07/15 • Load rating up to 227kg • 100% extension • 19.1mm

Transkript

07/15 • Load rating up to 227kg • 100% extension • 19.1mm
9308
• Load rating up to 227kg
• NośnośþGRNJ
• 1RVQRVWDçNJ
• 100% extension
• Wysuw 100 %
• Výsuv 100 %
• 19.1mm slide thickness
• GrubośþSURZDGQLF\PP
• TloušťNDYìVXYXPP
• Slides sold singly
• Prowadnice sprzedawane
pojedynczo
• Výsuvy se prodávají jednotlivě
• Lock-in
• Zajištění v zasunuté poloze
• %ORNDGDZSRãRżeniu
zamkniętym
• Lock-out
• Front lever lock release
• Zajištění ve vysunuté poloze
• %ORNDGDZSRãRżeniu otwartym
• Optional bracket accessory
kits for various mounting
options
• Dźwignia zwolnienia blokady
z przodu
• Uvolnění zámku přední pákou
• Sady volitelných úhelníků pro
rů]QpPRçQRVWLPRQWiçH
• Opcjonalne zestawy
kątowników dla różnych opcji
montażowych
10,000
TR (= SL ± 3.3)
SL
R
Q
P
N
M
5.2x9.5
63.5 †
27.7
38.1
Ø5.2
19.1
Ø6.6
A
12.7
B
31.8
Ø7.1
6.6x15.9
6.6x12.7
Ø7.1
6.6x9.5
12.7††††
9.5
28.7
K
12.7
25.4
28.6
12.7
6.6x12.7
19.1
41.4
76.2
19.1††
C
Ø5.2
#10†††
Ø6.6
M6†††
5.2x9.5
D
9308-0048/54/60 = 825.5
9308-0060 = 1130.3
†
Hole not available for 9308-0012
Otwór niedostępny dla 9308-0012
Otvor není dostupný pro 9308-0012
††
Hole not available for 9308-0022
Otwór niedostępny dla 9308-0022
Otvor není dostupný pro 9308-0022
17.5
E
F
G
H
J
76.2
63.5
38.1
19.1
6.6 x 12.7
31.8
5.2 DIA. TYP.
9301
41.4
12.7
19.1
††† Carriage bolt cut out
Wycięcie na śrubę podsadzaną
Výřez pro šroub vratový
†††† Reference dimension, no hole available
Wymiar odniesienia, otwór niedostępny
5HIHUHQĀQtUR]Pěr, otvor není dostupný
5.2
9301
07/15
82
Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedniego zawiadomienia / 6SROHĀQRVW$FFXULGHVLY\KUD]XMHSUiYRQD]Pěnu specifikací bez předběçQpKRXSR]RUQění
9308
9308
DZ9308-0012*
DZ9308-0014*
DZ9308-0016*
DZ9308-0018*
DZ9308-0020*
DZ9308-0022*
DZ9308-0024*
DZ9308-0026*
DZ9308-0028*
DZ9308-0030*
DZ9308-0032*
DZ9308-0034*
DZ9308-0036*
DZ9308-0040*
DZ9308-0042*
DZ9308-0048*
DZ9308-0054*
DZ9308-0060*
*
mm
kg
SL
TR
A
B
C
D
E
F
G
H
J
304.8
355.6
406.4
457.2
508.0
558.8
609.6
660.4
711.2
762.0
812.8
863.6
914.4
1016.0
1066.8
1219.2
1371.6
1524.0
304.8
355.6
406.4
457.2
508.0
558.8
609.6
660.4
711.2
762.0
812.8
863.6
914.4
1016.0
1066.8
1219.2
1371.6
1524.0
127.0
127.0
127.0
127.0
127.0
127.0
127.0
127.0
127.0
127.0
127.0
127.0
127.0
127.0
127.0
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
368.3
368.3
368.3
368.3
368.3
368.3
520.7
520.7
520.7
520.7
520.7
296.9
347.7
398.5
449.3
500.1
550.9
601.7
652.5
703.3
804.9
855.7
1008.1
1160.5
1312.9
153.9
204.7
255.5
306.3
357.1
407.9
458.7
509.5
560.3
611.1
661.9
712.7
763.5
865.1
915.9
1068.3
1220.8
1373.1
179.3
230.1
280.9
331.7
382.5
433.3
484.1
534.9
585.7
636.5
687.3
738.1
788.9
890.5
941.3
1093.7
1246.2
1398.5
198.4
249.2
300.0
350.8
401.6
452.4
503.2
554.0
604.8
655.6
706.4
757.1
807.9
909.5
960.4
1112.8
1265.2
1417.8
-
K
M
235.0
235.0
235.0
235.0
235.0
235.0
235.0
235.0
235.0 596.9
N
P
Q
R
W
L**
501.7
552.5
603.2
654.1
755.7
806.5
958.9
958.9
958.9
203.2
254.0
304.8
355.6
406.4
457.2
508.0
558.8
609.6
660.4
711.2
762.0
812.8
914.4
965.2
1117.6
1270.0
1422.4
260.4
311.2
362.0
412.8
463.6
514.4
565.2
616.0
666.8
717.6
768.4
819.1
869.9
971.5
1022.4
1174.8
1327.2
1479.5
279.4
330.2
381.0
431.8
482.6
533.4
584.2
635.0
685.8
736.6
787.4
838.2
889.0
990.6
1041.4
1193.8
1346.2
1498.6
1.46
1.71
1.97
2.21
2.45
2.69
2.96
3.20
3.46
3.71
3.98
4.22
4.49
5.03
5.27
6.00
6.79
7.54
227
227
227
227
227
227
227
227
227
222
218
213
209
200
195
182
168
154
Specify ‘L’ for left hand locking slide and ‘R’ for right hand locking slide, e.g. DZ9308-0012-L
6SHF\ILNRZDþ´/µGODSURZDGQLF\OHZRVWURQQHM]EORNDGąL´5µGODSURZDGQLF\SUDZRVWURQQHM]EORNDGą, np. DZ9308-0012-L
Uveďte ‘L’ pro levý výsuv s zajištění a ‘R’ pro pravý výsuv s zajištění, např. DZ9308-0012-L
Notes:
Uwagi:
Poznámky:
• Load ratings vary depending upon application.
See page 84
• Nośności różnią się w zależności od
zastosowania. Patrz str. 84
• Nosnosti se liší v závislosti na aplikaci.
Viz strana 84
• Fixing recommendation: M5 and M6 screws/
carriage bolts.
Max. head ht. 4.8mm/Ø12.7mm necessary to
clear traversing members
• Zalecenia dt. mocowania: Wkręt M5/M6/
Śruba podsadzana. Maksymalna wysokośþãED
4,8 mm/Ø 12,7 mm niezbędna do zapewnienia
Sã\QQHJRUXFKXHOHPHQWyZSU]HPLHV]F]DMących
się względem siebie
• 'RSRUXĀHQtNXFK\FHQtäURXE00äURXE
vratový. Maximální výška hlavy nenarušující pohyb
vedení – 4,8 mm/Ø 12,7 mm
• Vertical mounting only
• Use slide 9301 as a non-locking companion slide
• For applications requiring a lock on both sides,
order an equal amount of ‘L’ and ‘R’ slides
• For bracket accessory kit see page 129
• 6WRVRZDþZ\ãącznie dla montażu do boku
SLRQRZHJR
• 6WRVRZDþSURZDGQLFę 9301 jako nieblokowaną
prowadnicę towarzyszącą
• Please refer to 2D CAD drawings for
dimensional tolerances
• Dla zastosowań wymagających blokady po
obu stronach, należ\]DPyZLþMHGQDNRZą ilośþ
prowadnic lewych i prawych
** Load rating per pair of slides
• Zestaw elementów montażowych kątowników
patrz str. 129
• Tolerancje wymiarowe - patrz rysunki 2D CAD
• 3RXçLMWHSRX]HSURERĀQtVYLVORXPRQWiç
• 9ìVXYSRXçLMWHMDNRQH]DP\NDFt
provázející výsuv
• 3URDSOLNDFHY\çDGXMtFt]DMLåWění na obou
VWUDQiFKREMHGQHMWHVWHMQìSRĀHWÅSUDYìFK´
DÅOHYìFK´YìVXYů
• Sada úhelníků – viz strana 129
• Rozměrové tolerance najdete na 2D CAD
výkresech
** Nosnost na pár výsuvů
** NośnośþGODSDU\SURZDGQLF
07/15
Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedniego zawiadomienia / 6SROHĀQRVW$FFXULGHVLY\KUD]XMHSUiYRQD]Pěnu specifikací bez předběçQpKRXSR]RUQění
83

Podobné dokumenty