Lions Club Praha Bohemia Ambassador

Transkript

Lions Club Praha Bohemia Ambassador
Lions Club Praha Bohemia Ambassador
V Praze, dne 22.05.2016
Vážení lionští přátelé,
jménem Představenstva LC Praha Bohemia Ambassador si Vás dovolujeme pozvat
na pravidelný slavnostní dobročinný raut, spojený s přátelským setkáním se členy ostatních
LC, který se uskuteční ve čtvrtek dne
2. června 2016 od 18,00 hod.
v prostorách restaurace Uhelna – palác Austria, Praha 5, Štefánikova 18/25.
Srdečně zveme všechny Liony, jejich partnery, partnerky a hosty k účasti na tomto
přátelském společenském setkání. Svou účastí podpoříte společenství Lionů i jejich
dobročinné aktivity.
Vstupné činí 600 Kč na osobu, které zčásti slouží na pokrytí nákladů tohoto setkání,
zbývající část bude jako výtěžek z dobročinné akce použita pro podporu vybraných
Lionských charitativních projektů.
Prosíme o potvrzení Vaší účasti (včetně počtu Vašich hostů) nejpozději do 30. května 2016.
Koordinátorem akce je Ing. František Novotný, sekretář LC Praha Bohemia Ambassador. Jeho
kontaktní spojení – vizte prosím níže.
Těšíme se na setkání s Vámi.
S lionským pozdravem „We serve“
Ing. František Novotný
Sekretář
LC Praha Bohemia Ambassador
Jan Haur
President
LC Praha Bohemia Ambassador
Kontaktní spojení:
Jan Haur - mobilní telefon: +420 602 295 521; e-mail: [email protected] a [email protected]
Ing. František Novotný - mobilní telefon: +420 602 391 887; e-mail: [email protected]