ZF - alfaco.cz

Transkript

ZF - alfaco.cz
Copeland str. 1 z 11
ZF/ZS
ALFACO Choceň. s.r.o
Technické údaje
Rotační hermetické kompresory skrol
ZS – ZF
ALFACO s.r.o.
Copeland str. 2 z 11
ZF/ZS
ALFACO Choceň. s.r.o
Kompresory Scroll Copeland typové řady ZF/ZS
Úvod
Typová řada ZF/ZS - Compliant (Glacier) jsou pokračováním vývoje technicky
pokrokových hermetických rotačních kompresorů spirálového typu - Scroll především
pro použití v chladící technice - středo a nízkoteplotní rozsah vypařovacích teplot.
Výkonová řada pokrývá oblast jmenovitých chladících výkonů (-10/+40 °C) od 3,8 do
27,5 kW (R404A). Kompresory jsou použitelné jak pro chladiva CFC, tak i HFC.
Kompresory s vysokou účinností
Chladící faktor kompresorů dosahuje při jmenovitých podmínkách hodnotu 2,4. To je
dosaženo zejména :
velmi vysokou objemovou účinností při všech provozních podmínkách
doporučených výrobcem dosaženou díky stálému styku pracovních povrchů rotorů
a minimalizaci škodlivého prostoru v pracovním prostoru kompresoru. Účinnost
zvyšuje specielní těsnící systém s plovoucí hlavou a možnost pohybu rotoru jak
v axiálním, tak v radiálním směru - compliance.
minimalizací tlakových ztrát při stlačování par chladiva díky odstranění destiček
pracovních ventilů a díky plynulému stlačování v meziprostoru rotorů při relativně
nízké rychlosti
omezením tepelných ztrát při proudění chladiva lepším oddělením sací a výtlačné
části kompresoru
Vynikající hlukové vlastnosti
Kompresory Scroll Copeland jsou ve své třídě jedny z nejtišších kompresorů vůbec v průměru o 6 dB(A) nižší hladina akustického výkonu než u srovnatelných pístových
hermetických kompresorů. To je dosaženo především :
nejsou použity ani sací ani výtlačné ventily
plynulou rovnoměrnou kompresí bez vlivu vratného pohybu pístu
pouze rotační pohyb vyvozuje malé pulsace a vibrace
Mimořádné spolehlivostní vlastnosti
Typová řada kompresorů Scroll vykazuje absolutně nejmenší procento poruchovosti
z celého sortimentu Copelandu, který se vyznačuje vysokou úrovní spolehlivosti
jednotlivých výrobků. Tato skutečnost je důsledkem vlastností kompresoru Scroll :
malý počet pohyblivých dílů
odolnost kapalnému rázu a pevným částicím mezi rotory
malý záběrový moment - odlehčený rozběh
vnitřní vestavěné ochrany s automatickým resetem proti proudovému i teplotnímu
přetížení
samostatná ochrana proti překročení výtlačné teploty chladiva u všech modelů
povrchy spirál se vzájemně odvalují jen po jedné ploše
Rozdíly mezi ZF a ZS
typová řada ZF může pracovat až do vypařovacích teplot -45 °C při použití
nastřikování kapalného chladiva do prostoru mezi rotory kompresoru
nástřik se provádí v průběhu stlačování chladiva ve velmi malém množství, které
neovlivňuje účinnost kompresoru
jako vstřikový orgán je použita kapilára přesně stanovených parametrů, nebo
specielní vstřikovací ventil DTC, který je řízen teplotu par chladiva ve výtlaku
Copeland str. 3 z 11
ZF/ZS
ALFACO Choceň. s.r.o
nástřik chladiva může být kombinován s výměníkem tepla pro podchlazení
kapalného chladiva za kondenzátorem Copeland, což zvyšuje i výkonové
parametry kompresoru
typová řada ZS není konstrukčně pro nízké teploty přizpůsobena - pracuje do
teplot - 30 °C
Další vlastnosti
všechny kompresory jsou dodávány se základní náplní odpovídajícího maziva
kompresory jsou plněny estery : Mobil EAL Arctic 22 CC
nebo ICI Emkarate RL 32 S, příp. 32MMMPOE
krytí svorkovnice kompresorů je IP 54
všechny typy mají v základním vybavení olejoznak a olejový ventilek
všechny velikosti jsou dodávány s pryžovými tlumiči vibrací pro montáž
topné kabely pro ohřev oleje je nutno objednávat zvlášť - topný výkon 34 nebo
60W, umísťují se cca 40 mm nad dno kompresoru
při použití kompresorů na síť 60 Hz se úměrně zvýší výkon i příkon
regulace otáček kompresoru je možná od 90 do 130 % jmenovitých při 50 Hz
Dodávka kompresoru obsahuje
náplň maziva
závitová hrdla pro ventily Rotalock
vyjímatelný hladinoznak
termostat výtlaku – u typů do ZS 45 a ZF 18
pryžové tlumící vložky pro vložení do patek kompresoru
Příslušenství - povinné pro nízké teploty
pouze pro ZF - podle velikosti kompresoru souprava kapiláry pro dané chladivo,
nebo vstřikovací ventil DTC – podle objednávky
nadproudové rele pro přerušení nástřiku v případě funkce vnitřní ochrany motoru
ohřev oleje
Příslušenství na přání
možno objednat přechody na pájecí hrdla
uzavírací ventily Rotalock
deskový výměník tepla pro podchlazení kapalného chladiva za kondenzátorem
Význam číselného kódu označení kompresoru
Z F 18K 4 E - TFD - 551
1 2
1
2
3
4
5
3
4 5
6
7
typová řada Z - Compliant
teplotní rozsah použití
kód chladícího výkonu
modelová řada
E znamená esterové mazivo
6
7
verze elektromotoru
kód provedení
551 - šroubovací hrdla a
olejoznak
Copeland str. 4 z 11
ZF/ZS
ALFACO Choceň. s.r.o
R22
Chladící výkon kompresoru – teplota v sání +18 °C, kondenzační teplota +40 °C,
bez podchlazení kapalného chladiva
typové označení
vypařovací teplota °C
7
5
0
-5
-10
-15
W
-20
-25
-30
1860
2380
2840
3520
4090
5000
5890
7300
9930
12400
14110
1500
1930
2300
2850
3310
4040
4740
5930
7880
10160
11420
-35
-40
-45
ZF 06 K4E
ZF 08 K4E
ZF 09 K4E
ZF 11 K4E
ZF 13 K4E
ZF 15 K4E
ZF 18 K4E
ZF 24 K4E
ZF 33 K4E
ZF 40 K4E
ZF 48 K4E
5900
7570
9010
11060
12970
15690
18980
23400
30860
40640
46050
bez podchlazení kapalného chladiva
5330 4700 3960 3320 2760 2270
7100 6030 5080 4260 3540 2920
8460 7180 6050 5070 4210 3470
10390 8830 7460 6260 5210 4300
12180 10340 8420 7300 6070 5000
14740 12550 10620 8910 7410 6110
17800 15110 12730 10640 8820 7240
21930 18550 15590 13020 10810 8910
29150 25100 21400 18030 15000 12300
37980 31930 26690 22180 18340 15110
43130 36440 30580 25480 21080 17310
1200
1550
1840
2290
2660
3240
3780
4790
6160
8320
9170
950
1220
1450
1810
2110
2570
2970
3830
4760
6810
7290
740
950
1130
1400
1660
2010
2310
ZF 06 K4E
ZF 08 K4E
ZF 09 K4E
ZF 11 K4E
ZF 13 K4E
ZF 15 K4E
ZF 18 K4E
ZF 24 K4E
ZF 33 K4E
ZF40 K4E
ZF 48 K4E
6130
7860
9360
11500
13220
16190
19580
24030
32350
39530
s podchlazením kapalného chladiva ve výměníku Copeland
5780 4980 4260 3610 3030 2520 2080 1700 1380
7420 6400 5470 4630 3890 3240 2670 2180 1770
8840 7620 6510 5520 4640 3860 3180 2600 2110
10840 9310 7940 6720 5640 4700 3880 3170 2560
12490 10800 9250 7860 6600 5490 4520 3670 2960
15270 13120 11180 9460 7930 6580 5410 4400 3550
18400 15680 13270 11140 9280 7660 6260 5070 4070
22570 19220 16290 13740 11530 9620 7970 6560 5350
30230 25470 21400 17950 15040 12590 10520 8760 7230
37110 31550 26650 22350 18610 15370 12580 10200 8170
1110
1430
1700
2050
2360
2830
3240
4300
5870
6450
900
11600
1390
1630
1890
2250
2560
to
ZS 15 K4E
ZS 19 K4E
ZS 21 K4E
ZS 26 K4E
ZS 30 K4E
ZS 38 K4E
ZS 45 K4E
ZS 56 K4E
ZS 75 K4E
ZS 92 K4E
ZS 11 M3E
7
6400
7940
8860
10970
12580
15470
18760
23130
30770
40640
45550
5
0
-5
-10
bez podchlazení kapalného chladiva
5990
5050
4230
3520
7430
6270
5250
4370
8290
6980
5840
4850
10270
8660
7240
6010
11790
9965
8350
6930
14500
12260
10280
8520
17550
14760
12300
10180
21620
18150
15140
12550
28720
24050
19990
16550
37990
31970
26750
22270
42610
35900
30050
24960
-15
-20
2900
3600
4000
4960
5690
7000
8400
10360
13660
18380
20610
2380
2960
3280
4070
4670
5750
6940
8550
11280
15180
17020
-25
1960
2430
2700
3350
3850
4730
5680
Pro jiné kondenzační teploty nutno parametry přepočítat podle dále uvedené metody
s korekcí uvedenou v tabulce.
Copeland str. 5 z 11
ZF/ZS
ALFACO Choceň. s.r.o
R404A / R507
Chladící výkon kompresoru – teplota v sání +18 °C, kondenzační teplota +40 °C,
bez podchlazení kapalného chladiva
typové označení
vypařovací teplota °C
7
ZF 06 K4E
ZF 08 K4E
ZF 09 K4E
ZF 11 K4E
ZF 13 K4E
ZF 15 K4E
ZF 18 K4E
ZF 24 K4E
ZF 33 K4E
ZF 40 K4E
ZF 48 K4E
ZF 06 K4E
ZF 08 K4E
ZF 09 K4E
ZF 11 K4E
ZF 13 K4E
ZF 15 K4E
ZF 18 K4E
ZF 24 K4E
ZF 33 K4E
ZF 40 K4E
ZF 48 K4E
to
ZS 15 K4E
ZS 19 K4E
ZS 21 K4E
ZS 26 K4E
ZS 30 K4E
ZS 38 K4E
ZS 45 K4E
ZS 56 K4E
ZS 75 K4E
ZS 92 K4E
ZS 11 M3E
6780
8420
9380
11630
13580
16830
20180
24300
34490
41410
48040
5
0
-5
-10
W
-15
-20
-25
-30
bez podchlazení kapalného chladiva
6360 5410 4570 3850 3200 2660 2180 1770
7900 6730 5690 4790 3980 3300 2700 2190
8800 7485 6320 5300 4420 3660 3000 2440
10920 9290 7850 6590 5490 4540 3720 3020
12760 10880 9220 7750 6470 5360 4390 3570
15810 13460 11380 9550 7950 6570 5370 4350
18920 16030 13510 11320 9420 7785 6390 5190
22790 19350 16350 13750 11490 9550 7870 6410
32210 27110 22780 19100 15980 13310 10980 8910
38850 33020 27950 23540 19730 16420 13530 11000
45090 38330 32360 27120 22560 18620 15230 12350
-35
1430
1770
1960
2430
2860
3490
4170
5140
6980
8730
9890
s podchlazením kapalného chladiva ve výměníku Copeland
7190 6780 5840 5020 4310 3680 3130 2650 2220 1840
8870 8370 7220 6200 5310 4510 3820 3210 2680 2230
9950 9380 8080 6940 5940 5070 4320 3650 3060 2540
12260 11570 9970 8550 7310 6210 5260 4420 3700 3070
14280 13630 11760 10150 8690 7370 6190 5130 4200 3390
17240 16430 14140 12120 10330 8760 7390 6190 5140 4220
21060 19820 16980 14490 12300 10400 8730 7290 6020 4910
25000 23560 20260 17370 14850 12640 10720 9020 7520 6170
36180 33920 28860 24560 20890 17750 15050 12670 10520 8500
41860 38400 33800 28930 24680 20990 17760 14920 12390 10080
7
6710
8400
9290
11600
13530
16730
20110
24070
33530
41250
47880
5
0
-5
-10
-15
bez podchlazení kapalného chladiva
6300
5360
4520
3790
3150
7860
6670
5620
4720
3920
8720
7410
6250
5230
4340
10870
9210
7750
6490
5400
12700 10790
9100
7620
6320
15690 13320 11220
9370
7760
18820 15900 13360 11170
9270
22540 19070 16060 13460 11220
31420 26630 22480 18880 15740
38650 32800 27760 23400 19630
44900 38070 32070 26840 22280
-20
-25
2590
3240
3570
4450
5190
6370
7640
9280
12990
16320
18340
2120
2640
2910
3640
4230
5180
6230
7590
10540
13380
14920
-30
1710
2130
2360
2940
3400
4180
5010
Pro jiné kondenzační teploty nutno parametry přepočítat podle dále uvedené metody
s korekcí uvedenou v tabulce.
Copeland str. 6 z 11
ZF/ZS
ALFACO Choceň. s.r.o
R134a
Chladící výkon kompresoru – teplota v sání +18 °C, kondenzační teplota +40 °C,
bez podchlazení kapalného chladiva
typové označení
vypařovací teplota °C
7
5
0
-5
-10
-15
W
-20
-25
-30
-35
-40
1120
1430
1710
2060
2460
2930
3420
4230
5760
7190
8170
bez podchlazení kapalného chladiva
ZF 06 K4E
ZF 08 K4E
ZF 09 K4E
ZF 11 K4E
ZF 13 K4E
ZF 15 K4E
ZF 18 K4E
ZF 24 K4E
ZF 33 K4E
ZF 40 K4E
ZF 48 K4E
ZF 06 K4E
ZF 08 K4E
ZF 09 K4E
ZF 11 K4E
ZF 13 K4E
ZF 15 K4E
ZF 18 K4E
ZF 24 K4E
ZF 33 K4E
ZF 40 K4E
ZF 48 K4E
to °C
ZS 15 K4E
ZS 19 K4E
ZS 21 K4E
ZS 26 K4E
ZS 30 K4E
ZS 38 K4E
ZS 45 K4E
ZS 56 K4E
ZS 75 K4E
ZS 92 K4E
ZS 11 M3E
3800
4880
5810
7490
8360
10630
12750
15720
20730
27300
30930
3530
4690
5590
6980
8050
9910
11870
14620
19430
25330
28760
890
1140
1362
1630
1960
2310
2690
3360
4470
5760
6470
690
890
1060
1280
1530
1810
2090
2650
3410
4600
5070
530
680
810
990
1180
1400
1590
2050
2540
3640
3890
4260
5460
6500
7870
9180
11080
13320
16350
22010
26890
s podchlazením kapalného chladiva ve výměníku Copeland
3970 3330 2770 2280 1870 1520 1220
980
5100 4270 3550 2930 2400 1950 1570 1260
6080 5090 4230 3490 2860 2320 1870 1500
7360 6190 5180 4300 3530 2880 2320 1850
8580 7210 6010 4970 4070 3310 2660 2120
10370 8730 7300 6050 4960 4030 3240 2570
12430 10400 8630 7090 5780 4660 3720 2950
15250 12750 10590 8740 7180 5850 4730 3810
20420 16890 13920 11420 9370 7660 6250 5090
25070 20930 17330 14220 11590 9350 7470 5930
780
1000
1190
1440
1670
2000
2320
3050
4120
4650
610
780
930
1120
1290
1550
1760
2340
3200
3510
7
3060 2620 2090 1710 1380
3920 3360 2680 2190 1780
4670 4010 3200 2610 2120
5810 4810 3930 3200 2580
6730 5580 4600 3760 3050
8260 6840 5600 4550 3670
9850 8110 6620 5360 4300
12090 9930 8100 6570 5290
16360 13630 11220 9120 7300
20810 17000 13800 11140 8970
23750 19480 15850 12810 10270
5
0
-5
-10
bez podchlazení kapalného chladiva
4200
5210
5900
7310
8580
10600
12640
15584
20552
27065
30668
3900
4840
5490
6800
7980
9860
11740
14464
19226
25050
28446
3230
4010
4560
5640
6620
8470
9700
11908
16113
20498
23393
2650
3290
3750
4640
5450
6720
7960
9748
13381
16689
19122
2160
2680
3050
3780
4440
5480
6460
7905
10947
13466
15470
-15
1470
2160
2460
3050
3580
4430
5200
6373
8844
10813
12428
-20
1390
1730
1906
2430
2860
3540
4140
5091
7029
8634
9891
-25
1100
1360
1550
1920
2260
2800
3240
4012
5458
6815
7755
Copeland str. 7 z 11
ZF/ZS
ALFACO Choceň. s.r.o
Přepočítávací součinitele pro jiné kondenzační teploty
vypařovací teplota °C
chladivo
kondenzační
teplota °C
R22
R22
R 404A / R 507
R 404A / R 507
R134a
R134a
30
50
30
50
30
50
7
0
-10
1,085
0,907
1,15
0,84
1,098
0,897
1,086
0,907
1,15
0,84
1,1
0,895
1,087
0,907
1,15
0,84
1,101
0,894
-20
-30
1,088
0,907
1,14
0,845
1,104
0,894
1,089
0,91
1,14
0,845
1,105
0,893
-40
1,096
0,911
1,13
0,85
1,108
0,893
Elektrické příkony kompresorů
Kondenzační teplota +40 °C, vypařovací teplota dle tabulky
chladivo
R134a
-10
-25
5
1170
1500
1950
2210
2610
3160
3910
4910
6220
7810
9720
1070
1370
1800
2000
2380
2890
3680
3990
5450
6870
8530
920
1190
1500
1830
2060
2580
3140
3750
5260
6160
8090
790
1010
1280
1560
1750
2200
2750
3350
4310
5430
7040
690
890
1150
1320
1540
1890
2430
2930
3670
4670
6040
600
770
1010
1150
1340
1660
2170
2290
3070
3950
5030
s podchlazením kapalného chladiva ve výměníku Copeland
ZF 06 K4E 1590 1380 1240 1100 1480 1280 1140
ZF 08 K4E 2050 1770 1590 1420 1900 1640 1460
ZF 09 K4E 2600 2280 2040 1850 2420 2130 1910
ZF 11 K4E 3230 2780 2970 2190 2970 2540 2240
ZF 13 K4E 3550 3070 2760 2460 3290 2840 2530
ZF 15 K4E 4440 3750 3300 2920 4210 3510 3090
ZF 18 K4E 5110 4520 4020 3490 4830 4260 3880
ZF 24 K4E 6720 5830 5130 4500 6330 5400 4850
ZF 33 K4E 9020 8160 7100 6090 9190 7580 6550
ZF 40 K4E 11260 9950 8650 7230 10230 8930 7840
ZF 48 K4E
1040
1330
1720
2030
2310
2830
3650
4480
5660
6780
920
1180
1520
1840
2050
2560
3150
3920
5730
6220
800
1030
1320
1560
1780
2170
2750
3320
4750
5520
700
890
1150
1370
1550
1900
2450
2970
4010
4820
640
810
1050
1260
1420
1740
2300
2780
3480
4170
bez podchlazení kapalného chladiva
ZF 06 K4E 1540 1350 1190
ZF 08 K4E 1970 1730 1530
ZF 09 K4E 2600 2280 2040
ZF 11 K4E 3160 2700 2400
ZF 13 K4E 3420 3000 2650
ZF 15 K4E 4330 3630 3150
ZF 18 K4E 5050 4420 3870
ZF 24 K4E 6550 5680 5040
ZF 33 K4E 9670 8230 7100
ZF 40 K4E 10770 9640 8470
ZF 48 K4E 13290 11780 10280
1080
1390
1850
2160
2410
2810
3410
4410
6160
7000
8820
5
R22
-10
-25
-40
typ
5
R404 A /R507
-10
-25
-40
1490
1910
2410
2970
3310
4190
4860
6080
8450
10000
12520
1310
1680
2140
2520
2920
3560
4290
5420
7190
8780
10990
-40
Copeland str. 8 z 11
chladivo
typ
ZS 15 K4E
ZS 19 K4E
ZS 21 K4E
ZS 26 K4E
ZS 30 K4E
ZS 38 K4E
ZS 45 K4E
ZS 56 K4E
ZS 75 K4E
ZS 92 K4E
ZS 11 M3E
ZF/ZS
R404A/R507
5
-10
-25
1940
2340
2460
3010
3310
4300
4930
6350
9470
10480
12090
1620
1960
2100
2570
2830
3600
4290
5490
7950
9170
11220
1380
1670
1860
2240
2490
3120
3780
4830
6860
7720
9530
ALFACO Choceň. s.r.o
5
R22
-10
-25
1770
2140
2250
2830
3210
3950
4760
5730
7570
9980
11870
1440
1740
1910
2330
2580
3170
3990
4810
6370
8760
10200
1230
1480
1690
2030
2270
2750
3520
4230
5500
7370
8660
5
R134a
-10
-25
1070
1290
1340
1660
1950
2430
2990
3360
4600
6140
7460
940
1140
1210
1370
1610
2000
2580
2830
3980
5530
6590
760
920
940
1160
1360
1660
2260
2420
3290
4450
5560
Elektrické hodnoty kompresorů
typ motoru
ZF 06 K4E
ZF 08 K4E
ZF 09 K4E
ZF 11 K4E
ZF 13 K4E
ZF 15 K4E
ZF 18 K4E
ZF 24 K4E
ZF 33 K4E
ZF 40 K4E
ZF 48 K4E
ZS 15 K4E
ZS 19 K4E
ZS 21 K4E
ZS 26 K4E
ZS 30 K4E
ZS 38 K4E
ZS 45 K4E
ZS 56 K4E
ZS 75 K4E
ZS 92 K4E
ZS 11 M3E
max. provozní proud A
TWD
TFD
proud nakrátko A
TWD
TFD
4,2
4,97
6,51
7,81
8,34
10,7
13,8
16,1
22,3
25,1
30,6
26
32
40
46
51,5
64
74
99
134
159
187
4,2
4,97
6,41
7,71
8,17
10,7
13,6
15,4
21,7
24,6
29,9
odpor vinutí (ohm)
TWD
TFD
4,75
4,16
3,73
2,81
3,71
2,72
2,31
1,41
1,02
0,83
0,69
26
32
40
46
51,5
64
74
99
134
169
187
4,75
4,16
3,73
2,81
3,71
2,72
2,31
1,41
1,02
0,83
0,69
Copeland str. 9 z 11
ZF/ZS
ALFACO Choceň. s.r.o
Rozměry kompresorů
SL
sací hrdlo
DL
hrdlo výtlaku
U kompresorů ZF je umístěno nad svorkovnicí hrdlo nástřiku chladiva mezi rotory
ZF 09 až 18
ZS 15 až 48
ZF 24 až 48
ZS 56 až 11
Copeland str.10
ZF/ZS
Alfaco s.r.o.
ZF 06 K4E
ZF 08 K4E
ZF 09 K4E
ZF 11 K4E
ZF 13 K4E
ZF 15 K4E
ZF 18 K4E
ZF 24 K4E
ZF 33 K4E
ZF 40 K4E
ZF 48 K4E
L
mm
242
242
242
242
242
242
242
368
368
323
325
B
mm
242
242
242
242
242
242
242
319
319
357
357
H
mm
406
406
406
419
457
457
457
539
539
550
596
A
mm
361
361
361
375
410
410
410
499
499
512
546
C
mm
222
222
222
235
233
233
233
223
223
223
223
D
mm
265
265
265
277
297
297
297
373
373
318
318
sání výtlak
mm
mm
7/8"
5/8"
7/8"
5/8"
7/8"
5/8"
7/8"
5/8"
7/8"
5/8"
7/8"
5/8"
7/8"
5/8"
1 3/8" 3/4"
1 3/8" 7/8"
1 3/8" 7/8"
1 5/8" 1 1/8"
olej
lt
1,1
1,1
1,1
1,1
2
2
1,7
4
4
4
4
výk.
m3/h
5,3
6,8
8,08
10
11,8
14,5
17,2
21,9
28,9
35,6
42,1
netto
kg
26
27
27
28
38
39
41
93
93
100
100
ZS 15 K4E
ZS 19 K4E
ZS 21 K4E
ZS 26 K4E
ZS 30 K4E
ZS 38 K4E
ZS 45 K4E
ZS 56 K4E
ZS 75 K4E
ZS 92 K4E
ZS 11 M3E
242
242
242
242
242
242
242
323
323
323
325
242
242
242
242
242
242
242
357
357
357
357
406
406
406
419
457
457
457
539
539
550
596
361
361
361
375
410
410
410
499
499
512
546
222
222
222
235
233
233
233
223
223
223
223
265
265
265
277
297
297
297
318
318
318
318
7/8"
5/8"
7/8"
5/8"
7/8"
5/8"
7/8"
5/8"
7/8"
5/8"
7/8"
5/8"
7/8"
5/8"
1 3/8" 3/4"
1 3/8" 7/8"
1 3/8" 7/8"
1 5/8" 1 1/8"
1,1
1,1
1,1
1,1
2
2
1,7
4
4
4
4
5,3
6,8
8,08
10
11,8
14,5
17,2
21,9
28,9
35,6
42,1
26
27
27
28
38
39
41
93
93
100
100
typ
Elektrické připojení
Pro připojení nástřiku u verze ZF platí schéma další :
Vysvětlivky :
F1
pojistka
L1, L2, L3
fázové vodiče
K1
stykač kompresoru
K35
nadproudové relé pro ovládání nástřiku – elmg. ventilu ZF
N1, N2 připojení ovládacích obvodů – u verzí TWD
B,F3, F4 … jističe okruhu – presostaty, termostaty
R
ohřev oleje v kompresoru
Y5
elektromagnetický ventil nástřiku do kompresoru ZF s kapilárou
Poznámka :
Relé K35 musí být zapojeno a umístěno do stejné fáze – např L1 – viz obr.
Copeland str.11
ZF/ZS
Zapojení relé K35 pro nástřik
Alfaco s.r.o.
Zapojení modulu INT u TWD verze
ALFACO s.r.o.
Komenského 209
565 01 Choceň
465 473 005
fax 465 473 006
[email protected]
www.chocen.cz/alfaco
Copeland str. 11 z 11
Vysvětlivky :
F1
L1, L2, L3
K1
K35
N1, N2
P1, P2 …
R
Y
ZF/ZS
ALFACO Choceň. s.r.o
pojistka
fázové vodiče
stykač kompresoru
nadproudové relé pro ovládání nástřiku – elmg. ventilu ZF
připojení ovládacích obvodů – u verzí TWD
jističe okruhu – presostaty, termostaty
ohřev oleje v kompresoru
elektromagnetický ventil nástřiku do kompresoru ZF s kapilárou
Poznámka :
Relé K35 musí být zapojeno a umístěno do stejné fáze – např L1
ALFACO s.r.o.
Komenského 209
565 01 Choceň
465 473 005
fax 465 473 006
[email protected]
www.chocen.cz/alfaco

Podobné dokumenty

KOMPRESORY CR Návody k montáži

KOMPRESORY CR Návody k montáži případě trvale stlačen - doporučená vůle mezi koncem jádra a pryžovou částí během provozu jsou 2 mm. Pro

Více

APLIKACE KOMPRESORŮ SCROLL S EVI SYSTÉMEM Ing. Luděk

APLIKACE KOMPRESORŮ SCROLL S EVI SYSTÉMEM Ing. Luděk Rotující mechanismus scroll sady i nadále umožňuje oddálení scroll spirál (radial and axial reliance) v případě nasátí kapalného chladiva nebo oleje, tak jak je tomu u celé řady scroll kompresorů C...

Více

Kompresory scroll ZB ZF a ZS pro chlazeni

Kompresory scroll ZB ZF a ZS pro chlazeni všechny kompresory skrol jsou výrobcem zkoušeny jak při vývoji, tak i při výrobě s cílem zdokonalování vlastností a zejména spolehlivosti a životnosti. Zkušební podmínky jdou za rámec běžně používa...

Více

COPELAND SKROL KOMPRESORY

COPELAND SKROL KOMPRESORY CRKQ: příliš nízký výkon při nízkých to

Více

Kompresory ZR18 - ZR30

Kompresory ZR18 - ZR30 Nezávisle na vnitřních ochranách kompresoru je nutno jistit přívod elektro pojistkami 6 až 9 (obr. 5 ). Dimenzování jističů musí být v souladu s platnými předpisy elektro a technickými údaji kompre...

Více

JDK-KnJ - JDK, spol. s ro

JDK-KnJ - JDK, spol. s ro Pružná vložka na výtlačném potrubí u kompresorů Copeland polohermetický standard Pružné upevnění polohermetických kompresorů Elektronický diferenční olejový presostat u kompresoru s olejovým čerpad...

Více

Kompresory ZB

Kompresory ZB Protože je rotační skrol kompresor zároveň i dobrým expanzním prvkem, mohl by se kompresor při zastavení rozeběhnout krátce obráceným směrem díky rozdílu tlaků až do jejich vyrovnání, přičemž vydáv...

Více