Kompletný manuál

Transkript

Kompletný manuál
NÁVOD NA OBSLUHU
FULL HD AKČNÁ KAMERA
1
OBSAH
ÚVOD ................................................................................................................................... 3
PREDBEŽNÉ OPATRENIA .................................................................................................. 3
POPIS .................................................................................................................................. 3
TECHNICKÉ ÚDAJE ........................................................................................................... 4
POPIS JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ .......................................................................................... 5
PREVÁDZKOVÉ POKYNY .................................................................................................. 6
Nabíjanie ................................................................................................................................. 6
Vloženie a vybratie pamäťovej karty ....................................................................................... 6
POUŽITIE BEZ WI-FI APLIKÁCIE ....................................................................................... 7
LCD displej a symboly tlačidiel ............................................................................................... 7
Záznam videa alebo fotografie: ............................................................................................... 7
Výstupné zariadenia a zariadenia sledovania videa ............................................................... 8
Vymazanie súboru a formátovanie karty (len s pripojeným monitorom) ................................. 8
POUŽITIE S WI-FI APLIKÁCIOU ........................................................................................ 9
Aktivácia inštalácie aplikácie ................................................................................................... 9
Aplikácia pre ANDROID a aplikácia pre iOS ........................................................................... 9
Nastavenia parametrov ......................................................................................................... 10
Prehrávanie a vymazanie ...................................................................................................... 11
PRIPOJENIE K POČÍTAČU ............................................................................................... 12
DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ ...................................................................................................... 12
PREDBEŽNÉ OPATRENIA ................................................................................................ 13
Opatrenia pre používanie vodotesného puzdra .................................................................... 13
Opatrenia pre používanie 3M obojstrannej penovej pásky ................................................... 13
DODÁVANÉ POLOŽKY ..................................................................................................... 14
POZNÁMKY TÝKAJÚCE SA ZÁRUKY ............................................................................. 15
2
ÚVOD
Ďakujeme vám za voľbu MINI F Wi-Fi, digitálnej kamery s vysokým rozlíšením. Táto kamera je
jednoduchá pre použitie, kompaktná a s integrovaným dizajnom.
Pomocou jej vysokého rozlíšenia a technológie dynamického záznamu obrazu, môže táto kamera
nahrávať vaše denné aktivity kedykoľvek a kdekoľvek, takže si budete môcť uložiť vaše zážitky a
zdieľať ich s vašou rodinou a priateľmi.
Tento návod na obsluhu vám jasne opíše spôsob použitia a inštalácie tejto videokamery, poskytujúc
podrobné informácie ako aj technické údaje zariadenia.
Prečítajte si prosím pozorne tento návod na obsluhu pred používaním zariadenia a odložte si ho pre
prípad potreby.
PREDBEŽNÉ OPATRENIA
Pri používaní MINI F Wi-Fi prosím dodržiavajte nasledujúce body:
• Nehádžte, neudierajte alebo netraste kamerou.
• Udržiavajte toto zariadenie čo najďalej od akéhokoľvek zdroja elektromagnetického žiarenia, ako
sú napríklad magnety alebo elektromotory, alebo od akýchkoľvek objektov vyžarujúcich silné
rádiové vlny, ako sú napríklad antény. Silné magnetické polia môžu spôsobiť nefunkčnosť kamery
alebo poškodenie obrazu a zvuku.
• Nevystavujte kameru vysokým teplotám alebo priamemu slnečnému žiareniu.
• Uchovávajte pamäťovú kartu čo najďalej od elektromagnetických zdrojov, ako sú TV, reproduktory
alebo magnety. Neumiestňujte kartu na žiadne miesto s prípadnou statickou elektrinou, keďže by
mohlo dôjsť k strate uložených dát.
• Ak sa zariadenie prehrieva, vychádza z neho dym alebo zápach počas nabíjania, ihneď ho prosím
odpojte od zdroja elektrickej energie.
• Uchovávajte kameru mimo dosahu detí v priebehu jej nabíjania, keďže sieťová šnúra môže
spôsobiť náhodné udusenie alebo úraz elektrickým prúdom.
• Kameru odložte na chladnom, suchom mieste bez prachu.
• Používajte ochranu objektívu a displeja na zabránenie poškriabaniu alebo trvalých poškodení.
• Na čistenie objektívu a displeja použite tkaninu a špeciálne produkty; nepoužívajte žiadne
organické rozpúšťadlá.
POPIS
MINI F Wi-Fi kamera je schopná vykonávať nasledujúce funkcie:
• Videonahrávky a fotografie vo vysokom rozlíšení (HD)
• Reálne zobrazenie obrazu
• Funkcia vyvolania nahratého videa
• Funkcia vyvolania foto súborov
• 2.0 USB vysoko rýchlostný prenos dát
• USB kábel pre nabíjanie batérie
• Všetky doplnky sú dostupné pre uľahčenie záznamu na akomkoľvek mieste a kedykoľvek.
Doplnením o jeho príslušenstvo, je tento produkt výsledkom niekoľkých patentovaných
technológií a môže byť použitý na nahrávanie čohokoľvek, kedykoľvek a kdekoľvek.
3
TECHNICKÉ ÚDAJE
Kamera MINI-F WI-FI má nasledujúce technické údaje:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4
Obrazový snímač: 5.0 megapixelov CMOS
Funkcie: záznam videa, fotografií, náhľad (na externom displeji alebo smartfóne/tablete)
Foto rozlíšenie: 8M (3264x2448), 5M (2592x1944)
Video rozlíšenie: FHD (1920x1080 30fps),HD (1280x720 30fps), HD (1280x720 60fps)
Externá pamäť: TF karta (maximálne 32 GB)
Audio/video výstup: Mini HDMI
Formát súborov: JPEG, H.264
USB port: USB 2.0
Batéria: Vstavaná 3.7V 1000 mAh nabíjateľná lítiová batéria
G-senzor
Aplikácia: pre iOS a Android
Diaľkový ovládač: dodávaný a ovládateľný prostredníctvom aplikácie pre smartfón/tablet
Podporované operačné systémy: Windows XP/Vista/7/8, Mac 10.2
Rozmery: 61 x 383 x 25 mm
Hmotnosť: 68 g
POPIS JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ
1. Tlačidlo uzávierky
8. Mikro USB port
2. Mikrofón
9. Mini HDMI port
3. LCD displej
10. Slot Micro SD karty
4. Objektív
11. Externý mikrofón
5. Wi-Fi prepínač a stavový indikátor (červený)
12. Tlačidlo zaistenia batérie
6. Zap./Vyp. - prepínač zmeny stavu
13. Wi-Fi stavový LED indikátor
7. Prijímač infračerveného svetelného signálu
5
PREVÁDZKOVÉ POKYNY
MINI-F Wi-Fi je možné použiť v režime samostatného použitia, pomocou informácií v hornej časti LCD
displeja alebo stiahnutím špecifickej aplikácie.
Týmto spôsobom môžete spravovať zariadenie prostredníctvom Wi-Fi zo smartfónu alebo tabletu.
Nabíjanie
Zapnite videokameru a skontrolujte stav batérie; ak je batéria vybitá, nabite ju.
Na nabíjanie taktiež môže byť použitý počítačový USB port sieťového adaptéra (nie je dodávaný).
Vo všeobecnosti, trvá kompletný cyklus nabíjania 2 - 4 hodiny.
Vloženie a vybratie pamäťovej karty
Videokamera MINI-F Wi-Fi podporuje TF pamäťové karty s kapacitou až
do 32 GB.
Je možné použiť akýkoľvek typ Micro SD karty, no my odporúčame
vysoko rýchlostné karty na optimalizovanie výkonu.
• Inštalácia.
1. Uistite sa, či je videokamera vypnutá.
2. Vložte kartu do jej slotu a uistite sa, či je vložená správnym smerom,
pokiaľ nezačujete cvaknutie.
• Vybratie.
1. Vypnite videokameru.
2. Zatlačte na stred zadnej časti karty a uvoľnite ju; následne ju vyberte.
6
POUŽITIE BEZ WI-FI APLIKÁCIE
LCD displej a symboly tlačidiel
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Režim fotoaparátu
Režim nahrávania videa (počiatočné)
Wi-Fi aktívne
Vložená Micro SD karta
Rozlíšenie (viď nižšie)
Tlačidlo stlmenia zvuku (bzučiaka), zobrazí sa v
prípade aktivácie, pri počiatočnom nastavení je
deaktivované
7. Počítadlo, v režime fotografovania dosiahne
hodnotu 999
8. Čas záznamu, v prípade video režimu
9. Úroveň batérie
Rozlíšenie
Režim fotoaparátu:
HI = 8 megapixelov (3264x2448)
LO= 5 megapixelov (2592x1944)
Rozlíšenie
Režim nahrávania videa:
HI = Full HD (1920x1080, 30 snímok/sekundu)
HILO = 720P (1280x720, 60 snímok/sekundu)
LO = 720P (1280x720, 30 snímok/sekundu)
Záznam videa alebo fotografie:
Zapnite kameru MINI F Wi-Fi pomocou
; pri opakovanom stláčaní tlačidla
režimy tohto zariadenia spolu so zaznením zvukovej signalizácie.
Video režim
Full HD (1920x1080, 30)
Video režim
720P (1280x720, 60 fps)
Foto režim
5 megapixelov (2592x1944)
Video režim
720P (1280x720, 30 fps)
Foto režim
8 megapixelov (3264x2448)
V režime nahrávania videa, stlačte tlačidlo
zobrazí uplynutý čas nahrávania.
Opätovným stlačením tlačidla
, sa zobrazia rozličné
na spustenie nahrávania, pričom na počítadle sa
zastavíte nahrávanie.
V režime fotoaparátu, stlačte tlačidlo
na záznam fotografie.
7
Výstupné zariadenia a zariadenia sledovania videa
MINI F Wi-Fi má USB port na prenos dát a HDMI výstup.
Pomocou USB konektora môžete:
• Napájať videokameru MINI F WI-FI.
• Pripojiť videokameru MINI F Wi-Fi k počítaču za účelom načítania dát z pamäťovej karty a micro
SD karty.
Pomocou HDMI konektora môžete:
• Pripojiť videokameru k externému zariadeniu (TV alebo počítačovému monitoru).
MINI F Wi-Fi môžete pripojiť k monitoru alebo TV
pomocou HDMI vstupného konektora s použitím
vhodného kábla (nie je dodávaný).
Týmto spôsobom môžete sledovať vami
zaznamenané filmy alebo prehliadať fotografie.
Pred pripojením alebo odpojením videokamery
od monitora sa uistite, či je kamera vypnutá.
Tri symboly sa zobrazia na LCD displeji:
1) Režim prehliadania
2) Číslo súboru v poradí; táto snímka zobrazuje
číslo devätnásť z počtu tridsaťjeden
3) Zobrazený súbor je video súbor
V režime prehliadania, stlačte tlačidlo
zobrazenia videa.
na zmenu z režimu zobrazenia fotografie na režim
Stlačte tlačidlo
na voľbu požadovaného súboru. Tlačidlo
slúži na spustenie a zastavenie
prehrávania. Keď zvolíte video súbor, stlačte tlačidlo uzávierky na jeho prehratie. Opätovným
stlačením tohto tlačidla zastavíte prehrávanie.
Vymazanie súboru a formátovanie karty (len s pripojeným monitorom)
Súbory môžu byť vymazané alebo karty formátované, keď je HDMI výstup pripojený k monitoru alebo
TV.
Stlačte a podržte tlačidlo
formátovať kartu.
a zobrazí sa menu, ktoré sa vás opýta, či chcete vymazať súbor alebo
Stlačte tlačidlo
na prepínanie medzi vymazaním a formátovaním.
Stlačte tlačidlo
a potom tlačidlo
8
na potvrdenie.
POUŽITIE S WI-FI APLIKÁCIOU
Vašu videokameru MINI-F môžete ovládať z vášho smartfónu alebo tabletu tak, že si stiahnete
špecifickú aplikáciu pre iOS alebo Android.
Aktivácia inštalácie aplikácie
Nájdite si „NILOX MINI F Wi-Fi“ v Google Play (pre Android OS) alebo APP Store (pre iOS) a
nainštalujte túto aplikáciu do vášho smartfónu alebo tabletu.
Keď nainštalujete aplikáciu do vášho zariadenia, zobrazí na ikona
.
• Vložte microSD kartu, zapnite MINI F Wi-Fi a stlačte tlačidlo
na aktiváciu pripojení Wi-Fi
jednotky.
• Na displeji sa zobrazí slovo Wi-Fi.
• Vyhľadajte dostupné Wi-Fi siete na vašom smartfóne/tablete.
• Nájdite MINI F Wi-Fi sieť.
• Používateľský názov = MINI F Wi-Fi
• Heslo = Nilox1234
• Uistite sa, či je nadviazané spojenie.
• Spustite danú aplikáciu.
Displej vášho smartfónu alebo tabletu je teraz možné použiť ako diaľkový ovládač.
Aplikácia pre ANDROID a aplikácia pre iOS
Android
Náhľad zobrazený na MINI-F Wi-Fi sa zobrazí displeji hneď, ako je nadviazané spojenie.
1) Režim nahrávania a čas nahrávania
2) Menu nastavenia parametrov
3) Menu prehrávania
4) Záznam videa alebo fotografií
5) Prepínač režimu fotografovania/videa
6) Vyváženie bielej
7) Úroveň batérie
8) Wi-Fi pripojenie
9
iOS
1) Úroveň batérie
2) Režim nahrávania a čas nahrávania
3) Vyváženie bielej
4) Menu nastavenia parametrov
5) Menu prehrávania
6) Záznam videa alebo fotografií
7) Prepínač režimu fotografovania/videa
Symbol, ktorý sa zobrazí na vašom smartfóne alebo tablete je veľmi podobný, či už používate Android
alebo iOS; niektoré symboly sú mimoriadne intuitívne. Pozrite sa na tie najvýznamnejšie:
Nastavenia parametrov
Tieto možnosti vám umožňujú editovať niektoré špecifické MINI F Wi-Fi parametre.
Burst mode (režim sekvenčného snímania)
Táto hodnota vám umožňuje zmeniť množstvo fotografií zaznamenaných pri stlačení tlačidla uzávierky
a to konkrétne:
• Off (vyp.)
• 3 photos
• 5 photos
• 10 photos
• Continuous (fotografie budú zaznamenané dovtedy, pokiaľ neuvoľníte tlačidlo)
Car mode (režim použitia vo vozidle)
Táto položka vám umožňuje otočiť zobrazenie o 180 stupňov, keďže držiak do auta otočí
videokameru.
• On (zap.), Off (vyp.)
Slow Motion (spomalené prehrávanie)
Táto položka umožňuje vytvorenie efektu spomaleného pohybu.
• On (zap.), Off (vyp.)
White balance (vyvážanie bielej)
Táto položka vám umožňuje dosiahnuť vyšší jas a sýtosť farieb v súlade s počasím a svetelnými
podmienkami.
Možné voľby sú:
• Automatic
• Daylight
• Cloudy
• Fluor
• Tungsten
10
Format (formátovanie)
Táto položka vám umožňuje formátovať microSD kartu.
Možné voľby sú:
• Yes, No
VAROVANIE, FORMÁTOVANIE VYMAŽE VŠETKY DÁTA NA KARTE.
Prehrávanie a vymazanie
Režim prehrávania vám umožňuje sledovať a spravovať fotografie a videá.
Na zobrazenie videí, ich najskôr stiahnite z kamery do zariadenia
pomocou ikony
na vpravo dole.
Stlačte ikonu vľavo dole na striedanie snímok
s košom
.
Tento kôš vám umožňuje vymazať zvolené súbory.
Fotografie sú naopak zobrazené priamo na displeji.
Pomocou šípok na bokoch snímok môžete listovať snímkami.
11
PRIPOJENIE K POČÍTAČU
Zapnite MINI F Wi-Fi a pripojte ho k USB portu na počítači pomocou špecifického kábla.
Kamera je automaticky rozoznaná ako odnímateľný disk.
Na displeji sa zobrazí slovo
.
Teraz si môžete prezerať vaše fotografie alebo videá na počítači.
Na počítači sa zobrazia dva odnímateľné disky:
Prvým je pamäťová karta obsahujúca fotografie a videá; druhý ukladá systémové informácie vrátane
SSIID_PW.CRG súboru, ktorý obsahuje používateľské meno a heslo vášho Wi-Fi pripojenia.
Táto informácia je určená len na čítanie.
DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ
Kamera MINI-F Wi-Fi je vybavená diaľkovým ovládačom.
Diaľkový ovládač ovláda len obmedzený počet funkcií.
Tento ovládač dokáže:
• Zapnúť a vypnúť kameru (červené tlačidlo)
• Zaznamenávať fotografie (biele tlačidlo)
• Spustiť a zastaviť nahrávanie videa
12
PREDBEŽNÉ OPATRENIA
Opatrenia pre používanie vodotesného puzdra
Vodotesné puzdro je precízny komponent. Používajte ho prosím s ohľadom na nasledujúce opatrenia:
• Nedemontujte ani nemontujte náhodne na puzdre O-krúžok, tlačidlá a kryty objektívu bez pomoci, v
opačnom prípade sa naruší vodotesnosť produktu.
• Neumiestňujte puzdro na miesta, kde dochádza k jednoduchej tvorbe korozívnych plynov v
dôsledku existencie silnej kyseliny alebo zásaditých látok a chráňte ho pre chemickými alebo
agresívnymi látkami.
• Neskladujte produkt dlhší čas na mieste s veľmi vysokými (nad 50°C) alebo nízkymi teplotami
(-10°C), aby ste predišli jeho deformáciám.
• Nevystavujte puzdro dlhší čas pôsobeniu priameho slnečného žiarenia, aby ste zabránili narušenia
vodotesnosti produktu.
• Pred používaním sa uistite, či je O-krúžok nepoškodený, či je tesnenie čisté, či puzdro úplne tesní
a či je spona pevne zaistená.
• Po používaní puzdra v morskej vode, ho vyumývajte v čistej vode, vyčistite a nechajte uschnúť na
chladnom mieste.
• Na sušenie povrchu použite suchú tkaninu a uskladnite zariadenie na suchom a vetranom mieste.
Opatrenia pre používanie 3M obojstrannej penovej pásky
Pri používaní 3M obojstrannej penovej pásky, dodržiavajte nasledujúce opatrenia:
• Ešte pred upevnením 3M obojstrannej penovej pásky, zvoľte vhodný povrch na zaistenie
dostatočného kontaktu medzi penovou páskou a daným povrchom.
• Ešte pred použitím 3M obojstrannej penovej pásky, vyčistite povrch a zohrejte penovú pásku,
napríklad pomocou elektrického ohrievača, predovšetkým na miestach, kde je teplota nižšia ako
0°C.
Pred používaním videokamery MINI F Wi-Fi, dávajte pozor na nasledujúce upozornenia:
• V priebehu nepretržitého používania, sa zvyšuje teplota videokamery MINI-F Wi-Fi. Ide o
štandardnú situáciu. Povrch kamery sa môže zohriať po dlhodobom používaní.
• Ak nebudete videokameru používať dlhší čas, vyberte a odložte batériu správnym spôsobom a
nabite ju každých šesť mesiacov na zaistenie výkonu batérie.
• Uhly pohľadu záznamu sú trošku odlišné pri rozličných funkčných režimoch videokamery.
• Ak je veľkosť video súboru veľká, na jeho plynulé prehrávanie je potrebné použiť počítač alebo iné
profesionálne prehrávače.
• Opakované nahrávanie a časté nahrávanie/vymazávanie môže zanechať dátové fragmenty na
SD karte, ktoré spôsobujú zlyhanie nahrávania alebo ukladania súboru. Na odstránenie tohto
problému, jednoducho zálohujte dáta na externú pamäť a formátujte SD kartu.
13
DODÁVANÉ POLOŽKY
Položky dodávané v balení sú nasledujúce:
1 MINI-F komplet s
vodotesným puzdrom
1 diaľkový ovládač
1 microSD karta
1 plochá podložka a 1
zahnutá podložka
1 záves
14
POZNÁMKY TÝKAJÚCE SA ZÁRUKY
Videokamera MINI F Wi-Fi je vybavená nabíjateľnou lítium-polymérovou batériou. Na zníženie rizika
vzniku požiaru, sa prosím vyhnite nepovolenej manipulácii, pádu alebo kontaktu zariadenia s vodou
alebo ohňom.
Na zabránenie poranenia osôb, úrazu elektrickým prúdom, vzniku požiaru alebo poškodenia niektorej
z častí tohto produktu, dodržiavajte prosím nasledujúce opatrenia: Neponárajte tento produkt do
vody bez jeho vodotesného puzdra
Osobná bezpečnosť
Nerozoberajte, neopravujte, nevymieňajte ani neupravujte žiadnu časť O-krúžku na tomto produkte.
Nedotýkajte produktu kovovými predmetmi alebo chemikáliami.
Akékoľvek nedodržanie toho, čo je uvedené vyššie, môže viesť k vzniku rizika pre vás akom aj iné
osoby.
V prípade nefunkčnosti tohto produktu, kontaktujte prosím kvalifikovaný technický servis alebo
dodávateľa.
Technická podpora
Na tento produkt je poskytovaná záruka v súlade s platnou legislatívou a preto prosím kontaktujte
vášho predajcu v prípade potreby technickej pomoci a/alebo záručného servisu.
Pokyny pre ochranu životného prostredia
Tento výrobok môže obsahovať látky, ktoré môžu byť škodlivé pre životné prostredie a ľudské zdravie,
ak nie je likvidované správne. Preto vám poskytujeme nasledujúce informácie, aby sa zabránilo úniku
takýchto látok a pomohlo zlepšiť využívanie prírodných zdrojov. Elektrické a elektronické výrobky
by nemali byť likvidované v bežnom domovom odpade, ale mali by byť riadne zhromažďované, aby
mohli byť správne likvidované. Symbol preškrtnutého odpadkového koša na tomto výrobku a a na
tejto stránke pripomína potrebu správnej likvidácie výrobku na konci jeho životnosti. Týmto spôsobom
môžete zabrániť nešpecifickej likvidácii látok obsiahnutých v týchto výrobkoch, alebo nesprávnemu
použitiu ich častí, čo môže viesť v škodlivým dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie. Okrem
toho, môžete prispieť k využitiu, recyklácii a opätovnému použitiu mnohých materiálov tvoriacich
súčasť týchto výrobkov. Preto výrobcovi a distribútori elektrických a elektronických systémov
usporadúvajú správny zber a likvidáciu samotných zariadení. Na konci životnosti produktu prosím
kontaktujte svojho predajcu ohľadom informácií týkajúcich sa zberu. Pri zakúpení tohto výrobku,
vás bude váš distribútor informovať o možnosti nahradenia vášho starého zariadenia novým za
predpokladu, že typ výrobku a jeho funkcie sú rovnaké alebo, v prípade , ak rozmery nepresahujú
25 cm, AEE môžu byť vrátené bez akéhokoľvek záväzku týkajúceho sa zakúpenia rovnocenného
výrobku. Akákoľvek likvidácia výrobku odlišného od toho, ktorý bol popísaný vyššie, uvalí sankcie
stanovené podľa právnych predpisov platných v krajine, kde je výrobok likvidovaný. Okrem toho
navrhujeme prijať ďalšie opatrenia priaznivé pre ochranu životného prostredia: zber vnútorného a
vonkajšieho obalu a správna likvidácia použitých batérií (ak sú nejaké použité).
S vašou pomocou môžeme znížiť množstvo prírodných zdrojov použitých na realizáciu elektrických
a elektronických zariadení, minimalizovať použitie skládok na likvidáciu výrobkov a zlepšenie kvality
života zabránením uvoľňovania prípadných nebezpečných látok pre životné prostredie.
15
Inštalácia a výmena batérií
Výrobok obsahuje batériu, ktorá by mohla byť vymenená v priebehu životnosti samotného výrobku.
Na konci životnosti batérií obsiahnutých v tomto výrobku, musia byť tieto batérie likvidované oddelene.
Vyhoďte ich do príslušných nádob, určených na likvidáciu batérií.
Zber a recyklácia batérií prispieva k ochrane životného prostredia a k udržiavaniu materiálnych
zdrojov, čo umožňuje taktiež využívanie cenných materiálov.
Vyhlásenie o zhode
Tento produkt spĺňa nariadenia smernice 1999/5/CE-2011/65/CE. Vyhlásenie v úplnej verzii a
technické dokumentácie sú k dispozícii v našej centrále - Hellatron S.p.A Via E. Mattei 10
20010 Pogliano M.se (MI).
Odložte si obal pre budúce použitie.
Záručné informácie
• Jeden rok, ak je fakturovaná spoločnosti alebo subjektu DPH.
• Dva roky, ak je fiškálne odpísaná ako predaná súkromnému subjektu.
• Táto záruka sa vzťahuje na prípad porušenia zhody, s odkazom na vlastnosti produktu.
• Popredajný servis a záruka. Pre bližšie informácie si prosím pozrite webovú stránku www.nilox.
com.
Obmedzenia záruky: táto záruka nie je platná v nasledujúcich prípadoch:
• Nedostatku potvrdenia o kúpe (faktúra alebo pokladničný doklad).
• Pri manipulácii, poškodení a vyvíjanom násilí na akejkoľvek časti zariadenia a displeji.
• Ostatné chyby spôsobené: nesprávnym používaním, nepovolenými úpravami hardvéru/softvéru;
používaním alebo skladovaním mimo technických špecifikácií produktu; nesprávnou údržbou,
chyby spôsobené používaním iného softvéru, ako je softvér dodávaný so zariadením a všetkých
týchto prvkov (hardvér a softvér), ktoré nie sú určené pre použitie s týmto produktom.
To čo je popísané vyššie, odkazuje na legislatívny dekrét z druhého februára 2002 na implementáciu
smernice 1999/44/EC.
Krátke vyhlásenie o zhode
Toto zariadenie bolo testované a spĺňa smernice Európskeho parlamentu a Európskej komisie
2011/65/EC a 1999/5/EC o rádiových zariadeniach a periférnych zariadeniach pre telekomunikácie a
ich vzájomné rozoznávanie. Vyhlásenie o zhode je k dispozícii v našich kanceláriách.
Toto zariadenie je teda možné použiť vo všetkých štátoch EHS a vo všetkých štátoch, kde platí
smernica 1999/5/EC, bez obmedzenia, s výnimkou pre:
Nórsko (NO): Zariadenie nesmie byť použité do 20 km od Ny Alesund.
Taliansko (IT): Toto periférne zariadenie je v súlade s Národným rádiovým rozhraním a spĺňa
požiadavky na frekvenčné určenie. Použitie tohto zariadenia mimo týchto oblastí, kde pôsobí jeho
majiteľ, vyžaduje všeobecné povolenie. Pre podrobnejšie informácie prosím navštívte:
www.comunicazioni.it.
Logo CE (
) a/alebo logo WEEE (
), nie je pri niektorých zariadeniach úplne v súlade s
minimálnymi rozmermi požadovanými európskou smernicou z dôvodu obmedzenej neobývanej
oblasti.
Dovozca do SR: DSI Slovakia, spol. s.r.o.,
Južná trieda 117, 040 01 Košice
16
Servisné stredisko: DSI Slovakia, spol. s.r.o.,
Južná trieda 117, 040 01 Košice
Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia
(súkromné domácnosti)
Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú
elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.
V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odvezte, prosím, tieto produkty na
určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty
vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok.
Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym
vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho
zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom
úrade.
V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.
Pre právnické osoby v Európskej únii
Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate
od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.
Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie
Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na
miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.
NÁVOD K OBSLUZE
FULL HD AKČNÍ KAMERA
1
OBSAH
ÚVOD ................................................................................................................................... 3
PŘEDBĚŽNÁ OPATŘENÍ ....................................................................................................... 3
POPIS ................................................................................................................................... 3
TECHNICKÉ ÚDAJE ............................................................................................................. 4
POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ ........................................................................................... 5
PROVOZNÍ POKYNY .......................................................................................................... 6
Nabíjení ..................................................................................................................................... 6
Vložení a vyjmutí paměťové karty ............................................................................................ 6
POUŽITÍ BEZ WI-FI APLIKACE ........................................................................................... 7
LCD displej a symboly tlačítek ................................................................................................ 7
Záznam videa nebo fotografie: ................................................................................................ 7
Výstupní zařízení a zařízení sledování videa ........................................................................... 8
Smazání souboru a formátování karty (pouze s připojeným monitorem) .................................. 8
POUŽITÍ S WI-FI APLIKACÍ ................................................................................................ 9
Aktivace instalace aplikace ...................................................................................................... 9
Aplikace pro ANDROID a aplikace pro iOS ............................................................................. 9
Nastavení parametrů ............................................................................................................ 10
Přehrávání a vymazání .......................................................................................................... 11
PŘIPOJENÍ K POČÍTAČI ................................................................................................... 12
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ ...................................................................................................... 12
PŘEDBĚŽNÁ OPATŘENÍ .................................................................................................. 13
Opatření pro použití vodotěsného pouzdra .............................................................................. 13
Opatření pro použití 3M oboustranné pěnové pásky .............................................................. 13
DODÁVANÉ POLOŽKY ........................................................................................................ 14
POZNÁMKY TÝKAJÍCÍ SE ZÁRUKY ................................................................................ 15
2
ÚVOD
Děkujeme vám za volbu MINI F Wi-Fi, digitální kamery s vysokým rozlišením. Tato kamera se snadno
používá, je kompaktní s integrovaným designem.
Díky jejímu vysokému rozlišení a technologii dynamického záznamu obrazu může tato kamera
nahrávat vaše denní aktivity kdykoliv a kdekoliv, takže si budete moct uložit vaše zážitky a sdílet je s
vaší rodinou a přáteli.
Tento návod k obsluze vám jasně opíše způsob použití a instalace této videokamery, nabízejíc
podrobní informace i technické údaje zařízení.
Přečtěte si prosím pozorné tento návod k obsluze před použitím zařízení a uschovejte jej na
bezpečném místě pro případné využití v budoucnosti.
PŘEDBĚŽNÁ OPATŘENÍ
Při použití MINI F Wi-Fi dodržujte prosím následující body:
• Neházejte, netlučte ani netřeste kamerou.
• Udržujte toto zařízení co nejdál od jakéhokoliv zdroje elektromagnetického záření, jako jsou
například magnety nebo elektromotory, nebo od jakýchkoliv objektů vyzařujících silné rádiové
vlny, jako jsou například antény. Silné magnetické pole mohou způsobit nefunkčnost kamery nebo
poškození obrazu a zvuku.
• Nevystavujte kameru vysokým teplotám nebo přímému slunečnímu záření.
• Uchovávejte paměťovou kartu co nejdál od elektromagnetických zdrojů, jako jsou TV, reproduktory
nebo magnety. Neumisťujte kartu na žádné místo s případnou statickou elektřinou, neboť by mohlo
dojít ke ztrátě uložených dat.
• Pokud se zařízení přehřívá, vchází z něj kouř nebo zápach během nabíjení, ihned jej prosím
odpojte od zdroje elektrické energie.
• Uchovávejte kameru mimo dosah dětí v průběhu její nabíjení, neboť přívodní kabel může způsobit
náhodné udušení nebo zasažení elektrickým proudem.
• Kameru odložte na chladném, suchém místě bez prachu.
• Používejte ochranu objektivu a displeje k zabránění poškrábání nebo trvalému poškození.
• K čištění objektivu a displeje použijte tkaninu a speciální produkty; nepoužívejte žádná organická
rozpouštědla.
POPIS
MINI F Wi-Fi kamera je schopná uskutečnit následujíc funkce:
• Videonahrávky a fotografie ve vysokém rozlišení (HD)
• Reální zobrazení obrazu
• Funkce vyvolání nahraného videa
• Funkce vyvolání foto souborů
• 2.0 USB vysoko rychlostní přenos dat
• USB kabel pro nabíjení baterie
• Všechny doplňky jsou dostupné pro usnadnění záznamu na jakémkoliv místě a kdykoliv.
Doplněním o jeho příslušenství je tento produkt výsledkem několika patentovaných technologií
a může se používat k nahrávání čehokoliv, kdykoliv a kdekoliv.
3
TECHNICKÉ ÚDAJE
Kamera MINI-F WI-FI má následující technické údaje:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4
Obrazový snímač: 5.0 megapixelů CMOS
Funkcie: záznam videa, fotografií, náhled (na externím displeji nebo smartfonu/tabletu)
Foto rozlišení: 8M (3264x2448), 5M (2592x1944)
Video rozlišení: FHD (1920x1080 30fps),HD (1280x720 30fps), HD (1280x720 60fps)
Externí paměť: TF karta (maximálně 32 GB)
Audio/video výstup: Mini HDMI
Formát souborů: JPEG, H.264
USB port: USB 2.0
Baterie: Vestavěná 3.7V 1000 mAh nabíjecí lithiová baterie
G-senzor
Aplikace: pro iOS a Android
Dálkové ovládání: dodané a ovladatelné prostřednictvím aplikace pro smartfon/tablet
Podporované operační systémy: Windows XP/Vista/7/8, Mac 10.2
Rozměry: 61 x 383 x 25 mm
Hmotnost: 68 g
POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ
1. Tlačítko závěrky
8. Mikro USB port
2. Mikrofon
9. Mini HDMI port
3. LCD displej
10. Slot Micro SD karty
4. Objektiv
11. Externí mikrofon
5. Wi-Fi přepínač a stavový indikátor (červený)
12. Tlačítko zajištění baterie
6. Zap./Vyp. - přepínač změny stavu
13. Wi-Fi stavový LED indikátor
7. Přijímač infračerveného světelného signálu
5
PROVOZNÍ POKYNY
MINI-F Wi-Fi lze použít v režimu samostatného použití, pomocí informací v horní části LCD
displeje nebo stažením specifické aplikace.
Tímto způsobem můžete zpravovat zařízení prostřednictvím Wi-Fi ze smartfonu nebo tabletu.
Nabíjení
Zapněte videokameru a zkontrolujte stav baterie; pokud je baterie vybitá, nabijte ji.
K nabíjení můžete použít také počítačový USB port síťového adaptéru (nedodaný).
Ve všeobecnosti trvá kompletní cyklus nabíjení 2 - 4 hodiny.
Vložení a vyjmutí paměťové karty
Videokamera MINI-F Wi-Fi podporuje TF paměťové karty s kapacitou až
do 32 GB.
Lze použít jakýkoliv typ Micro SD karty, my doporučujeme
vysokorychlostní karty pro optimalizaci výkonu.
• Instalace.
1. Ujistěte se, zda je videokamera vypnutá.
2. Vložte kartu do její slotu a ujistěte se, zda je vložena správným
směrem, dokud neuslyšíte cvaknutí.
• Vyjmutí.
1. Vypněte videokameru.
2. Zatlačte na střed zadní části karty a uvolněte ji; následně ji vyjměte.
6
POUŽITÍ BEZ WI-FI APLIKACE
LCD displej a symboly tlačítek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Režim fotoaparátu
Režim nahrávání videa (počáteční)
Wi-Fi aktivní
Vložená Micro SD karta
Rozlišení (viz níže)
Tlačítko ztlumení zvuku (bzučáku), zobrazí se
v případě aktivace, při počátečním nastavení je
deaktivované
7. Počítadlo, v režimu fotografování dosáhne hodnotu
999
8. Čas záznamu, v případě video režimu
9. Úroveň baterie
Rozlišení
Režim fotoaparátu:
HI = 8 megapixelů (3264x2448)
LO= 5 megapixelů (2592x1944)
Rozlišení
Režim nahrávání videa:
HI = Full HD (1920x1080, 30 snímků/sekundu)
HILO = 720P (1280x720, 60 snímků/sekundu)
LO = 720P (1280x720, 30 snímků/sekundu)
Záznam videa nebo fotografie:
Zapněte kameru MINI F Wi-Fi pomocí
; opakovaným stisknutím tlačítka
režimy tohoto zařízení společně se zazněním zvukové signalizace.
Video režim
Full HD (1920x1080, 30)
Video režim
720P (1280x720, 60 fps)
Foto režim
5 megapixelů (2592x1944)
Video režim
720P (1280x720, 30 fps)
Foto režim
8 megapixelů (3264x2448)
V režimu nahrávání videa stiskněte tlačítko
zobrazí uplynulý čas nahrávání.
Opětovným stisknutím tlačítka
se zobrazí různé
pro spuštění nahrávání, přičemž na se počitadlu
zastavíte nahrávání.
V režimu fotoaparátu stiskněte tlačítko
pro záznam fotografie.
7
Výstupní zařízení a zařízení sledování videa
MINI F Wi-Fi má USB port pro přenos dat a HDMI výstup.
Pomocí USB konektoru můžete:
• Napájeť videokameru MINI F WI-FI.
• Připojit videokameru MINI F Wi-Fi k počítači za účelem načtení dat z paměťové karty a micro
SD karty.
Pomocí HDMI konektoru můžete:
• Připojit videokameru k externímu zařízení (TV nebo počítačovému monitoru).
MINI F Wi-Fi můžete připojit k monitoru nebo TV
pomocí HDMI vstupního konektoru s použitím
vhodného kabelu (nedodaný).
Tímto způsobem můžete sledovat vámi
zaznamenané filmy nebo prohlížet fotografie.
Před připojením nebo odpojením videokamery
od monitoru se ujistěte, zda je kamera vypnutá.
Tři symboly se zobrazí na LCD displeji:
1) Režim prohlížení
2) Číslo souboru v pořadí; tato snímka zobrazuje
číslo devatenáct z počtu jedenatřicet
3) Zobrazený soubor je video soubor
V režimu prohlížení stiskněte tlačítko
videa.
pro změnu z režimu zobrazení fotografie na režim zobrazení
Stiskněte tlačítko
pro volbu požadovaného souboru. Tlačítko
slouží ke spuštění a zastavení
přehrávání. Když zvolíte video soubor, stiskněte tlačítko závěrky k jeho přehrávání. Opětovným
stisknutím tohoto tlačítka zastavíte přehrávání.
Smazání souboru a formátování karty (pouze s připojeným monitorem)
Soubory můžete smazat nebo karty formátovat, když je HDMI výstup připojen k monitoru nebo TV.
Stiskněte a podržte tlačítko
nebo formátovat kartu.
a zobrazí se nabídka, která se vás zeptá, zda chcete smazat soubor
Stiskněte tlačítko
pro přepnutí mezi smazáním a formátováním.
Stiskněte tlačítko
a pak tlačítko
8
pro potvrzení.
POUŽITÍ S WI-FI APLIKACÍ
Vaši videokameru MINI-F můžete ovládat z vašeho smartfonu nebo tabletu tak, že si stáhnete
specifickou aplikaci pro iOS nebo Android.
Aktivace instalace aplikace
Najděte si „NILOX MINI F Wi-Fi“ v Google Play (pro Android OS) nebo APP Store (pro iOS) a
nainstalujte tuto aplikaci do vašeho smartfonu nebo tabletu.
Po instalaci aplikace do vašeho zařízení, zobrazí se ikona
.
• Vložte microSD kartu, zapněte MINI F Wi-Fi a stiskněte tlačítko
k aktivaci pŕipojení Wi-Fi
jednotky.
• Na displeji se zobrazí slovo Wi-Fi.
• Vyhledejte dostupné Wi-Fi sítě na vašem smartfonu/tabletu.
• Najděte MINI F Wi-Fi síť.
• Uživatelský název = MINI F Wi-Fi
• Heslo = Nilox1234
• Ujistěte se, zda je spojení navázáno.
• Spusťte danou aplikaci.
Displej vašeho smartfonu nebo tabletu lze nyní použít jako dálkové ovládání.
Aplikace pro ANDROID a aplikace pro iOS
Android
Náhled zobrazený na MINI-F Wi-Fi se zobrazí na displeji ihned, když navážete spojení.
1) Režim nahrávání a čas nahrávání
2) Nabídka nastavení parametrů
3) Nabídka přehrávání
4) Záznam videa nebo fotografií
5) Přepínač režimu fotografování/videa
6) Vyvážení bílé
7) Úroveň baterie
8) Wi-Fi připojení
9
iOS
1) Úroveň baterie
2) Režim nahrávání a čas nahrávání
3) Vyvážení bílé
4) Nabídka nastavení parametrů
5) Nabídka nahrávání
6) Záznam videa nebo fotografií
7) Přepínač režimu fotografování/videa
Symbol, který se zobrazí na vašem smartfonu nebo tabletu je velmi podobný, ať už používáte Android
nebo iOS; některé symboly jsou mimořádně intuitivní. Podívejte se na ty nejvýznamnější:
Nastavení parametrů
Tyto možnosti vám umožňují editovat některé specifické MINI F Wi-Fi parametry.
Burst mode (režim sekvenčního snímání)
Tato hodnota vám umožňuje změnit mnoho fotografií zaznamenaných při stisknutí tlačítka závěrky a to
konkrétně:
• Off (vyp.)
• 3 photos
• 5 photos
• 10 photos
• Continuous (fotografie se budou zaznamenávat, dokud neuvolníte tlačítko)
Car mode (režim použití v autě)
Tato položka vám umožňuje otočit zobrazení o 180 stupňů, neboť držák do auta otočí videokameru.
• On (zap.), Off (vyp.)
Slow Motion (zpomalené přehrávání)
Tato položka umožňuje vytvoření efektu zpomaleného pohybu.
• On (zap.), Off (vyp.)
White balance (vyvážení bílé)
Tato položka vám umožňuje dosáhnout vyšší jas a sytost barev v souladu s počasím a světelnými
podmínkami.
Možné volby jsou:
• Automatic
• Daylight
• Cloudy
• Fluor
• Tungsten
10
Format (formátování)
Tato položka vám umožňuje formátovat microSD kartu.
Možné volby jsou:
• Yes, No
VAROVÁNÍ, FORMÁTOVÁNÍ SMAŽE VŠECHNY DATA NA KARTĚ.
Přehrávání a vymazání
Režim přehrávání vám umožňuje sledovat s spravovat fotografie a videa.
K zobrazení videí je nejdříve stáhněte z kamery do zařízení pomocí ikony
vpravo dolů.
Stiskněte ikonu vlevo dolů pro střídání snímků
s košem
.
Tento koš vám umožňuje vymazat zvolené soubory.
Fotografie se zobrazí přímo na displeji.
Pomocí šipek na bocích snímků můžete listovat snímky.
11
PŘIPOJENÍ K POČÍTAČI
Zapněte MINI F Wi-Fi a připojte jej k USB portu na počítači pomocí specifického kabelu.
Kamera je automaticky rozeznaná jako odnímatelný disk.
Na displeji se zobrazí slovo
.
Nyní si můžete prohlížet vaše fotografie nebo videa na počítači.
Na počítači se zobrazí dva odnímatelné disky:
Prvním je paměťová karta obsahující fotografie a videa; druhý ukládá systémové informace včetně
SSIID_PW.CRG souboru, který obsahuje uživatelské jméno a heslo vašeho Wi-Fi připojení.
Tato informace je určená jen ke čtení.
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
Kamera MINI-F Wi-Fi je vybavena dálkovým ovládáním.
Dálkové ovládání ovládá jen omezený počet funkcí.
Toto ovládání dokáže:
• Zapnout a vypnout kameru (červené tlačítko)
• Zaznamenávat fotografie (bílé tlačítko)
• Spustit a zastavit nahrávání videa
12
PŘEDBĚŽNÁ OPATŘENÍ
Opatření pro použití vodotěsného pouzdra
Vodotěsné pouzdro je precizní komponent. Používejte jej prosím s ohledem na následující opatření:
• Nedemontujte ani nemontujte náhodně na pouzdře O-kroužek, tlačítka a kryty objektivu bez
pomoci, v opačném případě se naruší vodotěsnost produktu.
• Neumisťujte pouzdro na místa, kde snadno dochází k tvorbě korozivních plynů v důsledku
existence silné kyseliny nebo zásaditých látek a chraňte jej před chemickými nebo agresivními
látkami.
• Neskladujte produkt delší dobu na místě s velmi vysokými (nad 50°C) nebo nízkými teplotami
(-10°C), abyste zabránili jeho deformacím.
• Nevystavujte pouzdro na delší dobu působení přímého slunečního záření, abyste zabránili
narušení vodotěsnosti produktu.
• Před použitím se ujistěte, zda je O-kroužek nepoškozený, zda je těsnění čisté, zda pouzdro zcela
těsní a zda je spona pevně zajištěná.
• Po použití pouzdra v mořské vodě jej vymyjte v čisté vodě, vyčistěte a nechte uschnout na
chladném místě.
• K sušení povrchu použijte suchou utěrku a zařízení uskladněte na suchém a větraném místě.
Opatření pro použití 3M oboustranné pěnové pásky
Při použití 3M oboustranné pěnové pásky dodržujte následující opatření:
• Ještě před upevněním 3M oboustranné pěnové pásky zvolte vhodný povrch pro zajištění
dostatečného kontaktu mezi pěnovou páskou a daným povrchem.
• Ještě před použitím 3M oboustranné pěnové pásky vyčistěte povrch a ohřejte pěnovou pásku,
například pomocí fénu, především v místech, kde je teplota nižší než 0°C.
Před použitím videokamery MINI F Wi-Fi dávejte pozor na následující upozornění:
• V průběhu nepřetržitého používání se zvyšuje teplota videokamery MINI-F Wi-Fi. Jedná se o
standardní situaci.
• Pokud nebudete videokameru delší dobu používat, vyjměte a uschovejte baterii správným
způsobem a nabijte ji každých šest měsíců pro zajištění výkonu baterie.
• V průběhu nahrávání může digitální zoom ovlivnit kvalitu obrazu.
• Úhly pohledu záznamu jsou mírně odlišné při různých funkčních režimech videokamery.
• Pokud je velikost video souboru veliká, k jeho plynulému přehrávání je nutné použít počítač nebo
jiné profesionální přehrávače.
• Opakované nahrávání a časté nahrávání/vymazávání může zanechat datové fragmenty na SD
kartě, které způsobují selhání nahrávání nebo ukládání souboru. Na odstranění tohoto problému
pouze zálohujte data na externí paměť a formátujte SD kartu.
13
DODÁVANÉ POLOŽKY
Položky dodané v balení jsou následující:
1 MINI-F komplet s
vodotěsným pouzdrem
1 dálkové ovládání
1 microSD karta
1 plochá podložka a 1
zahnutá podložka
1 závěs
14
POZNÁMKY TÝKAJÍCÍ SE ZÁRUKY
Videokamera MINI F Wi-Fi je vybavena nabíjecí lithium-polymérovou baterií. Pro snížení rizika vzniku
požáru se prosím vyhněte nepovolené manipulaci, pádu nebo kontaktu zařízení s vodou nebo ohněm.
K zabránění zranění osob, úrazu elektrickým proudem, vzniku požáru nebo poškození některé z částí
tohoto výrobku dodržujte prosím následující opatření: Neponořujte tento produkt do vody bez jeho
vodotěsného pouzdra.
Osobní bezpečnost
Nerozebírejte, neopravujte, neměňte ani neupravujte žádnou část O-kroužku na tomto produktu.
Nedotýkejte se produktu kovovými předměty nebo chemikáliemi.
Jakékoliv nedodržení výše uvedených bodů může vést ke vzniku rizika pro vás i jiné osoby.
V případě nefunkčnosti tohoto produktu kontaktujte prosím kvalifikovaný technický servis nebo
dodavatele.
Technická podpora
Na tento produkt je poskytovaná záruka v souladu s platnou legislativou a proto prosím kontaktujte
vašeho prodejce v případě potřeby technické pomoci a/nebo záručního servisu.
Pokyny pro ochranu životného prostredia
Tento výrobek může obsahovat látky, které mohou být škodlivé pro životní prostředí a lidské zdraví,
pokud se nelikviduje správně. Proto vám poskytujeme následující informace, aby se zabránilo úniku
těchto látek a pomohlo zlepšit využití přírodních zdrojů. Elektrické a elektronické výrobky by se neměli
likvidovat v běžném domovním odpadu, ale by měli být řádně shromažďovány, aby mohli být správně
likvidované. Symbol přeškrtnuté nádoby na odpadky na tomto výrobku a na této stránce připomíná
potřebu správné likvidace na konci jeho životnosti. Tímto způsobem můžete zabránit nesprávné
likvidaci látek obsažených v těchto výrobcích, nebo nesprávnému použití jejich částí, což může
vést k škodlivým dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Kromě toho můžete přispět k využití,
recyklaci a opětovnému použití mnoha materiálů, které jsou součástí těchto výrobků. Proto výrobci a
distributoři elektrických a elektronických systémů pořádají správný sběr a likvidaci zařízení. Na konci
životnosti produktu prosím kontaktujte svého prodejce ohledně informací týkajících se sběru. Při
zakoupení tohoto výrobku vás bude váš distributor informovat o možnosti nahrazení vašeho starého
zařízení novým za předpokladu, že typ výrobku a jeho funkce jsou stejné nebo, v případě, pokud
rozměry nepřesahují 25 cm, AEE mohou být vráceny bez jakéhokoliv závazku týkajícího se zakoupení
rovnocenného výrobku. Jakákoliv likvidace výrobku odlišného od toho, který byl popsán výše, uvalí
sankce stanovené podle právních předpisů platných v zemi, kde je výrobek likvidován. Kromě toho
navrhujeme přijat další opatření příznivé pro ochranu životního prostředí: sběr vnitřního a vnějšího
obalu a správná likvidace použitých baterií (pokud jsou použity).
S vaší pomocí můžeme snížit množství přírodních zdrojů použitých k realizaci elektrických a
elektronických zařízení, minimalizovat použití skládek pro likvidaci výrobků a zlepšení kvality života
zabráněním uvolňování případných nebezpečných látek pro životní prostředí.
15
Instalace a výměna baterií
Výrobek obsahuje baterii, která by mohla být vyměněna v průběhu životnosti samotného výrobku.
Na konci životnosti baterií obsažených v tomto výrobku se musí tyto baterie likvidovat samostatně.
Vyhoďte je do příslušných sběrných nádob, určených na likvidaci baterií.
Sběr a recyklace baterií přispívá k ochraně životního prostředí a k udržování materiálních zdrojů, což
umožňuje také využití cenných materiálů.
Prohlášení o shodě
Tento produkt splňuje nařízení směrnice 1999/5/CE-2011/65/CE. Prohlášení v plůné verzi a technické
dokumentace jsou k dispozici v naší centrále - Hellatron S.p.A Via E. Mattei 10
20010 Pogliano M.se (MI).
Odložte si obal pro případné použití v budoucnosti.
Záruční informace
• Jeden rok, pokud je fakturovaná společnosti nebo subjektu DPH.
• Dva roky, pokud je fiskálně odepsaná jako prodaná soukromému subjektu.
• Tato záruka se vztahuje na případ porušení shody, s odkazem na vlastnosti produktu.
• Poprodejní servis a záruka. Pro bližší informace si prosím přečtěte webovou stránku www.nilox.com.
Omezení záruky: tato záruka neplatí v následujících případech:
• Nedostatečné potvrzení o koupi (faktura nebo pokladniční doklad).
• Při manipulaci, poškození a vyvíjeném násilí na jakékoliv části zařízení a displej.
• Ostatní chyby způsobené: nesprávným použitím, nepovolenými úpravami hardware/software;
použitím nebo skladováním mimo technických specifikací produktu; nesprávnou údržbou, chyby
způsobené použitím jiného software, než je software dodaný se zařízením a všech těchto prvků
(hardware a software), které nejsou určené pro použití s tímto produktem.
To, co je popsané výše, odkazuje na legislativní dekret z druhého února 2002 na implementaci
směrnice 1999/44/EC.
Krátké prohlášení o shodě
Toto zařízení bylo testované a splňuje směrnice Evropského parlamentu a Evropské komise 2011/65/
EC a 1999/5/EC o rádiových zařízeních a periferních zařízeních pro telekomunikace a jejich vzájemné
rozeznávání. Prohlášení o shodě je k dispozici v našich kancelářích.
Toto zařízení lze použít ve všech zemích EHS a ve všech zemích, kde platí směrnice 1999/5/EC, bez
omezení, s výjimkou pro:
Norsko (NO): Zařízení se nesmí používat do 20 km od Ny Alesund.
Itálie (IT): Toto periferní zařízení je v souladu s Národním rádiovým rozhraním a splňuje požadavky
na frekvenční určení. Použití tohoto zařízení mimo těchto oblastí, kde působí jeho majitel, vyžaduje
všeobecné povolení. Pro podrobnější informace navštivte:
www.comunicazioni.it.
Logo CE (
) a/nebo logo WEEE (
), není u některých zařízení zcela v souladu s minimálními
rozměry požadovanými evropskou směrnicí z důvodu omezené neobydlené oblasti.
Dovozce do ČR: DSI Czech, spol. s.r.o.,
Pernerova 35a, 186 00 Praha 8 - Karlin
16
Servisní středisko: DSI Slovakia spol. s r.o.,
Južná trieda 117, 040 01 Košice, SR
Informace pro uživatele k likvidaci elektrických
a elektronických zařízení (domácnosti)
Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a
elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.
Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou
přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi
ekvivalentního nového produktu.
Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci
potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky
nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího
sběrného místa.
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny
pokuty.
Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého
prodejce nebo dodavatele.
Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii
Tento symbol je platný jen v Evropské unii.
Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od
místních úřadů nebo od svého prodejce.

Podobné dokumenty

Kompletný manuál

Kompletný manuál sú napríklad magnety alebo elektromotory, alebo od akýchkoľvek objektov vyžarujúcich silné rádiové vlny, ako sú napríklad antény. Silné magnetické polia môžu spôsobiť nefunkčnosť kamery alebo poško...

Více

Kompletný manuál

Kompletný manuál Po používaní puzdra ho poumývajte v čistej vode a odložte ho na chladnom mieste.

Více

Kompletný manuál

Kompletný manuál 3. Nevystavujte kameru vysokým teplotám alebo priamemu slnečnému žiareniu. 4. Uchovávajte Micro SD kartu čo najďalej od silného magnetického poľa, ako je televízor, reproduktor alebo magnet. Neum...

Více

Kompletný manuál

Kompletný manuál • Udržiavajte toto zariadenie čo najďalej od akéhokoľvek zdroja elektromagnetického žiarenia, ako sú napríklad magnety alebo elektromotory, alebo od akýchkoľvek objektov vyžarujúcich silné rádiové...

Více

Manuál k pohonu NICE Wingo WG3524

Manuál k pohonu NICE Wingo WG3524 UPOZORNENIA OHĽADOM MONTÁŽE • Skôr ako začnete montovať, skontrolujte, či je tento výrobok vhodný na želaný účel použitia (viď odsek 2.2 „Limity fungovania“ a kapitolu „Technické parametre výrobku“...

Více

III. Ostravské angiodny

III. Ostravské angiodny bude prezentováno použití systému Frontrunner® a Outback®. Při selhání pokusu o rekanalizaci pravého lumen vodičem je možno použít systém Frontrunner®, který svými „čelistmi“ rozruší aterosklerotic...

Více

DV130C_uzivatelsky_manual_CZSK

DV130C_uzivatelsky_manual_CZSK výrobcov nezaručujú korektné správanie dátového úložiska.

Více