidla) nebo jako zařízení sloužící na p...

Více

návod na použití

návod na použití Před instalací si pozorně přečtěte instrukce a doporučení uvedené v návodu. Zařízení musí být nainstalované a používané v souladu s tímto návodem. Zařízení je určené pro montáž do všech osobních mo...

Více

CENÍK AUTOPřÍslUšENsTvÍ

CENÍK AUTOPřÍslUšENsTvÍ Dvojcestný autoalarm KEETEC s LCD dálkovým ovladačem - při poplachu informuje uživatele zobrazením stavu vozidla na LCD displeji ovladače až do vzdálenosti 2 km. Komunikace autoalarmu a vozidla je ...

Více

Návod na použití EC metru Milwaukee EC 59, EC 60

Návod na použití EC metru Milwaukee EC 59, EC 60 zvolte funkci EC nebo TDS. Jemně roztok zamíchejte a počkejte, dokud se hodnoty neustálí, tzn. dokud na displeji nezhasne symbol přesýpacích hodin. Hodnota EC (nebo TDS) je automaticky vyrovnána po...

Více

Mistral GSM 077 CZ - montážní návod

Mistral GSM 077 CZ - montážní návod v návodě. Zařízení musí být nainstalované a používané v souladu s tímto TABUĽKY návodem. Zařízení je určené pro montáž do všech osobních motorových vozidel s Funkce uvedené v tabulce PROG je možné ...

Více

GPS LOC GPS lokalizátor NÁVOD NA POUŽITÍ 1/2 I

GPS LOC GPS lokalizátor NÁVOD NA POUŽITÍ 1/2 I UPOZORNĚNÍ: Před instalací si pozorně přečtěte instrukce a doporučení uvedené v návodě. Zařízení musí být nainstalované a používané v souladě s tímto návodem. Zařízení je určené pro montáž do všech...

Více

Centrální zamykání CL-20A

Centrální zamykání CL-20A Vodiče pro přivedení signálu dálkového ovládání reagují na krátkodobé spojení s

Více

gsm alarm system

gsm alarm system PIN kódu. Pokud je aktivovaný bezpečnostní režim (funkce F16), LED dioda začne blikat pomalu a začne zobrazovat hodnotu prvního čísla kódu. Jakmile je počet bliknutí shodný s hodnotou prvního čísla...

Více